Opleidingen Rechten

Wil jij de advocatuur in of een ander juridisch beroep uitoefenen? Doe een opleiding Rechten.
 
Bij een opleiding Advocatuur of Rechten krijg je theoretische vakken als Privaatrecht, Internationaal en Europees Recht, Straf- en Arbeidsrecht. Je leert bijvoorbeeld hoe je dossiers analyseert en beoordeelt. Deze kennis pas je vervolgens toe in de praktijkopdrachten. 

 

De 30 beste opleidingen voor Rechten:

Actualiteitencursus straf(proces)recht

Strafrecht|Nederlands recht|Recht|Procesrecht | Open inschrijving |€ 625.0 | Max. deelnemers: 22 | Totale lesduur: 1.0

* * * * De cursus van 17 december gaat gegarandeerd door! * * * * Actuele thema’s strafrecht in één dag Als advocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het straf(proces)recht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je …

Verdiepingscursus jeugdstraf(proces)recht

Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 750.0 | Max. deelnemers: 13 | Totale lesduur: 1.0

* * * De cursus met startdatum 12 december gaat gegarandeerd door * * * Verdieping jeugdstrafrecht voor advocaten Ben je een strafrechtadvocaat met minimaal drie jaar ervaring in de praktijk en ben je op zoek naar verdieping op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht? Dan ben je bij OSR aan het juiste adres. Met deze …

HBO-Rechten (deeltijd)

Recht|Nederlands recht|Arbeidsrecht | Open inschrijving |€ 2060.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 30 | Totale lesduur: 4.0

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/) U koppelt uw juridische kennis aan uw praktische instelling en daarmee kunt u bijzonder veel betekenen voor mensen en organisaties. De opleiding HBO-Rechten bereidt u voor op die combinatie. U zult tijdens de opleiding veel werken …

Filantropie en Recht

Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 1500.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 8.0

Bestuurdersaansprakelijkheid, geefwet en de gevolgen van de ANBI status. Tijdens de cursus Filantropie en Recht komt u in aanraking met uiteenlopende juridische deskundigen op deze terreinen. De docenten brengen u tijdens hoorcolleges juridische vakkennis bij, speciaal gericht op goede doelen, en stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel. Aan de orde komen onder meer: stichtingen …

Cloud & Recht

Recht|Nederlands recht|Cloud Computing | Open inschrijving |€ 2799.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4.0

Krijg grip op juridische vraagstukken omtrent de Cloud Uitdagingen rondom de continuïteit van de Cloud, exit regelingen en Cloud-escrow zijn aan de orde van de dag. Uw werkzaamheden als (cloud) jurist zijn allang niet meer beperkt tot het opstellen en beoordelen van Cloud contracten. De verdiepingscursus Cloud & Recht bundelt voor u al de actueel …

Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging

Actualiteiten|Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 350.0 |Niveau: WO Master | Max. deelnemers: 49 | Totale lesduur: 4.0

Cur­sus ac­tu­a­li­tei­ten bur­ger­lijk pro­ces­recht en rechts­ple­ging Don­der­dag 20 de­cem­ber 2018 In deze cursus krijgt u een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen op het terrein van het Burgerlijk (proces)recht en de civiele rechtspleging. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod. Na afloop van de cursus heeft u een goed inzicht in de huidige stand van zaken. …

Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Actualiteiten|Procesrecht|Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 350.0 |Niveau: WO Master | Max. deelnemers: 49 | Totale lesduur: 4.0

Dins­dag 18 de­cem­ber 2018 Wilt u op een efficiënte en tegelijk grondige manier op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht? Dan is de cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht van de VU Law Academy zeker iets voor u! Het bestuursrecht is voortdurend in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar …

Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht

Strafrecht|Procesrecht|Recht|Nederlands recht | Open inschrijving |€ 350.0 |Niveau: WO Master | Max. deelnemers: 45 | Totale lesduur: 7.0

11 de­cem­ber 2018 De ontwikkelingen op het terrein van het straf- en strafprocesrecht gaan snel. Rechtspraak en wetgeving zijn constant in beweging. Deze cursus biedt u de gelegenheid om in één cursusdagdeel kennis te nemen van de actuele stand van zaken op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. De belangrijkste arresten van …

