Opleidingen Risicoanalyse

Wil je je verdiepen in risicoanalyses? Bijvoorbeeld om beter te registreren? Er bestaan cursussen voor.
 
Na een cursus Risicoanalyse weet je welke methode in welke situatie het beste kan worden toegepast. Je kunt de kritische processtappen en (mogelijke) risico’s benoemen. Je krijgt inzicht in de oorzaken van fouten, bijvoorbeeld bij het registreren. Ook weet je hoe problemen kunnen worden opgelost. Vaak leer je in een cursus ook hoe je een risicoanalyse-gesprek kunt voeren met alle actoren.
 
 

De 7 beste opleidingen voor Risicoanalyse:

Oracle Primavera Risk Analysis Basis

Risicoanalyse|Primavera|Risicomanagement|Oracle | Open inschrijving |€ 955.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Werk met risico registers en maak een probabilistische planning Oracle Primavera Risk Analysis is een softwarepakket voor projectplanning en risicoanalyse. Tijdens de cursus leert u probabilistische planningen en risicoanalyses maken. Omdat de meeste gebruikers deze software uitsluitend gebruiken voor risicoanalysis en rapportages worden planningstechnieken beperkt behandeld. Tijdens deze training gaan we er van uit dat …

MVK en HVK Risicoanalyse methodieken (3 dagen)

Risicoanalyse|MVK (Middelbare Veiligheidskunde)|HVK (Hogere Veiligheidskunde)|Veiligheidskunde | Open inschrijving |€ 1350.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 3.0

Voor het volgen van de HVK module Risicoanalyse methodieken is het mogelijk om ook als niet veiligheidskundige of arbeidshygiënist hieraan deel te nemen. Het volgen van een losse module geeft u de mogelijkheid om uw kennis van een bepaald onderwerp te verdiepen. In de module Risicoanalyse methodieken maakt u kennis met diverse veel gebruikte begrippen …

Oracle Primavera Risk Analysis Resource & Cost

Risicoanalyse|Primavera|Risicomanagement|Oracle | Open inschrijving |€ 518.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Probabilistische cashflow en capaciteit Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in het herkennen, analyseren en managen van risico’s op basis van capaciteit en kosten. U brengt u diverse financiële risico’s in kaart op basis van onder andere de Monte Carlo analyse. Daarnaast richt deze cursus zich op kapitaalachtige projecten met een groot financieel risico. …

Primavera Risk Analysis – Basis

Risicoanalyse|Primavera|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 950.0 | Totale lesduur: 2.0

Ieder project heeft risico's. Succesvolle organisaties plannen deze risico’s. Ze anticiperen op de risico’s, proberen deze te verzachten en stellen een rampenplan op voor een eventuele negatieve g Oracle Primavera Risk Analysis (Pertmaster) is een softwarepakket voor projectplanning en risicoanalyse. Tijdens de cursus  Primavera Risk Analysis – Basis leren de cursisten projectplanningen en risicoanalyses maken met behulp …

Primavera Risk Analysis – Resource & Cost Control

Risicoanalyse|Primavera|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 515.0 | Totale lesduur: 1.0

Primavera Risk Analysis is een kwantitatieve risicoanalyse oplossing voor de gehele cyclus van een project met integratie van kosten- en tijdrisicomanagement. Primavera Risk Analysis voorziet in uitge Tijdens de cursus Primavera Risk Analysis – Resource & Cost Control gaan de cursisten op basis van een bestaande planning een capaciteit- en financiële planning opstellen met behulp van …

Opleiding Krediet Risico Analyse en Krediet(her)structurerin

Risicoanalyse|Risico-inventarisatie & evaluatie | Open inschrijving |€ 4295.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 9.0

Opleiding Vakmanschap in Krediet Risico Analyse en Krediet(her)structurering Deze opleiding is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn in de (groot)zakelijke kredietverlening bij financiële instellingen. De financiële crisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat kredietrisico’s, voor zowel banken als andere “financiers”, niet gevat kunnen worden in standaard beoordelingssystemen. Daarentegen is ook duidelijk geworden dat een controle …

Taak Risico Analyse (TRA)

Risicoanalyse|Risico-inventarisatie & evaluatie | In-company / Maatwerk |€ 1950.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een TRA is een systematische analyse van een taak met als doel mogelijke verliezen te identificeren en te elimineren, reduceren of beheersen. Door middel van een TRA observeert u menselijke handelingen op een gestructureerde