Opleidingen SQL

Wil jij gegevens makkelijk kunnen opvragen uit een relationele database? Je leert het in een cursus SQL. 
 
In een cursus SQL leer je hoe je gegevens het beste kunt sorteren, filteren, aanpassen, groeperen en opvragen. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor SQL:

SQL en database-aansturing

SQL | In-company / Maatwerk |€ 2900.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Sinds het begin van de jaren tachtig is de van oorsprong universiteitstaal Structured Query Language (SQL) niet weer weg te denken als kern van de diverse aansturingstalen. De belangrijke querytaal SQL(Structured Query Language) kan de basis vormen van elke toekomstige database-koppeling die je als programmeur, analyst of database-gebruiker gaat maken. Het feit dat grote databases …

Relational Databases and SQL

SQL | In-company / Maatwerk |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

U leert de achtergronden van relationele databases en de belangrijkste concepten, zoals normalisatie. Vervolgens leert u hoe de ANSI-SQL taal is opgebouwd en hoe deze gebruikt kan worden. Tijdens de training leert u objecten met DDL (Data Definition Language) te creëren en aan te passen en gegevens uit tabellen met DML (Data Manipulation Language) te …

SQL Hands-on

SQL | Open inschrijving |€ 345.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. Met praktische oefeningen past u uw kennis van SQL toe en verdiept daarmee uw vaardigheid en inzicht in het gebruik van SQL. De casus bestaat uit een aantal opdrachten die u uitvoert met Transact-SQL (op een Microsoft SQL Server) …

Databases en SQL fundamentals (DBSQLF)

SQL | Open inschrijving |€ 1080.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Veel mensen die werken met SQL en databases weten vaak niet de achterliggende concepten. Dat is jammer omdat het dan veel meer tijd kost om nieuwe rapportagevragen van het management of gebruikers te verwerken.  In deze cursus gaan we in op deze concepten en de structuur van gegevens en tabellen. We kijken naar het relationele database …

SQL Basis

SQL | Open inschrijving |€ 850.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Als je graag op eenvoudige wijze gegevens wilt opvragen uit een relationele database, dan kun je gebruik maken van de vraagtaal SQL (Structured Query Language). Daarnaast kun je met SQL data aanpassen, manipuleren en tabelstructuren aanpassen. SQL is wijd verspreid en wordt vaak in combinatie met andere programmeertalen als PHP, ASP en VBA gebruikt. ANSI …

Oracle Database 11g: SQL Tuning

Oracle 11G|Oracle|SQL | E-Learning |€ 199.0 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 18.0

U leert SQL statements te optimaliseren voor de Oracle 11g database. SQL tuning zorgt er voor dat de performance van uw database en applicaties optimaal is en blijft. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn SQL tuning en optimalisatie, het gebruik van indexen, joins, execution plans en automatische SQL tuning. Ook komt op hoofdlijnen …

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 2

Oracle 11G|Oracle|SQL | E-Learning |€ 149.0 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 10.0

In deze training leert u de geavanceerdere mogelijkheden van Oracle SQL kennen. In combinatie met de Oracle 11g database. De focus ligt op gebruikerstoegang en schema objecten, de data dictionary, globalisatie en geavanceerde query's. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn user privileges, altering tables, dictionary views, timezones, subquery's, reguliere expressies en nog veel …

Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals

Oracle 11G|Oracle|SQL | E-Learning |€ 149.0 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 10.0

In deze training leert u de basis van de Oracle programmeertaal PL/SQL. Na afronding van deze training kunt u PL/SQL gebruiken in uw dagelijkse werkzaamheden. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn variabelen, attributen, data types, verschillende ontwikkeltools, PL/SQL blocks, cursors, exceptions en nog veel meer. Uw resultaat U heeft basiskennis van de …

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

Oracle 11G|Oracle|SQL | E-Learning |€ 149.0 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 12.0

In deze training leert u program units (procedures, packages, triggers etc) te schrijven op basis van Oracle PL/SQL. Tevens is er uitgebreid aandacht voor het managen van de PL/SQL code die u produceert. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn procedures, functions, packages, passing parameters, dynamic SQL, Oracle packages, PL/SQL compiler, dependencies, exception …

Oracle Database 11g: Introductie in SQL (Examen: 1Z0-051)

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 2475.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 5.0

