Opleidingen of training Inspecteur Eindhoven

Zoek je een opleiding Inspecteur in Eindhoven? Wij hebben op dit moment 8 opleidingen, trainingen en cursussen Inspecteur die in de regio Eindhoven gegeven worden. Misschien is een online opleiding volgen iets voor je? Er zijn tegenwoordig ook veel klassikale online opleidingen en trainingen te volgen. Jij volgt je opleiding dan vanuit Eindhoven en je klasgenoten in een andere stad of regio.

Opleidingen Inspecteur Eindhoven

Zou je graag Inspecteur willen worden? Of ben je al Inspecteur en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Inspecteur in Eindhoven, samengesteld door onze opleidingspartner Springest.


De 8 beste opleidingen voor een Inspecteur in Eindhoven:

Inspectie van elektrische installaties

Inspectie van elektrische installaties | regio Eindhoven

Met uw vaardigheden op het gebied van meten en beproeven zit het wel goed. Maar in de praktijk loopt u als (aankomend) inspecteur tegen vragen aan: In welke situatie voer ik deze meting uit, en waarom? Wat meet ik dan …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.350,00
 • Duur 3 dagen
Beoordeling
Opleiding SCIOS Scope 8 - Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Opleiding SCIOS Scope 8 - Inspecteur Laagspanningsinstallaties | regio Eindhoven

De SCIOS Scope 8 opleiding bereidt u voor op het officiële SCIOS examen (excl.), waarbij u zelfstandig inspecties aan, met en nabij laagspanningsinstallaties kunt uitvoeren. Daarnaast doet u theoretische kennis op en leert praktische vaardigheden van meetinstrumenten, zoals het zelfstandig …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.550,00
 • Duur 4 dagen
Cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP | regio Eindhoven

De cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP is na de zomervakantie zowel klassikaal als online te volgen! Selecteer bij de inschrijving de gewenste datum met locatie. Je kunt na je inschrijving aangeven of je lessen thuis wil volgen. Je kunt …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 995,00
Beoordeling
NEN 3140 Inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen

NEN 3140 Inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen | regio Eindhoven

Elke onderneming is verplicht om periodiek alle elektrische arbeidsmiddelen op veiligheid te inspecteren. Een dergelijke inspectie bestaat uit visuele controle, controlemeting en beproeving. In NEN 3140 staat beschreven aan welke criteria een inspectie moet voldoen: technische eisen (limieten), organisatorische procedures, …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 280,00
 • Duur 1 dag
Beoordeling
Inspecties van ATEX installaties

Inspecties van ATEX installaties | regio Eindhoven

In deze training leert de inspecteur de vaste elektrische installatie en het verplaatsbare elektrisch materieel in explosiegevaarlijke atmosferen te beoordelen op haar bijzondere eigenschappen. Het uitvoeren van inspecties en het daarmee signaleren en verhelpen van gevaarlijke situaties is een essentieel …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 790,00
 • Duur 2 dagen
Beoordeling
Leergang inspecteren van elektrische installaties

Leergang inspecteren van elektrische installaties | regio Eindhoven

Elektrische installaties moeten periodiek worden geïnspecteerd. Hiervoor is specifieke kennis nodig: kennis van de elektrische installaties, van de normen die er op van toepassing zijn, veiligheidskennis en een ruime mate van inzicht in de elektrische installaties! Om deze aspecten te …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 5.500,00
 • Duur 16 dagen
Introductie Omgevingswet - Dag

Introductie Omgevingswet - Dag | regio Eindhoven

Je bent werkzaam bij een gemeente, provincie of waterschap in de functie van toezichthouder, handhaver, vergunningverlener, projectleider ruimtelijk domein of milieu-inspecteur. Ook als je werkzaam... De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 653,50
 • Duur 1 dag
Steigerinspecteur

Steigerinspecteur | regio Eindhoven

De Steigerinspecteur is verantwoordelijk voor de afname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven De Steigerinspecteur is verantwoordelijk voor de afname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode Klassikaal
 • Prijs € 1.080,00
 • Duur 3 dagen
per pagina

Competentiegerichte cursussen en trainingen voor de Inspecteur

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig. Deze cursussen en traininingen zijn voor de competentie Inspecteur

Trainingen & cursussen Conflicten beheersen
Conflicten beheersen
Trainingen & cursussen Discipline
Discipline
Trainingen & cursussen Integriteit
Integriteit
Trainingen & cursussen Leiderschap
Leiderschap
Trainingen & cursussen Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Online Cursussen & Trainingen Inspecteur

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Inspecteur. Deze cursussen en trainingen zijn voor de competenties en skills die een Inspecteur nodig heeft om zijn of haar beroep goed uit te kunnen oefenen.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) E-Learning

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) E-Learning

Werken als BOA? Kies deBOA opleiding (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)Een buitengewoon opsporingsambtenaar is officieel erkend en heeft officiële opsporingsbevoegdheid. Je hoeft daarbij niet in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Je bent bijvoorbeeld jachtopziener, parkeercontroleur of sociaal-rechercheur. Interessant? Volg dan …

 • Onderwerp opleiding Inspecteur
 • Lesmethode E-Learning
 • Prijs € 194,00
 • Duur 6 maanden

Hoe word je een Inspecteur? 

Om de functie van Inspecteur te mogen vervullen dient de gegadigde een keuringstraject succesvol te voltooien. Vervolgens zal de Inspecteur in spé een één jaar durende beroepsopleiding volgen, waarin hij de basisaspecten van de Inspecteurwerkzaamheden bijgebracht krijgt. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, afgewisseld met stages in de praktijk.

De eerste zes maanden beslaan vooral de basiszaken die elke politiemedewerker dient te beheersen, zoals het verkeersrecht, de regels rondom het toepassen van geweld en de hulpverlening vanuit de politie richting de samenleving. De tweede helft van de opleiding is meer gericht op de taken in de praktijk. Zo leert men hier schieten, geweld toepassen en EHBO verlenen.


Filter