Boeken Planoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een Planoloog is oke, zowel specifiek als Planoloog als in soortgelijke functies. Doorgroeimogelijkheden bestaan in de vorm van zwaardere functies, waar meer senioriteit en verantwoordelijkheid worden verwacht van de Planoloog.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Planoloog. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Planoloog. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Planoloog die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 43 beste boeken voor een Planoloog:

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie - Nederlands | Druk: 2 | Hardcover | 9789001861353 | 153 pagina's

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie 2e druk is een boek van Barbara van Schijndel uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001861353 Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft je op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en planologie. Het boek staat vol interessante casussen, opdrachten en oefeningen en stimuleert je om …

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789001761448 | 328 pagina's

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de Ruimtelijke Ordening en Planologie. Vijf soorten kennis zijn hierbij leidend: waar (gebieden), wat (ruimtegebruik), hoe (plannen, beleid en ondersteunende wetgeving), wie (actoren) en waarmee (tools). Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code …

Facetten van de planologie

Facetten van de planologie

Facetten van de planologie - Nederlands | Druk: 11 | Paperback | 9789013101492

Ons land verandert voortdurend. Mensen verhuizen, worden ouder en krijgenmede hierdoor andere wensen en een ander ruimtelijk gedrag.Gebouwen krijgen andere functies of worden afgebroken, wegen wordenaangelegd of verbreed, akkers en weilanden worden ingewisseld voor woonwijken,productiebossen of een spoorlijn. De overheid vervult hierbij eencoördinerende en soms ook stimulerende rol. De planologie bestudeert dezeprocessen teneinde ze zo …

Planologie

Planologie

Planologie - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789491937088

Planologie 1e druk is een boek van Tejo Spit uitgegeven bij Co peratie In Planning U.A.. ISBN 9789491937088 De auteurs willen een helder beeld geven van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Uiteraard met een aantal essenti le elementen, maar ook met een bijzondere inkleuring. Het boek …

Van volkshuisvesting naar woonbeleid

Van volkshuisvesting naar woonbeleid

Van volkshuisvesting naar woonbeleid - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012095532 | 279 pagina's

Dit boek handelt over de volkshuisvesting als a never ending story. Niet alleen aan onze woningvoorraad is voortdurend gesleuteld, ook het woonbeleid is in permanente verbouwing. Je moet van goeden huize zijn om de rode draad vast te houden. Vandaar dit boek: een gids om wegwijs te raken in deze wirwar van 100 jaar geregel …

Planning van bedrijventerreinen

Planning van bedrijventerreinen

Planning van bedrijventerreinen - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012128032 | 248 pagina's

Het moet anders met de planning van bedrijventerreinen. Het gebrek aan samenwerking tussen elkaar onderling beconcurrerende gemeenten heeft geleid tot een zeer ruim aanbod aan goedkope bouwrijpe grond, waarmee gemeenten nog jaren in de vraag kunnen voorzien. De explosieve groei van het areaal bedrijven vormt niet alleen een bedreiging voor de open ruimte. Het belemmert …

Gepland Nederland

Gepland Nederland

Gepland Nederland - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789012097857 | 267 pagina's

Dit boek geeft een introductie in de ruimtelijke ordening en planologie in Nederland. Het is een herziene en geactualiseerde uitgave, waarin tevens enkele nieuwe teksten zijn opgenomen. Als studieboek geschikt voor studenten planologie aan de diverse universiteiten, maar ook voor studenten in het hbo-onderwijs en zeker voor betrokkenen in het veld - zowel werkzaam bij …

Facetten van de planologie

Facetten van de planologie

Facetten van de planologie - Nederlands | Druk: 7 | Paperback | 9789013032857 | 337 pagina's

Naast een introductie in het vakgebied planologie, wordt in dit boek ingegaan op een groot aantal deelterreinen, zoals stedelijke planning, ruimtelijke ordening (met de nieuwe wetgeving), distributieplanologie en rurale planologie. Ook worden actuele ontwikkelingen op het gebied van de milieuplanning (zoals de fijnstofproblematiek), de verkeersplanning (onder andere gratis openbaar vervoer), en het waterbeheer (onder andere …

LILA en de planologie van de Contramal

LILA en de planologie van de Contramal

LILA en de planologie van de Contramal - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789077548240 | 258 pagina's

LILA en de planologie van de Contramal 1e druk is een boek van E.W. Hermans. ISBN 9789077548240 LILA en de planologie van de Contramal

Geest en grond

Geest en grond

Geest en grond - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789080889811 | 404 pagina's

culturele planologie in de duin- en bollenstreek

per pagina