Zoek informatie over 38988 opleiding.


30 opleidingen gevonden voor "Integriteit"

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (basisopleiding LVV geaccrediteerd - ook online)

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (basisopleiding LVV geaccrediteerd - ook online)

Basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen èn Integriteit: U wordt als vertrouwenspersoon opgeleid voor beide taken in deze combicursus. De 4-daagse basisopleiding LVV vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit is nu naast een gewone live training ook als online variant beschikbaar: LIVE LVV

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.395,00
 • Duur 4 dagen
Beoordeling
Vertrouwenspersoon integriteit (1-daagse nascholing)

Vertrouwenspersoon integriteit (1-daagse nascholing)

De LVV heeft aangegeven dat vanaf januari 2021 een 'introductie op integriteit' een onderdeel vormt van de basiskennis van een gecertificeerd vertrouwenspersoon. In de praktijk combineert 90% van de vertrouwenspersonen de werkterreinen van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Voor medewerkers is …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 350,00
 • Duur 1 dag
Beoordeling
Nascholing vertrouwenspersoon integriteit (2-daagse)

Nascholing vertrouwenspersoon integriteit (2-daagse)

Nascholing  Vertrouwenspersoon integriteit: Dit is een door het Keurmerkinstituut geaccrediteerde nascholing (accreditatienummer: 9074E) voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) hebben gevolgd en levert 2 dagen geaccrediteerde nascholing op. Waar kun je als ‘klokkenluider’ op een veilige …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 695,00
 • Duur 2 dagen
Beoordeling
Vertrouwenspersoon: organisatieniveau en integriteit

Vertrouwenspersoon: organisatieniveau en integriteit

Het opzetten en verbeteren van regelingen, procedures en richtlijnen. De vertrouwenspersoon wordt vaak geconfronteerd met het ontbreken van interne richtlijnen, kaders en procedures bij ongewenst gedrag en in conflictsituaties. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de opvang en begeleiding van medewerkers …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 890,00
 • Duur 2 dagen
Beoordeling
Fraude en Integriteit

Fraude en Integriteit

Fraude en integriteit. In deze cursus leer je het Fraude Control Framework effectief toepassen in jouw organisatie en krijg je inzicht in hoe te handelen indien je fraude ontdekt. Concreet aan het werk met de harde en zachte aspecten van …

 • Onderwerp opleiding Fraude / Fraudemanagement
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.495,00
 • Duur 12 uren
Beoordeling
Integriteit

Integriteit

Dit Webinar gaat over integriteit van ambtenaren, en vooral hoe niet-integer handelen gesanctioneerd kan worden. Het gaat dus over frauderende ambtenaren, ambtenaren die een hennepplantage blijken te hebben, en over ambtenaren die betrokken zijn bij het criminele circuit. Welke regels …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 65,00
 • Duur 1 dag
Integriteit

Integriteit

Definitie van integriteit: Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen. Integer handelen vinden we allemaal heel normaal. We kennen niet veel …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 97,00
 • Duur 12 uren
Cursus Queries met PostgreSQL

Cursus Queries met PostgreSQL

Volg de cursus Queries met PostgreSQL en leer hoe u de query taal SQL kunt gebruiken in de context van de populaire PostgreSQL database die bekend staat om zijn robuuste referentiële en transactionele integriteit. Modules Module 1 : PostgreSQL Introduction …

 • Onderwerp opleiding PostgreSQL
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.650,00
 • Duur 3 dagen
Beoordeling
NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk

NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk

Voor wie Deze training is nuttig voor iedereen die verantwoordelijk is voor, of betrokken bij de beveiliging van bedrijfsinformatie in de zorg U staat voor de taak vorm te geven aan informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Maar waar begint u? Hoe …

 • Onderwerp opleiding Informatiebeveiliging
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.015,00
 • Duur 2 dagen
Beoordeling
Data Integriteit

Data Integriteit

De training Eéndaagse training over het implementeren en naleven van Data Integriteit en het belang van Quality Culture. Data Integriteit is wereldwijd een hot topic op dit moment. Inspecteurs verwachten een gedegen beleid te zien hoe met data om te …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 922,00
 • Duur 1 dag
Persoonlijke integriteit

