Opleidingen Preventiemedewerker

Word jij binnenkort aangesteld als Preventiemedewerker en wil je je daar deskundig voor scholen? Of ben jij al Preventiemedewerker en wil jij je verder professionaliseren? Volg een cursus Preventiemedewerker.

In zo’n cursus doe je kennis en vaardigheden op die een Preventiemedewerker minimaal nodig heeft. Je leert over de bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden die in de wet zijn opgenomen. Na de cursus kun je een risico-inventarisatie opstellen en maatregelen die nodig zijn in gang zetten.
 
 

De 30 beste opleidingen voor Preventiemedewerker:

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 250.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Doelgroep: Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Na afloop van deze opleiding: - ken je …

Preventiemedewerker, hoe en wat in 1 dag!

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 395.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 1.0

Inspectie SZW komt langs... Heb je dan als preventiemedewerker voldoende kennis van zaken?Je bent preventiemedewerker geworden, maar weet niet precies wat dit concreet inhoudt. Een goede functieomschrijving is niet eens aanwezig. Zelfs de risico inventarisatie biedt geen duidelijkheid. Heb je wel voldoende kennis van zaken mocht de Inspectie SZW spontaan langskomen? Met deze basismodule leer je taken, …

Preventiemedewerker kantoor en scholen

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 1495.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Als specialist verder professionaliseren in boeiend vak? Je werkt als preventiemedewerker in een kantoor- of schoolomgeving. Je wilt je graag verder professionaliseren. Welke taken komen bij werkplekproblematiek kijken? Welke verantwoordelijkheden draag je? Hoe voer je een RI&E uit en vooral hoe begeleid je dit? Allemaal vragen met maar één doel: een goed ingerichte en veilige …

Preventiemedewerker zorg

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 1495.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Herken je fysieke belasting?Je werkt als preventiemedewerker in de zorg. Je wilt je graag verder professionaliseren. Fysieke belasting speelt een grote rol in de werkomgeving. Je signaleert deze fysieke belasting én belangrijker; je neemt maatregelen om dit te verminderen. Je leert deze preventieve maatregelen te formuleren. Je coördineert zelfstandig een risico inventarisatie. Doel van de opleidingJe leert …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 469.75 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Tijdens de training Preventiemedewerker leer je welke taken bij deze functie horen, krijg je oog voor de arbeidsrisico’s in je organisatie en leer je onder meer welke eisen de Arbowetgeving stelt. Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten. Iedere organisatie moet …

Cursus preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 329.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

(NB! Dit is niet de cursus voor preventie assistent voor tandartspraktijken!) Cursus preventiemedewerker Sinds 1 juli 2005 is de Arbowet gewijzigd. Iedere organisatie moet een preventiemedewerker in huis hebben. Voor deze preventiemedewerker(s) organiseert V-Kam Education een praktische cursus preventie-medewerker. Doel van cursus preventiemedewerker Het verstrekken van kennis en inzicht over praktische Arbo-aspecten. Maar ook het …

De inspirerende Preventiemedewerker vanuit gezond verstand. Arbowet

Gezondheid|Preventiemedewerker|Arbowetgeving|Arbo | Open inschrijving |€ 395.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Het nieuwe Preventie-denken met de gratis app preventiecoach arbo. Wat we echt willen bereiken is dat je een inspirerende preventiemedewerker wordt die verstand van zaken heeft. Een preventiemedewerker die naast kennis het lef heeft om in gesprek te gaan met management, OR en medewerkers. Kortom een preventiemedewerker die pro-actief het gezond, veilig en plezierig werken aanpakt …

Cursus Preventiemedewerker (vernieuwd)

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 600.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Met een goede preventiemedewerker kunt u tijdens en na een "onvoorziene" gebeurtenis veel geld besparen. Het is de smeerolie in de werkprocessen die er voor zorgt dat efficiënter wordt gewerkt en ongevallen wordt voorkomen.De wetgeving en het omgaan met gevaarlijke stoffen zijn algemene modules die voor ieder bedrijf van toepassing zijn. De modules kantooromgeving en …

Preventiemedewerker basis

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 725.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding De preventiemedewerker is een spin in het web van de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf. Vanaf 2005 is de Nederlandse werkgever verplicht meer deskundigheid in eigen huis te organiseren. In navolging van de Europese Kaderrichtlijn hierover en zo werd de preventiemedewerker geïntroduceerd. Bestemd voor Het betreft een basiscursus voor arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en OR-leden die …

Preventiemedewerker vervolg

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 725.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding Deze vervolgtraining is speciaal ontwikkeld voor de preventiemedewerker die zijn of haar functioneren wil toetsen en verder verbeteren. Arbowetgeving en nieuwe ontwikkelingen, voorlichting geven over veiligheid en gezondheid en advies in arbobeleid zijn onderwerpen die zeker behandeld worden. Deze training biedt daarnaast veel ruimte voor ieders eigen inbreng en geeft deelnemers de kans ervaringen …

Preventiemedewerker/arbocoördinator

Arbocoördinator|Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 375.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Achtergrond De rol van de preventiemedewerker is in de Arbowet opgenomen. Daardoor moeten organisaties in Nederland over een preventiemedewerker beschikken. De preventiemedewerker heeft vanuit de wet een aantal taken opgedragen gekregen. Welke zijn dit? Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging …

Preventiemedewerker elearn

Preventiemedewerker|Arbo | E-Learning |€ 145.0 |Niveau: MBO 2

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn: Het …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 219.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Als werkgever moet u, bij wet verplicht, een of meerdere preventiemedewerkers aanwijzen. Heeft u 25 of minder werknemers? Dan mag u zelf als preventiemedewerker optreden.  Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf.Een preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:• (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);• adviseren …

Rouw- en verliesbegeleiding op de werkvloer - Inzicht in de psychologie achter rouwprocessen voor preventiemedewerker, ARBO, HR.

Rouwverwerking|Preventiemedewerker|Arbowetgeving|Psychologie|Arbo | E-Learning |€ 80.17 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 40.0

Rouw en de verwerking daarvan kosten het bedrijfsleven veel geld. Volgens recente onderzoeksresultaten ligt het aantal verzuimdagen in verband met verliesverwerking op meer dan 170 dagen. Hetzelfde onderzoek liet zien dat dit aantal drastisch kan worden teruggebracht wanneer rouw en verlies op de werkvloer op een goede manier bespreekbaar worden gemaakt. Daarbij speelt de werkgever …

Opleiding Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 215.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 7.5

Preventiemedewerker De opleiding Preventiemedewerker is bedoeld voor degene die is aangewezen voor het uitvoeren van de Arbo- en preventietaken binnen de organisatie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het geven van voorlichting over veilig werken maar ook aan het herkennen van onveilige situaties. Inhoud cursus De opleiding zal worden verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen …

Herhalingscursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 400.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4.0

De herhalingscursus preventiemedewerker is pragmatisch van opzet en voor alle branches toepasbaar. Tevens biedt deze training u handreikingen voor arbo-risico’s in uw organisaties, met als doel het effectiever beheren van de steeds sterker in opkomst zijnde (letsel)schade claims. De actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de organisatie en het bijbehorende plan van aanpak vormen de …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Preventiemedewerker 

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 595.0 | Max. deelnemers: 1 | Totale lesduur: 0.5

Preventiemedewerker ‘voorkomen is beter dan genezen’ Volgens de Arbowet moet elk bedrijf een preventiemedewerker aanstellen om risicofactoren te herkennen en te beheersen. Deze preventiemedewerker is er om medewerking te geven en/of zelfstandig een RIE op te stellen of te updaten. Hij dient te beschikken over kennis en vaardigheden om verbetermaatregelen te adviseren, te presenteren en …

Basiscursus preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 365.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 1.0

Basistraining voor preventiemedewerkersIn deze training legt u de basis voor uw werk als preventiemedewerker: u maakt kennis met de termen veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting en de inhoud van de Arbowetgeving. U krijgt inzicht in de taken van de preventiemedewerker en de rol en positie in uw organisatie. Daarbij komt de belangrijke taak: de …

Opleiding Preventiemedewerker In-Company

Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Preventiemedewerker De opleiding Preventiemedewerker is bedoeld voor degene die is aangewezen voor het uitvoeren van de Arbo- en preventietaken binnen de organisatie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het geven van voorlichting over veilig werken maar ook aan het herkennen van onveilige situaties. Inhoud cursus De opleiding zal worden verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 595.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Ontwikkel uzelf als praktisch preventiemedewerker!  Een preventiemedewerker is belast met het bevorderen van de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) binnen het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. De preventiemedewerker dient goed op de hoogte zijn van de arborisico’s van het bedrijf. Belangrijke taken van de preventiemedewerker zijn; Begeleiden van de risico-inventarisatie en evaluatie, Geven van voorlichting, Houden …

