Boeken Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Over het arbeidsmarktperspectief van een Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening is moeilijk iets te zeggen. De doorgroeimogelijkheden voor een Beleidsmedewerker zijn niet heel erg uitgebreid. Soms zul je als Beleidsmedewerker door kunnen groeien naar een seniorpositie of wisselen van specialisme en op een ander gebied dan ruimtelijke ordening aan de slag gaan.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 90 beste boeken voor een Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening:

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie - Nederlands | Druk: 2 | Hardcover | 9789001861353 | 153 pagina's

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie 2e druk is een boek van Barbara van Schijndel uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001861353 Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft je op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en planologie. Het boek staat vol interessante casussen, opdrachten en oefeningen en stimuleert je om …

Ruimtelijke ordening voor raadsleden en bestuurders

Ruimtelijke ordening voor raadsleden en bestuurders

Ruimtelijke ordening voor raadsleden en bestuurders - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789491930027 | 258 pagina's

Ruimtelijke ordening voor raadsleden en bestuurders 3e druk is een boek van Trees van der Schoot uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491930027 Ruimtelijke ordening zou gesneden koek moeten zijn voor raadsleden en bestuurders en voor vele anderen. In de praktijk valt dit vaak tegen. Dat is niet vreemd: sinds 2008 is er continue veel …

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw - Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789491930829 | 654 pagina's

Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw (zesde druk) geeft een heldere en actuele beschrijving van het systeem van de Wro, Wabo en Chw en blikt vooruit naar de Omgevingswet. Bij de beschrijving zijn trends uit de jurisprudentie meegenomen. Onderlinge verbanden tussen deze drie wetten worden beschreven. Centraal staat de bedoeling van de wetgever en de …

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789001761448 | 328 pagina's

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de Ruimtelijke Ordening en Planologie. Vijf soorten kennis zijn hierbij leidend: waar (gebieden), wat (ruimtegebruik), hoe (plannen, beleid en ondersteunende wetgeving), wie (actoren) en waarmee (tools). Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code …

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789027489227 | 485 pagina's

De inrichting van ons land is een gevecht om het gebruik van 41.526 km2. Zestien miljoen mensen willen er wonen, werken, reizen en recreëren. De ruimtelijke ordening regelt de manier waarop dat het beste kan. Met de vernieuwing van steden en dorpen, de aanleg van nieuwe wijken en verbindingen, de ontwikkeling van recreatieparken, natuurgebieden en …

Gaiasofie

Gaiasofie

Gaiasofie - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789020230291 | 363 pagina's

GAIASOFIE Anders kijken naar evolutie, ruimtelijke ordening en milieubeheer De Aarde is een levend wezen, zoals de mens. Ze heeft longen, een bloedsomloop, een hoofd-, borst- en buikgebied. De vroegere mens was zich hiervan nog diep bewust, zoals oude mythen en getuigen. Waarom hebben wij dat inzicht verloren en hoe kunnen we opnieuw uit leren …

Planologie

Planologie

Planologie - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491937088

Planologie 1e druk is een boek van Tejo Spit uitgegeven bij Co peratie In Planning U.A.. ISBN 9789491937088 De auteurs willen een helder beeld geven van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Uiteraard met een aantal essenti le elementen, maar ook met een bijzondere inkleuring. Het boek …

Handboek ruimtelijke ordening en bouw

Handboek ruimtelijke ordening en bouw

Handboek ruimtelijke ordening en bouw - Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789491073663 | 600 pagina's

Handboek ruimtelijke ordening en bouw 5e druk is een boek van Trees van der Schoot uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491073663 Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw (zesde druk) geeft een heldere en actuele beschrijving van het systeem van de Wro, Wabo en Chw en blikt vooruit naar de Omgevingswet. Bij de beschrijving zijn …

De vrije ruimte

De vrije ruimte

De vrije ruimte - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789056620653 | 168 pagina's

De culturele, bestuurlijke en economische context kleurt de opgave in van planologie, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De vraag is wat dit betekent, als het onmogelijke wordt verwacht: het beredeneren en vormgeven van een ongewisse toekomst. Zeker geen plan, eerder een strategie. Deze probleemstelling vormt de rode draad van het boek De Vrije Ruimte. Het is het …

Ruimtelijke ordening in Nederland

Ruimtelijke ordening in Nederland - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012131292 | 280 pagina's

Ruimtelijke ordening in Nederland 1e druk is een boek van T. Spit uitgegeven bij Bim Media. ISBN 9789012131292 Dit boek geeft een introductie in de ruimtelijke ordening en planologie in Nederland. Het is een herziene en geactualiseerde uitgave, waarin tevens enkele nieuwe teksten zijn opgenomen. Als studieboek is het geschikt voor studenten planologie aan de …

per pagina