Opleidingen Secretaris

Wil jij Secretaris worden van de OR? Volg een cursus Secretaris.
 
In een cursus Secretaris leer je vergaderingen leiden, agenda’s opstellen en verslagen maken.  Ook leer je hoe je ervoor zorgt dat elk lid zijn steentje bijdraagt. Belangrijke competenties voor jouw functie!
 
 

De 16 beste opleidingen voor Secretaris:

De ambtelijk secretaris: coachvaardigheden

Voorzitter en secretaris (OR)|Secretaris (ambtelijk) | Klassikaal |€ 1250.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 3.0

14/15 september en 9 november 2020 U bent een ervaren ambtelijk secretaris en u wilt meer bieden dan secretariële en organisatorische ondersteuning. U wilt de OR-leden stimuleren beter te presteren, individueel, maar ook als team. Coachingsvaardigheden en -methodieken en advisering zijn daarvoor bruikbare instrumenten. Deze vaardigheden kunt u inzetten om de OR tot betere samenwerking …

Training voor voorzitters en (ambtelijk) secretarissen van ondernemingsraden datum en locatie in overleg

Secretaris (ambtelijk)|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 324.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Training voor voorzitters van ondernemingsraden. Behandeld worden: basisprincipes van voorzitten, omgaan met krachtenveld in de medezeggenschap, vaardigheden voor een voorzitter, vaardigheden komen tot teamsamenwerking, omgaan met de bestuurder, hoe te komen tot een effectieve medezeggenschap, competentiemanagement medezeggenschap. De training wordt online verzorgd of bij ons op kantoor (in onderling overleg). We besteden veel aandacht aan …

Training: "De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR"

Voorzitter en secretaris (OR)|Secretaris (ambtelijk)|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 1750.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

Training: "De ambtelijk secretaris als adviseur van de OR" Als ambtelijk secretaris wilt u de OR goed ondersteunen, maar u loopt tegen allerlei problemen aan die het functioneren van de OR belemmeren, zoals herhaling van discussies in elke vergadering, een voorzitter die teveel doet en OR-leden die achterover leunen, een OR die moeilijk tot goed …

Training OR voorzitter en secretaris

Secretaris (ambtelijk)|Voorzitter en secretaris (OR)|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 690.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.0

Hoe 'managet' u de OR? De voorzitter en secretaris vervullen een belangrijke rol in elke OR. Samen bent u het dagelijks bestuur van de OR. U zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd is. U ‘managet' als het ware de OR en laat iedereen optimaal tot zijn recht komen. Maar hoe pakt u dat in …

De (ambtelijk) secretaris: praktische vaardigheden

Voorzitter en secretaris (OR)|Secretaris (ambtelijk) | Klassikaal |€ 1250.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 3.0

16/17 maart en 12 mei 202015/16 juni en 28 september 202026/27 oktober en 22 december 2020 Ambtelijk secretaris zijn, dat is een vak. Een goede secretaris heeft overzicht, inlevingsvermogen en organisatietalent. In deze cursus gaan we in op de manier waarop u uw taak als secretaris concreet invult. De volgende onderwerpen komen aan bod: de …

Leergang 1: Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap (VASMO gecertificeerd)

Medezeggenschap|Secretaris (ambtelijk)|Voorzitter en secretaris (OR) | Klassikaal |€ 2795.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 6.0

Leergang 1: Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap Deze leergang versterkt je praktische vaardigheden en biedt alles wat je nodig hebt om als ambtelijk secretaris van de medezeggenschap aan de slag te gaan. Je leert te plannen en organiseren en overtuigend te schrijven. Je weet hoe je wet- en regelgeving kunt toepassen. Bovendien verrijk …

Leergang 2 : De ambtelijk secretaris werkt met beleid (VASMO gecertificeerd)

OR & de Achterban|Secretaris (ambtelijk)|Voorzitter en secretaris (OR) | Klassikaal |€ 2795.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 6.0

De ambtelijk secretaris werkt met beleid In leergang 2 ontwikkel je de vaardigheden om beleid en beleidsprocessen te analyseren. Dat doe je vanuit drie invalshoeken. Je leert te onderscheiden wanneer er sprake is van strategisch, tactisch of operationeel beleid. Ook leer je zelf beleidsmatig te werken. Je raakt thuis in het opstellen van een OR-visie …

Leergang 3: De ambtelijk secretaris als adviseur (VASMO gecertificeerd)

Voorzitter en secretaris (OR)|Secretaris (ambtelijk) | Klassikaal |€ 2895.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 6.0

