Opleidingen Verpleegkunde

Vind jij het leuk om voor anderen te zorgen en hard te werken? Ben jij verantwoordelijk en sociaal? Misschien is de opleiding Verpleegkunde iets voor jou.

In een studie Verpleegkunde word je breed opgeleid. Je kunt na de studie bijvoorbeeld terecht in de sociale gezondheidszorg, psychiatrische zorg en kinderverpleegkunde. Je leert onder meer injecties te geven, infusen aan te leggen en medicijnen toe te dienen. Ook leer je samen met anderen een (aangepast) verpleegplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.

De 30 beste opleidingen voor Verpleegkunde:

MBO-Verpleegkundige, niveau 4

Erkende opleiding tot Verpleegkundige|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 5975.0 | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 50.0

Verpleegkundigen werken in toenemende mate in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Zij voeren de regie met behulp van het zorg(leef)plan. Ze overleggen met artsen en andere disciplines en mogen alle voorbehouden verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Verzorgenden-IG die in de zorgsector werkzaam zijn, kunnen via een versneld en verkort traject het diploma MBO-Verpleegkundige halen. De opleiding kan verkort …

Medische terminologie - Uitgebreid met anatomie voor iedereen in verpleegkunde, gezondheidszorg en GGZ.

Gezondheidszorg|GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)|Medische terminologie|Geneeskunde|Anatomie | E-Learning |€ 121.49 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 120.0

Vind jij het belangrijk dat je medische termen of uitdrukkingen snel begrijpt? Heb je voor je werk of vanuit persoonlijke belangstelling meer dan gemiddeld te maken met aanduidingen uit de anatomie van het menselijk lichaam? Was je toch al van plan om jouw kennis van het medische en anatomische jargon grondig op frissen? Dan is …

Beginnerscursus medische terminologie - Praktische basis voor iedereen in verpleegkunde, gezondheidszorg en GGZ.

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)|Verpleegkunde|Gezondheidszorg|Geneeskunde|Medische terminologie | E-Learning |€ 15.7 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 10.0

Medische termen lijken vaak lastig, maar je zult merken dat ze heel logisch zijn opgebouwd. In deze korte online beginnerscursus leer je medische termen te ontleden in woorddelen, zodat het makkelijker is om de termen te begrijpen. Na het doen van deze korte e-learning leer je in de toetsomgeving zelfstandig keuzes te maken met het …

Pathologie - Kennis over ziekteleer opfrissen voor verzorgende, verpleegkundige, doktersassistent etc.

Doktersassistent(e)|Verpleegkunde | E-Learning |€ 63.64 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 120.0

Ziekte, we krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Er wordt veel over gepraat en geschreven. Maar wat weet jij er nou eigenlijk echt van, dat wil zeggen: vanuit een iets breder perspectief dan dat van jouw eigen kwaal? Wil je weten hoe ziekten over het algemeen ontstaan en vooral ook hoe ze …

Medisch rekenen - Praktische basis voor iedereen in verpleegkunde, gezondheidszorg en GGZ.

Gezondheidszorg|GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)|Rekenonderwijs & Dyscalculie|Verpleegkunde|Medisch | E-Learning |€ 63.64 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 60.0

Werk je in de gezondheidszorg en is het bepalen van juiste concentraties of het vergelijken van temperatuurstaten een voortdurende bron van onzekerheid? Dan gaat deze online training jou een hoop plezier opleveren. Alle basisprincipes voor het medisch rekenen worden in deze e-learning besproken. Deze online training is bovendien zo opgezet, dat je bij elk onderdeel …

Indiceren en organiseren van zorg door wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 770.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.0

Als wijkverpleegkundige niveau 5 ben je de spil in de wijk. Je bent het aanspreekpunt en de zichtbare schakel tussen cliënten en hun mantelzorgers. Daarnaast heb je contact met verschillende disciplines zoals huisartsen, gemeenten, wijkteams en vrijwilligersorganisaties. Door veranderingen in de zorg zoals het zelfstandig indiceren, veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en …

Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg (POH/PVK)

POH - Praktijkondersteuner Huisartsenzorg|Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 7245.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 16.0

Praktijkondersteuner/ Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (POH/PVK) Na de diagnose van de huisarts begeleiden praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen cliënten in het omgaan met hun chronische aandoening, zoals diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement, astma of COPD. Deze zorg vindt plaats tijdens spreekuren waarin voorlichting centraal staat. De opleiding POH/PVK helpt jou bij het succesvol uitvoeren van deze taak met specifieke aandacht voor …

Introductieprogramma voor Jeugdverpleegkundigen

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 1395.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4.0

Introductieprogramma JGZ voor Jeugdverpleegkundigen Wanneer je begint als jeugdverpleegkundige binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), krijg je meestal vanuit jouw eigen organisatie een gedegen inwerkprogramma. Als vervolg daarop, of parallel daaraan, kun je deelnemen aan dit praktijkgerichte introductieprogramma met tussentijdse opdrachten. Wat is jeugdgezondheidszorg (JGZ)? Vanaf de geboorte zijn kinderen voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als …

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige

Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 5250.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige De verschuiving van alle hulp aan jeugdigen naar de gemeenten, flexibilisering en taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg vragen om andere competenties van de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige moet zich op een professionele manier kunnen positioneren en profileren tegenover jeugdigen en/of ouders, maar tegelijkertijd ook naar samenwerkingspartners en gemeenten. Taakverschuiving jeugdgezondheidszorg Door de taakverschuiving …

Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg (PVG)

Gehandicaptenzorg|Verstandelijk Gehandicaptenzorg|Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 5995.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 14.0

Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg Verstandelijk gehandicapten worden binnen de zorg erkend als specifieke doelgroep. Zij hebben daarom eigen artsen: de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Nu de taken van deze artsen anders worden verdeeld, ontstaat er een toename in de vraag naar deskundige verpleegkundigen, die specifiek zijn opgeleid voor het werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. …

Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis

Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 6650.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 15.0

Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis (VVP) De zorgbehoefte van patiënten in het verpleeghuis verandert sterk. De complexiteit van de verpleeghuiszorg stijgt door een toename van patiënten met meervoudige aandoeningen. Dit vraagt om anders en beter opgeleide, gespecialiseerde verpleegkundigen. Er is behoefte aan verpleegkundigen die sneller schommelingen in de zorgbehoefte van patiënten kunnen waarnemen. Ontwikkelingen in de …

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV)|Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 9050.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.5

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) De sociaal psychiatrisch verpleegkundige begeleidt en ondersteunt cliënten in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Deze opleiding SPV helpt je om jouw functie binnen de complexe sociaal psychiatrische verpleegkunde goed te vervullen. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) richt zich, …

Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 550.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen Evidence-based practice (EBP) betekent dat je actueel bewijsmateriaal gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruikt om beslissingen te nemen voor individuele zorgvragers. Je combineert daarbij jouw eigen klinische expertise en het beste externe bewijsmateriaal met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de zorgvrager. Deze module bevat concrete handvatten voor het toepassen en …

Klinisch redeneren voor hbo-verpleegkundigen

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 550.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Klinisch redeneren voor hbo-verpleegkundigen Als hbo-verpleegkundige ben je voortdurend bezig met de gezondheid van de zorgvragers die je onder je hoede hebt. Je verzamelt hun gegevens en analyseert die om de (klinische) problemen vast te stellen en de benodigde interventies toe te passen. Hierbij staat het klinisch redeneren centraal. Wat is klinisch redeneren? Klinisch redeneren …

Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen

Kwaliteitszorg|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 550.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen Kwaliteitszorg betekent dat je je eigen handelen systematisch verantwoordt, evalueert en bijstuurt. Dit is een belangrijk onderdeel van je werk als verpleegkundige. Het stelt eisen aan je professionele kennis, houding en vaardigheden. Je hebt een kritische en reflectieve houding nodig ten aanzien van je eigen werk, dat van je team en van …

Verpleegkundige M&G profiel Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkunde|Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 5250.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Verpleegkundige M&G profiel Wijkverpleegkundige De overheid zet in op een sterkere eerstelijnszorg. Zorg en ondersteuning moeten mensen, met name ouderen, in staat stellen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven. De verschuiving van complexe zorgvragen naar de eerstelijns gezondheidszorg vraagt om een sterke regiefunctie in de wijk. De wijkverpleegkundige is bij uitstek de …

Bachelor Verpleegkunde (hbo-v)

Erkende opleiding tot Verpleegkundige|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 14000.0 |Niveau: Bachelor | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.5

BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V) Mensen worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen tegelijk. Daarnaast is de zorgtechnologie in volle opkomst en aspecten als zelfregie, zelfmanagement en shared-descision making zijn belangrijke items geworden binnen de zorg. Het gevolg is dat de zorg verschuift naar de thuissituatie. Voor zorgprofessionals binnen de (regionale) zorginstellingen betekent dit dat de zorgontwikkelingen …

Astma/COPD

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 2295.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 8.0

ASTMA/COPD Het competentieprofiel van de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt zorg voor Astma/COPD een belangrijk aandachtsgebied van de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner. Deze module belicht specifieke aspecten van het functioneren van de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner bij het uitvoeren en het opzetten van een Astma/COPD-spreekuur in de huisartsenpraktijk. De directe patiëntenzorg staat centraal. Het accent …

Somatische aspecten in het verpleeghuis

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 1700.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 6.0

SOMATISCHE ASPECTEN IN HET VERPLEEGHUIS De praktijkverpleegkundige in de langdurige zorg wordt vaak ingezet voorafgaand aan het consult van de arts en daarom heb je kennis nodig van veel voorkomende ziektebeelden. Deze worden behandeld in de opleiding Somatische aspecten in het verpleeghuis. Doelgroep De opleiding Somatische aspecten in het verpleeghuis is bedoeld voor BIG-geregistreerd verpleegkundigen …

Professionele rolontwikkeling VVP

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 4100.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 15.0

U beschikt over hbo denk- en werkniveau.  U wilt uw functie als verpleegkundige in het verpleeghuis verdiepen en verbreden.  U wilt u specifiek inschrijven voor de module professionele rolontwikkeling in plaats van voor de gehele opleiding. 

Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) voor gespecialiseerde verpleegkundigen

Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 8400.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.5

Zorginstellingen in Nederland zijn bezig om de acute en intensieve zorg toekomstbestendig te organiseren. Dankzij nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van o.a. Intensive Care en Spoedeisende Hulp afdelingen moeten (kleinere/regionale) ziekenhuizen hun gespecialiseerde zorg anders organiseren. Het doel hiervan is om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de ernstige zieke en kwetsbare …

Pakket "Verpleegkundig rekenen"

Rekenonderwijs & Dyscalculie|Verpleegkunde | E-Learning |€ 45.0 |Niveau: MBO 3

Het pakket ‘Verpleegkundig rekenen’ helpt verpleegkundigen en verzorgenden met het verbeteren en op peil houden van hun rekenvaardigheid. Medisch of verpleegkundig rekenen is een belangrijke competentie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Uit cijfers blijkt dat er in de praktijk regelmatig rekenfouten worden gemaakt: 40% van de verpleegkundigen en verzorgenden maakt weleens een rekenfout. Dit brengt risico’s …

Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen

Verpleegkunde|Projectmatig werken | Open inschrijving |€ 550.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen De module Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen staat in het teken van samenwerken binnen de zorg om, op basis van de huidige vraagstukken en (zorg)problemen, nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Projectmatig werken kan helpen om jouw rol als kwaliteitsverbeteraar effectief en efficiënt uit te voeren. In deze module leer je …

Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen

Ouderenzorg|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 550.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Module Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen Nederland vergrijst. Het aantal 65-plussers neemt toe: in 2012 waren er nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Niet alleen het aantal ouderen zal toenemen de komende jaren. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk …

Communicatie voor hbo-verpleegkundigen

Verpleegkunde|Communicatiestijlen|Communiceren | Open inschrijving |€ 550.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Module Communicatie voor hbo-verpleegkundigen De communicatie tussen een professional en zorgvrager is een essentieel onderdeel van goede zorg. Goede communicatie is met name van belang om een goede vertrouwensrelatie met de zorgvrager op te bouwen. De zorgvragers hebben als prioriteit dat de professional hen serieus neemt, open is en goed luistert. Je voert dagelijks gesprekken …

MBO Masterclass Verpleegtechnisch Handelingen

Verpleegtechnische handelingen|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 650.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 3.0

MBO Masterclass Verpleegtechnisch HandelingenVan de sociaal agogisch werker wordt steeds meer verwacht dat je in de begeleiding over medische kennis en vaardigheden kan beschikken. Het beheersen van een aantal essentiële vaardigheden maakt je als sociaal agogisch werker breder inzetbaar. In de Masterclass word je geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen, je leert de gezondheid en de psychische …

Opleiding tot Verpleegkundige Praktijkondersteuner Huisartsenzorg-POH

Erkende opleiding tot Verpleegkundige|POH - Praktijkondersteuner Huisartsenzorg|Vervolgopleiding Verpleegkunde|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 6250.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 15.0

Uitgebreid Een verpleegkundige met de aanvullende opleiding tot POH verzorgt zelfstandig spreekuren en outreachende zorg voor meerdere patiëntengroepen met gedifferentieerde zorgvragen op het gebied van de chronische zorg (onder andere diabetes, astma/COPD, CVRM).De opleiding tot Verpleegkundige POH is een deeltijdopleiding op hbo-niveau voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen. De opleiding leidt op tot een functie in de eerste …

Verpleegkunde Modulair (deeltijd/duaal)

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 2060.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 30 | Totale lesduur: 2.0

Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/) U kunt zich voor de opleiding Verpleegkunde Modulair aanmelden als u een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector hebt zodat u opleidingsopdrachten op uw werkplek kunt uitvoeren. Tijdens de opleiding maakt u gebruik van digitale …

Voorbereiding op de HBO-V

Erkende opleiding tot Verpleegkundige|Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 160.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 3.0

Uitgebreid Het voorbereidende onderwijs behelst in totaal drie avonden. Elke avond vangt aan met een hoorcollege over het bepaalde thema. Deze hoorcolleges worden verzorgd door docenten die expert zijn op het betreffende thema. Op de eerste avond staat het thema studievaardigheden centraal. Het hoorcollege richt zich op de verschillende factoren die van invloed zijn op …

Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants

Verpleegkunde | Open inschrijving |€ 1590.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 12.0

Uitgebreid Het nascholingstraject voor verpleegkundig specialisten en Physician Assistants is een uniek traject in het Noorden voor verpleegkundig specialisten en Physician Assistants die werkzaam zijn in de eerste- of tweede lijns praktijk die hun kennis rondom verschillende ziektebeelden en andere ontwikkelingen binnen het vakgebied willen opfrissen en uitbreiden. Momenteel loopt een aanvraag voor het accrediteren …