Marketing Director: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Marketing Director: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Marketing Director. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Marketing Director nodig heeft.Wat doet een Marketing Director? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Marketing Director?

De Marketing Director is eindverantwoordelijke voor de algehele marketingstrategie en het marketing jaarplan van een bedrijf of organisatie.

Een Marketing Director moet marktinformatie kunnen vertalen naar concrete marketingstrategieën en houdt in de gaten of deze stategieën succesvol worden uitgevoerd en het gewenste resultaat hebben. Hierbij wordt er een budget vastgesteld en bewaakt. Hij adviseert het managementteam en stuurt de marketingmedewerkers en marketing managers aan. Verder is de Marketing Director verantwoordelijk voor de Salesmarketing, CRM strategie, Marketingcommunicatie en Marketing Intelligence.

Kerntaak van de Marketing Director is om in overleg met het managementteam een toekomstvisie te bepalen en een product development strategie. Hierbij staat het ontwikkelen van een sterke marktpositie en het managen van de marketing -en productmanagers centraal.  

Past het beroep Marketing Director bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Marketing Director

Op zoek naar een nieuwe baan als Marketing Director? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Marketing Director. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Marketing Director per ervaringsniveau

junior Marketing Director vacatures startend Marketing Director vacatures senior Marketing Director vacatures beginnend Marketing Director vacatures trainee Marketing Director vacatures leidinggevend Marketing Director vacatures medior Marketing Director vacatures aankomend Marketing Director vacatures ervaren Marketing Director vacatures leerling Marketing Director vacatures vacatures omscholen tot Marketing Director vacatures opleiding tot Marketing Director

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Marketing Director

Wat verdient een Marketing Director?

Het salaris van een Marketing Director kan nogal variëren. Het hangt van het aantal jaren ervaring, de organisatie waar je als Marketing Director terecht komt, opleidingsniveau, etc. Over het algemeen verdient een Marketing Director tussen de €8000 en €10.000 bruto per maand. Dit salaris kan daarnaast worden verhoogd door middel van bonussen en provisieregelingen bij goede prestaties.

Naast een aantrekkelijk salaris zijn er tevens gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals winstdelings -en bonusregeling, laptop, auto, telefoon, premievrij pensioen, collectieve ongevallen verzekering, mogelijkheid tot aankoop en afkoop van vrije dagen en een bijdrage in de levensloopregeling.
 

Salarisschaal Marketing Director

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Marketing Director

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Marketing Director


Bekijk het salaris Marketing Director per ervaringsniveau

Salaris junior Marketing Director Wat verdient een startend Marketing Director? Wat is het loon senior Marketing Director? beginnend Marketing Director salaris Maximaal salaris trainee Marketing Director Hoeveel verdient een leidinggevend Marketing Director? Wat is het salaris van een medior Marketing Director? Salaris aankomend Marketing Director Wat verdient een ervaren Marketing Director? Welk salaris krijgt een leerling Marketing Director?


Marketing Director worden: Opleidingen tot Marketing Director

Wil je Marketing Director worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Marketing Director.

Hoe word je een Marketing Director? 

Het gewenste opleidingsniveau voor een Marketing Director is HBO of WO. Op HBO niveau kan er gekozen worden voor een opleiding Marketing Management. Op WO niveau biedt een opleiding als Business Studies een goede basis. Echter is louter een opleiding niet voldoende, ook werkervaring is een vereiste voor dit werk.

Opleidingen Marketing Director

BHV Instructeurscursus
Altijd al BHV instructeur willen worden? Dat kan nu De opleiding tot BHV instructeur bevat verschillende modules en certificeringen.  De combinatie van certificaten maken je BHV instructeur. Na deze training …
BHV InstructeurscursusMarketing Director worden: Omscholen tot Marketing Director

Als je je wilt omscholen tot Marketing Director is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Marketing Director zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Marketing Director dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Marketing Director

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Marketing Director

Als je Marketing Director wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Marketing Director zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Marketing Director

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Marketing Director?


Competenties en Vaardigheden Marketing Director:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Marketing Director.

Welke competenties heeft een Marketing Director nodig?

