Vacatures Vertrouwensarts AMK

Op zoek naar een nieuwe baan als Vertrouwensarts AMK? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Vertrouwensarts AMK. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Vertrouwensarts AMK?

Een Vertrouwensarts Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) bekijkt vanuit een medisch perspectief of er sprake is van kindermishandeling.

Bij vermoedens van kindermishandeling wordt een Vertrouwensarts AMK gezocht die dit gaat onderzoeken.  Een Vertrouwensarts doet een lichamelijk onderzoek, waarbij hij speciaal let op fysieke tekenen die kunnen duiden op kindermishandeling. Als er sprake is van kindermishandeling stelt hij samen met andere deskundigen een behandelplan op. Dit plan wordt na enige tijd geëvalueerd. Een Vertrouwensarts AMK adivseert degene die de behandeling uitvoert over medische zaken. Bij het doen van onderzoek wordt ook ingeschat hoe groot het risico is dat de mishandeling nogmaals plaatsvindt.

Een Vertrouwensarts AMK houdt contact met deskundigen en instanties die hulp verlenen bij kindermishandeling. Alle werkzaamheden die een Vertrouwensarts AMK verricht worden verwerkt in een verslag, waarvan een dossier wordt gemaakt. Een Vertrouwensarts AMK geeft hiernaast informatie over het benaderen van kindermishandeling vanuit een medische invalshoek, zodat collega's, deskundigen en andere betrokkenen ervan op de hoogte zijn. Ook heeft een Vertrouwensarts AMK een rol in het opstellen van een protocol bij een (mogelijk) geval van kindermishandeling.

Een Vertrouwensarts AMK kan een medewerker AMK begeleiden in het houden van confrontatiegesprekken met ouders en jeugdigen. Ook zal de behandeling hierin toegelicht worden. Een Vertrouwensarts AMK kan ook zelfstandig een confrontatiegesprek houden.

Een Vertrouwensart AMK werkt met een mulitdisciplinair team. Vanuit de medische discipline levert een Vertrouwensarts AMK een bijdrage in het al dan niet constateren en bevestigen van kindermishandeling.

Er zijn geen vacatures Vertrouwensarts AMK aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Vertrouwensarts AMK in werkt.

Meer weten over de sector waar een Vertrouwensarts AMK in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie