Opleidingen Preventiemedewerker

Word jij binnenkort aangesteld als Preventiemedewerker en wil je je daar deskundig voor scholen? Of ben jij al Preventiemedewerker en wil jij je verder professionaliseren? Volg een cursus Preventiemedewerker.

In zo’n cursus doe je kennis en vaardigheden op die een Preventiemedewerker minimaal nodig heeft. Je leert over de bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden die in de wet zijn opgenomen. Na de cursus kun je een risico-inventarisatie opstellen en maatregelen die nodig zijn in gang zetten.
 
 

De 30 beste opleidingen voor Preventiemedewerker:

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 250.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Doelgroep: Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Na afloop van deze opleiding: - ken je …

Preventiemedewerker, hoe en wat in 1 dag!

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 395.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 1.0

Inspectie SZW komt langs... Heb je dan als preventiemedewerker voldoende kennis van zaken?Je bent preventiemedewerker geworden, maar weet niet precies wat dit concreet inhoudt. Een goede functieomschrijving is niet eens aanwezig. Zelfs de risico inventarisatie biedt geen duidelijkheid. Heb je wel voldoende kennis van zaken mocht de Inspectie SZW spontaan langskomen? Met deze basismodule leer je taken, …

Preventiemedewerker kantoor en scholen

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 1495.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Als specialist verder professionaliseren in boeiend vak? Je werkt als preventiemedewerker in een kantoor- of schoolomgeving. Je wilt je graag verder professionaliseren. Welke taken komen bij werkplekproblematiek kijken? Welke verantwoordelijkheden draag je? Hoe voer je een RI&E uit en vooral hoe begeleid je dit? Allemaal vragen met maar één doel: een goed ingerichte en veilige …

Preventiemedewerker zorg

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 1495.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Herken je fysieke belasting?Je werkt als preventiemedewerker in de zorg. Je wilt je graag verder professionaliseren. Fysieke belasting speelt een grote rol in de werkomgeving. Je signaleert deze fysieke belasting én belangrijker; je neemt maatregelen om dit te verminderen. Je leert deze preventieve maatregelen te formuleren. Je coördineert zelfstandig een risico inventarisatie. Doel van de opleidingJe leert …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 469.75 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Tijdens de training Preventiemedewerker leer je welke taken bij deze functie horen, krijg je oog voor de arbeidsrisico’s in je organisatie en leer je onder meer welke eisen de Arbowetgeving stelt. Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten. Iedere organisatie moet …

De inspirerende Preventiemedewerker vanuit gezond verstand. Arbowet

Preventiemedewerker|Gezondheid|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 395.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Het nieuwe Preventie-denken met de gratis app preventiecoach arbo. Wat we echt willen bereiken is dat je een inspirerende preventiemedewerker wordt die verstand van zaken heeft. Een preventiemedewerker die naast kennis het lef heeft om in gesprek te gaan met management, OR en medewerkers. Kortom een preventiemedewerker die pro-actief het gezond, veilig en plezierig werken aanpakt …

Preventiemedewerker basis

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 725.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding De preventiemedewerker is een spin in het web van de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf. Vanaf 2005 is de Nederlandse werkgever verplicht meer deskundigheid in eigen huis te organiseren. In navolging van de Europese Kaderrichtlijn hierover en zo werd de preventiemedewerker geïntroduceerd. Bestemd voor Het betreft een basiscursus voor arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en OR-leden die …

Preventiemedewerker vervolg

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 725.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding Deze vervolgtraining is speciaal ontwikkeld voor de preventiemedewerker die zijn of haar functioneren wil toetsen en verder verbeteren. Arbowetgeving en nieuwe ontwikkelingen, voorlichting geven over veiligheid en gezondheid en advies in arbobeleid zijn onderwerpen die zeker behandeld worden. Deze training biedt daarnaast veel ruimte voor ieders eigen inbreng en geeft deelnemers de kans ervaringen …

Preventiemedewerker/arbocoördinator

Arbocoördinator|Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 375.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Achtergrond De rol van de preventiemedewerker is in de Arbowet opgenomen. Daardoor moeten organisaties in Nederland over een preventiemedewerker beschikken. De preventiemedewerker heeft vanuit de wet een aantal taken opgedragen gekregen. Welke zijn dit? Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging …

Preventiemedewerker E-learn

Preventiemedewerker|Arbo | E-Learning |€ 145.0 |Niveau: MBO 2

Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen voor veilig en gezond werk. De preventiemedewerker is meestal een vaste medewerker, die deze functie ernaast doet. Bij werkgevers met minder dan 25 medewerkers mag de directeur als preventiemedewerker optreden. De arbowet vraagt om voldoende …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 229.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Als werkgever moet u, bij wet verplicht, een of meerdere preventiemedewerkers aanwijzen. Heeft u 25 of minder werknemers? Dan mag u zelf als preventiemedewerker optreden.  Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf.Een preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:• (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);• adviseren …

Rouw- en verliesbegeleiding op de werkvloer - Inzicht in de psychologie achter rouwprocessen voor preventiemedewerker, ARBO, HR.

