Boeken Docent Personeel en Arbeid

Er is een goed arbeidsmarktperspectief op het gebied van deze functie. Er is veel vraag naar docenten Personeel en Arbeid. Het is belangrijk dat het onderwijs voor de studenten wordt begeleidt door genoeg docenten.

De doorgroeimogelijkheden voor de docent zijn beperkt tot in het departement. Een docent Personeel en Arbeid begint met les geven en het begeleiden van studenten. Naarmate de docent zich ontwikkelt is het mogelijk dat hij zich meer kan mengen in de organisatie van het departement. Deze doorgroeimogelijkheden zijn groter voor docenten met een WO opleiding.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Docent Personeel en Arbeid. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Docent Personeel en Arbeid. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Docent Personeel en Arbeid die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 58 beste boeken voor een Docent Personeel en Arbeid:

Een leven lang inzetbaar

Een leven lang inzetbaar

Een leven lang inzetbaar - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789462153639

Een leven lang inzetbaar 2e druk is een boek uitgegeven bij Vakmedianet. ISBN 9789462153639 Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer met aandacht voor …

Theorie en praktijk van arbeid

Theorie en praktijk van arbeid

Theorie en praktijk van arbeid - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789024401000 | 204 pagina's

Theorie en praktijk van arbeid laat je kennis maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het boek koppelt de praktijk van een sterk veranderende wereld van werk aan de theoretische kennis over de werking van arbeidsmarkten. Onder de redactie van Fabian Dekker stelt dit boek een aantal vragen centraal, zoals hoe arbeidsmarkten veranderen en welke vragen dit …

Aan Het Werk!

Aan Het Werk!

Aan Het Werk! - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789047300915 | 142 pagina's

Aan Het Werk! 2e druk is een boek van H. Tijken uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789047300915 Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aan het werk! biedt studenten praktijkinformatie om juist deze mensen weer terug te krijgen in het arbeidsproces. Alle facetten van trajectbegeleiding en re-integratie komen in dit …

Onbegrensd werken

Onbegrensd werken

Onbegrensd werken - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789046900628 | 245 pagina's

Onbegrensd werken 1e druk is een boek van Karin Potting uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046900628 Onbegrensd werken schetst hoe we sinds de toenemende globalisering en de opkomst van internet leven en werken in een wereld die razendsnel verandert. Het boek gaat in op de consequenties van deze ontwikkelingen voor de wijze waarop de arbeidsmarkt functioneert. …

De verdeling van arbeid

De verdeling van arbeid

De verdeling van arbeid - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789046900321 | 272 pagina's

De verdeling van arbeid 3e druk is een boek van Siep van der Werf uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046900321 Arbeid staat centraal in onze maatschappij. 'Allemaal aan het werk' is het credo en mensen zonder werk lijken niet meer mee te tellen. Toch zijn er op dit moment honderdduizenden mensen in Nederland die niet actief …

Basisboek P&O

Basisboek P&O

Basisboek P&O - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789031320950 | 265 pagina's

Ingrijpende veranderingen op velerlei gebied van de laatste tijd hebben grote gevolgen voor maatschappij en onderneming, voor de mens en zijn werk. Dus ook voor het vakgebied dat gericht is op mens, arbeid en organisatie: P&O. Dit boek is bedoeld voor het verwerven van kennis van en inzicht in deze materie. Het bevat elementaire informatie …

ORGANISATIE EN ARBEIDSMARKT

ORGANISATIE EN ARBEIDSMARKT - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789026720239 | 218 pagina's

ORGANISATIE EN ARBEIDSMARKT

Kwaliteitsselectie Bij Reorganisatie En Collectief Ontslag

Kwaliteitsselectie Bij Reorganisatie En Collectief Ontslag

Kwaliteitsselectie Bij Reorganisatie En Collectief Ontslag - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789023241034 | 151 pagina's

Het Ôlast in, first outÕ-principe (Lifo), ook wel het anciënniteitsbeginsel genoemd, staat de laatste tijd stevig ter discussie. Volgens dit principe komen bij collectief ontslag werknemers met het minste aantal dienstjaren het eerst voor ontslag in aanmerking. Lifo benadeelt niet alleen jongere werknemers, maar ook herintredende vrouwen, allochtonen en andere groepen met een zwakke positie …

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789024416738 | 288 pagina's

Dit boek verschaft een inleiding op het brede beleidsterrein van arbeidsvoorwaarden. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de rol die het arbeidsvoorwaardenbeleid speelt binnen het personeelsbeleid, en wordt het institutionele kader behandeld. In het tweede deel wordt uitvoerig stilgestaan bij de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt aandacht geschonken aan …

Organiseren Van Mens En Arbeid

Organiseren Van Mens En Arbeid

Organiseren Van Mens En Arbeid - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789013020885 | 239 pagina's

Dit boek biedt een overzicht van het huidige wetenschappelijke denken over de kwaliteit van de arbeid in Nederland. Kwaliteit van arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen daarvan voor de werknemer. Voor een dergelijk oordeel is kennis nodig over de kenmerken van het werk en de gevolgen voor de taakuitvoerder (de …

per pagina