Opleidingen Risicomanagement

Wil jij je bezighouden met beperken van risico’s voor organisaties? Doe een opleiding of cursus Risicomanagement. Met name geschikt voor projectmanagers.
 
In zo’n cursus of opleiding krijg je stof over kwantitatieve en kwalitatieve methoden om risico’s in kaart te brengen en te analyseren. Bovendien leer je over het monitoren van bedrijfsrisico’s. Je leert bijvoorbeeld hoe je een SWOT-model (sterkte- en zwakteanalyse) in kunt zetten. Vaak krijg je ook vakken als Expert Interviews en Cost Control. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Risicomanagement:

Corporate Finance, Risk & Treasury Management

Treasury management|Corporate finance|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 8210.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 18.0

Treasury Management Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg …

Management of Risk (M_o_R) - Foundation

MOR® (Management of Risk)|Risicomanagement | E-Learning |€ 375.0 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 12.0

In deze M_o_R training / cursus leert u de basis kennen van succesvol risicomanagement volgens de Management of Risk (M_o_R) Foundation certificering van de APM Group. De M_o_R richtlijn behandelt risicomanagement op strategisch, programma, project en operationeel niveau. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het M_o_R framework, M_o_R principes, het M_o_R proces, risicomanagement …

Risicomanagement

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 955.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Analyseer risico’s en zet risico’s om in kansen Elk project krijgt te maken met risico’s. Het is essentieel om als projectorganisatie risico’s te herkennen en erop te anticiperen zodat u project optimaal blijft. De cursus risicomanagement is bedoeld voor projectmanagers, projectplanners en risicomanagers die op een praktische manier willen leren omgaan met het managen van …

Operational Risk Management

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 1400.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Training Operational Risk Management Elke organisatie heeft te maken met Operational risk (operationeel risico). Operationeel risico is het risico van verlies veroorzaakt door inadequate of falende interne processen, mensen en systemen of veroorzaakt door externe gebeurtenissen.Voorbeelden van interne gebeurtenissen zijn falende processen waardoor (grote) fouten kunnen ontstaan, frauderende medewerkers, het niet voldoen aan wetgeving of …

Financial risk management

Faillissement|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 800.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.0

Financial risk management Financial risk management is onder te verdelen in kredietrisico (ofwel tegenpartijrisico) en marktrisico (ofwel prijsrisico). Kredietrisico ontstaat door de mogelijkheid dat leningnemers (schuldenaars), uitgevers van obligaties en tegenpartijen in derivatentransacties niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen (failliet gaan).Marktrisico vloeit voort uit een verscheidenheid van factoren, zoals: schommelingen in rentes, valuta's, en effectenprijzen. …

Risicomanagement voor de safety en security manager

Risicomanagement|IT Beveiliging / Security | Thuisstudie |€ 1795.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 9.0

Risicomanagement voor de safety & security manager Safety & Security zijn de (beveiligings)activiteiten die een voortdurende veiligheid van en rondom de bedrijfsprocessen waarborgen. Het doel is processen en objecten tegen de dreigingen van binnen en buiten te beveiligen. De vraag is nu hoe dit doel kan worden bereikt. Welke risico’s worden door de (beveiligings)activiteiten tegengegaan …

Enterprise Risk Management / COSO 2017

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 1895.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 2.0

Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Benut al uw kansen Enterprise Risk Management (ERM) als risicobeheersingssysteem is de aangewezen methode om onzekere gebeurtenissen, risico's en opportunities proactief …

Opleiding IT-risicomanagement

Risicomanagement|ICT Algemeen | Open inschrijving |€ 3195.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 32.0

*Deze training is te volgen met een UWV Voucher! Doelgroep Deze opleiding is primair bedoeld voor risk-managers, security officers, projectmanagers, service-managers, IT architecten en IT managers. Voorkennis De stof wordt behandeld op HBO -niveau. We verwachten dat u buiten de groepsbijeenkomsten minimaal 2 uur per sessie besteedt aan voorbereiding in de vorm van …

Kwaliteitszorg en Risicomanagement

Kwaliteitszorg|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 795.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Kwaliteitszorg en risicomanagement  Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van de informatievoorziening in uw organisatie? Belangrijker nog, welke maatregelen kunt of moet u nemen om kwaliteit van uw informatiebeheer op peil te krijgen en te houden? Tijdens deze cursus krijgt u handvatten uitgereikt om de kwaliteit van het informatiebeheer in de eigen organisatie …