Persoonlijke integriteit

In deze training krijg je handvatten om geloofwaardig, zorgvuldig en verantwoordelijk je werk te doen. Na deze training heb je je integriteit versterkt en heb je inzicht verkregen in de wijze waarop je werkomgeving hierop van invloed kan zijn. Wat

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.195,00
 • Duur 2 dagen
E-learning Nascholing Vertrouwenspersoon Integriteit

E-learning Nascholing Vertrouwenspersoon Integriteit

E-learning Nascholing Vertrouwenspersoon Integriteit geaccrediteerd voor 9 BNS uren Dit is een door het KIWA en LVV geaccrediteerde nascholing  voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd en levert 1 dag geaccrediteerde nascholing op (9 uur). Je volgt …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 350,00
Beoordeling
Integriteit bestuur & organisatie

Integriteit bestuur & organisatie

Een proces van dialoog en interactie Integere besluitvorming bepaalt het vertrouwen binnen organisaties en is tegelijkertijd ook een ingewikkeld proces. Je werkt in een complexe omgeving die steeds meer druk uitoefent. Alle wet- en regelgeving biedt helaas maar weinig houvast. …

 • Onderwerp opleiding Besturen
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 2.950,00
 • Duur 48 uren
Faciliteren van integriteit

Faciliteren van integriteit

In deze training faciliteren van Integriteit leer je vanuit je rol gesprekken, bijeenkomsten en trainingen faciliteren, waarin dilemma’s en morele oordeelsvorming centraal staan. Je leert om het goede gesprek te voeren in een-op-een gesprekken en hoe je in bijeenkomsten een …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.395,00
 • Duur 20 uren
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Achtergrond Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Bedrijven zijn …

 • Onderwerp opleiding Vertrouwenspersoon
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 395,00
 • Duur 1 dag
Beoordeling
Ongewenst gedrag en integriteit

Ongewenst gedrag en integriteit

Ongewenst gedrag, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en integriteit Naar aanleiding van recente gebeurtenissen staan ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken weer volop in de belangstelling. Duidelijk is dat de schade enorm kan zijn als organisaties geen goed functionerend intern meldsysteem hebben. Voor ondernemingsraden …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 440,00
 • Duur 1 dag
Beoordeling
Governance en Integriteit - Dag

Governance en Integriteit - Dag

Je bent bestuurder, leidinggevende, beleidsbepaler of manager bij de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie. Je neemt je maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en bouwt aan een integere en betrouwbare overheid. Integer en transparant handelen is voor het vertrouwen in het openbaar bestuur …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.414,00
 • Duur 2 dagen
DSI Integriteitsprogramma - Register Integriteit

DSI Integriteitsprogramma - Register Integriteit

Om opgenomen tot het register te kunnen worden moet de e-learning DSI Integriteitsmodule Algemeen worden afgerond. Welkom bij de DSI Integriteitsprogramma’s. Met de DSI Integriteitsprogramma’s willen we jou, als medewerker binnen de financiële dienstverlening, handvatten geven voor integer handelen bij …

 • Onderwerp opleiding DSI
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 225,00
E-Learning Compliance & Integriteit

E-Learning Compliance & Integriteit

In de e-learningmodule Compliance & Integriteit worden de gedragsregels voor het tegengaan van belangenverstrengeling  en het belang van  gewenste cultuur en gedrag behandeld. Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Cultuur, gedrag en eed/belofte Hoofdstuk 2 Gedragscode en …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 95,00
Business Analyse, procesontwerp, informatieanalyse en databaseontwerp.604

Business Analyse, procesontwerp, informatieanalyse en databaseontwerp.604

Top-selling cursus om praktijkgericht bezig te zijn met business analysetechnieken en methoden.   De focus ligt op het spectrum van ; Business analyse /requirements engineering, procesontwerp, informatieanalyse databaseontwerp. Praktijgerichte insteek voor de business analist die al enige ervaring heeft of dit

 • Onderwerp opleiding Informatieanalyse
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.695,00
 • Duur 4 dagen
Beoordeling
Nascholing Vertrouwenspersoon en Arbeidsconflict

