Opleidingen Pedagogiek

Ben jij geïnteresseerd in leerpsychologie en de ontwikkeling van een kind? De opleiding Pedagogiek kan iets voor je zijn.
 
In een opleiding Pedagogiek leert u gedragsproblemen bij kinderen te onderzoeken en te behandelen. Er komen verschillende technieken aan bod om sociale en opvoedkundige problemen op te lossen. Ook is er veel aandacht voor therapeutische gesprekken met ouders van kinderen met gedragsproblemen. Je leert dus hoe je kinderen kunt helpen en diens ouders kunt ondersteunen bij het opvoeden van hun kind(eren).

De 16 beste opleidingen voor Pedagogiek:

Pedagogiek

Pedagogiek | Thuisstudie |€ 220.0 |Niveau: MBO 4

Pedagogiek vindt u alle kennis om als pedagogisch hulpverlener aan de slag te gaan. U leert de rol en de vaardigheden van de pedagoog kennen en ontdekt hoe u therapeutische gesprekken met kinderen en ouders voert. U verdiept zich in pedagogische sleutelbegrippen als respect, betrokkenheid, zorgvuldigheid en deskundigheid en leest hoe u ze in de …

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

(Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW|Pedagogiek|Kinderopvang management | Open inschrijving |€ 6005.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 18.0

Je begeleidt kinderen en jongeren bij de opvoeding en hun ontwikkeling. Je doet dit meestal in groepsverband en zorgt voor een stimulerende omgeving. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor rust en structuur en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel. Je kan een aansturende en begeleidende rol voor collega’s en vrijwilligers vervullen. Ook …

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3

(Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW|Pedagogiek|Kinderopvang | Open inschrijving |€ 4730.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 12.0

Het werk: Je werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Je werkt samen met collega’s in een team. Je stemt je werk af met het team en je voert zelfstandig onder regie van een leidinggevende je werkzaamheden uit. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en …

Pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

(Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW|Pedagogiek|Kinderopvang | Open inschrijving |€ 6105.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 1.5

Sociaal agogisch werkHet werk van de leid(st)er in de Kinderopvang speelt een noodzakelijke rol in onze samenleving.  De taak van de PW-er is het begeleiden/opvoeden van het kind. Daar ligt het vertrekpunt om meer te gaan doen, om meer te gaan betekenen. Het bieden van veiligheid is de belangrijkste voorwaarde van het kind om …

Gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang (2-jarig MBO4)

Pedagogiek|Kinderopvang | Open inschrijving |€ 10706.75 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0

Gespecialiseerd pedagogisch werker (kinderopvang) (middenkaderopleiding) Twee jaar durende dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) met doorstroomprogramma naar HBO. (18+ studiefinanciering en OV-jaarkaart). Naast een brede algemene pedagogische scholing, kennis en vaardigheid bestaan de werkzaamheden van een gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang uit: Kerntaken gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en …

Onderwijsassistent èn Pedagogisch werker kinderopvang (2-jarig MBO4, 2 diploma's)

Onderwijsassistent|Pedagogiek|Kinderopvang | Open inschrijving |€ 11736.25 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0

Onderwijsassistent(e) èn Pedagogisch werker kinderopvang (middenkaderopleiding) Twee jaar durende combinatie-dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) met doorstroomprogramma naar HBO/PABO. (18+ studiefinanciering en OV-jaarkaart). Haal twee rijkserkende diploma’s in twee jaar tijd. Kerntaken opleiding Onderwijsassistente(e) Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor Voert lesactiviteiten uit Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan Uitvoeren …

Pedagogisch medewerker kinderopvang (1-jarig MBO3)

(Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW|Pedagogiek|Kinderopvang | Open inschrijving |€ 8156.75 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Pedagogisch medewerker (kinderopvang) (vakopleiding) Eén jaar durende dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) met doorstroomprogramma naar MBO-niveau 4. (18+ studiefinanciering en OV-jaarkaart). Naast een goede pedagogische scholing, kennis en vaardigheid bestaan de werkzaamheden van een pedagogisch medewerker kinderopvang uit: De kerntaken van een pedagogisch medewerker kinderopvang Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang Voert …

Pedagogiek

Pedagogiek | Thuisstudie |€ 228.44 | Totale lesduur: 9.0

Pedagogiek, oftewel opvoedkunde, kom je overal tegen. Op elke plaats waar je te maken krijgt met kinderen en jong volwassenen is een deel pedagogiek van toepassing. Zo wordt kennis en levenservaring op een goede manier doorgegeven aan de nieuwe generatie. Heb je zelf kinderen of kleinkinderen, of ben je beroepsmatig veel met kinderen bezig? Dan …

Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers

Pedagogiek|Gewonemensentaal|Nederlands | In-company / Maatwerk |€ 1500.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8

Waarom Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers? Minister Asscher (Sociale Zaken) heeft samen met een aantal toonaangevende partijen in de kinderopvang een akkoord voor kwaliteitsverbetering opgesteld: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Daarin staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. Een van deze eisen is dat alle medewerkers moeten voldoen aan 3F taalniveau (onderdeel spreekvaardigheid). Dit …

Pedagogisch Werk - Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent|(Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW|Pedagogiek | Open inschrijving |€ 6005.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 18.0

Het werk: Je werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie. Ook kun je werken in een integraal kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden. Je assisteert de leraren of het team in overleg met en onder supervisie van een leraar of teamleider. Je voert je taak zelfstandig uit. …

Pedagogisch Educatief Medewerker

Pedagogiek | Open inschrijving |€ 2060.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 30 | Totale lesduur: 2.0

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/) Inhoud opleiding In de Ad PEM-opleiding staat de ontwikkeling van het jonge kind (0-6 jaar) in zijn eigen leefomgeving centraal. In het tweede jaar van de opleiding leer je vanuit een breder perspectief naar het kind …

Pedagogiek (Inleiding)

Pedagogiek | Thuisstudie |€ 269.0 | Totale lesduur: 6.0

Wil jij ouders ondersteunen in de opvoeding? Coach worden van kinderdagverblijven? Kinderen helpen hun sociale, creatieve en motorische vaardigheden te ontwikkelen? In deze inleidende Wil jij ouders ondersteunen in de opvoeding? Coach worden van kinderdagverblijven? Kinderen helpen hun sociale, creatieve en motorische vaardigheden te ontwikkelen? In deze inleidende opleiding in de pedagogiek leer je er …

Pedagogiek / Opvoedkunde E-Learning

Opvoeding|Pedagogiek | E-Learning |€ 324.0 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 6.0

Leer meer over de omgang met jonge kinderen in de cursus Pedagogiek / OpvoedkundeBen je net vader of moeder geworden of heb je in je werk te maken met jonge kinderen? In de opleiding Pedagogiek / Opvoedkunde leer je alles over opvoeding en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van een kind.Wanneer je kinderen hebt …

Pedagogiek / Opvoedkunde Thuisstudie

Opvoeding|Pedagogiek | Thuisstudie |€ 324.0 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 6.0

Leer meer over de omgang met jonge kinderen in de cursus Pedagogiek / OpvoedkundeBen je net vader of moeder geworden of heb je in je werk te maken met jonge kinderen? In de opleiding Pedagogiek / Opvoedkunde leer je alles over opvoeding en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van een kind.Wanneer je kinderen hebt …

Basisopleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Thuisstudie

(Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW|Pedagogiek|Kinderopvang | Thuisstudie |€ 664.0 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 10.0

Kinderen begeleiden? Volg de Basisopleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang.Wat doe je eigenlijk als je in de kinderopvang werkt? Toch niet de hele ochtend poepluiers verschonen… Hoe ziet een ochtend op een kinderdagverblijf er echt uit? Waar help je de kinderen bij op de Buitenschoolse Opvang? Antwoord op deze vragen krijg je tijdens de Basisopleiding Medewerker Kinderopvang.Kinderen …

Engels voor pedagogisch medewerkers

Pedagogiek|Interculturele Communicatie|Engels | In-company / Maatwerk

Werk je in de kinderopvang en heb je regelmatig contact met anderstalige ouders? De training Engels voor pedagogisch medewerkers helpt je deze gesprekken professioneler en gemakkelijker te voeren. De training is speciaal ontwikkeld voor interculturele communicatie en gesprekstechnieken in de kinderopvang. De training Engels voor pedagogisch medewerkers wordt op maat gemaakt voor jouw IKC of …