Praktijkopleiding Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 1495.0 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3.0

Met de juiste kennis en vaardigheden nog beter in uw functie U coördineert alle arbozaken. U helpt bij het opstellen van de RI&E. U coördineert en bewaakt de voortgang van het plan van aanpak. U bent contactpersoon tussen de organisatie en externe deskundigen. U functioneert als vraagbaak op arbogebied. U onderhoudt de contacten met de …

Cursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 600.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Heeft u al een preventiemedewerker aangesteld?         Iedereen heeft met veiligheid en gezondheid te maken. Zowel in de Arbowet als in de Arboregeling is voorlichting een verplicht onderwerp. BMD Advies Noord speelt in op de dagelijkse praktijk en op specifieke risico’s van de …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 220.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Per 1 juli 2005 is de nieuwe Arbo-wet ingegaan en bent u als ondernemer verplicht een preventie­medewerker aan te stellen. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van alle arbeids­risico's binnen het bedrijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 7.0

Opleiding Preventiemedewerker Voor wie? Medewerkers die als preventiemedewerker werkzaam zijn of dit willen worden volgens de meest recente voorschriften van uit de Arbowet. Duur: 1 dag Certificaat: Preventiemedewerker Prijs: € 395,- In 2017 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Een van deze wijzigingen houdt in dat de rol van de preventiemedewerker aanzienlijk belangrijker wordt. …

OR & preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo|Ondernemingsraad (OR) | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 50 | Totale lesduur: 1.0

Samen sterker voor veilig en gezond werken De ondernemingsraad heeft op diverse vlakken instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Vanaf 1 juli 2017 moet de or ook instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. De nieuwe Arbowet kent ook een verplichte nauwe samenwerking en advisering tussen …

3-in-1 voor MKB: workshop preventiemedewerker én begeleiden en toetsen van de RI&E

Toetsen & beoordelen|Preventiemedewerker|Risico-inventarisatie & evaluatie|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 595.0 |Niveau: MBO 4 | Totale lesduur: 4.0

3-in-1 voor MKB: workshop preventiemedewerker én begeleiden en toetsen van deRI&E Speciaal voor het MKB bieden wij onze 3-in-1 RI&E, een combinatie van een on-the-job workshop preventiemedewerker (met certificaat) en het begeleiden bij en toetsen van uw RI&E. Werkwijze en resultaat In een sessie van 3-4 uur maakt u samen met een kerndeskundige m.b.v. de tools …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | E-Learning |€ 75.0

In deze training Preventiemedewerker leer je welke taken bij deze functie horen, krijg je oog voor de arbeidsrisico’s binnen organisaties en leer je onder meer welke eisen de Arbowetgeving stelt. Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het welzijn van medewerkers, klanten en gasten is erg belangrijk. Iedere organisatie moet een preventiemedewerker in …

Register Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Vertrouwenspersoon|Arbo | Open inschrijving |€ 895.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

De leergang Register Preventiemedewerker biedt een sluitend theoretisch onderbouwd kader die als basis dient voor de oplossing van preventieve vraagstukken. De volgende onderwerpen komen aan bod: Arbeidsomstandigheden en Arbowet; De rol van de Preventiemedewerker; Verkorte organisatieanalyse en stakeholders; Gedrag, normen en waarden; Ongewenst gedrag, vertrouwenspersoon; Samenwerking Arbodienst; Risico analyse arbeid, gezondheid en vitaliteit; De RI&E …

Preventiemedewerker in beweging, vervolg van hoe en wat! NIEUW

Preventiemedewerker|Arbo | Open inschrijving |€ 395.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Kom zelf in beweging en krijg de organisatie in beweging. Als je weet wat de bedoeling is van de preventiemedewerker en welke taken hierbij horen is het zaak om beweging te creëren. Het kan hierbij gaan om jouw eigen functioneren of dynamiek binnen de organisatie. Beweging zien we als een basisvoorwaarde voor verbetering, want zonder actie …