Projectmanager Finance: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Projectmanager Finance: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Projectmanager Finance. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Projectmanager Finance nodig heeft.



Wat doet een Projectmanager Finance? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Projectmanager Finance?

 

De Projectmanager Finance geeft leiding aan een groep werknemers die werkzaam zijn op de Finance afdeling van een bedrijf.  De Projectmanager Finance zorgt ervoor dat de mensen die onder hem/haar werken goed begeleid worden en stuurt ze aan in hun werk. Dit doet de project manager voor bepaalde projecten die op dat moment lopen op de afdeling. Het is goed mogelijk dat er voor andere projecten andere projectmanagers aangesteld zijn zodat de verantwoordelijkheid verdeeld is. De Projectmanager Finance is verantwoordelijk voor het team zelf. De Projectmanager Finance mag mensen aannemen en ontslaan. Wel moet de Projectmanager Finance ten alle tijden verantwoording afleggen aan de directeur van het bedrijf. Maar de Projectmanager Finance krijgt wel veel eigen verantwoordelijkheden waaronder het aansturen van het personeel. Ook houdt de Projectmanager Finance zich bezig met het klanten bestand. Dit houdt in dat de Projectmanager Finance de band met de klanten moet behouden. Dit kan betekenen dat er vragen beantwoord moeten worden van de klant maar ook het contact met nieuwe klanten valt onder de verantwoordelijkheid van de Projectmanager Finance.  De Projectmanager Finance is ook verantwoordelijk voor een bepaalde begroting die meestal per jaar wordt bekeken. Hier hoort een budget bij waar de Projectmanager Finance zorg voor draagt. Tevens moeten er bepaalde doelen gehaald worden om de begroting aan het einde van het werkjaar kloppend te krijgen. De Projectmanager Finance moet hier zeer veel aandacht aan besteden en hier heel nauwkeurig mee omgaan. Als de Projectmanager Finance het gevoel heeft dat er bepaalde zaken mis gaan in deze begroting, zal de Projectmanager Finance hier meteen op moeten anticiperen. Ook hiervoor geldt dat er ten alle tijden verantwoordelijkheid moet worden afgedragen door de Projectmanager Finance naar de directeur van de Finance afdeling van het bedrijf.  

Past het beroep Projectmanager Finance bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Projectmanager Finance

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Project leidinggevende Finance


Vacatures Projectmanager Finance

Op zoek naar een nieuwe baan als Projectmanager Finance? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Projectmanager Finance. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Projectmanager Finance per ervaringsniveau

junior Projectmanager Finance vacatures startend Projectmanager Finance vacatures senior Projectmanager Finance vacatures beginnend Projectmanager Finance vacatures trainee Projectmanager Finance vacatures leidinggevend Projectmanager Finance vacatures medior Projectmanager Finance vacatures aankomend Projectmanager Finance vacatures ervaren Projectmanager Finance vacatures leerling Projectmanager Finance vacatures vacatures omscholen tot Projectmanager Finance vacatures opleiding tot Projectmanager Finance

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Projectmanager Finance

Wat verdient een Projectmanager Finance?

 

Het salaris hangt heel erg af van enerzijds het budget waar de Projectmanager Finance verantwoordelijk voor is en anderzijds het aantal mensen waar de Projectmanager Finance  leiding aan geeft.  Ook heeft het te maken met het bedrijf waar de Projectmanager Finance   voor werkt. Is dit een profit instelling dan zal het salaris hoger liggen dan bij een non profit instelling. Maar in het begin zal het salaris liggen rond de E 3500. Als de Projectmanager Finance   groeit in haar/zijn functie en meer budget moet bewaken of meer mensen moet aansturen, zal dit salaris mee groeien en zal de Projectmanager Finance   uiteindelijk rond de E 6000 kunnen verdienen. 

Salarisschaal Projectmanager Finance

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Projectmanager Finance

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Projectmanager Finance


Bekijk het salaris Projectmanager Finance per ervaringsniveau

Salaris junior Projectmanager Finance Wat verdient een startend Projectmanager Finance? Wat is het loon senior Projectmanager Finance? beginnend Projectmanager Finance salaris Maximaal salaris trainee Projectmanager Finance Hoeveel verdient een leidinggevend Projectmanager Finance? Wat is het salaris van een medior Projectmanager Finance? Salaris aankomend Projectmanager Finance Wat verdient een ervaren Projectmanager Finance? Welk salaris krijgt een leerling Projectmanager Finance?


Projectmanager Finance worden: Opleidingen tot Projectmanager Finance

Wil je Projectmanager Finance worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Projectmanager Finance.

Hoe word je een Projectmanager Finance? 

 

Om Projectmanager Finance te worden is het vooral belangrijk dat iemand het leiding geven in zich heeft. Als dit niet het geval is, dan maakt iemand sowieso geen kans om een baan als projectmanager te krijgen.  Verder is er een aantal opleidingen wat goed aansluit bij een functie als manager. Zo zou de Projectmanager Finance de opleiding HEAO kunnen doen. Dit is een HBO opleiding die staat voor ‘Hoger Economisch en Administratief Onderwijs’. Als manager heb je namelijk vrijwel altijd te maken met een begroting  waar een economische en administratieve opleiding goed voor opleidt. Echter, het leidinggevende zelf, kun je niet leren maar moet tot een van de eigenschappen behoren van de Projectmanager Finance. Verder is het vaak zo dat een toekomstig manager al werkzaam is in een bepaalde sector voordat hij/zij daar projectmanager wordt. Het is zaak dat de directeur opmerkt dat iemand het in zich heeft en dan is het handig dat diegene ook kennis heeft van de branche waar hij/zij in gaat managen.  De Projectmanager Finance zou dan dus een opleiding genoten moeten hebben die te maken heeft met het werk in de zorg om vervolgens manager te worden.  

