Opleidingen WMO

Wil jij WMO-consulent worden? Doe een training Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
 
Als iemand niet mee kan doen in de maatschappij, kan hij WMO-voorzieningen krijgen. In een cursus WMO leer je welke oplossingen er zijn voor specifieke hulpvragen van cliënten. Je leert heel zorgvuldig naar de situatie van de cliënt te kijken en goede middelen te selecteren voor het oplossen van het probleem. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor WMO:

Actualiteiten Wmo & Wlz

Gezondheidsrecht|Actualiteiten|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 625.0 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 1.0

Cursus actuele thema’s Wmo en Wlz Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van Wmo en Wlz. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. De cursus gaat in op recente en …

Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 625.0 | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Samenvatting De Wmo 2015 bestaat ruim vier jaar en de Centrale Raad van Beroep heeft al een aantal richtinggevende uitspraken gedaan over onder meer: de financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening, het overgangsrecht, het persoonsgebonden budget (pgb) en besluiten om huishoudelijke hulp (objectieve maatstaf). Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst wordt ruim aandacht besteed aan de gevolgen van deze jurisprudentie …

Masterclass WMO

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 425.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Masterclass Wmo De actuele Wmo-praktijk! Een boeiende masterclass onder leiding van de bestuursrechter: nieuwe ontwikkelingen en casuïstiek, de actuele Wmo-praktijk. Het komt allemaal voor het voetlicht! Met de visie van de bestuursrechter op de Wmo De Masterclass Wmo geeft de deelnemers een inhoudelijke verdieping op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen binnen Wmo-jurisprudentie. Nadrukkelijk wordt …

Wmo en woonvoorzieningen

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 1775.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 5.0

Hoe kan je de inwoner ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?   Je bent bekend met de Wmo maar als het gaat om woonvoorzieningen dan vind je dat nog lastig. Is er een indicatie vanuit de Wlz en is verhuizen is niet altijd de meest passende oplossing? Wat kan en mag er …

Wmo en begeleiding

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 435.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Weet hoe de verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid   De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk voor de maatwerkvoorziening Begeleiding: ambulant en dagbesteding. Het uitgangspunt is het inzetten van maatwerk. Voor jou als consulent vraagt dit zowel om inhoudelijke kennis als vaardigheden binnen het gesprek. Binnen welke wetgeving hoort begeleiding? En …

Kinderen en de Wmo-voorzieningen

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 770.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.0

Soms zijn er speciale voorzieningen nodig om kinderen te laten participeren. Daarbij gaat het erom hen meer zelfredzaam te maken, de veiligheid van kinderen te waarborgen, kinderen te verzorgen, te vervoeren en om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De Wmo is verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen voor thuiswonende kinderen. …

Leergang Sociaal Domein 2019 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)

Sociaal zekerheidsrecht|Sociaal domein|Jeugdwet|Wet Werk en Bijstand (WWB) / Participatiewet|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 1875.0 | Max. deelnemers: 27 | Totale lesduur: 3.0

Kennis en kunde in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Als jurist bij de overheid heb je elke dag te maken met de nieuwe wetgeving in het sociaal domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Voor gemeenten zijn er veel nieuwe taken en regels bijgekomen. Deze stellen hoge eisen aan de uitvoering en deskundigheid van gemeentejuristen. …

Online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | E-Learning |€ 1897.0 |Niveau: HBO

VOOR WIE? Ben je op zoek naar een baan of een andere baan? De WWZ Academie helpt je echt verder met actieve ondersteuning naar werk, in samenwerking met ons netwerk van gemeenten en detacheringsbureaus. Onze complete online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent zijn bedoeld als bijscholing van of omscholing naar het beroep van consulent bij …

Opleiding Wmo consulent (Utrecht)

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 3750.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10.0

Als Wmo consulent wordt er veel van je gevraagd: je moet heel wat kennis en vaardigheden hebben om je vak goed te kunnen uitoefenen. En dat in een steeds veranderende omgeving. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt de Wmo als nieuw aandachtsgebied, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding …

Korte online cursussen Regelgeving Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Jeugdwet|Wet Werk en Bijstand (WWB) / Participatiewet|WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | E-Learning |€ 197.0 |Niveau: MBO 4

De korte online cursussen Regelgeving Wmo, Regelgeving Jeugdwet en Regelgeving Participatiewet zijn bedoeld voor iedereen die kennis wil hebben van deze wet- en regelgeving. Meer informatie over de inhoud vind je via de website van wmotraining. Met deze korte cursussen kun je ieder moment starten.  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en houd onze Sinterklaas-

Wmo, Awb, keukentafel en rechtsbescherming

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 375.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Wmo, Awb, keukentafel en rechtsbescherming Op 1 januari 2015 trad de Wmo-2015 in werking. Deze wet kent een cliëntbenadering die is gebaseerd op eigen kracht en eigen probleemoplossend vermogen. Dit vraagt van diegenen die uitvoering geven aan de wet en de hierop gebaseerde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning specifieke inhoudelijke en communicatieve competenties. De afwikkeling van een …

Cliëntondersteuning

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 695.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Cliëntondersteuning In de Wmo 2015 staat dat gemeenten verplicht zijn om cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle (groepen) burgers. Cliëntondersteuning wordt hierbij als volgt omschreven: ‘Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening …

Basisopleiding Wmo

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 2975.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 10.0

Inleiding In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Gemeenten gaan …

Het pgb in de Wmo

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 395.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Het persoonsgebonden budget in de Wmo 2015: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een instrument waarbij het toezicht vaak te wensen overlaat. Het is in de praktijk niet altijd duidelijk welke ondersteuning er met een persoonsgebonden budget wordt ingekocht door de burger. Waaraan ontbreekt het …

Opleiding tot Wmo consulent

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 2644.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 8.0

Opleiding tot Wmo consulent Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Wat is de rol van de Wmo consulent? De Wmo …

35 Wmo tips die je vandaag nog kunt toepassen!

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Boek |€ 0.0

Dit Ebook is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook bezig is in de uitvoering van zorg en welzijn. Denk aan Wmo consulenten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, MEE consulenten, jeugdconsulenten, zorgverleners in de thuiszorg en leden van sociale wijkteams. Het boek geeft je maar liefst 35 tips om jou te helpen om een samenleving …

Actualiteiten Wmo

Actualiteiten|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 395.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

De laatste ontwikkelingen binnen de Wmo; wat dit betekent voor jouw praktijk?   Met de komst van de Wmo 2015 is er veel gebeurd in Wmo-land. Onze hoogste rechter, de CRvB, heeft diverse belangrijke uitspraken gedaan over bijvoorbeeld resultaatgericht indiceren & normtijden en bevoegdheden van het college tot het stellen van regels over bijvoorbeeld de …

WMO/GCP herregistratie cursus

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | E-Learning |€ 125.0 |Niveau: Post-HBO

Good Clinical Practice update cursus. Heb je de afgelopen jaren een WMO/GCP certificaat behaald en verloopt deze binnenkort? Verleng dan nu jouw registratie in het WMO/GCP (BROK) register via de enige online WMO/GCP hercertificeringscursus van Nederland. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de herregistratie cursus moet je geregistreerd staan in het WMO/GCP of …

Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd

WMO Consulent|Jeugdwet|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 5680.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 4.0

Algemeen Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Veel van deze taken vinden hun oorsprong in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW). De consulent Wmo en/of jeugd speelt dan ook een belangrijke rol in het streven naar een integrale benadering van …

Online opleiding Callcentre/Klantenservice Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Jeugdwet|Wet Werk en Bijstand (WWB) / Participatiewet|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|Klantenservice / Customer Service | E-Learning |€ 1697.0 |Niveau: MBO 4

