Opleidingen Schuldhulpverlening

Er zijn meer mensen die financiële problemen hebben dan je denkt. Sommige mensen moeten echt elk dubbeltje twee keer omdraaien, voordat ze het uitgeven. Zij moeten van een paar tientjes per week rondkomen. Wil jij deze mensen helpen? Doe dan een opleiding tot schuldhulpverlener.

Op de opleiding leer je hoe je in kaart kunt brengen waar de schulden precies uit bestaan. Ook leer je hoe je een budget vaststelt met een cliënt. Je leert hoe je de uitgaven van mensen kunt structureren en hoe je mensen begeleidt in het proces naar een gezonde financiële situatie. Je krijgt dus niet alleen vakken over bijvoorbeeld de juridische achtergrond van sociale wetgeving en incassoprocedures, maar ook vakken over de omgang met deze cliënten en over preventie en nazorg.

De 30 beste opleidingen voor Schuldhulpverlening:

Opleiding Schuldhulpverlener NEN 8048

Faillissement|Schuldhulpverlening|NEN | Klassikaal |€ 2599.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 6.0

De Post HBO opleiding leidt u op tot professionele schuldhulpverlener SchuldhulpverlenerSchuldhulpverlening is een prachtig vak, maar niet makkelijk.Het is een vak voor doorzetters. Het vak vraagt een groot empathisch vermogen, maar tegelijkertijd dien je ook in staat te zijn om de problemen van cliënten van je af te kunnen zetten. Praktijk en theorieSchuldhulpverlener …

Basisopleiding Budgetcoaching (Module SHV III KIWA-certificering)

Schuldhulpverlening modules|Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)|Budgetcoach|Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 1515.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Budgetcoaching (SHV 3 - Kiwa certificering) Voor wie?Personen die werkzaam (willen) zijn op het gebied van het schuldhulpverleningsonderdeel budgetcoaching. (SHV III) Doel: Na afloop van de cursus hebt u (juridische) kennis op de gebieden aanmelding, intake, crisisinterventie, informatie en advies, schuldregeling, schuldbemiddeling, stabilisatietraject, nazorg en de WSNP; hebt u kennis van inkomenscomponenten, inclusief financiële tegemoetkomingsregelingen …

Module rekenaspecten binnen de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 575.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Rekenaspecten binnen de schuldhulpverlening. Binnen het vakgebied kom je en aantal rekenaspecten tegen. Vrij te Laten Bedrag berekeningen, Beslagvrije voet, Gemiddelde maandbegroting, kostendelersnorm. Je hoeft hier zeker geen wiskunde knobbel voor te hebben maar enige rekenvaardigheden zijn wel de basis. Wat we in deze module doen is je deze rekenvaardigheden aanleren en de kennis zodat …

Schuldhulpverlening 2.0

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 3095.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 12.0

 Schuldhulpverlening 2.0 Het Nibud schat in dat van alle huishoudens in Nederland de helft financiële problemen zal kennen na de corona crisis. Gemeenten verwachten een flinke toename in aanmeldingen voor schuldhulp in de komende periode. Verwachting is een grote vraag naar goed opgeleide schuldhulpverleners. De cursus schuldhulpverlening, die wij aanbieden, leidt in 12 …

PE-punten Wet-en regelgeving, beslagrecht Schuldhulpverlening (kennis)

Beslag- en executierecht|Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)|Schuldhulpverlening|Permanente educatie (PE) | Klassikaal |€ 295.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Tijdens deze verdiepingsdag gaan wij dieper in op de wet- en regelgeving met betrekking tot de schuldhulpverlening. Voor (oud-) cursisten, schuldhulpverleners en andere geïnteresseerden zal dit  een interessante verdieping zijn en een aanvulling op de bestaande kennis.  Aan de orde zullen onder andere komen voorrecht en voorrang (BW), beslagrecht (Rv) en de berekening van de …

E-learning Module Schuldhulpverlening

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)|Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 618.95 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Over de e-learning Als de schulden zo zijn opgelopen dat ze problematisch hoog zijn, zijn er vaak nog maar twee uitwegen: gebruikmaken van minnelijke schuldhulpverlening (MSNP) of de wettelijke regeling voor schuldsanering (WSNP). De schuldhulpverlener registreert de hulpvraag, begeleidt de schuldenaar gedurende het gehele traject en verleent adequate nazorg. Het omvat het opstellen van een …