Arbeidsovereenkomst - Compleet overzicht rechten en plichten van jou en je medewerkers

Functiewaardering|Nederlands recht|Recht | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 30.0

Je bent nu zover dat je personeel gaat aannemen. Er moet een arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Zo'n overeenkomst kan net zo uitgebreid worden als je zelf wilt. Maar jij en ook je toekomstige medewerker(s) hebben er veel belang bij dat alleen het hoognodige in het contract komt te staan. Als dat zo is, dan is deze …

Consumentenrecht - Weten waar jouw klant recht op heeft

Algemeen Civiel Recht|Recht|Nederlands recht | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 12.0

Als je producten of diensten verkoopt, blijken er nogal wat regels te zijn die te maken hebben met het recht van consumenten. Hoe onderscheid je de wettelijke rechten van de fabeltjes die daarover de ronde doen? Welke eisen mag de klant stellen met het oog op garantie? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met 'productaansprakelijkheid'? …

Koopovereenkomst - Alles over wederzijdse rechten en plichten bij het aangaan van een transactie

Nederlands recht|Recht | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 32.0

Het mes van een koopovereenkomst snijdt aan twee kanten: zowel een koper als een verkoper heeft er mee te maken. Als je een zaak hebt kun je alleen tot je eigen (soms grote) schade voorbijlopen aan de standaardregels die gelden voor elke koopovereenkomst. Aan de andere kant, als je weet hoe het werkt met die …

Ontslaan met fatsoen - Geactualiseerd overzicht van jouw rechten en plichten binnen een ontslagprocedure

Recht|Nederlands recht | E-Learning |€ 48.76 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 45.0

Bij het ontslaan van een medewerker komt heel wat kijken. Meestal is het naar verschillende kanten toe een emotioneel gebeuren, terwijl er van jou verwacht wordt dat je nuchter en zakelijk de dingen in gang zet die van jou als leidinggevende of als werkgever verwacht worden. Wat zijn die dingen precies? En hoe pas je …

Consumentenkoop in de detailhandel - Alles over jouw eigen rechten en die van je klant

Verkoper detailhandel|Nederlands recht|Recht | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 17.0

Consumenten staan dankzij de wetgeving in Nederland sterker dan ooit tevoren. Alleen, zowel bij de koper als bij de verkopende partij is er vaak nog onvoldoende kennis over waar precies de rechten (en plichten) liggen op het gebied van consumentenkoop, met name ook in de detailhandel. Als je de voornaamste facetten van de regelgeving op …

Werken met overeenkomsten - Samenvattend overzicht van wederzijdse rechten en plichten bij het aangaan van een overeenkomst

Nederlands recht|Recht | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 32.0

Wie een overeenkomst sluit, weet dat hij zich eraan moet houden. Dat mag zo zijn, maar niet iedereen weet wat dat in de praktijk kan betekenen. Het is daarom goed dat je jezelf op de hoogte stelt van de voornaamste aandachtspunten bij het werken met overeenkomsten. Wanneer houdt bijvoorbeeld een prestatie op een prestatie te …

Actualiteiten straf(proces)recht

Strafrecht|Actualiteiten|Procesrecht|Recht|Nederlands recht | Open inschrijving |€ 425.0 |Niveau: WO Master | Max. deelnemers: 55 | Totale lesduur: 4.0

ACTUALITEITEN STRAF(PROCES)RECHT Toelichting                               Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen in het  straf(proces)recht besproken. Centraal staat nieuwe wetgeving en rechtspraak. Wat zijn de eerste ervaringen met recente wetgeving in de praktijk? Welke Nederlandse regelgeving zal binnenkort  worden ingevoerd? Met welke plannen moet rekening worden  gehouden, zoals de Richtlijn toegang tot een raadsman? Daarnaast  zal recente jurisprudentie van Hoge …

Nieuw Recht

Recht|Nederlands recht|Arbeidsrecht | Open inschrijving |€ 950.0 |Niveau: WO Master | Max. deelnemers: 55 | Totale lesduur: 12.0