Online opleiding frontoffice/klantenservice Wmo, Jeugdwet en Participatiewet Er is een grote vraag naar frontoffice medewerkers Wmo, Jeugdwet en Participatiewet! Zoek je een om- of bijscholing naar het beroep van medewerker callcenter of klantenservice bij een gemeente of een zorginstelling? Of als frontoffice medewerker Wmo of sociaal domein bij een gemeente? Of wil je als KCC medewerker of …

Introductie in de Wmo

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 395.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente regelt de toegang en ondersteuning op zijn eigen manier. Maar wat is er nu eigenlijk in de Wmo geregeld? En hoe gaat het in de praktijk als iemand zorg …

Basiscursus WMO

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 895.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

Basiscursus Wmo Met onze basiscursus Wmo 2015 legt u in korte tijd een goede basis voor het werken in de uitvoering van de Wmo 2015. Naast de theoretische kant van de Wmo 2015 ligt de nadruk van deze cursus vooral op de toepasbaarheid in de praktijk. Hierdoor kunt u het geleerde meteen toepassen in uw …

Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo

Mantelzorg|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 425.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo In deze cursus gaan we nader in op de ontwikkelingen in de Wmo 2015 die voor juridisch medewerkers bezwaar en beroep relevant zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoudelijke, Wmo 2015-gerelateerde, ontwikkelingen, maar ook om procedurele aspecten (Awb) en de verbinding tussen de Wmo 2015 en de Awb. …

Starterscursus Wmo

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 1295.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde Wmo 2015. Het werk van …

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 3095.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 14.0

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijk ondersteuning is dat iedereen moet meedoen in de samenleving. Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. De opleiding Wmo consulent is een praktijkgerichte training waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent. Voor wie? Deze opleiding …

Senior Wmo Consulent 2.0

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 1875.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Door de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding krijgt de Wmo consulent te maken met een nieuwe doelgroep. Deze doelgroep heeft andere talenten, andere mogelijkheden en andere uitdagingen. De nieuwe doelgroep heeft te maken met beperkingen voor een lange duur en die zich uitstrekken over meerdere levensdomeinen. Dit vraagt om andere kennis en competenties van …

Doe de test: Is het beroep van Wmo consulent iets voor jou?

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Test |€ 0.0 | Totale lesduur: 5.0

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo consulent? Doe de test! Met deze test kun je zien of het beroep van Wmo consulent iets voor jou is. Als je de test hebt ingevuld, krijg je direct de uitslag. Daarna krijg je nog een aantal mails met diepgaande informatie over het beroep van Wmo consulent, …

Fraudetraining Wmo door de ToetsPraktijk

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 3500.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 4.0

Na vier jaar huisbezoeken uitgevoerd te hebben weet de ToetsPraktijk wat er allemaal misgaat met zorggeld binnen de Wmo. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars willen terecht meer controle zodat het zorggeld daadwerkelijk aan zorg wordt besteed. De overheid wil het zorgstelsel betaalbaar houden en de onderlinge solidariteit behouden. Fraude ondergraaft dat allebei. De ToetsPraktijk wil daarom …

Opleiding tot WMO-Consulent

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 1795.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen De Wmo 2015 is inmiddels twee jaar van kracht. Gemeenten werken volop aan de nieuwe taken en leren hun nieuwe doelgroepen kennen. De eerste contouren van de uitvoering worden duidelijk. Er is veel minder geld beschikbaar voor de zorg en gemeenten houden geld over. Welke keuzes hebben gemeenten hierin gemaakt? Het aantal bezwaar- en …

Wmo 2015; Toezicht, handhaving en fraudepreventie

Handhaving|Fraude / Fraudemanagement|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 375.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

Wmo 2015; Toezicht, handhaving en fraudepreventie Een goede uitvoering van de Wmo 2015 vraagt ook om aandacht voor fraudesignalen, preventie, toezicht en handhaving. De opdracht aan het gemeentebestuur is om “zorg te dragen voor de kwaliteit en continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning”. Dat brengt met zich mee dat het gemeentebestuur ook toeziet op de naleving …