Bedrijfsarts: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Bedrijfsarts: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Bedrijfsarts. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Bedrijfsarts nodig heeft.Wat doet een Bedrijfsarts? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Bedrijfsarts?

De Bedrijfsarts kijkt of de werknemer met zijn ziekte kan werken. Hij kijkt of er aanpassingen nodig zijn op het werk waardoor de zieke werknemer weer aan de slag kan gaan. De Bedrijfsarts houdt de gezondheid van werknemers in de gaten en voert (preventieve) aanpassingen op het werk door. De Bedrijfsarts zorgt zo voor de gezondheid en welzijn van de werknemers. 

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een Bedrijfsarts. Dit kan een Bedrijfsarts zijn van de Arbodienst maar ook een zelfstandig geregistreerde Bedrijfsarts. De Bedrijfsarts moet door een bedrijf worden ingeschakeld bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemer. Daarnaast moet de Bedrijfsarts aanstellingskeuringen uitvoeren en periodiek arbeidsdeskundig onderzoek doen. De Bedrijfsarts geeft een onafhankelijk advies aan de werkgever dat in het belang is van de gezondheid van de werknemer. Tevens houdt hij bedrijfsgeneeskundig spreekuur. De Bedrijfsarts heeft een ondernemende en klantgerichte functie.Het doel van de werkzaamheden van de Bedrijfsarts is het terugdringen van ziekteverzuim. 

De functie van Bedrijfsarts in Nederland is recent behoorlijk aan het veranderen. Door de Wet Verbetering Poortwachter, de nieuwe WIA-wetgeving en de verplichting van de werkgever tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer hebben de verantwoordelijkheid van de Bedrijfsarts behoorlijk bezwaard. Voorheen baseerde de Bedrijfsarts zijn advies op de diagnose van de behandelend huisarts of specialist. Nu dient hij de diagnose kritisch te evalueren en bij twijfel de cliënt terug te sturen. Er wordt ook van de Bedrijfsarts verwacht dat hij trajecten uitzet bij Bedrijfsfysiotherapeuten en Bedrijfspsychologen. Deze veranderingen stuit niet alleen op weerstand bij behandelend artsen, die het niet prettig vinden dat iemand over hun schouder komt meekijken. Ook de Bedrijfsartsen zelf zijn terughoudend in het stellen van afwijkende diagnosen en behandelingen, omdat hun opleiding daar minder op gericht was. 

Past het beroep Bedrijfsarts bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Bedrijfsarts

Op zoek naar een nieuwe baan als Bedrijfsarts? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Bedrijfsarts. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Bedrijfsarts per ervaringsniveau

junior Bedrijfsarts vacatures startend Bedrijfsarts vacatures senior Bedrijfsarts vacatures beginnend Bedrijfsarts vacatures trainee Bedrijfsarts vacatures leidinggevend Bedrijfsarts vacatures medior Bedrijfsarts vacatures aankomend Bedrijfsarts vacatures ervaren Bedrijfsarts vacatures leerling Bedrijfsarts vacatures vacatures omscholen tot Bedrijfsarts vacatures opleiding tot Bedrijfsarts

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Bedrijfsarts

Wat verdient een Bedrijfsarts?

Het salaris van een Bedrijfsarts hangt af van ervaring en opleiding. De gemiddelde bruto maandsalarissen van Bedrijfsartsen liggen tussen €4000 en €6000 op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week.   

Salarisschaal Bedrijfsarts

  • Maximaal
  • Gemiddeld
  • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Bedrijfsarts

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Bedrijfsarts


Bekijk het salaris Bedrijfsarts per ervaringsniveau

Salaris junior Bedrijfsarts Wat verdient een startend Bedrijfsarts? Wat is het loon senior Bedrijfsarts? beginnend Bedrijfsarts salaris Maximaal salaris trainee Bedrijfsarts Hoeveel verdient een leidinggevend Bedrijfsarts? Wat is het salaris van een medior Bedrijfsarts? Salaris aankomend Bedrijfsarts Wat verdient een ervaren Bedrijfsarts? Welk salaris krijgt een leerling Bedrijfsarts?


Bedrijfsarts worden: Opleidingen tot Bedrijfsarts

Wil je Bedrijfsarts worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Bedrijfsarts.

Hoe word je een Bedrijfsarts? 

