Opleidingen Intervisie

Wil jij dat je teamleden elkaar naar een hoger niveau tillen? Doe een cursus Intervisie.

Tijdens een cursus Intervisie krijgt een team handvatten aangereikt om samen kwaliteit te leveren. Je leert problemen aan te kaarten en er met elkaar oplossingen voor te bedenken.

 

De 28 beste opleidingen voor Intervisie:

Intervisie voor HR-professionals (alleen incompany)

Intervisie|Human Resource Management (HRM) | In-company / Maatwerk |€ 595.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.5

Intervisie Leer leren Intervisie is een vorm van collegiale consultatie waarbij een vaste groep personen werkproblemen op een systematische wijze bespreekt en aanpakt. De persoon die een case inbrengt wordt geholpen door collegiale suggesties die het hem in staat te stellen de oplossing voor zijn eigen werkprobleem te formuleren. ‘Is het belangrijk om te weten …

Intervisie

Intervisie | In-company / Maatwerk |€ 195.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Tijdens een intervisie bijeenkomst gaan we met uw team aan de slag  om op basis van onderstaande methodes, knelpunten naar boven te halen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Intervisie De Incidentmethode, Socratische gesprektechniek en Balint methodiek De incidentmethode is het uitgangspunt van deze training. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de intervisie Socratische gesprektechniek …

Gespreksleider intervisie voor juristen

Intervisie | Open inschrijving |€ 1250.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

OMSCHRIJVING Begeleide intervisie is een effectieve en efficiënte manier om te werken aan uw persoonlijke professionaliteit en de kwaliteit van uw kantoor. Tijdens een intervisiebijeenkomst worden een of meer casus die door de deelnemers worden ingebracht volgens een intervisiemethode besproken. Door het aanstellen van een gespreksleider heeft u iemand binnen uw intervisiegroep die de randvoorwaarden, …

Training gespreksleider intervisie

Intervisie | Open inschrijving |€ 1250.0 | Max. deelnemers: 1 | Totale lesduur: 2.0

Leer effectief een intervisie voor advocaten leiden Je hebt al kennis gemaakt met intervisie en je wil je nu verder ontwikkelen. Of je wil met je kantoor slim inspelen op de nieuwe kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor intervisie. Met deze praktijkgerichte training leer je hoe je een intervisie succesvol kunt leiden. …

Intervisie voor Veiligheidskundige

Intervisie | Open inschrijving |€ 1250.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.5

Verbeter je persoonlijk en professioneel handelen als veiligheidskundige middels intervisie. Als veiligheidskundige sta je vaak alleen binnen een organisatie om medewerkers van gevraagd en ongevraagd advies te moeten voorzien. Bij het coördineren van projecten en motiveren van medewerkers kun je soms voor lastige dilemma's komen te staan. Intercollegiaal feedback kan je hierbij verder helpen.  De …

Mediation intervisie met (systeem)opstellingen

Intervisie|Bemiddelingsvaardigheden|Mediation | Open inschrijving |€ 325.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Mediation intervisie met systeemopstellingen (6 PE punten) Conflicten als systematische vraagstukken.In deze begeleide intervisie voor mediators, verkennen we systeemdynamiek rondom conflicten en een (juiste) aanpak met behulp van opstellingen. Mediation en systeemopstellingenConflicten worden vaak gezien en beleefd als verstoringen van sociale relaties die zo snel mogelijk uit de weg dienen te worden geruimd, zonder …

Begeleiden van intervisie: voor advocaten en VFAS-leden

Intervisie | Open inschrijving |€ 1130.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Advocaten hebben te maken met verplichte intervisie. Met intervisie ontstaat feed back en reflectie op het eigen handelen. Deze training biedt de principes en de technieken van intervisie aan in een “train de trainer” model, zodat de cursisten na de training zelf als intervisie begeleider aan de slag kunnen gaan.  Wat is intervisie Intervisie is …

Training Begeleide Intervisie

Intervisie | In-company / Maatwerk |€ 580.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

De training Begeleide Intervisie is een training waarin de methodische aanpak centraal staat die intervisie leerzaam, effectief en tot een succes maakt. Steeds meer mensen hebben behoefte aan collegiale ondersteuning van collega’s van dezelfde afdeling of uit een breder werkveld. Begeleide Intervisie is een gestructureerde methode van groepsoverleg, gericht op de professionele ontwikkeling van de deelnemers. …