PE SHV KIWA combipakket 2020 Actualiteiten

Actualiteiten|Schuldhulpverlening|Permanente educatie (PE) | Klassikaal |€ 545.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Voldoe in één keer aan de 12 verplichte PE SHV punten schuldhulpverlening en budgetcoaching.  Ben je in het bezit van de Nen 8048 (Kiwa) certificaten SHV I, II en/of III, dan moet men jaarlijks permanente educatie te volgen. Wij zijn geaccrediteerd om u in één pakket van 2 dagen de vereiste 12 PE Kiwa punten …

Bespaartips - Praktisch werken aan basiscondities voor schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 45.0

Je was eigenlijk allang van plan om eens goed de bezem door je financiële huishouding te halen. Of misschien werd je door de nood gedwongen een paar drastische maatregelen te nemen. Leuker kun je het ook zelf niet maken, wel gemakkelijker, als je jezelf een beetje ontvankelijk opstelt voor de bespaartips uit de gelijknamige e-learning …

Schulden wegwerken - Onmisbare aanwijzingen om een traject van schuldhulpverlening leefbaar te houden of te voorkomen

Schuldhulpverlening | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 28.0

Inzicht krijgen in de manier waarop de meeste schulden ontstaan en bruikbare aanwijzingen om er niet alleen vanaf te komen, maar er ook nooit meer in verzeild te raken. Dat is wat jou in deze online training wordt aangereikt. Je hebt hiermee een praktisch verhaal in handen, met uitleg in begrijpelijke taal en van een …

Module interventiekunde binnen de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 575.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Module interventiekunde binnen de schuldhulpverlening Binnen het vakgebied dien je erg gedreven te zijn in het voeren van gesprekken. Daarbij dien je je bewust te zijn welke rol je hebt als schuldhulpverlener binnen de relatie met je Client. Welke acties voer je uit, welke interventies doe je om Client de regisseur van zijn traject en …

Juridische aspecten binnen de schuldhulpverlening

Juridische Aspecten I/II|Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 575.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Juridische aspecten binnen de schuldhulpverlening Binnen het vakgebied kom je een aantal Juridische aspecten tegen waar je als schuldhulpverlener rekening mee moet houden. De Wet en regelgeving omtrent overeenkomsten, beroepsaansprakelijkheid, Wet consumenten Krediet, privacy wet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wetschuldsanering natuurelijke personen. Je hoeft als schuldhulpverlener geen jurist te zijn maar kennis over bovengenoemde onderwerpen is …

Module gedragsverandering binnen de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 575.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Binnen het vakgebied hebben cliënten te maken met gedragsverandering. Niet de live event is namelijk de reden van de financiële problemen maar hoe de cliënt hiermee is omgegaan. Niet iedereen die werkeloos  raakt in de financiële problemen, niet iedereen die gaat scheiden raakt in de financiële problemen, etc. In deze module leer je hoe je …

Module communicatie binnen de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 575.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Module communicatie binnen de schuldhulpverlening Binnen het vakgebied schuldhulpverlening is een van je hoofdbezigheid communicatie. Communicatie met Cliënten, schuldeisers, ketenpartners, betrokkenen, collega’s, allerlei soorten van gesprekken.  In deze module leer je de basis vaardigheden en diverse gesprekmodellen zodat je beslagen ten ijs komt. Naast kennis overdracht gaan we in deze module flink aan de slag …

Schuldhulpverlening voor sociale wijkteams

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 375.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Sociale Wijkteams Meer en meer gemeenten kiezen ervoor met Sociale Wijkteams te werken. Deze vooruitgeschoven posten vormen de voelsprieten van de gemeente en kunnen dus een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van beginnende schuldenproblematiek. Maar ook wijkteams die zich richten op inwoners met Multi-problematiek hebben basiskennis nodig van de mogelijkheden en onmogelijkheden van …

Schuldhulpverlening actualiteitendag

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)|Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 375.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Schuldhulpverlening actualiteitendag Wat is het effect van de W.g.s. op de uitvoeringspraktijk in de schuldhulpverlening? Zeker in het licht van de sterk toegenomen hulpvragen en de beperkte budgetten waarbinnen gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren? In een praktisch ingestoken dag bekijken we de schuldhulpverlening en kijken we naar verbeterpunten voor de beleids- en uitvoeringspraktijk. Programma Schuldhulpverlening …