Na de studie geneeskunde (WO) te hebben afgerond en alle co-schappen te hebben behaald is men Basisarts. De Basisarts kan een vervolgopleiding gaan doen om zich te specialiseren tot bijvoorbeeld een Huisarts maar ook tot Bedrijfsarts. De opleiding arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde (WO) is dan de opleiding die de Basisarts moet volgen om als gediplomeerd Bedrijfsarts aan de slag te kunnen gaan. De opleiding is een praktijkopleiding waarbij veelal vanuit een arbodienst gewerkt wordt, onder supervisie van een gecertificeerde Bedrijfsarts. De plaats waar de praktijkscholing plaats vindt moet door de SGRC (Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie) erkend zijn als opleidingsinrichting bedrijfsgeneeskunde. 

De vierjarige opleiding zal dus vooral op de werkvloer gevolgd worden. Daarnaast wordt dan een deeltijdopleiding gevolgd aan een universiteit, waar het theoretische deel onderlegd wordt. Een deel van de opleiding bestaat dus uit het dagelijks werk van een Bedrijfsarts, maar ook moeten werkstukken gemaakt worden en onderzoeken gedaan worden. Wie de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen en vier jaar praktijkscholing heeft gehad wordt ingeschreven als Bedrijfsarts in het register van het SGRC. 

Opleidingen Bedrijfsarts

Preventiemedewerker E-learn
Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen voor veilig en gezond werk. De preventiemedewerker is meestal een …
Preventiemedewerker E-learn
zieke werknemer - tweedaagse, dag 2
De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders! Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan? Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek …
zieke werknemer - tweedaagse, dag 2
Zakboek Arbowet
Zoals: wat moet er in het basiscontract staan, hoe werkt de second opinion en wat zijn de rollen en taken van de werkgever en de bedrijfsarts in het traject van …
Zakboek Arbowet
Arbowet in de praktijk
Zorg dat u aan de eisen uit de Arbowet voldoet! Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, onder andere omdat het …
Arbowet in de praktijk
Grip op verzuim
Inleiding Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250 per dag. Samen met uw werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw …
Grip op verzuimBedrijfsarts worden: Omscholen tot Bedrijfsarts

Als je je wilt omscholen tot Bedrijfsarts is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Bedrijfsarts zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Bedrijfsarts dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Opleiding vacatures Bedrijfsarts

Vacature Docenten t.b.v. de opleidingen Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) en Arboverpleegkundige (AVK)
Stichting Breederode Hogeschool
Context De vraag naar Praktijkondersteuners Bedrijfsarts is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Een belangrijke en voortdurende aanjager voor de groei van de vraag naar deze praktijkondersteuners is het groeiend tekort …

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Bedrijfsarts

Als je Bedrijfsarts wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Bedrijfsarts zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Bedrijfsarts

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Bedrijfsarts?


Competenties en Vaardigheden Bedrijfsarts:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Bedrijfsarts.

Welke competenties heeft een Bedrijfsarts nodig?

Een Bedrijfsarts heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Klantgerichtheid
Klantgerichtheid

Steekwoorden: servicegericht, relatiegericht, luisteren, begripvol, helpend

Omschrijving

Mensen die beschikken over deze competentie kunnen goed inspelen op de verwachtingen en behoeften van klanten. Dit kunnen zowel uitgesproken als onuitgesproken behoeften zijn. Dit is dan ook aan deze persoon om dit uit te zoeken. Zij voelen zich betrokken bij de klant en zetten zich vaak voor 100% in voor deze klant. Tevens toont deze persoon respect naar de klant. Een bekend spreekwoord wat past bij deze competentie is ‘De klant is koning’. Verder weet deze persoon de verschillende groepen klanten en hun behoeften te onderscheiden.

Sterke punten
Een sterk punt van deze klantgerichte persoon is de betrokkenheid. Deze mensen zullen altijd actief op zoek gaan naar datgene wat de klant wilt hebben. Ze hebben inlevingsvermogen en kunnen goed luisteren. Daarnaast kunnen deze mensen meestal goed overtuigen.

Zwakke punten
Sommige klantgerichte mensen verliezen het resultaat uit het oog. Ze zijn zo gefocust op de klant, dat het resultaat wordt vergeten. Ook te veel willen kan een valkuil zijn voor deze mensen, ze willen dan zo graag helpen dat ze zich opdringen bij klanten. Of er zijn meerdere klanten en deze moeten lang wachten voordat ze geholpen worden.

Luisteren
Luisteren

Steekwoorden: inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, onderhandelen

Omschrijving

Deze mensen luisteren goed naar andere mensen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen anderen graag helpen. Ze zijn overal van op de hoogte en hebben dus overzicht. Ook luisteren deze mensen goed naar de taken die zij krijgen toegewezen en voeren deze daarom meestal goed uit. 

Sterke punten
Goede luisteraars stellen vaak goede vragen of geven feedback op de verkregen informatie. Daarnaast kunnen zij met de verkregen informatie anderen overtuigen en eventueel onderhandelen over verschillende zaken. Een goede luisteraar houdt ook rekening met de dingen die juist niet worden gezegd, de zogenaamde non-verbale communicatie. Ook hier kan hij informatie uithalen.

