Salaris senior Beleidsmedewerker

Salarisschalen senior Beleidsmedewerker

Bovenstaande bedragen zijn bruto maand salarissen
  • Maximaal salaris senior Beleidsmedewerker
  • Gemiddeld salaris senior Beleidsmedewerker
  • Minimaal salaris senior Beleidsmedewerker

Een senior Beleidsmedewerker verdient per maand gemiddeld € 6.366 bruto. Het minimale salaris ligt op € 5.850 en het maximale bruto maandloon ligt op € 6.882. Het loon is gebaseerd op een 40 urige werkweek. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een senior Beleidsmedewerker vind je hier

Het salaris senior Beleidsmedewerker is bijgewerkt op 20-10-2021

Wat verdient een senior Beleidsmedewerker?

Het maximale salaris voor een senior Beleidsmedewerker ligt op € 6.882 bruto per maand. Het marktconforme senior niveau salaris (meer dan 5 jaar werkervaring) begint bij ongeveer 85% van het maximale salaris en ligt tussen € 5.850 en € 6.882 bruto per maand. Voor veel senior en management functies gelden vaak ook bonusregelingen en winstdeling. Het gemiddelde maximale salaris dat je hier vindt is exclusief dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een senior Beleidsmedewerker vind je hier


Wil je jouw salaris verhogen?

Bekijk dan welke banen echt bij jouw passen met onze tool Baansuggestie


Gemiddeld loon senior Beleidsmedewerker

Gemiddeld bruto jaarsalaris:

€ 82.501

Gemiddeld bruto maandsalaris:

€ 6.366

Gemiddeld bruto uurloon:

€ 36,59

Het gemiddelde jaarsalaris is berekend inclusief vakantiegeld. Het gemiddelde uurloon van een senior Beleidsmedewerker is € 36,59 gebaseerd op een 40-urige werkweek. De salarisschalen voor een senior Beleidsmedewerker vind je hier


Vacatures senior Beleidsmedewerker

Wil je een beter salaris verdienen als senior Beleidsmedewerker? Misschien kan je via deze vacatures een loonsverhoging krijgen

De top 5 senior Beleidsmedewerker vacatures

Vacature Senior beleidsmedewerker kunstmatige intelligentie
Rijksoverheid
Senior beleidsmedewerker kunstmatige intelligentie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Functieomschrijving Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we …
Vacature Veterinair Beleidsmedewerker
KNMvD
Op korte termijn zoeken wij een enthousiaste collega die de afdeling leden & beleid komt versterken, in de functie van:Veterinair Beleidsmedewerker Voor 32-36 uur per week FunctieDe beleidsmedewerker …
Vacature Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening
Yacht
Bedrijfsomschrijving Yacht is dé verbindende kracht tussen professionals en organisaties die het verschil willen maken. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat werk dat ertoe doet mensen gelukkig maakt. Ons …
Vacature Beleidsmedewerker Werkgeverszaken
YER Recruitment Solutions B.V.
Bedrijfsomschrijving De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) is dé branchevereniging van podia. Samen met haar leden werkt de VSCD aan een sterke positie van podia en podiumkunsten in …
Vacature Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Certus Groep
Over de functieHoe bouwen we in de gemeente duizenden nieuwe woningen zonder dat wijken en ontsluitingswegen dichtslibben? Hoe verlichten we de verkeersdruk op de drukste knooppunten? Hoe komen we tot …
Vacature Strategische Beleidsmedewerker
WOONZORGNET DIJLELAND
De uitdaging Je neemt actief deel aan het overleg met bestuursorganen, zorgt voor verslaggeving en opvolging.Je bereidt diverse dossiers voor ter
Vacature Beleidsmedewerker volwassenwelzijn
Gemeente Machelen
Binnen lokaal bestuur Machelen onderscheiden we, naast de ondersteunende diensten, 3 teams: team Welzijn, team Ruimte, team Beleven. Het team welzijn voert een inclusief en transversaal beleid waarin het welzijn …
Vacature Beleidsmedewerker Hr Zilvervogel
vzw Zilvervogel
We zijn op zoek naar een ervaren HR expert. Als allereerste HR expert in Zilvervogel zal je het volledig HR beleid uitstippelen en implementeren in de
Vacature Beleidsmedewerker Hr Zilvervogel
vzw Zilvervogel
We zijn op zoek naar een ervaren HR expert. Als allereerste HR expert in Zilvervogel zal je het volledig HR beleid uitstippelen en implementeren in de
Vacature Strategische Beleidsmedewerker
WOONZORGNET DIJLELAND
De uitdaging Je neemt actief deel aan het overleg met bestuursorganen, zorgt voor verslaggeving en opvolging.Je bereidt diverse dossiers voor ter

