Opleidingen Bedrijfsarts

Zou je graag Bedrijfsarts willen worden? Of ben je al Bedrijfsarts en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Bedrijfsarts, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.


De 22 beste opleidingen voor een Bedrijfsarts:

Preventiemedewerker E-learn

Preventiemedewerker E-learn

Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen voor veilig en gezond werk. De preventiemedewerker is meestal een vaste medewerker, die deze functie ernaast doet. Bij werkgevers met …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 145,00
Beoordeling
Casemanagement Taakdelegatie (POB)

Casemanagement Taakdelegatie (POB)

Leer hoe u samen met de bedrijfsarts een vliegende start maakt met re-integratie In de verzuimbegeleiding speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol: alleen de bedrijfsarts kan bepalen of een medewerker ziek is en wat hij eventueel nog wel kan doen. …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 3.020,00
 • Duur 9 uren
Zakboek Arbowet

Zakboek Arbowet

Zoals: wat moet er in het basiscontract staan, hoe werkt de second opinion en wat zijn de rollen en taken van de werkgever en de bedrijfsarts in het traject van preventie en verzuimbegeleiding. Het Zakboek Arbowet is een handig naslagwerk …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Boek
 • Prijs € 8,50
 • Duur 1 dag
Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

Resultaat Je weet hoe je verzuim (preventief) kunt beïnvloeden Je weet welke interventies voor werkhervatting mogelijk zijn Je werkt optimaal samen met de bedrijfsarts Je kunt een effectief verzuimgesprek voeren Je kunt een passend plan van aanpak maken en dit …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 2.179,95
 • Duur 3 dagen
Arbowet in de praktijk

Arbowet in de praktijk

Zorg dat u aan de eisen uit de Arbowet voldoet! Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, onder andere omdat het instemmingsrecht van de OR rondom de preventiemedewerker is uitgebreid. Daarnaast …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 665,00
 • Duur 1 dag
Grip op verzuim

Grip op verzuim

Inleiding Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250 per dag. Samen met uw werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw rechten en plichten als werkgever. Maar wat mag u van …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 665,00
 • Duur 1 dag
Wet verbetering Poortwachter in de praktijk

Wet verbetering Poortwachter in de praktijk

Weet wat u moet doen als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en voorkom zo een loonsanctie van het UWV. In deze training leert u hoe: u een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen die al gauw € 20.000 kan kosten …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 595,00
Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

De praktijk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen komt regelmatig in aanraking met het arbeidsrecht. In deze cursus komen aspecten van ziekte van werknemers, re-integratieverplichtingen over en weer en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer aan de orde. Tevens …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 445,00
 • Duur 4 uren
Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Wat doet zo’n preventiemedewerker eigenlijk en hoe stel je er een aan in …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 225,00
 • Duur 8 uren
Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

De cursus is geschikt voor iedereen wie door zijn werkgever wordt aangesteld als preventiemedewerker. Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 295,00
 • Duur 1 dag
per pagina

Competentiegerichte cursussen en trainingen voor de Bedrijfsarts

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig. Deze cursussen en traininingen zijn voor de competentie Bedrijfsarts

Trainingen & cursussen Analytisch
Analytisch
Trainingen & cursussen Klantgerichtheid
Klantgerichtheid
Trainingen & cursussen Luisteren
Luisteren
Trainingen & cursussen Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid
Trainingen & cursussen Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Online Cursussen & Trainingen Bedrijfsarts

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Bedrijfsarts. Deze cursussen en trainingen zijn voor de competenties en skills die een Bedrijfsarts nodig heeft om zijn of haar beroep goed uit te kunnen oefenen.

Preventiemedewerker E-learn

Preventiemedewerker E-learn

Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen voor veilig en gezond werk. De preventiemedewerker is meestal een vaste medewerker, die deze functie ernaast doet. Bij werkgevers met …

 • Onderwerp opleiding Bedrijfsarts
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 145,00
Beoordeling

Hoe word je een Bedrijfsarts? 

Na de studie geneeskunde (WO) te hebben afgerond en alle co-schappen te hebben behaald is men Basisarts. De Basisarts kan een vervolgopleiding gaan doen om zich te specialiseren tot bijvoorbeeld een Huisarts maar ook tot Bedrijfsarts. De opleiding arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde (WO) is dan de opleiding die de Basisarts moet volgen om als gediplomeerd Bedrijfsarts aan de slag te kunnen gaan. De opleiding is een praktijkopleiding waarbij veelal vanuit een arbodienst gewerkt wordt, onder supervisie van een gecertificeerde Bedrijfsarts. De plaats waar de praktijkscholing plaats vindt moet door de SGRC (Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie) erkend zijn als opleidingsinrichting bedrijfsgeneeskunde. 

De vierjarige opleiding zal dus vooral op de werkvloer gevolgd worden. Daarnaast wordt dan een deeltijdopleiding gevolgd aan een universiteit, waar het theoretische deel onderlegd wordt. Een deel van de opleiding bestaat dus uit het dagelijks werk van een Bedrijfsarts, maar ook moeten werkstukken gemaakt worden en onderzoeken gedaan worden. Wie de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen en vier jaar praktijkscholing heeft gehad wordt ingeschreven als Bedrijfsarts in het register van het SGRC. 


Filter