Zwakke punten
Goed luisteren betekent niet dat je niets mag zeggen. Mensen die alleen maar luisteren kunnen verlegen of teruggetrokken overkomen. Sommige mensen luisteren enkel om dingen voor elkaar te krijgen, zij proberen hun voordeel te doen met de informatie die ze krijgen. Het ontbreekt hen dan aan oprechte interesse.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Steekwoorden Competentie Onafhankelijkheid:

zelfverzekerd, zelfkennis, zelfontwikkeling, kritisch, zelfstandig

Omschrijving

Deze mensen nemen beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en niet zozeer op basis van overtuigingen van anderen. Deze mensen hebben vaak een duidelijke koers en laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zij werken zelfstandig en durven besluiten te nemen. Ze kijken kritisch naar het werk en hun functioneren, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Sterke punten
Over het algemeen zijn deze mensen zelfverzekerd en beschikken ze over een goede zelfkennis en –ontwikkeling. Zij zetten voor zichzelf een bepaalde koers uit en bewandelen zelfstandig de weg ernaar toe.

Zwakke punten
Onafhankelijke mensen kunnen afstandelijk overkomen. Ze doen vaak dingen zelfstandig en hierdoor kan het voor omgeving lijken alsof ze zich afsluiten. Nog een gevaar van zelfstandig werken is stress. Onafhankelijke mensen vinden het lastig om hulp te vragen, waardoor de werkdruk enorm kan oplopen. 

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Vaardigheden Bedrijfsarts

  • Analytisch vermogen
  • Kritisch denken
  • Methodisch werken
  • Inlevingsvermogen
  • Afwegen
  • Klantvriendelijkheid
  • Begripvol
  • Dienstverlenend
  • Luisteren
  • Geduld
  • Vragen stellen
  • Zelfmanagement
  • Vasthoudendheid
  • Eigen mening

Persoonlijkheid en Eigenschappen Bedrijfsarts

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Bedrijfsarts passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Bedrijfsarts nodig? 

De Bedrijfsarts is onafhankelijk en klantgericht. Hij gaat analytisch en beschouwend te werk en streeft naar een onafhankelijk oordeel. Hij is sterk in luisteren en objectief in zijn bevindingen. Hij kijkt bovendien kritisch naar de diagnosen van behandelend artsen en probeert zoveel mogelijk kennis te vergaren op zijn medisch vakgebied. (Waarnemer)

De Bedrijfsarts heeft een directe relatie met de werknemer. In gesprekken luistert hij naar de situatie van de werknemer en beoordeelt hij zijn welzijn. De Bedrijfsarts is ondersteunend in zijn werk en sociaal erg vaardig. Hij is betrokken bij de werknemer en stelt zijn gezondheid boven alles. De Bedrijfsarts kan zich goed inleven in de situatie van de werknemer en is sterk en praktisch ingesteld bij het nemen van besluiten en het geven van adviezen. (Gever

Bekijk de persoonstypen voor Bedrijfsarts


Eigenschappen Bedrijfsarts

  • Empatisch
  • Behulpzaam
  • Vriendelijk
  • Waarnemend
  • Gedetailleerd
  • LeergierigArbeidsmarktperspectief Bedrijfsarts

Wat zijn de baankansen voor een Bedrijfsarts?

Anno 2011 worden er te weinig Bedrijfsartsen opgeleid terwijl de vraag naar deze specialisten toeneemt. Vanuit de overheid krijgt de Bedrijfsarts steeds meer verantwoordelijkheden. Bedrijven zijn ook verplicht om met een Bedrijfsarts in zee te gaan. Daardoor is er voor de net afgestudeerde Bedrijfsarts volop mogelijkheden om aan de slag te gaan. 

Als Bedrijfsarts heb je al een lang opleidingstraject achter de rug. Je bent in weze een Basisarts en vandaaruit gespecialiseerd tot Bedrijfsarts. De Bedrijfsarts kent dus weinig doorgroeimogelijkheden. Echter kan hij zich wel specialiseren in andere medische disciplines zoals Verzekeringsarts. Met veel bijscholing kan men ook doorgroeien tot Bedrijfspsycholoog of Bedrijfsfysiotherapeut. Dit zijn echter andere disciplines dan het vak van Bedrijfsarts. De meeste Bedrijfsartsen kiezen er voor om te switchen van baan of beginnen als zelfstandige wanneer zij geen doorgroeimogelijkheden meer zien. 

