Boeken Jeugdhulpverlener

Er is veel vraag naar Jeugdhulpverleners en deze neemt toe.

Doorgroeimogelijkheden zijn er ook. Je kan doorgroeien naar specialist ambulant hulpverlener waar niet perse aanvullende opleidingen of cursussen voor nodig zijn. Alleen het aantal jaren werkervaring speelt daarin een rol en maakt de weg vrij naar nieuwe kansen en hogere functies.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Jeugdhulpverlener. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Jeugdhulpverlener. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Jeugdhulpverlener die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 30 beste boeken voor een Jeugdhulpverlener:

Koersen op eigen kracht

Koersen op eigen kracht - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789057141089 | 88 pagina's

Koersen op eigen kracht 1e druk. ISBN 9789057141089 Koersen op eigen kracht

Handboek Jeugdhulpverlening

Handboek Jeugdhulpverlening

Handboek Jeugdhulpverlening - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789463797191

In een context van toenemende intersectorale en interdisciplinaire samenwerking signaleren de auteurs bij diverse beroepsgroepen (o.a. orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en contextbegeleiders, artsen, sociaal verpleegkundigen, onderwijskundigen, leerkrachten) de behoefte aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt over de verschillende problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen en dat inzicht …

Handboek jeugdhulpverlening 2 Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld

Handboek jeugdhulpverlening 2 Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld

Handboek jeugdhulpverlening 2 Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789033498541 | 384 pagina's

De organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen is complex. In het doolhof van diensten en voorzieningen vinden zowel ouders als professionelen vaak hun weg niet. Bovendien is het veld voortdurend in beweging en volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. In dit handboek brengen de auteurs de actuele organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen …

Handboek Jeugdhulpverlening

Handboek Jeugdhulpverlening - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789033449215 | 556 pagina's

'Help, ik kan niet verder met dit kind, ik zie geen oplossing meer' is een kreet van steeds meer ouders en leerkrachten. Orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, sociaal-verpleegkundigen, schoolhoofden en vele andere beroepsgroepen worden vaak geconfronteerd met de pedagogische handelingsverlegenheid van ouders, leerkrachten en beroepsopvoeders. Dit handboek wil allen die beroepshalve met pedagogische vragen en …

Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening

Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening

Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789053507841 | 436 pagina's

Instellingen voor jeugdhulpverlening moeten de kwaliteit van hun handelen zichtbaar maken en optimaliseren. De afgelopen jaren is er op verschillende fronten gewerkt aan een betrekkelijk nieuw concept in het kwaliteitsde : planmatig handelen. Zowel vanuit theoretisch-onderzoeksmatige invalshoek als vanuit de praktijk zijn werkwijzen ontwikkeld die het hulpverlenend handelen ten behoeve van jeugdigen en hun omgeving …

Innovaties in de jeugdhulpverlening

Innovaties in de jeugdhulpverlening - Nederlands | Druk: 1 | Bindwijze overig | 9789090093116 | 264 pagina's

Innovaties in de jeugdhulpverlening is een boek van B. Bijl

WERKEN MET RISICO'S

WERKEN MET RISICO'S

WERKEN MET RISICO'S - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789031329120 | 151 pagina's

Werken met risico's gaat over de verhouding tussen jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Decennia lang hebben ze een paar apart gevormd: apart vanwege vele beleidsmatige en inhoudelijke verschillen, een paar apart omdat ze onafscheidelijk zijn. De nieuwe Bureaus Jeugdzorg slechten schotten tussen de entrees in beide sectoren en maken samenwerking tussen beide onontkoombaar.

Methodiekvernieuwing In De Jeugdhulpverlening

Methodiekvernieuwing In De Jeugdhulpverlening

Methodiekvernieuwing In De Jeugdhulpverlening - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789066653580 | 144 pagina's

Methodiekvernieuwing in de jeugdhulpverlening De invoering van het taakvaardigheidsmodel in een residentiële behandelgroep Het kwaliteitsdenken is een centraal en actueel thema in de jeugdhulpverlening. De noodzaak van kwaliteitszorg wordt de laatste jaren dan ook sterk beklemtoond. Een belangrijk aspect hierbij is het werken volgens een goed gefundeerde methodiek. Dat instellingen zich in dit verband moeite …

Zin En Onzin Van Video-Hometraining

Zin En Onzin Van Video-Hometraining

Zin En Onzin Van Video-Hometraining - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789066652262 | 95 pagina's

Video-hometraining (VHT) wordt door sommigen gepresenteerd als een volstrekt nieuwe methodiek binnen de jeugdhulpverlening. De theoretische kaders van VHT zijn echter ontleend aan reeds lang bestaande communicatietheorieën, aan de ethologie en aan de sociale leertheorie. Het unieke aan VHT is het gebruik van videobeelden om ouders meer inzicht te geven in de manier waarop zij …

METHODIEK INTEGRALE HULPVERLENING DR 1

METHODIEK INTEGRALE HULPVERLENING DR 1

METHODIEK INTEGRALE HULPVERLENING DR 1 - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789066652149 | 127 pagina's

In Methodiek integrale hulpverlening wordt een nieuw model voor de uitvoering van ambulante jeugdhulpverlening beschreven. Dit model is ontwikkeld vanuit de praktijk - het werk met jongeren met meervoudige problematiek - en wordt in veel organisaties voor ambulante jeugdhulpverlening toegepast. De methodiek biedt (aankomend) hulpverleners een handzaam kader voor hun werkzaamheden. Problemen van jongeren worden …

per pagina