Vacatures Sociaal medisch adviseur

Op zoek naar een nieuwe baan als Sociaal medisch adviseur? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Sociaal medisch adviseur. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Sociaal medisch adviseur?

De Sociaal medisch adviseur houdt zich bezig met sociaal-medische advisering en het toetsen van de indicatiestelling. Hij toetst degenen die een beroep doen op zorg en voorzieningen waarop zij denken vanuit de wettelijke kaders of regelgeving aanspraak te maken. Meestal zijn het problemen in de gezondheidstoestand, dit kan ook in combinatie zijn met maatschappelijke problemen of psychosociale problemen. 

De collectieve middelen voor deze mensen zijn schaars. Daarom is er voor de Sociaal medisch adviseur een belangrijke taak weggelegd. Hij dient te werken op een onafhankelijke en toetsbare manier, zodat de schaarse middelen rechtvaardig verdeeld worden. Zo onderzoekt de Sociaal medisch adviseur bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor een traplift of gehandicaptenparkeerplaats. Ook indiceert hij voor hulp bij de persoonlijke verzorging of opname in een ziekenhuis. De Sociaal medisch adviseur is een specialist in het vaststellen van belasting en belastbaarheid. 

De Sociaal medisch adviseur is bevoegd medisch dossieronderzoek te verrichten en indicatiestellingen te geven op het gebied van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wet werk en bijstand en Wet kinderopvang. Daarnaast geeft de Sociaal medisch advieur adviezen over arbeidsgeschiktheid in het kader van de Wij (Wet investeren in jongeren), Wwi (Wet op werkhervatting en inkomen), Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten) en de ziektewet. 

Tenslotte houdt de Sociaal medisch adviseur incidenteel spreekuur of bezoekt hij cliënten thuis. Hij onderhoudt contacten met de Huisarts en Medisch specialist. De Sociaal medisch adviseur heeft eveneens een ondersteunende functie. Zo ondersteunt hij indicatiestellers ten aanzien van medische aspecten en medewerkers van de regio in hun werkzaamheden. De Sociaal medisch adviseur doet dit vanuit medisch perspectief waar hij ondersteunt bij de ontwikkeling van procedures, protocollen en werkwijzen voor de indicatiestelling. 

 

 

Er zijn geen vacatures Sociaal medisch adviseur aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Sociaal medisch adviseur in werkt.

Meer weten over de sector waar een Sociaal medisch adviseur in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie