Opleidingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Ben je Jurist en moet je op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)? Doe een cursus WBP.
 
Na een cursus WBP ben je op de hoogte van de nieuwe regels op dit gebied. Zo kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer macht krijgen om boetes uit te delen of extra controles uit te voeren bij bedrijven die een database willen aanleggen met privacygevoelige gegevens.
 
 

De 30 beste opleidingen voor Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP):

Privacy van werknemers

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 655.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding Werknemers hebben recht op hun privacy. Werkgevers mogen dus niet zomaar alles controleren of gegevens over hun personeel verstrekken aan derden. De Wet bescherming persoonsgegevens speelt hierbij een belangrijke rol. Voor iedereen met personeel in dienst organiseert Rendement de training 'Privacy van werknemers'. Tijdens deze ééndaagse praktijktraining hoort u wat er ten aanzien van …

Privacy Officer 2.0

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 3199.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4.0

DE CURSUS VAN A TOT Z VOOR U ALS PRIVACY OFFICER 2.0 Deze cursus stoomt u in slechts vier dagen tijd klaar voor de functie van Privacy Officer 2.0.Uniek is dat u in deze cursus zowel ingaat op de praktische toepassing van regelgeving, maarook uitvoerig onderwerpen als communicatie met de toezichthouder en de (interne) klant …

Professionele personeelsadministratie - Met oog voor privacy en Wbp voor Personeelszaken, P&O, P&A en ondernemers.

Personeelszaken|Verbintenissenrecht / Contractrecht|P&O / P&A (Personeel & Organisatie / Arbeid)|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|Ondernemen | E-Learning |€ 23.97 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 14.0

Zelfs als je maar één naam op je loonlijst hebt staan, ben je verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Misschien heb je het al ontdekt: daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten wel dat er volgens de 'Wet bescherming persoonsgegevens' specifieke eisen worden gesteld aan een professionele personeelsadministratie, maar wat deze precies inhouden? …

Certified Information Privacy Manager + Examen [CIPM]

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW Nederlands:  In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U maakt kennis met gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy  en met de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht op informatiebeveiliging. …

Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/EU) + Examen [CIPPE]

Europees Recht|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW Nederlands: In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U komt meer te weten over gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy en over de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht …

Certified Information Privacy Technologist + Examen [CIPT-IAPP]

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW Nederlands: In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U maakt kennis met gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy en met de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht op informatiebeveiliging. …

Privacy in het sociaal domein

Sociaal domein|Sociaal zekerheidsrecht|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 375.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Privacy in het sociaal domein Wegwijs in het gebruik van persoonsgegevens in het Sociaal Domein De Autoriteit Persoonsgegevens berichtte in april van dit jaar het volgende: “Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over …

Privacy & Data Protection Foundation

Data protection|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1295.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 13 | Totale lesduur: 2.0

Inleiding Vanaf 24 mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht. Vanaf 25 mei 2018 is het dan ook voor elk bedrijf verplicht om aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Privacy wet- & regelgeving (o.a. de AVG/GDPR) is voor ieder bedrijf van …

Privacy & Data Protection Practitioner

Data protection|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 3450.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 13 | Totale lesduur: 5.0

Inleiding Sinds 24 mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Vanaf 25 mei 2018 is het dan ook voor elk bedrijf verplicht om aan deze wet- en regelgeving te voldoen. In deze cursus leert u in vijf dagen welke impact de Europese wet- …

Certified Information Privacy Professional and Manager prep course + Examen [CIPPE-CIPM]

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 3995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0

OVERVIEW Nederlands: Bent u klaar voor de AVG? In 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Bent u er klaar voor? Een van de verplichtingen die de AVG met zich meebrengt is het aanstellen van een deskundige functionaris voor gegevensbescherming, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd. Deze moet monitoren of wetten en regels …

Certified Information Privacy Professional and Technologist prep course + Examen [CIPPE-CIPT]

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 3995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0

OVERVIEW Nederlands: Bent u klaar voor de AVG? In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U maakt kennis met gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy en met de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het …

