Opleidingen of training Ruimtejurist Groningen

Zoek je een opleiding Ruimtejurist in Groningen? Wij hebben op dit moment 12 opleidingen, trainingen en cursussen Ruimtejurist die in de regio Groningen gegeven worden. Misschien is een online opleiding volgen iets voor je? Er zijn tegenwoordig ook veel klassikale online opleidingen en trainingen te volgen. Jij volgt je opleiding dan vanuit Groningen en je klasgenoten in een andere stad of regio.

Opleidingen Ruimtejurist Groningen

Zou je graag Ruimtejurist willen worden? Of ben je al Ruimtejurist en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Ruimtejurist in Groningen, samengesteld door onze opleidingspartner Springest.


De 12 beste opleidingen voor een Ruimtejurist in Groningen:

Leergang Omgevingsrecht

Leergang Omgevingsrecht | regio Groningen

De dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht: het milieu- en RO-recht De Leergang Omgevingsrecht geeft samenhang tussen alle deelgebieden. We behandelen het omgevingsrecht nu en straks onder de Omgevingswet. Ten opzichte van de Basiscursus Omgevingsrecht is deze leergang …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 2.645,00
 • Duur 40 uren
Handhaving omgevingsrecht (online)

Handhaving omgevingsrecht (online) | regio Groningen

Aandachtspunten en handvatten op grond van jurisprudentie De spelregels van de handhaving zijn met name gegeven in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo heeft de hoogste bestuursrechter bepaald dat er een beginselplicht tot handhaving …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 745,00
 • Duur 8 uren
online Basiscursus omgevingsrecht

online Basiscursus omgevingsrecht | regio Groningen

Krijg kennis van de basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat steeds verandert, vooral met …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 596,00
 • Duur 8 uren
Windturbines en het Omgevingsrecht

Windturbines en het Omgevingsrecht | regio Groningen

Doel: Windenergie is op dit moment de snelste route naar energiebesparing. Na de landelijke taakstelling van 6.000 MW wind op land is de verwachting dat er een nieuwe taakstelling voor wind op land zal volgen. Anders gezegd, er zal nog …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 295,00
 • Duur 0.5 dagen
Basisopleiding Bedrijfsrecht

Basisopleiding Bedrijfsrecht | regio Groningen

Resultaat Na deze Basisopleiding Bedrijfsrecht bent u in staat op een effectieve en efficiënte wijze bedrijfsrecht toe te passen binnen een organsatie. U heeft inzicht in rechtsvormen en omgevingsrecht, bent in staat om arbeidsrecht toe te passen en kent de …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.695,00
 • Duur 1 jaar
Basisopleiding Bedrijfsrecht (groep)

Basisopleiding Bedrijfsrecht (groep) | regio Groningen

Algemeen   Wil je professioneel adviezen kunnen geven over rechtsvormen en omgevingsrecht? Deze opleiding bied je de juiste theorie en praktijk om jouw kennis te verbreden binnen dit vakgebied. Tijdens deze interessante en veelzijdige opleiding komen onderwerpen als rechtsvormen, (koop)overeenkomsten, …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 2.295,00
 • Duur 5 maanden
Basisopleiding Bedrijfsrecht (met coaching)

Basisopleiding Bedrijfsrecht (met coaching) | regio Groningen

Algemeen   Wil je professioneel adviezen kunnen geven over rechtsvormen en omgevingsrecht? Deze opleiding bied je de juiste theorie en praktijk om jouw kennis te verbreden binnen dit vakgebied. Tijdens deze interessante en veelzijdige opleiding komen onderwerpen als rechtsvormen, (koop)overeenkomsten, …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 2.895,00
 • Duur 5 maanden
Basiscursus Milieuregelgeving (online)

Basiscursus Milieuregelgeving (online) | regio Groningen

In 1 dag inzicht in de de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 745,00
 • Duur 7 dagen
Actualiteiten vergunningvrij bouwen

Actualiteiten vergunningvrij bouwen | regio Groningen

Doel: Sinds de inwerkingtreding van de in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht opgenomen regeling voor vergunningvrij bouwen, hebben zich inmiddels een aantal (ingrijpende) wijzigingen van de regeling voorgedaan. Tijdens deze cursus zullen de belangrijkste wijzigingen van de regeling voor vergunningvrij …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 275,00
 • Duur 0.5 dagen
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | regio Groningen

Doel: Tijdens deze actualiteitenmiddag informeren wij u over de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 275,00
 • Duur 0.5 dagen
per pagina

Competentiegerichte cursussen en trainingen voor de Ruimtejurist

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig. Deze cursussen en traininingen zijn voor de competentie Ruimtejurist

Trainingen & cursussen Analytisch
Analytisch
Trainingen & cursussen Klantgerichtheid
Klantgerichtheid
Trainingen & cursussen Kritisch
Kritisch
Trainingen & cursussen Oordeelsvorming
Oordeelsvorming
Trainingen & cursussen Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Online Cursussen & Trainingen Ruimtejurist

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Ruimtejurist. Deze cursussen en trainingen zijn voor de competenties en skills die een Ruimtejurist nodig heeft om zijn of haar beroep goed uit te kunnen oefenen.

Basisopleiding Omgevingsrecht

Basisopleiding Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een breed onderwerp waarin het ordenen van de ruimte, het milieubeheer en de natuurbescherming samenkomen. Het is een veelzijdig en tevens gecompliceerd rechtsgebied. Deze boeiende opleiding biedt u de juiste theorie en praktijk om uw kennis te verbreden …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 999,00
 • Duur 5 maanden
Online Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht

Online Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht

Toelichting De milieueffectrapportage (mer) is een verplicht instrument dat bij veel projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving ingezet moet worden bij de voorbereiding van besluiten (waaronder begrepen ruimtelijke plannen). Op deze wijze wordt geborgd dat milieubelangen op een volwaardige …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 310,00
 • Duur 3.3 uren
Online Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Online Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Toelichting Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig. Het omvangrijke en complexe stelsel van het omgevingsrecht zorgt immers voor een voortdurende brede stroom aan jurisprudentie van de …

 • Onderwerp opleiding Ruimtejurist
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 570,00
 • Duur 6 uren

Hoe word je een Ruimtejurist? 

Een Ruimtejurist moet een Rechten-diploma (wo) bezitten. Hij moet zich na de bachelor specialiseren in ruimterecht.  
 
Verder is het van belang dat een Ruimtejurist op de hoogte blijft van wet- en regelgeving en de ontwikkeling op zijn vakgebied. Dat is anno 2020 de specialisatie van het nieuwe Omgevingsrecht.

Filter