Dit is een combinatie van de trainingen Oracle 11g SQL Fundamentals I en II. Deze training verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL in combinatie met de Oracle Database 11g. Let op. Deze training is exclusief het examen. Doelgroep Deze training is bestemd voor …

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 1485.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

Deze training verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle 11g database. Let op. Deze training is exclusief het examen. Doelgroep Deze training is bestemd voor beginnende SQLgebruikers. Voorkennis voor de Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I …

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals II

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 990.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Deze training verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de geavanceerde mogelijkheden van Oracle SQL in combinatie met de Oracle 11g database. De focus ligt op geavanceerde query's, de data dictionary, controle van gebruikerstoegang en globalisatie. Let op. Deze training is exclusief het examen. Doelgroep Deze training is bestemd voor applicatie ontwikkelaars, database beheerders en …

Oracle Database Programmeren met PL/SQL

Oracle|SQL|Programmeren (algemeen) | Open inschrijving |€ 2475.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 5.0

Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de procedurele programmeertaal PL/SQL binnen de ontwikkeltools van Oracle. De cursist is in staat om na de training Database Triggers, Libraries, en Packages in PL/SQL te maken en te gebruiken binnen de Oracletools.Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de procedurele programmeertaal PL/SQL binnen …

Oracle SQL Statement Tuning

Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 1485.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

Het doel van deze module is je bekend te maken met de wijze waarop in de Oracle architectuur SQL en PL/SQL opdrachten verwerkt worden, je tools te leren gebruiken om de verwerking van opdrachten te analyseren en te optimaliseren. Let op. Deze training is exclusief het examen. Doelgroep De training is bestemd voor programmeurs en …

Oracle Database 11g: PL/SQL, de procedurele extensie

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 2180.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Lesmethode : Persoonlijk begeleid Algemeen : Deze cursus behandelt de procedurele extensie van Oracle. De procedurele extensie geeft de mogelijkheid om PL/SQL programmatuur in de vorm van procedures, functies en packages op te slaan in de database. Tevens kunnen met deze extensie zogenaamde database triggers worden gedefinieerd. Database triggers zijn in de database opgeslagen procedures …

Oracle Database 11g: SQL Statement tuning

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 2180.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Lesmethode : Klassikaal Algemeen : In deze cursus wordt allereerst inzicht verschaft in de interne verwerking van statements door Oracle. Vervolgens wordt stil gestaan bij statistieken en het execution plan. Ook wordt gekeken naar de verschillende tuningmogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan indexen, joins, bulkoperaties, hints en diverse opslagtechnieken. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht …

Oracle Database 11g: PL/SQL voor ervaren programmeurs

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 1090.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Lesmethode : Persoonlijk begeleid Algemeen : Deze cursus behandelt de basisvaardigheden die we nodig hebben om programma's te schrijven in PL/SQL, de procedurele programmeertaal van Oracle. Deze derde generatietaal sluit aan op de vierde generatietaal SQL. PL/SQL breidt de mogelijkheden van SQL uit en verbetert de performance. In de cursus komt de plaats van PL/SQL …

Oracle SQL opfriscursus

SQL|Oracle | Open inschrijving |€ 545.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Lesmethode : Persoonlijk begeleid Algemeen : In deze 1-daagse opfriscursus komen de belangrijkste facetten van Oracle SQL aan de orde. Deze cursus is bedoeld voor personen die al over Oracle SQL kennis beschikken maar waarvan deze kennis is weggezakt. Met nadruk moet vermeld worden dat deze cursus niet geschikt is voor personen die nog nooit …

Oracle Database 10g: PL/SQL, de procedurele extensie

Oracle 10G|SQL|Oracle | Open inschrijving |€ 2180.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Lesmethode : Persoonlijk begeleid Algemeen : Deze cursus behandelt de procedurele extensie van Oracle. De procedurele extensie geeft de mogelijkheid om PL/SQL programmatuur in de vorm van procedures, functies en packages op te slaan in de database. Tevens kunnen met deze extensie zogenaamde database triggers worden gedefinieerd. Database triggers zijn in de database opgeslagen procedures …

Oracle Database 11g: PL/SQL geavanceerd collecties en objecten

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 1635.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

Lesmethode : Persoonlijk begeleid Algemeen : In deze cursus behandelen we geavanceerde technieken en aspecten die jouw PL/SQL-code sneller, efficiënter en beter onderhoudbaar maken. Als cursist krijg je inzicht in standaarden voor het programmeren. Daarnaast maakt je kennis met geavanceerde Oracle10g en 11g features voor PL/SQL, zoals Object Oriented Programming (OOP), REF cursors en collecties. …

SQL voor DB2 z/OS

z/OS|Database ontwerp / design|SQL | Open inschrijving |€ 990.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

OCICTIn deze cursus wordt de cursist geleerd om te gaan met SQL. De cursist is na deze cursus in staat om objecten binnen DB2 te definiëren, deze te vullen met data en SELECT queries op tabellen uit te voeren. Ook wordt kort ingegaan op het toekennen van privileges binnen DB2. Deze cursus is puur praktijk …

Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 895.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

895,00 euro betreft een Zomeractie normaal betaald u 1485,00 euro Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle 11g database.DoelgroepDeze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers.Inhoud Inleiding SQL Structuur van database en tabellen De principes …

Oracle Database 11g SQL Fundamentals 2

Oracle 11G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 990.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

OCICT Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de geavanceerde mogelijkheden van Oracle SQL in combinatie met de Oracle 11g database. De focus ligt op geavanceerde query's, de data dictionary, controle van gebruikerstoegang en globalisatie.DoelgroepDeze module is bestemd voor applicatie ontwikkelaars, database beheerders en andere gebruikers die al beschikken over SQL basiskennis.Inhoud Toegangsbeveiliging op …

Oracle Database 11g Introductie in SQL Combinatie Oracle 11g SQL Fundamentals 1 en 2

Oracle 11G|SQL|Oracle | Open inschrijving |€ 2475.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 5.0

OCICT Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL in combinatie met de Oracle Database 11g.DoelgroepDeze module is bestemd voor applicatie ontwikkelaars, database beheerders en administrators en andere SQL-eindgebruikers.InhoudDe gedetailleerde inhoud vindt u bij de individuele cursussen Oracle 11g SQL Fundamentals 1 en Oracle …

Oracle Database PL/SQL Fundamentals

Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 990.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

OCICT Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de procedurele programmeertaal PL/SQL binnen de ontwikkeltools van Oracle. De cursist is in staat om na de cursus zelfstandig stored procedures en programmablokken te schrijven in PL/SQL binnen de Oracle-tools.DoelgroepDeze module is bestemd voor de beheerder en ontwikkelaar van de Oracle database en van applicaties in …

Oracle Database 10g SQL Fundamentals 1

Oracle 10G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 1485.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

OCICT Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle 10g database.DoelgroepDeze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikers.Inhoud Inleiding SQL Structuur van database en tabellen De principes van een vraagtaal Enkelvoudige queries Filteren, Sorteren en groeperen van …

Oracle Database 10g SQL Fundamentals 2

Oracle 10G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 990.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

OCICT Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de geavanceerde mogelijkheden van Oracle SQL in combinatie met de Oracle 10g database. De focus ligt op geavanceerde query's, de data dictionary, controle van gebruikerstoegang en globalisatie.DoelgroepDeze module is bestemd voor applicatie ontwikkelaars, database beheerders en andere gebruikers die al beschikken over SQL basiskennis.Inhoud Toegangsbeveiliging op …

Oracle Database 10g SQL

Oracle 10G|Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 2475.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 5.0

OCICT Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL.DoelgroepDeze module is bestemd voor beginnende SQL-gebruikersInhoud* Inleiding SQL * Structuur van database en tabellen * De principes van een vraagtaal * Enkelvoudige queries * Subqueries en gecorreleerde queries * Opmaken van rapporten * Toepassingen van views * BeveiligingsaspectenCertificeringOp deze module is geen …

Oracle SQL Statement Tuning

Oracle|SQL | Open inschrijving |€ 1485.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

OCICT Het doel van deze module is u bekend te maken met de wijze waarop in de Oracle architectuur SQL en PL/SQL opdrachten verwerkt worden, u tools te leren gebruiken om de verwerking van opdrachten te analyseren en te optimaliseren.DoelgroepDe module is bestemd voor programmeurs en ontwikkelaars die te maken krijgen met SQL en PL/SQL in …

SQL en Databases

SQL | Open inschrijving |€ 995.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Cursus SQL en Databases In deze Cursus SQL en Databases maak je kennis met het opzetten, inrichten en bevragen van een database. Hoe richt je een database op een goede manier in? Hoe haal je er gegevens uit? Hoe zorg je dat gegevens niet dubbel moeten worden ingevoerd? Hoe maak je de kans op fouten …