Hoe kan een senior Beleidsmedewerker het salaris verhogen?

Een senior Beleidsmedewerker kan zijn/haar salaris verhogen door zijn/haar marktwaarde te vergroten. Hoe competenter je bent, hoe hoger je marktwaarde. Hieronder vind je trainingen waarmee je als senior Beleidsmedewerker jouw salaris, vergoeding of loon kunt verhogen

Competentie en skillsgerichte trainingen Beleidsmedewerker

Trainingen & cursussen Analytisch
Analytisch
Trainingen & cursussen Anticiperen
Anticiperen
Trainingen & cursussen Creativiteit
Creativiteit
Trainingen & cursussen Initiatief ontplooien
Initiatief ontplooien
Trainingen & cursussen Luisteren
Luisteren
Trainingen & cursussen Netwerken
Netwerken
Trainingen & cursussen Omgaan met details
Omgaan met details
Trainingen & cursussen Oordeelsvorming
Oordeelsvorming
Trainingen & cursussen Organiseren
Organiseren
Trainingen & cursussen Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Loonsverhogende vakkennis voor een senior Beleidsmedewerker

Naast met passende skills en competenties kan de marktwaarde en dus het loon van de senior Beleidsmedewerker worden verhoogd met het aanleren van specifiek vakkennis

Basistraining Chemie - E-learning
Je bent handhaver, toezichthouder milieu, beleidsmedewerker of beleidsadviseur en werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie, RUD, samenwerkingsverband of regionale inspectie. Voor milieukunde is het belangrijk dat je beschikt over chemische …
Basistraining Chemie - E-learning
Practitioner Informatiemanagement • e-learning
“Meer vat op de informatie!” Deze basisopleiding helpt je om vat te krijgen op de ‘overload’ aan informatie. Zodat de digitale toekomst geen bedreiging is, maar een enorme kans! Resultaat • …
Practitioner Informatiemanagement • e-learning
Specialist Informatiemanagement • e-learning
Verdieping in het vak van enterprise informatiemanagement. “Meer verdieping in de informatiedisciplines!” Het Specialist-programma is een vervolg op de EIM Practitioner-opleiding en geeft meer inzicht in de vele disciplines van enterprise informatiemanagement
Specialist Informatiemanagement • e-learning
Gemeentelijke Financiën Basis
De decentralisaties brengen veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, waardoor de begroting fors is gegroeid. Tegelijkertijd is er sprake van korting op de budgetten. Dit alles bij elkaar vergt een …
Gemeentelijke Financiën Basis

Doorgroei mogelijkheden Beleidsmedewerker

Je kunt als Beleidsmedewerker een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Beleidsmedewerker is onderdeel van de beroepsfamilie Beleidsadviseurs jurisch-bestuurlijke zaken. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Beleidsmedewerker