NIEUW RECHT Toelichting                              Deze cyclus biedt juristen de gelegenheid in een overzichtelijk tijdsbestek van drie middagen hun kennis te actualiseren op de volgende rechtsgebieden: contractenrecht, faillissementsrecht, ondernemingsrecht, burgerlijk procesrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht Docenten                                                Prof.Mr. T. Hartlief,  hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht Mr.Dr. E. Bos, advocaat bij Clifford Chance LLP te Amsterdam Prof.Mr. C.A. …

Basiscursus Jeugdstraf(proces)recht

Recht|Nederlands recht | Open inschrijving |€ 750.0 | Max. deelnemers: 30 | Totale lesduur: 1.0

De basis van het jeugdstrafrecht Wil je als advocaat of jurist op de hoogte zijn van de basis van het jeugdstraf(proces)recht en de actuele thema’s en ontwikkelingen op dit gebied? Met deze opleiding ben je in één dag helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling. Bovendien kun je deze cursus volgen in …

Recht basiskennis

Nederlands recht|Recht | Thuisstudie |€ 179.0 | Totale lesduur: 6.0

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Maar de Nederlandse wetgeving is zo uitgebreid dat het praktisch onmogelijk is om alles te weten. Regelmatig raken we echter in een situatie verzeild waarin kennis van wetgeving goed van pas komt. Met de erkende cursus Recht Basiskennis beschik je over essentiële kennis over onze Nederlandse wet- …

Basiscursus echtscheidings(proces)recht

Nederlands recht|Recht|Procesrecht | Open inschrijving |€ 1125.0 | Totale lesduur: 2.0

Leer hoe je stapsgewijs een echtscheiding aanpakt In deze cursus leg je de basis voor het werken in de familierechtpraktijk. Deze basis is essentieel als je je cliënt op effectieve wijze wilt bijstaan in een echtscheiding of ander familierechtelijk conflict. Aan jou als advocaat de taak jouw cliënt juist te informeren over wat hij of …

Nascholing voor vertrouwenspersonen: De vertrouwenspersoon dieper in op het recht

Vertrouwenspersoon|Recht|Nederlands recht | Open inschrijving |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Geaccrediteerd door de LVV. Uren voor hercertificering: 8 AlgemeenDe workshop richt zich op juridische verdieping in drie aspecten van de taak van vertrouwenspersoon. Door je bewust te zijn van je juridische positie en een goede kennis te hebben van de wetgeving en de jurisprudentie over de aanpak van ongewenst gedrag, verwerf je een steviger positie …

Basiscursus rechten en procedures voor de or

Nederlands recht|Recht|Ondernemingsraad (OR) | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 50 | Totale lesduur: 1.0

Je hebt rechten als ondernemingsraad. Deze kun je uitvoeren, afdwingen zelfs. Wist je dat? Vaak benutten ondernemingsraden hun rechten nog onvoldoende. Dat kan een gemiste kans betekenen. Of een zwakkere positie van de or. Zonde toch? Daar breng je verandering in met deze opleiding. Je krijgt inzicht in de verschillende rechten die je hebt als …

Masterclass CAO-recht

Recht|Nederlands recht|Arbeidsrecht | Open inschrijving |€ 595.0 | Max. deelnemers: 21 | Totale lesduur: 1.0

Collectieve arbeidsvoorwaarden nemen binnen het arbeidsrecht een bijzondere positie in. Veel werkgevers en werknemers hebben het te doen met arbeidsvoorwaarden die door anderen, werkgeversorganisaties en vakverenigingen, zijn opgesteld. Voor hen die zich in het arbeidsrecht bewegen, waaronder advocaten en juristen, is up-to-date kennis van het CAO-recht dan ook onontbeerlijk. De Masterclass CAO-recht voorziet daarin.Alle aspecten …

Algemene Inleiding recht (module aanschuifonderwijs)

APV (Algemene Plaatselijke Verordening)|Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 200.0 | Max. deelnemers: 30 | Totale lesduur: 14.0