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 2575.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 4.0

Post-hbo opleiding Schuldhulpverlening: in circa 4 maanden klaar voor het beroep schuldhulpverlener! Het aantal mensen dat door schulden in ernstige problemen komt, neemt nog steeds toe. In Nederland heeft nu 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Dat zijn schulden waar huishoudens zelf niet meer uitkomen. Steeds meer …

Opleiding schuldhulpverlener (Utrecht)

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 4100.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Na het volgen van de opleiding schuldhulpverlener beschik je over een stevige basis waarmee je aan de slag kunt binnen het werkveld van de schuldhulpverlening. Je maakt kennis met relevante wet- en regelgeving (zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Faillissementswet) en leert hoe schuldhulpverlening in Nederland geregeld is. Maar schuldhulpverlening houdt meer in dan …

Actualiteiten schuldhulpverlening

Actualiteiten|Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 450.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Er zijn weinig vakgebieden in de sociale sector die zo veranderlijk zijn als de schuldhulpverlening. Dat maakt het vak niet alleen interessant, maar ook dat het noodzakelijk is om je kennis up-to-date te houden. Wat is er dan gemakkelijker dan alle actualiteiten op een blaadje gepresenteerd te krijgen!? Door onze toelichting worden alle actualiteiten begrijpelijk …

Huwelijksvermogensrecht in de schuldhulpverlening

Huwelijksvermogensrecht|Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 450.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

De invloed die het huwelijksvermogensrecht heeft op het schuldhulpverleningstraject is aanzienlijk. Een groot deel van je cliënten is getrouwd. Soms op huwelijkse voorwaarden, soms in gemeenschap van goederen. Er zullen mensen langskomen die getrouwd zijn voor de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2018 en mensen die na deze wijzigingen gehuwd zijn. Deze hebben …

Opfristraining schuldhulpverlening NEN 8048

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)|Schuldhulpverlening|NEN | Klassikaal |€ 699.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

PE punten NEN 8048-2 Schuldhulpverlening 6 kennis- en 6 vaardigheidspunten Update op basis van de nieuwe wet-en regelgeving, Belastingen en toeslagen, VTLB en communicatieve vaardigheden Voor wieGecertificeerde schuldhulpverleners/budgetcoaches die in het bezit zijn van het NEN 8048 certificaat. Opfristraining schuldhulpverlening NEN 8048Een zeer praktijkgerichte opfristraining conform de eisen als omschreven in de NEN-8048-1. …

E-learning Schuldhulpverlener NEN 8048

Faillissement|Schuldhulpverlening|NEN | E-Learning |€ 854.1 |Niveau: Post-HBO

Algemeen Uw voordelen van de e-Learning schuldhulpverlener Vanuit huis in uw eigen tijd de opleiding e-Learning schuldhulpverlener volgen; Inclusief online lesmateriaal met alle relevante wetteksten; Diverse webcolleges waarbij docenten uitleg geven over de theorie met voorbeelden uit de praktijk; Ten alle tijden een professionele schuldhulpverlener beschikbaar waarbij u terecht kunt met vragen; Gratis praktijkdag; Inclusief …

Online examentraining SHV I, SHV II en SHV III

Schuldhulpverlening | E-Learning |€ 199.0 |Niveau: HBO

Voor wieSchuldhulpverleners die eerder een opleiding tot Schuldhulpverlener hebben gedaan en hun marktwaarde willen verhogen door het behalen van het NEN 8048-2 certificaat SHV I, SHV II en SHV III. Certificering wordt steeds vaker vereist om opdrachten te kunnen uitvoeren voor de Rijksoverheid, financiële instellingen, bij gemeenten, kredietbanken en werkgevers.Zakelijke opdrachtgevers vragen naar schuldhulpverlener …

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Thuisstudie |€ 379.0 | Totale lesduur: 12.0

Het aantal mensen met hoge schulden neemt toe. Door het verlies van een baan, het stijgen van de kosten voor het levensonderhoud, of door te veel lenen ontstaat een schuldenberg waar mensen vaak zelf niet meer uit kunnen komen. Een schuldhulpverlener helpt deze mensen van hun schulden af te komen, en nieuwe problemen te voorkomen. …

Basisopleiding Schuldhulpverlening & Budgetcoaching (KIWA-certificering) SHV I,II & III

Schuldhulpverlening|Budgetcoach | Klassikaal |€ 2550.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 6.0

Deze complete opleiding schuldhulpverlening en budgetcoaching (KIWA SHV I, II en III) is actueel, praktijkgericht en overeenkomstig KIWA/NEN normering! In verband met overlap in de lesstof van SHV I, II en III kunnen wij deze opleiding verzorgen in zes lesdagen van 9.30 tot 16.00 uur. Naast de lesdagen moet u rekeninghouden met 10 tot 15 uur thuisstudie …

Introductie in de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening | Klassikaal |€ 450.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Van alle mensen die zich melden bij een wijkteam, heeft ongeveer 80% financiële problemen. Slechts iets meer dan een derde van de mensen die zich melden voor een schuldhulpverleningstraject, rondt het traject succesvol af. Kortom; er valt nog genoeg werk te verzetten op het gebied van schuldhulpverlening. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Tijdens …

Online examentraining SHV I (inclusief examen SHV I)

Schuldhulpverlening | E-Learning |€ 747.0 |Niveau: HBO

Voor wieSchuldhulpverleners die eerder een opleiding tot Schuldhulpverlener hebben gedaan en hun marktwaarde willen verhogen door het behalen van het NEN 8048-2 certificaat SHV I. Certificering wordt steeds vaker vereist om opdrachten te kunnen uitvoeren voor de Rijksoverheid, financiële instellingen, bij gemeenten, kredietbanken en werkgevers.Zakelijke opdrachtgevers vragen naar schuldhulpverlener die in het bezit zijn …

Online examentraining SHV II (inclusief examen SHV II)

Schuldhulpverlening | E-Learning |€ 489.0 |Niveau: HBO

Voor wieSchuldhulpverleners die eerder een opleiding tot Schuldhulpverlener hebben gedaan en hun marktwaarde willen verhogen door het behalen van het NEN 8048-2 certificaat SHV II. Certificering wordt steeds vaker vereist om opdrachten te kunnen uitvoeren voor de Rijksoverheid, financiële instellingen, bij gemeenten, kredietbanken en werkgevers.Zakelijke opdrachtgevers vragen naar schuldhulpverlener die in het bezit zijn …

Online examentraining SHV III (inclusief examen)

Schuldhulpverlening | E-Learning |€ 747.0 |Niveau: HBO

Voor wieBudgetcoaches die eerder een opleiding tot Budgetcoach hebben gedaan en hun marktwaarde willen verhogen door het behalen van het NEN 8048-2 certificaat SHV III. Certificering wordt steeds vaker vereist om opdrachten te kunnen uitvoeren voor de Rijksoverheid, financiële instellingen, bij gemeenten, kredietbanken en werkgevers.Zakelijke opdrachtgevers vragen naar budgetcoaches die in het bezit zijn …

E-learning Budgetcoach NEN 8048 (inclusief examen SHV III)

Budgetcoach|Schuldhulpverlening|NEN | E-Learning |€ 1167.3 |Niveau: Post-HBO

Uw voordelen van de e-Learning budgetcoach NEN 8048 Vanuit huis in uw eigen tijd de opleiding e-Learning budgetcoach volgen; Door het gebruik van filmmateriaal in de e-Learning oefent u met voorbeelden uit de praktijk tussen cliënt en budgetcoach; Diverse webcolleges waarbij docenten uitleg geven over de theorie met voorbeelden uit de praktijk; Uw opdrachten worden …

E-learning Schuldhulpverlener NEN 8048 (inclusief examen SHV I, SHV II en SHV III))

Faillissement|Schuldhulpverlening|NEN | E-Learning |€ 1885.5 |Niveau: Post-HBO

Algemeen Uw voordelen van de e-Learning schuldhulpverlener Vanuit huis in uw eigen tijd de opleiding e-Learning schuldhulpverlener volgen; Inclusief online lesmateriaal met alle relevante wetteksten; Diverse webcolleges waarbij docenten uitleg geven over de theorie met voorbeelden uit de praktijk; Ten alle tijden een professionele schuldhulpverlener beschikbaar waarbij u terecht kunt met vragen; Gratis praktijkdag; Inclusief …