Nascholing Vertrouwenspersoon en Arbeidsconflict

“75 % van mijn opvanggesprekken gaan over een arbeidsconflict.” Bij een arbeidsconflict wordt vaak een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Soms is het vrij snel helder dat het zuiver en alleen gaat om een arbeidsconflict. Maar veel vaker is de …

 • Onderwerp opleiding Vertrouwenspersoon
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 350,00
 • Duur 1 dag
Beoordeling
1-daagse Verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit

1-daagse Verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit

Integriteit op de werkvloer legt de basis voor vertrouwen. De VPI helpt deze basis te versterken door het geven van advies, het begeleiden van een mogelijke melding, en het creëren van bewustzijn in In elke organisatie spelen, naast vraagstukken van …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 425,00
 • Duur 6 uren
Governance en Integriteit - Virtual Classroom

Governance en Integriteit - Virtual Classroom

Je bent bestuurder, leidinggevende, beleidsbepaler of manager bij de overheid of een overheidsgerelateerde organisatie. Je neemt je maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en bouwt aan een integere en betrouwbare overheid. In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.305,00
 • Duur 2 dagen
DSI Workshop Integriteit & Kritische Oordeelsvorming

DSI Workshop Integriteit & Kritische Oordeelsvorming

Met de DSI Integriteitsprogramma’s willen we jou, als medewerker binnen de financiële dienstverlening, handvatten geven voor integer handelen bij je dagelijkse werkzaamheden. Dit willen we bereiken door je via online programma’s en workshops bewust te maken van de bijzondere relatie …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 600,00
 • Duur 1 dag
Integriteit in de Praktijk

Integriteit in de Praktijk

Wat Je hebt een klokkenluidersregeling, en je communiceert daar intern over, maar toch: leeft deze echt bij alle medewerkers? Er is een integriteitscode, maar: voelt iedereen zich daar verantwoordelijkheid voor? Hebben de compliance officers, naast hun primaire verplichtingen, werkelijk tijd …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode In-company / Maatwerk
 • Prijs € 950,00
 • Duur 4 uren
Laboratorium - Data integriteit 2022

Laboratorium - Data integriteit 2022

We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar kunnen datalekken ontstaan? Welke maatregelen neem je om deze risico’s en datalekken op een praktische manier aan te pakken? De cursus past …

 • Onderwerp opleiding Laboratoriumtechniek
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.547,00
 • Duur 2 dagen
Laboratorium - Data integriteit 2023

Laboratorium - Data integriteit 2023

We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar kunnen datalekken ontstaan? Welke maatregelen neem je om deze risico’s en datalekken op een praktische manier aan te pakken? De cursus past …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.622,00
 • Duur 2 dagen
Bewust Leven 1 training (coaching, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, conflicthantering, persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, succesvol handelen)

Bewust Leven 1 training (coaching, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, conflicthantering, persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, succesvol handelen)

Bewust Leven 1 is een dynamisch en holistisch proces dat wordt gefaciliteerd door een internationaal team van ervaren trainers. We creëren een veilige ruimte zodat je alles wat je leert meteen praktisch kan toepassen, eerder dan enkel informatie te ontvangen. …

 • Onderwerp opleiding Life Coach
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.225,00
 • Duur 4 dagen
Beoordeling
2-daagse Verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit VPI

2-daagse Verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit VPI

Integriteit op de werkvloer legt de basis voor vertrouwen. De VPI helpt deze basis te versterken door het geven van advies, het begeleiden van een mogelijke melding, en het creëren van bewustzijn in In elke organisatie spelen, naast vraagstukken van …

 • Onderwerp opleiding Integriteit
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 925,00
 • Duur 14 uren
Beoordeling
Informatiebeveiliging ISO 27001

Informatiebeveiliging ISO 27001

Wat is Information Security Management (Informatiebeveiliging): Informatie Security Management is het domein dat beveiliging van de bedrijfsinformatie beheert. Bedrijfsinformatie moet goed beschermd worden. De integriteit van de informatie (data) moet gewaarborgd zijn. Dat wil zeggen dat gegevens alleen door bevoegden …

 • Onderwerp opleiding Informatiebeveiliging
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 599,00
 • Duur 1 dag
Beoordeling