De ambtelijk secretaris als adviseur In deze leergang ontwikkel je vaardigheden om jouw medezeggenschapsorgaan van advies te voorzien. En je leert over thema’s waarop veel van je adviezen zich zullen richten: de raad als groep, ontwikkelingen in de organisatie en het verbeteren van het medezeggenschapsproces. Voor wie? Voor ambtelijk secretarissen van een ondernemingsraad, cliëntenraad of …

Cursus voorzitter en secretaris (DB) 'Leidinggeven aan de ondernemingsraad (OR)'

Voorzitter en secretaris (OR)|Secretaris (ambtelijk)|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 495.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.0

Als voorzitter ben je het boegbeeld van de ondernemingsraad. Soms tegen wil en dank. Hoe geeft je leiding aan de OR zonder de leidinggevende te zijn? Hoe betrek en stimuleer je alle OR-leden? Hoe zit je effectief de vergadering voor? In deze praktische OR-training leert u de leiding geven aan de ondernemingsraad. Dat kan samen …

Cursus OR-voorzitter en secretaris in 1 dag

Secretaris (ambtelijk)|Voorzitter en secretaris (OR)|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 365.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 8.0

Leren leiding geven aan de OR De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van de OR. U zorgt ervoor dat de ondernemingsraad goed kan functioneren. Als voorzitter of secretaris doet u dit zonder leidinggevende bevoegdheden en dat valt niet altijd mee. Daarnaast bent u als DB het aanspreekpunt en gezicht van de …

Driedaagse leergang: Coachingsvaardigheden voor ambtelijk secretarissen

Secretaris (ambtelijk)|Coachingsvaardigheden | Klassikaal |€ 999.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Coachingsvaardigheden voor Ambtelijk secretarissen Een ambtelijk secretaris (AS) is vaak de continue factor voor een medezeggenschapsorgaan. Voor de leden van het medezeggenschapsorgaan (MZO) en zijn Dagelijks Bestuur zijn de kennis en vaardigheden van de AS heel waardevol. Een welkome aanvulling daarop kan coaching zijn. In deze driedaagse leergang is er aandacht voor uw coachingsvaardigheden en …

Juridische themadagen voor ambtelijk secretarissen

Secretaris (ambtelijk) | Klassikaal |€ 399.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Bij juridische vragen kijkt de ondernemingsraad naar de ambtelijk secretaris. Als ambtelijk secretaris vraagt u zich af of de OR het bij het juiste eind heeft. Medewerkers vragen u om raad bij juridische zaken. U wilt graag wat steviger in uw juridische schoenen staan.   Herkent u deze situaties? Dan zijn de juridische dagen voor

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Secretaris (ambtelijk)|Voorzitter en secretaris (OR) | In-company / Maatwerk |€ 2500.0 |Niveau: Post-HBO | Totale lesduur: 5.0

Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef …

De rol van de ambtelijk secretaris bij versterking van medezeggenschap (OR / Clientenraad / bestuur)

Secretaris (ambtelijk)|Voorzitter en secretaris (OR)|Besturen|Medezeggenschap|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 795.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.0

Voor ambtelijk secretarissen - primair van die van de Ondernemingsraad, maar ook voor (ambtelijk) secretarissen van de Raad van Bestuur, RvC/RvT of cliëntenraad. De ambtelijk secretaris ondersteunt het medezeggenschapsorgaan (en/of andere organen: RvB, RvC/RvT of cliëntenraad) met verschillende taken; van administratief tot beleidsondersteunend en adviserend. Veel medezeggenschapsorganen willen zich steeds vaker proactief opstellen en anders …

Online training, effectieve medezeggenschap: voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen publieke sector: data in overleg.

Secretaris (ambtelijk)|Medezeggenschap | Klassikaal |€ 380.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Hoe geef je - ook op 'afstand'- effectief sturing aan een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dat is de vraag die centraal staat in de training effectieve medezeggenschap. Hoe kun je de communicatie binnen de OR bevorderen, zonder de ‘baas’ te zijn? Hoe zet je de leden in hun kracht en kun je ze via verschillende technieken …

Online training voorzitter en secretaris

Voorzitter en secretaris (OR)|Secretaris (ambtelijk) | E-Learning |€ 198.0 |Niveau: MBO 4

E-learning voor het DB U wilt als voorzitter of secretaris van de OR of PVT aan de slag.  U maakt de uit van het dagelijks bestuur (DB) van de OR. Samen zorgt u ervoor dat de ondernemingsraad goed kan functioneren. Als voorzitter of secretaris doet u dit zonder leidinggevende bevoegdheden en dat valt niet altijd …