Intervisie Incompany

Intervisie | In-company / Maatwerk |€ 590.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.0

Intervisie Algemeen Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. De onderwerpen die tijdens intervisie besproken worden zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Het doel van intervisie is het vergroten van de deskundigheid en het verbeteren van de kwaliteit. Je leert De werkvormen Het doel en de …

Intervisie en Teamcoaching

Intervisie|Teamcoaching | In-company / Maatwerk |Niveau: HBO | Totale lesduur: 1.0

Inleiding Het creëren van samenwerking en onderlinge synergie is in elke organisatie een uitdaging. Soms sluiten persoonlijke belangen, normen en waarden niet vanzelfsprekend of optimaal op elkaar aan. Het benutten en versterken van elkaars kwaliteiten wordt hierdoor achterwege gelaten. Binnen een team ontstaan patronen die in de dagelijkse gang van zaken niet altijd zichtbaar of …

Intervisie

Intervisie | In-company / Maatwerk | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Intervisie – collegiale coaching Collegiale intervisieIntervisie is een werkvorm op het vlak van deskundigheidsbevordering (professionalisering) van de deelnemers waarbij gebruik gemaakt wordt van de gezamenlijke kennis en ervaring. Hierdoor worden tevens de leerprocessen bevorderd op het gebied van reflecteren op eigen denken en handelen. Door het delen van de aanwezige kennis, ervaring en problematiek …

Intervisie bijeenkomst Credion

Intervisie | Open inschrijving |€ 285.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 0.5

In klein groepsverband, samen met je collega adviseurs de verdieping opzoeken in het opzetten en structureren van de financiering en op een inspirerende wijze presenteren aan de ondernemer en de financier(s) zodat de succeskans het grootst is. We vragen iedereen een geanonimiseerde aanvraag aan te leveren. Hieruit halen we onderdelen waarover tijdens de bijeenkomst wordt …

Begeleiden van intervisie voor mediators

Begeleidingskunde|Intervisie | Open inschrijving |€ 370.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt.Om hierbij methodisch te kunnen werken is een daartoe opgeleide gespreksleider onontbeerlijk. Wat is intervisie? Intervisie is een belangrijk en plezierig instrument ter bewaking en verdieping van …

Begeleide intervisie

Intervisie | Open inschrijving |€ 500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 12.0

Uitgebreid De begeleide intervisiebijeenkomsten omvatten vier bijeenkomsten van drie uur. De data worden in overleg met de groep vastgesteld. De bijeenkomsten worden aangeboden op de leslocatie Meerwold. De deskundige die de groep begeleidt stemt met de groep af wat de wensen zijn en geeft op basis daarvan invulling aan de bijeenkomsten. De te hanteren methodieken …

Intervisie cultuursensitief werken

Intervisie | Open inschrijving |€ 75.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Het werken als professional in een multiculturele samenleving is een verrijking, maar kan soms ook tot knelpunten leiden. Je loopt tegen miscommunicaties aan, je voelt je handelingsonbekwaam in bepaalde casuïstiek of je weet simpelweg even niet hoe je op een juiste manier cultuursensitief moet handelen. Daarom bieden wij intervisiesessies aan, waarbij vragen en casuïstiek door …

Intervisie & groepsontwikkeling

Intervisie | In-company / Maatwerk

Deskundigheid van professionals vergroten en de kwaliteit van het werk verbeteren, kan door o.a. intervisie. Intervisie is gericht op ontwikkeling. Het is inspirerend & verhoogt de kwaliteit. He is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn bijvoorbeeld de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. …

Intervisie: mét en ván elkaar leren

Intervisie | Open inschrijving |€ 950.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Medewerkers worden steeds vaker gevraagd om zelfstandig te werken en zelfsturend te zijn. Een mogelijk gevolg hiervan is dat er minder direct contact op de werkvloer met collega's is en de behoefte om ervaringen uit te wisselen en elkaar te voeden toeneemt. Intervisie kan hier een antwoord op zijn. Intervisie is een krachtige methode waarin …