Auditing Privacy

Auditing (financieel)|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 2699.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Weet privacy onder de AVG te auditen en kom in control! Hoe gaat u als ervaren auditor om met de nieuwe Europese Privacy Verordening (AVG)? Vinden huidige werkwijzen wel volledig binnen de kaders van de privacywetgeving plaats? Worden de juiste beveiligingsmaatregelen genomen? Welke eisen stelt de nationale toezichthouder aan een privacy audit en wat moet …

Data Protection Officer (DPO) in de praktijk (privacy)

Data protection officer (DPO)|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Thuisstudie |€ 2980.0 |Niveau: HBO

Na afronding van de schriftelijke opleiding Data Protection Officer in de praktijk ontvangt u maar liefst 56 PE-punten voor uw CIPP/E, CIPM en CIPT certificering van IAPP! Data Protection Officer (DPO) verplicht in 2018 – nú maatregelen nemen Sinds 1 januari 2016 is er in Nederland al veel veranderd op het gebied van privacy en …

Privacy en persoonsgegevens: de verdieping (6 PO)

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)|ICT- Informatie- en Internetrecht|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 649.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. Als jurist moet u deze kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk kunnen vertalen. Tijdens de training leert u onder meer over binding corporate rules, de verwerkersovereenkomst, registers en de functionaris gegevensbescherming. Pakketdeal privacywetgeving 12PO In combinatie met de basistraining privacywetgeving slechts €1165,- …

Opleiding Data Protection Officer (DPO) I Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) (Privacy)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)|Data protection officer (DPO)|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 4050.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 6.0

PROGRAMMA VOOR DE OPLEIDING Data Protection Officer (DPO) / Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) INTRO Aan het eind van de 6-daagse opleiding bent u in staat om als zelfstandig Data Protection Officer te functioneren. Na het volgen van onze volledige cursus kent u de juridische basis van de AVG, krijgt u praktische vaardigheden om een …

Workshop Privacy by Design (AVG/privacywetgeving)

AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 750.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Privacy by Design (AVG/privacywetgeving) Dit dagvullend programma zal in het teken staan van een workshop waarin het ontwikkelen van en de implementatie van privacy by design (inbedding binnen ontwikkelprocessen) in uw organisatie wordt behandeld als mede enhancing technologies aan bod zullen komen. Doelgroep: Ontwikkelaars, projectmanagers, product owners en algemeen geïnteresseerden. Resultaat:Na het volgen …

Verdieping AVG: ePrivacy en Marketing

Direct marketing|AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|Marketing | Open inschrijving |€ 390.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 4.0

Privacy & Marketing In deze cursus leert u over de specifieke privacy aspecten van direct marketing, telemarketing en cookies (ePrivacy). Doelgroep: Voor eenieder die geïnteresseerd is in de basis van privacy wetgeving. In het bijzonder voor Marketing professionals en (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers die zich verder willen …

Verdieping AVG: Privacy & HR

AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 390.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 4.0

Privacy & HR In deze cursus leert u omgaan met de specifieke privacy aspecten van HR zoals monitoring, cameratoezicht, screening en verzuim. Doelgroep: Voor eenieder die geïnteresseerd is in de basis van privacy wetgeving. In het bijzonder voor HR professionals en (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers …

Verdieping AVG: Privacy AI & Big data

AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Big Data|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 390.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 4.0

Privacy AI & Big Data In deze cursust leert u omgaan met de privacy aspecten van kunstmatige intelligentie, machine learning en big data. Doelgroep: Voor eenieder die geïnteresseerd is in de basis van privacy wetgeving. In het bijzonder voor (beleids)juristen, beleidsmedewerkers, Risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, functionarissen gegevensbescherming, (chief) privacy officers die zich verder …

Actualiteiten in de privacywetgeving in Nederland en Europa, AVG/GDPR (6 PO)

Europees Recht|Actualiteiten|AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 750.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

ACTUALITEITEN IN DE PRIVACYWETGEVING IN NEDERLAND EN EUROPA AVG/GDPR, (6 PO) Deze cursus behandelt de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in de privacywet en regelgeving in Nederland en Europa. Besproken worden: de meest recente jurisprudentie, opinies van de European Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en recente onderzoeken van de …

Juridisch kader AVG (de basis/theorie). Onderdeel van de opleiding tot Data Protection Officer (DPO) I Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) (Privacy)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)|Data protection officer (DPO)|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1500.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 2.0