Risico Management - Cadence

Risico-inventarisatie & evaluatie|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 650.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Risicomanagement  Projecten brengen per definitie risico’s met zich mee. Sommige risico’s kunnen door goede projectcommunicatie, door vermijden of door verkleinen worden beheerst. Andere risico’s vereisen noodplannen. Soms worden risico’s geïdentificeerd, maar het team doet er niets aan om ze aan te pakken. Ongeacht of de marktomstandigheden veranderen, een juridische hobbel opdoemt, het weer sterk verandert …

Risicomanagement

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 2995.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 5.0

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van adequate beheersmaatregelen. Met deze beheersmaatregelen beïnvloedt u de kans van optreden en de gevolgen van risico's. Ervaren experts helpen u een efficiënte aanpak voor uw organisatie op te stellen. Tijdens deze opleiding ontdekt u in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Na …

In control met Risicomanagement

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 895.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0

Tijdens deze dag leert u alles over risico’s en de vaak desastreuze gevolgen van verkeerde inschattingen. U krijgt inzichten om een robuust raamwerk te bouwen, flaters te voorkomen en risicomanagement te integreren in uw organisatie. Deze bijeenkomst staat bol van aansprekende casussen, waaronder de Casus Bear Stearns (Harvard casus), die feilloos de succes- en faalfactoren …

Oracle Primavera Risk Analysis Basis

Risicoanalyse|Primavera|Risicomanagement|Oracle | Open inschrijving |€ 955.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Werk met risico registers en maak een probabilistische planning Oracle Primavera Risk Analysis is een softwarepakket voor projectplanning en risicoanalyse. Tijdens de cursus leert u probabilistische planningen en risicoanalyses maken. Omdat de meeste gebruikers deze software uitsluitend gebruiken voor risicoanalysis en rapportages worden planningstechnieken beperkt behandeld. Tijdens deze training gaan we er van uit dat …

Masterclass Agile Risicomanagement

Risicomanagement|Agile | Open inschrijving |€ 1050.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.0

Masterclass Agile Risicomanagement Wilt u samen met uw vakgenoten in korte tijd zowel vanuit de theorie als praktijk worden bijgespijkerd in uw vakgebied, dan biedt de Masterclass Agile Risicomanagement u een interessante verdieping van uw kennis! Tijdens deze populaire masterclass van twee dagen gaat Bart de Best in op Agile Risicomanagement in de praktijk. Centraal …

Certified ISO 27005 Risk Manager

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 2950.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3.0

ISO 27005:2011 – Certified Risk Manager ISO heeft in 2011 een nieuwe versie van de internationale standaard voor informatiebeveiligingsrisicomanagement gepubliceerd, ISO 27005:2011. In deze actuele 3-daagse training leert u de ISO 27005:2011 norm te interpreteren en te implementeren en wordt u voorbereid op het examen voor het Certified ISO 27005 Risk Manager certificaat. Risk Management – wat leert …

Projectrisicomanagement

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 495.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 9 | Totale lesduur: 1.0

Elk project is onderhevig aan risico’s. Het is belangrijk dat er niet alleen adequaat op onverwachte gebeurtenissen wordt gereageerd, maar dat risico’s worden geïdentificeerd en waar mogelijk worden gemitigeerd. In deze module worden de verschillende processen behandeld van projectrisicomanagement, namelijk het opstellen van een risicomanagement-plan, risico-identificatie, een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse, het plannen van beheersmaatregelen …

Praktisch Kans- en Risicomanagement

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 1495.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Praktisch kans- en risicomanagement Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om deze kansen voldoende te benutten en …

CRISC (IT Risk Management) training

CRISC|IT Management & Strategie|ISACA|Risicomanagement|Management Algemeen | Open inschrijving |€ 3400.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

CRISC – waar staat deze nieuwe certificering voor? CRISC (spreek uit ‘see-risk’) staat voor Certified in Risk and Information Systems Control en is de nieuwste titel van ISACA. CRISC is complementair aan de 3 bestaande ISACA certificeringen CISA, CISM en CGEIT. ISACA – Information Systems Audit and Control Association ISACA® is een internationale beroepsvereniging met als doel de …

MOR Foundation inclusief examen (Management of Risk)

MOR® (Management of Risk)|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 1245.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.5

M_o_R Foundation training Tijdens onze M_o_R Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met M_o_R en leert u MoR toepassen op uw eigen organisatie. Onder leiding van onze expert trainers wordt het theoretisch kader uiteen gezet en geïllustreerd met uiteenlopende maar vooral veel praktische voorbeelden. Zowel de ervaringen van de trainer als de cursisten …

MOR Overview Training (Management of Risk)

MOR® (Management of Risk)|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 650.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.0