De actuele kans op werk voor een Bedrijfsarts

Het beroep Bedrijfsarts is onderdeel van de beroepsfamilie Sociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid). De kans op werk voor de beroepsfamilie Sociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid) is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

29

Baankans Bedrijfsarts

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Bedrijfsarts

Je kunt als Bedrijfsarts een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Bedrijfsarts is onderdeel van de beroepsfamilie Sociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid). Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Bedrijfsarts

Doorgroei beroepen voor een Bedrijfsarts

Basisarts

Huisarts

huisarts in opleiding (haio)

militair arts

Ziekenhuisarts

arts niet in opleiding tot specialist (anios) ziekenhuisarts

arts in opleiding tot specialist (aios) ziekenhuisarts

Arts tuberculosebestrijding

sociaal-geneeskundige tuberculose bestrijding

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) tuberculose bestrijding

arts in opleiding tot specialist (aios) arts tuberculosebestrijding

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts tuberculosebestrijding

Arts jeugdgezondheidszorg

districtsarts jeugdgezondheidszorg

schoolarts

sociaal-geneeskundige consultatiebureau

stafarts jeugdgezondheidszorg

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) jeugdgezondheidszorg

arts opleidingsadviseur in speciaal onderwijs

medisch opleidingsadviseur in het speciaal onderwijs

sociaal-geneeskundige jeugdgezondheidszorg

arts in opleiding tot specialist (aios) arts jeugdgezondheidszorg

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts jeugdgezondheidszorg

consultatiebureau-arts

Jeugdgezondheidszorgarts (4-19 jaar)

Arts maatschappij en gezondheid

Donorarts

arts in opleiding tot specialist (aios) donorarts

arts niet in opleiding tot specialist (anios) donorarts

Arts beleid en advies

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts beleid en advies

arts in opleiding tot specialist (aios) arts beleid en advies

Arts sociaal medische indicatiestelling en advisering

arts in opleiding tot specialist (aios) arts sociaal medische indicatiestelling en advisering

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts sociaal medische indicatiestelling en advisering

Arts infectieziektebestrijding

arts in opleiding tot specialist (aios) arts infectieziektebestrijding

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts infectieziektebestrijding

Arts medische milieukunde

arts in opleiding tot specialist (aios) arts medische milieukunde

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts medische milieukunde

Forensisch arts

arts in opleiding tot specialist (aios) forensisch arts

arts niet in opleiding tot specialist (anios) forensisch arts

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Bedrijfsarts werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Bedrijfsarts meestal werkt.

Waar werkt een Bedrijfsarts?

De Bedrijfsarts is werkzaam bij een arbodienst of is rechtstreeks in dienst van organisaties die een eigen interne arbodienst hebben. Daarnaast zijn er Bedrijfsartsen die als zelfstandig arts werken en een eigen klantenbestand hebben. 

De Bedrijfsarts werkt in principe in de profit-sector. Dat is ook de reden dat de functie van Bedrijfsarts in Nederland bloot staat aan kritiek. Vanuit het principe "wie betaalt, bepaalt" wordt de objectiviteit wel eens in twijfel getrokken. 

Meer weten over werken in de Gezondheidszorg?

Bekijk werken in Gezondheidszorg

Netwerk Bedrijfsarts

Met wie werkt een Bedrijfsarts samen? 

De titel Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. De titel Bedrijfsarts is voorbehouden aan geregistreerde medisch deskundigen die speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid. Vaak wordt een Bedrijfsarts ten onrechte aangeduid als Arboarts of Keuringsarts. Deze termen zeggen echter niets over de ervaring en opleiding van de Bedrijfsarts. In zijn werkomgeving zal hij wel vaak deze termen tegenkomen.  

Daarnaast heeft de Bedrijfsarts te maken met een werkgever en een werknemer. Dit kan in alle soorten bedrijven zijn, dus komt een Bedrijfsarts in aanraking met verscheidene beroepen. De Bedrijfsarts heeft echter in vrijwel alle werksituaties te maken met een Huisarts of Medisch specialist. Daarnaast zal hij in het revalidatieproces van zijn patiënt ook te maken krijgen met een Bedrijfsfysiotherapeut of Bedrijfspsycholoog

 


  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Bedrijfsfysiotherapeut
  • Bedrijfspsycholoog
Bedrijfsarts

Interview met een Bedrijfsarts

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Bedrijfsarts:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Bedrijfsarts verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Bedrijfsarts?

De beroepen die verwant zijn aan Bedrijfsarts zijn:
Basisarts
Salaris: €3026 tot €4749
Opleiding: WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Bedrijfsarts in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Bedrijfsfysiotherapeut
  • Bedrijfspsycholoog

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

  • Van €4000 tot €6000

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

29Ga direct naar