Vacatures Secretaris van de Universiteit

Op zoek naar een nieuwe baan als Secretaris van de Universiteit? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Secretaris van de Universiteit. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Secretaris van de Universiteit?

De Secretaris van de Universiteit treedt op als Algemeen Directeur van een Univerisiteit en ondersteunt het College van Bestuur (Rector Magnificus, Voorzitter en eventueel Vicevoorzitter) bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Meer specifiek draagt hij zorg voor beleidsontwikkeling en de implementatie en evaluatie van instellingsbeleid (zoals geformuleerd door het College), adviseert hij het College, en geeft hij leiding aan centrale diensten onder zijn hoede, bijvoorbeeld personeel & organisatie, universiteitsfonds en communicatie & marketing (soms ondergebracht onder één noemer als 'Bureau Universiteit'), hij ontwikkelt plannen voor deze diensten en geeft vorm aan het HRM-beleid.

De coördinatie van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van instellingsbeleid houdt in dat de Secretaris van de Universiteit heel nauw betrokken is bij alle facetten van het beleidsproces. Hij volgt relevante ontwikkelingen binnen en buiten de Universiteit en vertaalt deze naar beleid, voert beleidsvormend overleg met diverse betrokkenen, ontwikkelt beleidsideeën, neemt deel aan bestuurlijk overleg, stuurt eigen beleidsmedewerkers aan in de verwerking van informatie tot beleidsplannen en legt deze plannen voor aan het College. Hij adviseert het College en draagt bij aan het besluitvormingsproces over te voeren beleid. De Secretaris is dus niet alleen manager, maar heeft ook een belangrijke inhoudelijke rol.

De functie wordt naar zwaarte ingedeeld op drie niveaus, afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand van de dienst van de Secretaris, het budget van de Universiteit en de zwaarte van zijn bijdrage aan strategie en beleidsontwikkeling. Dit kan het leveren van een (doorslaggevende) bijdrage zijn aan beleidsvoorstellen of de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.

(UFO)

Er zijn geen vacatures Secretaris van de Universiteit aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Secretaris van de Universiteit in werkt.

Meer weten over de sector waar een Secretaris van de Universiteit in werkt

Bekijk werken in Onderwijs