M_O_R OVERVIEW TRAINING Tijdens deze M_o_R overview training maakt u op een laagdrempelige en praktische manier kennis met de mogelijkheden die M_o_R voor uw organisatie kan brengen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en discussie. U maakt niet alleen kennis met M_o_R als methode maar ook de implementatie en borging van de …

Ontwikkelen & managen van Key Risk Indicators

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 795.0 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Key Risk Indicatoren zijn onontbeerlijk om tijdig risicovolle activiteiten te identificeren, de prestatie te benchmarken en kansen optimaal te benutten. Uit ervaring en onderzoek van onze trainers blijkt echter dat het voor veel ondernemingen lastig is om deze indicatoren te identificeren, laat staan te sturen. Ofwel omvatten de indicatoran het risico niet goed, zijn ze …

MoR (Management of Risk) Foundation + examen [MOR]

MOR® (Management of Risk)|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 1300.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW Management of Risk is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico’s die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn. Het is een richtlijn voor Integraal risicomanagement die waarborgt dat een organisatie …

Management of Risk (M_o_R®) Foundation

Risicomanagement|MOR® (Management of Risk) | Open inschrijving |€ 1245.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 2.0

Korte beschrijving: Iedere organisatie wil zo veel mogelijk kansen benutten. Effectiever projecten, programma's en klussen uitvoeren. Een zo groot mogelijk resultaat halen uit de investeringen die je doet.Binnen je organisatie wordt op verschillende manieren gekeken naar de kansen en bedreigingen die zich voor kunnen doen. Kansen en bedreigingen, die we samen onder de noemer 'Risico' …

Management of Risk (M_o_R®) Foundation - Examen

MOR® (Management of Risk)|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 265.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Korte beschrijving: Dit examen met e-voorbereiding vormt een logisch vervolg op de training Management of Risk (M_o_R®) Foundation. Wanneer je slaagt, ontvang je het M_o_R Foundation certificaat. De training Management of Risk (M_o_R®) Foundation moet je vooraf gevolgd hebben. In onze training krijg je informatie over de inhoud en opzet van het examen. Je moet …

Management of Risk (M_o_R®) Practitioner - Examen

MOR® (Management of Risk)|Risicomanagement | Open inschrijving |€ 315.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Korte beschrijving: Dit examen met e-voorbereiding vormt een logisch vervolg op de training Management of Risk (M_o_R®) Practitioner. Wanneer je slaagt, ontvangt je het M_o_R® Practitioner certificaat. In onze training krijg je informatie over de inhoud en opzet van het examen. Je moet jezelf minimaal 5 werkdagen voor de examendatum aanmelden. Meer over onze examens …

ISO 31000 Risicomanagement

Risicomanagement | Open inschrijving |€ 2600.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

ISO 31000 is de enige internationaal erkende ISO standaard in risicomanagement ISO 31000 is een internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het managen van risico’s. ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve …

Risk Management Professional (PMI-RMP)®

Risicomanagement | E-Learning |€ 495.0

Risk Management Professional (PMI-RMP)® This course covers the functions and features of Risk Management Professional to prepare you for your certification exam. Students will learn about risk management planning, risk identification and stakeholder management and communication. They will also learn about qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, risk response planning and learning to control risks.

In-company Masterclass Agile Risicomanagement

Risicomanagement|Agile | In-company / Maatwerk |Niveau: MBO 4

Masterclass Agile Risicomanagement Wilt u samen met uw vakgenoten in korte tijd zowel vanuit de theorie als praktijk worden bijgespijkerd in uw vakgebied, dan biedt de Masterclass Agile Risicomanagement u een interessante verdieping van uw kennis! Tijdens deze populaire masterclass van twee dagen gaat Bart de Best in op Agile Risicomanagement in de praktijk. Centraal …

Oracle Primavera Risk Analysis Resource & Cost

Risicoanalyse|Primavera|Risicomanagement|Oracle | Open inschrijving |€ 518.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Probabilistische cashflow en capaciteit Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in het herkennen, analyseren en managen van risico’s op basis van capaciteit en kosten. U brengt u diverse financiële risico’s in kaart op basis van onder andere de Monte Carlo analyse. Daarnaast richt deze cursus zich op kapitaalachtige projecten met een groot financieel risico. …

ISAE 3402 | Essentials | E-learning

Risicomanagement | E-Learning |€ 895.0

ISAE 3402 Essentials E-learning Voor wie? Deze training is gericht op consultants, managers en medewerkers van gebruikers- en serviceorganisaties en accountants. Er is geen basiskennis van de ISAE3402 standaard vereist voor deze training. Wat leer je? De standaard De ISAE 3402 standaard is de internationale equivalent van de voormalige SAS 70-standaard, en voor een groot …