Vacatures Studentenpsycholoog

Op zoek naar een nieuwe baan als Studentenpsycholoog? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Studentenpsycholoog. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Studentenpsycholoog?

Een Psycholoog is wetenschappelijk opgeleid in de studie van het menselijk gedrag en de innerlijke beleving (denken, voelen) die dit gedrag bepaalt: de psychologie. Er zijn verschillende psychologische specialismen die tot verschillende functies opleiden. Psychologen kunnen (wetenschappelijk) onderzoek doen, cliënten behandelen en/of adviseren en zijn in diverse sectoren werkzaam.

De Studentenpsycholoog is verbonden aan instellingen voor hoger onderwijs (Universiteiten en Hogescholen) en maakt vaak deel uit van een brede afdeling voor studentenondersteuning. Daar biedt hij laagdrempelige, kortdurende (psychische) hulp en begeleiding aan studenten, individueel of in groepen. Studenten kunnen zich melden bij Studentenpsychologen, maar ook verwezen worden door studieadviseurs. Op basis van een intakegesprek wordt gekeken of een Studentenpsycholoog de meest geschikte hulpverlener is en wat de behandelmogelijkheden zijn. Zo nodig verwijst de Studentenpsycholoog de student naar bijvoorbeeld ggz-instellingen voor meer intensieve behandeling.

Studentenpsychologen krijgen vaak te maken met studenten met studiegerelateerde vragen en twijfels (faalangst, studiekeuze), maar ook psychische klachten (depressie, eetstoornissen), problemen die samenvallen met de ontwikkelingsfase van de jongvolwassene (relaties, identiteit) en functiebeperkingen (autisme, ADHD) kunnen ter sprake komen. De invloed van dergelijke psychische problemen op studeren is het specialisme van de Studentenpsycholoog. Deze kan middels (een beperkt aantal) individuele gesprekken de student handvaten bieden om om te gaan met zijn problemen, maar ook studenten in groepsverband tainingen geven (faalangst, sociale vaardigheden). De voortgang van de behandeling en verslagen van sessies verwerkt de Studentenpsycholoog in een dossier.

Tot slot leveren Studentenpsychologen een bijdrage aan de professionalisering van de eigen en andere beroepsgroepen. Ze adviseren studieadviseurs, denken mee over beleid, onderhouden contacten met andere Studentenpsychologen en volgen zo ontwikkelingen op hun vakgebied op de voet. Ook kunnen zij een bijdrage leveren aan onderzoek op het gebied van studiegerelateerde problematiek.

(NIP)

Er zijn geen vacatures Studentenpsycholoog aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Studentenpsycholoog in werkt.

Meer weten over de sector waar een Studentenpsycholoog in werkt

Bekijk werken in Onderwijs