Rouwverwerking|Preventiemedewerker|Arbowetgeving|Psychologie|Arbo | E-Learning |€ 80.17 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 40.0

Rouw en de verwerking daarvan kosten het bedrijfsleven veel geld. Volgens recente onderzoeksresultaten ligt het aantal verzuimdagen in verband met verliesverwerking op meer dan 170 dagen. Hetzelfde onderzoek liet zien dat dit aantal drastisch kan worden teruggebracht wanneer rouw en verlies op de werkvloer op een goede manier bespreekbaar worden gemaakt. Daarbij speelt de werkgever …

Opleiding Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 215.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 7.5

Preventiemedewerker De opleiding Preventiemedewerker is bedoeld voor degene die is aangewezen voor het uitvoeren van de Arbo- en preventietaken binnen de organisatie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het geven van voorlichting over veilig werken maar ook aan het herkennen van onveilige situaties. Inhoud cursus De opleiding zal worden verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen …

Herhalingscursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 400.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4.0

De herhalingscursus preventiemedewerker is pragmatisch van opzet en voor alle branches toepasbaar. Tevens biedt deze training u handreikingen voor arbo-risico’s in uw organisaties, met als doel het effectiever beheren van de steeds sterker in opkomst zijnde (letsel)schade claims. De actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de organisatie en het bijbehorende plan van aanpak vormen de …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 595.0 | Max. deelnemers: 1 | Totale lesduur: 0.5

Preventiemedewerker ‘voorkomen is beter dan genezen’ Volgens de Arbowet moet elk bedrijf een preventiemedewerker aanstellen om risicofactoren te herkennen en te beheersen. Deze preventiemedewerker is er om medewerking te geven en/of zelfstandig een RIE op te stellen of te updaten. Hij dient te beschikken over kennis en vaardigheden om verbetermaatregelen te adviseren, te presenteren en …

Basiscursus preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 395.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 1.0

Basistraining voor preventiemedewerkersIn deze training legt u de basis voor uw werk als preventiemedewerker: u maakt kennis met de termen veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting en de inhoud van de Arbowetgeving. U krijgt inzicht in de taken van de preventiemedewerker en de rol en positie in uw organisatie. Daarbij komt de belangrijke taak: de …

Opleiding Preventiemedewerker In-Company

Preventiemedewerker|Arbo | In-company / Maatwerk |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Preventiemedewerker De opleiding Preventiemedewerker is bedoeld voor degene die is aangewezen voor het uitvoeren van de Arbo- en preventietaken binnen de organisatie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het geven van voorlichting over veilig werken maar ook aan het herkennen van onveilige situaties. Inhoud cursus De opleiding zal worden verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 595.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Ontwikkel uzelf als praktisch preventiemedewerker!  Een preventiemedewerker is belast met het bevorderen van de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) binnen het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. De preventiemedewerker dient goed op de hoogte zijn van de arborisico’s van het bedrijf. Belangrijke taken van de preventiemedewerker zijn; Begeleiden van de risico-inventarisatie en evaluatie, Geven van voorlichting, Houden …

Cursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 600.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Heeft u al een preventiemedewerker aangesteld?         Iedereen heeft met veiligheid en gezondheid te maken. Zowel in de Arbowet als in de Arboregeling is voorlichting een verplicht onderwerp. BMD Advies Noord speelt in op de dagelijkse praktijk en op specifieke risico’s van de …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 220.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Per 1 juli 2005 is de nieuwe Arbo-wet ingegaan en bent u als ondernemer verplicht een preventie­medewerker aan te stellen. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van alle arbeids­risico's binnen het bedrijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 395.0 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 7.0

Opleiding Preventiemedewerker Voor wie? Medewerkers die als preventiemedewerker werkzaam zijn of dit willen worden volgens de meest recente voorschriften van uit de Arbowet. Duur: 1 dag Certificaat: Preventiemedewerker Prijs: € 395,- In 2017 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Een van deze wijzigingen houdt in dat de rol van de preventiemedewerker aanzienlijk belangrijker wordt. …