Uitgebreid Doel Verdieping in het Staatsrecht.Het staatsrecht regelt niet alleen hoe wetten tot stand komen en wat de bevoegdheden zijn van bijvoorbeeld de Tweede Kamer,maar ook begrippen als de rechtsstaat, de parlementaire democratie en de erkenning van Grondrechten behoren tot het staatsrecht. Inhoud In de module maakt u kennis met het staatsrecht. De volgende aspecten …

Europees recht voor gemeente ambtenaren

Gemeente|Europees Recht|Staats- en bestuursrecht|Recht|Nederlands recht | Open inschrijving |€ 295.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 0.5

Doel: De invloed van Europa op de dagelijkse praktijk binnen gemeenten wordt steeds meer gevoeld en opgemerkt. Het is daarom verstandig om een basiskennis te hebben van de instellingen van de Europese Unie en hun werking. Daarnaast is het van belang om te weten hoe het Europese wetgevingsproces in elkaar steekt; wat de mogelijkheden zijn …

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid

Nederlands recht|Recht|Sociaal Zekerheidsrecht|Sociale Zekerheid|Sociale Verzekeringen | Open inschrijving |€ 375.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

* * * * De actualiteitencursus van 21 november gaat gegarandeerd door! * * * * Na 1 ochtend weten wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat! In deze unieke cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden …

Major burgerlijk recht

Recht|Nederlands recht | In-company / Maatwerk

Als advocaat-stagiair word je geconfronteerd met een hoge werkdruk in combinatie met een intensieve beroepsopleiding. LLM Legal ondersteunt je bij het voorbereiden op de tentamens van de Beroepsopleiding Advocaten. LLM Legal heeft al veel ervaring opgebouwd met het begeleiden en trainen van advocaat-stagiairs voor de beroepsopleiding. Omdat wij veel beginnende advocaten hiermee hebben mogen begeleiden, …

Minor burgerlijk recht

Recht|Nederlands recht | In-company / Maatwerk

Als advocaat-stagiair word je geconfronteerd met een hoge werkdruk in combinatie met een intensieve beroepsopleiding. LLM Legal ondersteunt je bij het voorbereiden op de tentamens van de Beroepsopleiding Advocaten. LLM Legal heeft al veel ervaring opgebouwd met het begeleiden en trainen van advocaat-stagiairs voor de beroepsopleiding. Omdat wij veel beginnende advocaten hiermee hebben mogen begeleiden, …

Camerasystemen en Recht

Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 119.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Installateurs en adviseurs van cameraobservatiesystemen zijn voor de eindgebruiker de specialist als het gaat om het ontwerpen en installeren van het cameraobservatiesysteem. De eindgebruiker gaat er vanuit dat als het systeem wordt opgeleverd, dit voldoet aan de juiste technische en juridische instellingen. Maar bent u op de hoogte van de (privacy) wetgeving in relatie met …

Bijles Major Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocaten

Nederlands recht|Recht | Open inschrijving |€ 100.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Als advocaat-stagiair word je geconfronteerd met een hoge werkdruk in combinatie met een intensieve beroepsopleiding. LLM Legal ondersteunt je bij het voorbereiden op de tentamens van de Beroepsopleiding Advocaten. LLM Legal heeft veel ervaring opgebouwd met het begeleiden en trainen van advocaat-stagiairs voor de beroepsopleiding. Omdat wij veel beginnende advocaten hiermee hebben mogen begeleiden, zijn …

Masterclass CAO-recht

Nederlands recht|Recht|Arbeidsrecht | Open inschrijving |€ 595.0 | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0

Collectieve arbeidsvoorwaarden nemen binnen het arbeidsrecht een bijzondere positie in. Veel werkgevers en werknemers hebben het te doen met arbeidsvoorwaarden die door anderen, werkgeversorganisaties en vakverenigingen, zijn opgesteld. Voor hen die zich in het arbeidsrecht bewegen, waaronder advocaten en juristen, is up-to-date kennis van het CAO-recht dan ook onontbeerlijk. De Masterclass CAO-recht voorziet daarin.Alle aspecten …