Vacatures Schoolpsycholoog

Op zoek naar een nieuwe baan als Schoolpsycholoog? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Schoolpsycholoog. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Schoolpsycholoog?

Een Psycholoog is wetenschappelijk opgeleid in de studie van het menselijk gedrag en de innerlijke beleving (denken, voelen) die dit gedrag bepaalt: de psychologie. Er zijn verschillende psychologische specialismen die tot verschillende functies opleiden. Psychologen kunnen (wetenschappelijk) onderzoek doen, cliënten behandelen en/of adviseren en zijn in diverse sectoren werkzaam.

Schoolpsychologie is een vrij brede specialisatie binnen ontwikkelingspsychologie gericht op diagnostiek en interventie bij kinderen en jongeren met emotionele/sociale problemen, leerproblemen en psychische problemen. De Schoolpsycholoog is (vrijwel altijd) verbonden aan een onderwijsinstelling. Dit kan een basisschool zijn, maar ook een middelbare school of school voor speciaal onderwijs. Leerlingen waarmee en Schoolpsycholoog te maken krijgt zijn tussen de ca. 4 en 19 jaar oud. De Schoolpsycholoog is een eerstelijns hulpverlener en meer generalist dan specialist, gezien het scala aan problemen waar hij mee te maken krijgt en de verschillende leeftijden van zijn cliënten.

Recente ontwikkelingen in onderwijs hebben tot resultaat gehad dat ook kinderen die speciale aandacht nodig hebben (door bijv. functiebeperking of psychosochiale problemen) tercht moeten kunnen in het regulier onderwijs. Hierdoor is de vraag naar Schoolpsychologen toegenomen. Deze geven vorm aan (boven)school(s)beleid op het gebied van onderwijsbegeleiding en jeugdgezondheidszorg en nemen het stokje over van remedial teachers, leraren en intern begeleiders wanneer deze geen passende hulp kunnen bieden. In het speciaal onderwijs staat de Schoolpsycholoog dichter bij de leerlingen.

Behalve begeleiding en behandeling van leerlingen is diagnostiek een belangrijk aandachtsgebied van de Schoolpsycholoog. Vroeg (of tijdig) gesignaleerde problematiek is immers over het algemeen makkelijker aan te pakken. Hij maakt hiervoor waar nodig o.a. gebruik van iq- en persoonlijkheidstests en bepaalt of een leerling binnen de school de juiste begeleiding kan krijgen of verwezen moet worden naar andere, externe hulpverleners (ggz-instellingen).

Naast leerlingen kan een Schoolpsycholoog ook leraren en ander schoolpersoneel begeleiden, o.a. door hen voor te lichten over bijv. omgaan met kinderen met gedragsproblemen of autisme.

Er zijn geen vacatures Schoolpsycholoog aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Schoolpsycholoog in werkt.

Meer weten over de sector waar een Schoolpsycholoog in werkt

Bekijk werken in Onderwijs