Intervisie Hartwerken

Werk / Privé Balans|Intervisie | Open inschrijving |€ 595.0 | Max. deelnemers: 7 | Totale lesduur: 12.0

Intervisie is een methode om onderling van en met elkaar te leren. Een groep van 5 tot 7 deelnemers tekent in om 6 keer, voor 2 uur bij elkaar te komen. Deze groep geeft je een langdurige mogelijkheid tot ontwikkeling. In toerbeurt brengt een van jullie een vraagstuk in en de anderen bevragen je vooral. Met scherpe afspraken …

Intervisie

Intervisie | Coaching |€ 900.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 4.0

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te …

Intervisiebegeleider

Intervisie | Open inschrijving |€ 475.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.0

Waarom deze training?Intervisie is een gestructureerde deskundigheidsbevordering tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Een intervisiebegeleider helpt intervisiegroepen opstarten en leert de groep hoe zij de intervisie zelfstandig kunnen voortzetten.    Opbouw trainingTijdens de training leer je wat jouw rol is als intervisiebegeleider en hoe je samen met de groep werkt aan …

intervisie gespreksleider

Intervisie|Zelfontwikkeling | Open inschrijving |€ 700.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Training gespreksleider intervisie Leren intervisie groepen te begeleidenLeer effectief een intervisie leiden en versterk tegelijkertijd je eigen vaardigheden!Intervisie is een manier om samen te leren via een open gesprek. Als groep kun je kiezen voor een specifieke gespreksmethode. Dat geeft structuur en veiligheid. Zo kan het leren beter plaatsvinden. Een intervisiegroep bestaat vaak uit …

Intervisiebegeleider: Leer diepgaande waardevolle intervisiebijeenkomsten te begeleiden

Begeleidingskunde|Intervisie | Open inschrijving |€ 1295.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Tijdens de training intervisiebegeleiding leer je diepgaande waardevolle intervisiebijeenkomsten te begeleiden. Want naast jou werken ook jouw collega’s aan hun (persoonlijke: weg) ontwikkeling en hebben mogelijk de behoefte om met en van elkaar te blijven leren. Zeker wanneer jullie samen willen leren steeds beter de gemeenschappelijke ambities te realiseren! Op basis van opgedane inzichten on the …

Succesvol starten met intervisie

Intervisie | In-company / Maatwerk |€ 6721.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Intervisie is een inspirerende, intercollegiale manier van leren. Een groep gemotiveerde professionals bespreekt regelmatig volgens een methodiek dilemma’s om er effectiever mee om te kunnen gaan. Intervisie is meestal niet direct gericht op het vinden van oplossingen, maar eerder op het verkrijgen van een dieper inzicht in de problematiek die speelt. Van daaruit kan de …

Intervisie, leren leren van en met elkaar.

Intervisie | In-company / Maatwerk |€ 3900.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Ondanks al die jaren werkervaring loop je toch nog wel eens tegen je eigen grenzen of beperkingen aan. Wie kunnen je dan beter helpen dan je vakgenoten? Bij intervisie is het onderwerp van gesprek de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen waarbij de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk …

Officiële opleiding Gespreksleider Intervisie*, Beroepsvaardigheden

Intervisie | Open inschrijving |€ 1195.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

Intervisie trainingen

Intervisie | Open inschrijving | Max. deelnemers: 50 | Totale lesduur: 1.0

Lexlumen biedt i.s.m. mr. Annelies Sennef inhouse intervisietrainingen aan. Als u hier meer informatie over wilt, mail naar info@lexlumen.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Officiële opleiding Gespreksleider Intervisie*, Beroepsvaardigheden

Intervisie | Open inschrijving |€ 1195.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Intervisie voor FG’s, ‘in control’ op de AVG!

Intervisie|AVG (GDPR) / Privacywetgeving|Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 599.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Dilemma’s en meer grip op de naleving van de AVG in de praktijk. De afgelopen maanden zijn organisaties druk bezig geweest om de AVG te implementeren. Om te voldoen aan de eisen uit de richtlijn worden inmiddels binnen organisaties richtlijnen, procedures en afvinklijstjes opgesteld of al geïmplementeerd. Het hebben van procedures en richtlijnen geeft echter …