3-in-1 voor MKB: workshop preventiemedewerker én begeleiden en toetsen van de RI&E

Toetsen & beoordelen|Preventiemedewerker|Risico-inventarisatie & evaluatie|Arbo | In-company / Maatwerk |€ 595.0 |Niveau: MBO 4 | Totale lesduur: 4.0

3-in-1 voor MKB: workshop preventiemedewerker én begeleiden en toetsen van deRI&E Speciaal voor het MKB bieden wij onze 3-in-1 RI&E, een combinatie van een on-the-job workshop preventiemedewerker (met certificaat) en het begeleiden bij en toetsen van uw RI&E. Werkwijze en resultaat In een sessie van 3-4 uur maakt u samen met een kerndeskundige m.b.v. de tools …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | E-Learning |€ 75.0

In deze training Preventiemedewerker leer je welke taken bij deze functie horen, krijg je oog voor de arbeidsrisico’s binnen organisaties en leer je onder meer welke eisen de Arbowetgeving stelt. Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het welzijn van medewerkers, klanten en gasten is erg belangrijk. Iedere organisatie moet een preventiemedewerker in …

Register Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 895.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

De leergang Register Preventiemedewerker biedt een sluitend theoretisch onderbouwd kader die als basis dient voor de oplossing van preventieve vraagstukken. De volgende onderwerpen komen aan bod: Arbeidsomstandigheden en Arbowet; De rol van de Preventiemedewerker; Verkorte organisatieanalyse en stakeholders; Gedrag, normen en waarden; Ongewenst gedrag, vertrouwenspersoon; Samenwerking Arbodienst; Risico analyse arbeid, gezondheid en vitaliteit; De RI&E …

Praktijkopleiding Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 1499.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

3-daagse Praktijkopleiding Preventiemedewerker U coördineert alle arbozaken. U helpt bij het opstellen van de RI&E. U coördineert en bewaakt de voortgang van het plan van aanpak. U bent contactpersoon tussen de organisatie en externe deskundigen. U functioneert als vraagbaak op arbogebied. U onderhoudt de contacten met de Inspectie SZW. U noteert en onderzoekt de gemelde …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 220.0 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 8.0

Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Wat doet zo’n preventiemedewerker eigenlijk en hoe stel je er een aan in je organisatie?Wat doet de preventiemedewerker?De preventiemedewerker vervult een aantal taken binnen het bedrijf …

NIEUW!! Arbeidsveiligheid / Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 795.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

In tegenstelling tot de meeste cursussen word je niet op één dag overvoerd met een heleboel informatie, maar spreiden we de cursusinhoud over 6 middagen, van 16.00 tot 19.00 uur. De training wordt gegeven op locatie van de deelnemende bedrijven. Indien de cursisten dit op prijs stellen kunnen de trainingen eventueel voorafgegaan worden door een …

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker|Arbo | E-Learning |€ 114.5 |Niveau: MBO 3

Wettelijke grondslag De Arbowet wijst terecht op het belang van preventiemedewerkers met kennis en vaardigheden. De OR heeft instemmingsrecht over de positie en de persoon van de preventiemedewerker. Heeft de preventiemedewerker voldoende kwaliteiten, kennis, vaardigheden en een pro-actieve aanpak. De Arbowet zoekt preventiemedewerkers die zich werkelijk inzetten voor het gezond, veilig, duurzaam en plezierig werken in organisaties. Doel …

Preventiemedewerker Herhaling

Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 199.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 7.0

Preventiemedewerker HerhalingDe Preventiemedewerker herhaling is bedoeld voor personen die reeds in het bezit zijn van een diploma preventiemedewerker. Omdat wet- en regelgeving door de jaren heen veranderd en u op de hoogte wilt blijven van de juiste kennis en vaardigheden kunt u de herhalingsles preventiemedewerker volgen.Inhoud cursusDe herhalingsles Preventiemedewerker zal worden verzorgd …

Preventiemedewerker industrie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)|Preventiemedewerker|Arbo | Klassikaal |€ 1495.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Als preventiemedewerker binnen een industriële omgeving heb je te maken met specifieke arbeidsrisico’s. Veiligheid zal veelal een issue zijn en je hebt wellicht te maken met een omgeving waarin persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden. Ook kan er gewerkt worden met stoffen die invloed kunnen hebben op de gezondheid van medewerkers. De risico-inventarisatie zal zich richten op …