Een Marketing Director heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Ondernemerschap
Ondernemerschap

Steekwoorden: ambitieus, doorzettingsvermogen, durf, kansrijk

Omschrijving

Deze mensen hebben kennis op veel verschillende gebieden. Zij zien nieuwe kansen en bedreigingen van de markt en durven nieuwe producten op de markt te lanceren. Zij nemen hierbij risico’s en proberen zakelijke voordelen te behalen. Zij spelen in op ‘gaten’ in de markt. Hierbij proberen zij zowel hun eigen belangen als de belangen van eventuele gebruikers goed in de gaten te houden. Deze ondernemers doen onderzoek naar haalbaarheid, klantvriendelijkheid en proberen hierop te anticiperen.  

Sterke punten
Mensen die over deze competentie beschikken zien overal mogelijkheden. Zij creëren kansen en nemen gedurfde besluiten. Deze mensen kunnen hun producten goed verkopen en weten zakelijke contracten binnen te halen. Daarnaast zijn deze mensen echte doorzetters, zij willen graag hun eigen gestelde doelen behalen. Goed kunnen netwerken valt ook onder de competentie ondernemerschap. Deze mensen zijn goed in het contact leggen en houden met mensen.

Zwakke punten
Een valkuil kan zijn dat deze ondernemer teveel risico’s neemt. Daarnaast kan de ondernemer zich ook opdringen aan de kopers. Het ondernemerschap brengt ook een risico met zich mee, deze mensen zetten zich voor 150% in voor de onderneming, hierdoor is de kans groter dat ze overspannen raken van het harde werken.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Vaardigheden Marketing Director

 • Methodisch werken
 • Ambitie
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Kansen zien
 • Durf
 • Voorbereiden
 • Prioriteiten stellen
 • Doelgericht
 • Vasthoudendheid
 • Leiding geven
 • Plannen
 • Motiveren

Persoonlijkheid en Eigenschappen Marketing Director

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Marketing Director passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Marketing Director nodig? 

Een Marketing Director neigt zeer sterk naar zelfstandigheid. Hij staat bekend om zijn krachtige uitstraling en zelfvertrouwen. Ook is hij energiek en loyaal en weet hij mensen zo aan zich te binden (Baas). De Marketing Director is gedreven en ijverig, wat zich uit in een grote productiviteit. Hij streeft voortdurend goede resultaten na en wil zijn imago hoog houden (Succesvolle werker).

Bekijk de persoonstypen voor Marketing Director


Eigenschappen Marketing Director

 • Zelfverzekerd
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiast
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Marketing Director

Wat zijn de baankansen voor een Marketing Director?

Een Marketing Director is in alle sectoren nodig en kan bij veel verschillende organisaties aan de slag. Hoewel de gevolgende van de economische crisis voelbaar zijn, trekt de markt toch weer aan.

Binnen bedrijven wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt gedaan middels interne projecten, opleiding -en trainingsmogelijkheden.

Een Marketing Director is reeds een baan op hoog niveau, maar er zijn doorgroeimogelijkheden richting een baan als Commercieel Directeur. Om die stap te maken is het raadzaam om een MBA te volgen

De actuele kans op werk voor een Marketing Director

Het beroep Marketing Director is onderdeel van de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing is in de huidige periode goed

Huidige aantal vacatures

3

Baankans Marketing Director

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Marketing Director

Je kunt als Marketing Director een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Marketing Director is onderdeel van de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Marketing Director


Organisaties waar een Marketing Director werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Marketing Director meestal werkt.

Waar werkt een Marketing Director?

Hoewel alle organisaties zich bezig houden met marketing is Marketing Director een typische baan voor een door sales gedreven organisatie. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan mediabedrijven en kledingmerken.

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Marketing Director

Met wie werkt een Marketing Director samen? 

De Marketing Director komt dagelijks met veel mensen in contact en heeft dan ook een groot netwerk. De Marketing Director heeft voornamelijk contact met het managementteam. Daarnaast rapporteert de Marketing Director aan de Chief Operating Officer. Verder heeft de Marketing Director tevens contact met andere afdelingen zoals Sales, marktonderzoek en Communicatie.


 • Management
 • Marketing Medewerker
 • COO
 • Marketing Manager
Marketing Director

Interview met een Marketing Director

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Marketing Director:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Marketing Director verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Marketing Director?

De beroepen die verwant zijn aan Marketing Director zijn:
Marketing Manager
Salaris: €3700 tot €6500
Opleiding: HBO WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Brand Manager
Salaris: €2399 tot €5747
Opleiding: WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Marketing Director in één oogopslag

Persoonstype:

Netwerk:

 • Management
 • Marketing Medewerker
 • COO
 • Marketing Manager

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €8000 tot €10000

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

3Ga direct naar