Opleidingen Bedrijfsarts

Zou je graag Bedrijfsarts willen worden? Of ben je al Bedrijfsarts en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Bedrijfsarts, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Na de studie geneeskunde (WO) te hebben afgerond en alle co-schappen te hebben behaald is men Basisarts. De Basisarts kan een vervolgopleiding gaan doen om zich te specialiseren tot bijvoorbeeld een Huisarts maar ook tot Bedrijfsarts. De opleiding arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde (WO) is dan de opleiding die de Basisarts moet volgen om als gediplomeerd Bedrijfsarts aan de slag te kunnen gaan. De opleiding is een praktijkopleiding waarbij veelal vanuit een arbodienst gewerkt wordt, onder supervisie van een gecertificeerde Bedrijfsarts. De plaats waar de praktijkscholing plaats vindt moet door de SGRC (Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie) erkend zijn als opleidingsinrichting bedrijfsgeneeskunde. 

De vierjarige opleiding zal dus vooral op de werkvloer gevolgd worden. Daarnaast wordt dan een deeltijdopleiding gevolgd aan een universiteit, waar het theoretische deel onderlegd wordt. Een deel van de opleiding bestaat dus uit het dagelijks werk van een Bedrijfsarts, maar ook moeten werkstukken gemaakt worden en onderzoeken gedaan worden. Wie de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen en vier jaar praktijkscholing heeft gehad wordt ingeschreven als Bedrijfsarts in het register van het SGRC. 

De 30 beste opleidingen voor een Bedrijfsarts:

Register casemanagement verzuim

Casemanagement|Verzuim | Open inschrijving |€ 6683.50 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 6

Register casemanagement verzuim Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert, begeleidt en stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maar waarbij ook duurzame re-integratie voorop …

Grip op Ziekteverzuim

Verzuimgesprekken & verzuimmanagement|Verzuim | Open inschrijving |€ 499.00 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1

Een zieke werknemer is duur voor een werkgever. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie, maar welke rechten en plichten hebben beiden? Wat is de rol van de bedrijfsarts en welke ondersteuning biedt het UWV? Een zieke werknemer is duur voor een werkgever. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie, maar …

Grip op verzuim

Verzuim | Open inschrijving |€ 655.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1

Inleiding Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250 per dag. Samen met uw werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw rechten en plichten als werkgever. Maar wat mag u van uw werknemer verwachten en welke ondersteuning biedt de bedrijfsarts en wat doet het UWV? Tijdens …

Arbowet in de praktijk

Arbowetgeving | Open inschrijving |€ 655.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1

Zorg dat u aan de eisen uit de Arbowet voldoet! Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, onder andere omdat het instemmingsrecht van de OR rondom de preventiemedewerker is uitgebreid. Daarnaast hebben werknemers vrije toegang tot de bedrijfsarts gekregen en hebben zij recht op een second opinion. …

Opleiding Casemanager in Taakdelegatie

Casemanagement | Open inschrijving |€ 2995.00 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 11

De tweede editie van deze opleiding is bijna afgerond en leidt bij cursisten, arbodiensten en docenten tot groot enthousiasme. Vandaar dat wij u alvast attenderen op onze derde editie. Want het animo is groot. Na deze opleiding bent u in staat om als externe casemanager verzuimdossiers te begeleiden onder  de vleugels van een bedrijfsarts, ofwel

De nieuwe Arbowet in jouw praktijk - OR

Arbowetgeving|Ondernemingsraad (OR) | Open inschrijving |€ 395.00 | Max. deelnemers: 50 | Totale lesduur: 1

Deze studiedag behandelt de wijzigingen van de arbowet per 1 juli 2017 InhoudDe ondernemingsraad is een belangrijke speler als het gaat om veilig en gezond werken in de organisatie. Om het Arbobeleid goed vorm te kunnen geven moet de or op de hoogte zijn van veranderingen op wetgevingsgebied. Maar hoe doe je dat precies? …

zieke werknemer - tweedaagse, dag 2

Verzuim | Open inschrijving |€ 545.00 | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders! Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?De keuze van deze tweedaagse cursus is de arbeidsrechtelijke invalshoek. Alle actualiteiten van het afgelopen jaar en de belangrijke rechtspraak komen aan de orde. Dag één start met de rol …

zieke werknemer - tweedaagse, dag 1

Verzuim | Open inschrijving |€ 545.00 | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders! Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?De keuze van deze tweedaagse cursus is de arbeidsrechtelijke invalshoek. Alle actualiteiten van het afgelopen jaar en de belangrijke rechtspraak komen aan de orde. Dag één start met de rol …

Praktisch casemanagement bij verzuim en re-integratie

Casemanagement|Reïntegratie|Verzuim | Open inschrijving |€ 435.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 6

Weet hoe je verzuim en re-integratie praktisch en verantwoord aanpakt! Verzuimbegeleiding, dossiervorming, relevante wet- en regelgeving en gesprekstechnieken zijn de thema’s van deze praktische en actieve workshop. Je leert verzuim en re-integratie in jouw dagelijkse werkpraktijk op een verantwoorde manier aan te pakken. In een kleine groep krijg je alle aandacht. Praktische oefeningen en theorie …

zieke werknemer - tweedaagse, dag 2

Verzuim | Open inschrijving |€ 545.00 | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders! Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan? Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak. Tijdens dag …

per pagina