Juridisch kader AVG - 2 daagse (onderdeel van de 6 daagse DPO opleiding) Module 1 behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen. Resultaat: Met deze informatie hebben deelnemers de juiste fundering om de AVG praktisch en juridisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. …

Informatiebeveiliging en Meldplicht datalekken (privacy/AVG)

AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Informatiebeveiliging|Information Security Foundation (ISFS)|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 750.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Informatiebeveiliging en Meldplicht datalekken Deze cursus gaat in op de onderwerpen informatiebeveiliging en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken. Deze cursus/module is onderdeel van onze 6 daagse opleiding tot Data Protection Officer (DPO) - Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Alle modules van de opleiding van de opleiding zijn los te volgen. Alleen het …

Digitale weerbaarheid en privacy

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | In-company / Maatwerk |€ 89.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 120.0

Versterk de digitale weerbaarheid van je medewerkers. Door middel van praktische handreikingen en voorbeelden van herkenbare situaties worden medewerkers bewust gemaakt van digitale dreigingen en leren zij deze op een adequate wijze te voorkomen. In alle sectoren is het van groot belang dat informatie goed beveiligd wordt. Digitale dreigingen komen in alle sectoren voor. Denk …

CIPT training - Certified Information Privacy Technologist

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1995.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

In tegenstelling tot de meer juridische CIPP/E training waar we het 'wat en waarom' van privacy behandelen, gaat CIPT over het 'hoe' van privacy, specifiek in relatie tot IT en techniek met alle specifieke issues daaromtrent.  CIPT is de enige internationaal erkende certificering in z'n soort met als doel organisaties aan te leren hoe zij data privacy …

CIPP/E Privacy Certified Information Privacy Professional Europe

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1995.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

CIPP/E is een titel van de IAPP (International Association of Privacy Professionals) en wordt gezien als dé Europese standaard op het gebied van privacy certificering. Met een CIPP certificering toont u aan kennis te hebben van zowel globale- als specifieke regionale wet- en regelgeving in privacy en dataprotectie. Hiermee onderscheidt u zich niet alleen van andere professionals …

CIPM - Certified Information Privacy Manager

ICT- Informatie- en Internetrecht|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1995.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

CIPM is dé internationaal erkende certificering op het gebied van privacy management. Waar CIPP/E alles leert over Europese en lokale wet- en regelgeving, leert u in de CIPM training hoe u deze binnen een organisatie toepast in een privacy officer- of manager rol. Dit maakt CIPM in combinatie met CIPP/E ook een geschikte keus wanneer …

Privacy in de praktijk – uw organisatie privacy proof?

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 595.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0

De wereld van het privacy recht is volop in beweging. Alle organisaties, publiek en privaat, hebben er mee te maken. Dagelijks verschijnen in de media berichten over nieuwe wettelijke regels, datalekken, hacks, onderzoeken van toezichthouders en hoge boetes. Berichten die relevant zijn voor werkgevers en werknemers, woningcorporaties, (semi-) overheidsinstellingen en burgers alsmede voor bedrijven en …

Politie informatie en privacy

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Boek |€ 29.5 | Totale lesduur: 1.0

Veel kan en weinig kan niet. Politie, informatie en privacy beoogt de weg te wijzen in het alsmaar ingewikkelder wordende stelsel van bepalingen over het gebruik van informatie. Politiewerk is altijd het werken met informatie. Per definitie vaak gevoelig, want de politie verkrijgt die informatie vaak door gebruik te maken van bevoegdheden die slechts weinigen …

Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E)

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 1975.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E) In deze 2-daagse klassikale training leert u de alle ins- en outs met betrekking tot de wet- en regelgeving op het gebied van privacy- en data protection op Europees niveau. CIPP/E wordt gezien als dé Europese standaard op het gebied van privacy. De training is een onderdeel van de International …

Privacy op de werkvloer: bent u al AVG-proof?

AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 690.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

De impact op werving, screening, ziekteverzuim en personeelsdossiers De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het afgelopen jaar binnen veel organisaties voor commotie gezorgd. Er werden in Nederland in 2018 ruim 11.000 klachten ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarvan er enkele hebben geleid tot het opleggen van een boete of een last onder dwangsom. Is uw