Doorgroei beroepen voor een Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker ict Beleidsmedewerker economische zaken beleidsmedewerker economische politiek beleidsmedewerker financiële zaken junior beleidsmedewerker economische zaken senior beleidsmedewerker economische zaken beleidsmedewerker (buitenlandse) financiële, economische zaken beleidsambtenaar economische zaken beleidsmedewerker algemene en economische zaken beleidsmedewerker financieel-administratieve zaken
beleidsmedewerker financiële, economische zaken Beleidsmedewerker fiscale zaken beleidsambtenaar fiscale zaken beleidsmedewerker belastingen junior beleidsmedewerker fiscale zaken senior beleidsmedewerker fiscale zaken Beleidsmedewerker agrarische zaken beleidsmedewerker voedselbeleid junior beleidsmedewerker agrarische zaken senior beleidsmedewerker agrarische zaken beleidsambtenaar agrarische zaken beleidsmedewerker veeteelt beleidsmedewerker visserijbeleid beleidsmedewerker natuur-, milieu-, faunabeheer beleidsmedewerker bos- en landschapsbouw Beleidsmedewerker milieu beleidsambtenaar milieuzaken beleidsmedewerker milieubeheer en geluidshinder beleidsmedewerker milieu-effectrapportage beleidsmedewerker milieuzaken beleidsmedewerker duurzame milieuontwikkeling beleidsmedewerker milieubeheer junior beleidsmedewerker milieu senior beleidsmedewerker milieu beleidsambtenaar milieu beleidsmedewerker afvalverwerking Medewerker onderwijs (overheid) leerplichtambtenaar medewerker onderwijs en leerplicht Beleidsmedewerker onderwijs senior beleidsmedewerker onderwijs beleidsmedewerker basisonderwijs beleidsmedewerker beroepsonderwijs en volwasseneneducatie beleidsmedewerker educatie beleidsmedewerker hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek beleidsmedewerker onderzoeks- en wetenschapsbeleid beleidsmedewerker speciaal onderwijs beleidsmedewerker voortgezet onderwijs junior beleidsmedewerker onderwijs beleidsambtenaar onderwijs beleidsambtenaar landbouwonderwijs Beleidsmedewerker/projectleider (Voortgezet onderwijs) Beleidsmedewerker personeel en organisatie beleidsmedewerker formatiebeleid, personeelsplanning en budgettering beleidsmedewerker functiewaardering beleidsmedewerker personeelszaken beleidsmedewerker werving, selectie en opleiding beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden beleidsmedewerker arbeidsmarkt economische aangelegenheden beleidsmedewerker arbeidsmarkt, sociaal-culturele vraagstukken Compensation Specialist Beleidsmedewerker infrastructuur beleidsambtenaar infrastructuur beleidsmedewerker civiele techniek beleidsmedewerker cultuurtechniek beleidsmedewerker luchtvaart beleidsmedewerker openbaar vervoer beleidsmedewerker personen-, goederenvervoer beleidsmedewerker rioleringen beleidsmedewerker scheepvaart beleidsmedewerker verkeer beleidsmedewerker verkeer en vervoer beleidsmedewerker vervoer beleidsmedewerker weg- en waterbouw junior beleidsmedewerker infrastructuur senior beleidsmedewerker infrastructuur omgevingsmanager Adviseur Mobiliteit Verkeer en Vervoer Straatmanager Beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting beleidsmedewerker grotestedenbeleid beleidsmedewerker openbare ruimte junior beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting senior beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting beleidsmedewerker stedenbouw beleidsmedewerker woningbeheer en huurbeleid beleidsambtenaar planologie en volkshuisvesting beleidsmedewerker bouwzaken beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting beleidsmedewerker volkshuisvesting beleidsmedewerker bouwbeleid, stadsvernieuwing Binnenstadsmanager Beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn beleidsmedewerker maatschappelijk werk beleidsambtenaar sociale zaken en welzijn beleidsmedewerker jeugd-, kinderbescherming en delinquentenzorg beleidsmedewerker reclassering beleidsmedewerker sociale verzekeringen beleidsmedewerker sociale zaken beleidsmedewerker vreemdelingenzaken beleidsmedewerker welzijn beleidsmedewerker werk en inkomen beleidsmedewerker werkgelegenheid junior beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn senior beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn beleidsmedewerker ouderenbeleid beleidsmedewerker gehandicaptenbeleid beleidsmedewerker sociaal-cultureel werk beleidsmedewerker sociale zekerheid beleidsmedewerker jeugdbeleid beleidsmedewerker minderhedenbeleid Beleidsmedewerker recreatie en toerisme beleidsambtenaar recreatie en toerisme beleidsmedewerker openluchtrecreatie junior beleidsmedewerker recreatie en toerisme senior beleidsmedewerker recreatie en toerisme beleidsmedewerker vrijetijdsvraagstukken beleidsmedewerker sport en recreatie Vrijetijdswetenschapper Adviseur instellingen sociaal-cultureel werk adviseur instellingen jeugdwerk adviseur instellingen vormingswerk adviseur instellingen buurthuiswerk Beleidsmedewerker kunst en cultuur junior beleidsmedewerker kunst en cultuur senior beleidsmedewerker kunst en cultuur beleidsmedewerker cultuur beleidsmedewerker kunst beleidsmedewerker media beleidsmedewerker monumentenzorg beleidsambtenaar kunst en cultuur Beleidscoördinator emancipatiezaken Beleidsmedewerker documentatie, bibliotheek, informatievoorziening beleidsmedewerker documentaire informatievoorziening beleidsmedewerker documentatie en archiefverwerking beleidsambtenaar documentatie, bibliotheek, informatievoorziening Beleidsmedewerker volksgezondheid junior beleidsmedewerker volksgezondheid senior beleidsmedewerker volksgezondheid beleidsmedewerker gezondheidsbescherming, preventieve zorg beleidsambtenaar volksgezondheid beleidsmedewerker gezondheidszorg Adviseur rampenbestrijding brandweer planvormer brandweer Adviseur veiligheid en kwaliteitszorg brandweer senior adviseur veiligheid en kwaliteitszorg brandweer
Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen


Het salaris van de sector en de beroepsgroep

Wat wordt er verdient in de sector of de beroepsgroep waar een senior Beleidsmedewerker in werkt? Je vindt hieronder de salarisgegevens van de sector Algemeen en de beroepsgroep Beleid & Organisatie

Gemiddeld loon binnen de sector Algemeen

Bovenstaande bedragen zijn bruto maand salarissen

Het gemiddelde loon binnen de sector Algemeen ligt op € 3.488 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 900 en het maximale loon is € 16.025 bruto per maand.


Gemiddeld loon beroepsgroep Beleid & Organisatie

Bovenstaande bedragen zijn bruto maand salarissen

Het gemiddelde loon binnen de sector Beleid & Organisatie ligt op € 4.997 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 1.000 en het maximale loon is € 46.296 bruto per maand.


Tips om loonsverhoging te krijgen

  • Goed over je salaris onderhandelen met je bestaande werkgever
  • Jouw marktwaarde verhogen met een cursus of training
  • Loonsverhoging krijgen door een andere baan te vinden
  • Doorgroeien naar een beroep met een beter salaris

FAQ / Veelgestelde vragen salaris Beleidsmedewerker

Hoeveel verdient een startend of junior Beleidsmedewerker?

Het startsalaris voor een Beleidsmedewerker ligt op € 2.095 bruto per maand. Dit is ook het minimale loon dat je als Beleidsmedewerker kunt krijgen. Het marktconforme junior niveau salaris (0-2 jaar werkervaring) ligt op maximaal 125% van het gemiddelde startsalaris en loopt dus tot ongeveer € 2.619. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een Beleidsmedewerker vind je hier

Wat verdient een Beleidsmedewerker gemiddeld?

Het gemiddelde salaris voor een Beleidsmedewerker ligt op € 4.489 bruto per maand. Het marktconforme medior niveau salaris (3-5 jaar werkervaring) ligt tussen 85% van het gemiddelde salaris (€ 3.815 per maand) en ongeveer 115% van het gemiddelde salaris, hetgeen € 5.162 bruto per maand betekent. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een Beleidsmedewerker vind je hier

Ga direct naar