 

 

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Projectmanager Finance

Er zijn geen opleidingen Projectmanager Finance aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Projectmanager Finance in werkt

Bekijk alle opleidingen Algemeen


Projectmanager Finance worden: Omscholen tot Projectmanager Finance

Als je je wilt omscholen tot Projectmanager Finance is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Projectmanager Finance zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Projectmanager Finance dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Projectmanager Finance

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Projectmanager Finance

Als je Projectmanager Finance wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Projectmanager Finance zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Projectmanager Finance

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Projectmanager Finance?


Competenties en Vaardigheden Projectmanager Finance:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Projectmanager Finance.

Welke competenties heeft een Projectmanager Finance nodig?

Een Projectmanager Finance heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Vaardigheden Projectmanager Finance

 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Voorspellen
 • Beslissen
 • Keuzes maken
 • Zelfvertrouwen
 • Integriteit
 • Emotionele intelligentie
 • Bemiddelen
 • Stimuleren
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit
 • Voorbereiden
 • Methodisch werken
 • Prioriteiten stellen

Persoonlijkheid en Eigenschappen Projectmanager Finance

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Projectmanager Finance passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Projectmanager Finance nodig? 

 

De Projectmanager Finance  moet een goede waarnemer zijn. Hij/zij moet op kunnen merken wanneer iemand in het team niet goed functioneert om hier meteen op te kunnen anticiperen. Ook moet de Projectmanager Finance  goed kunnen zien wanneer de begroting niet gehaald gaat worden of het bedrijf over het budget heen gaat. Of wanneer een bepaald project geen vooruitgang boekt. Ook dit heeft te maken met goed kunnen waarnemen. Daarbij moet de Projectmanager Finance  een goede leidinggevende zijn om mensen aan te kunnen sturen zowel in wat ze doen als in hoe ze het doen. De Projectmanager Finance  moet dit charisma uitstralen op de werkvloer zodat iedereen hem/haar serieus neemt. Alleen zo zal hij/zij goed kunnen functioneren als leidinggevende en zullen mensen naar hem/haar luisteren

Bekijk de persoonstypen voor Projectmanager Finance


Eigenschappen Projectmanager Finance

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • Leergierig



Arbeidsmarktperspectief Projectmanager Finance

Wat zijn de baankansen voor een Projectmanager Finance?

 

Het arbeidsperspectief voor de Projectmanager Finance   is redelijk goed. Er zijn veel bedrijven in deze sector en alle bedrijven hebben behoefte aan goede managers. Als de Projectmanager Finance  al bekend is of werkzaam is in de sector en beschikt over de juiste kwaliteiten is het vrij makkelijk om door te stromen naar een management functie. Als de Projectmanager Finance   eenmaal werkzaam is als manager, en het gaat allemaal goed dan zal de Projectmanager Finance   meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit vertaalt zich in het hogere budget waar de Projectmanager Finance  over moet waken en in het aantal mensen dat de Projectmanager Finance   leiding geeft. Ook vertaalt dit zich in het salaris wat zal stijgen. Als de Projectmanager Finance  de hoogste functie heeft bekleed als manager en het bedrijf heeft behoefte aan een nieuwe directeur dan zal de Projectmanager Finance   hiervoor in aanmerking kunnen komen. Echter, de Projectmanager Finance   maakt alleen een kans als hij/zij voldoende ervaring heeft opgebouwd in de sector en zich voldoende heeft bewezen. 

De actuele kans op werk voor een Projectmanager Finance

Het beroep Projectmanager Finance is onderdeel van de beroepsfamilie Managers projectmatige dienstverlening. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers projectmatige dienstverlening is in de huidige periode gemiddeld

Huidige aantal vacatures

1

Baankans Projectmanager Finance

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Projectmanager Finance

Je kunt als Projectmanager Finance een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Projectmanager Finance is onderdeel van de beroepsfamilie Managers projectmatige dienstverlening. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Projectmanager Finance

Verwante beroepen Projectmanager Finance

Mogelijke specialisaties voor een Projectmanager Finance

Doorgroei beroepen voor een Projectmanager Finance

Bedrijfsleider / ondernemer administratiekantoor

bedrijfsleider administratiekantoor

ondernemer administratiekantoor

Bedrijfsleider / ondernemer actuarieel adviesbureau

bedrijfsleider actuarieel adviesbureau

ondernemer actuarieel adviesbureau

Hoofd crediteurenadministratie

groepshoofd crediteurenadministratie

teamleider crediteurenadministratie

Hoofd debiteurenadministratie

hoofd debiteurenbeheer

teamleider debiteurenadministratie

creditmanager

groepshoofd debiteurenadministratie

hoofd debiteurenadministratie en incasso

Hoofd administratie

hoofd salarisadministratie

hoofd projectadministratie

teamleider administratie

hoofd personeelsadministratie

chef administratie

provinciaal entadministrateur

hoofd interne administratie

bureauhoofd administratie

Hoofd interne accountantsdienst

Teamleider Salarisadministratie

Teamleider Debiteurenbeheer

Bedrijfsleider / ondernemer kamerverhuurbedrijf

bedrijfsleider kamerverhuurbedrijf

ondernemer kamerverhuurbedrijf

Vestigingsdirecteur makelaarskantoor

Manager woondiensten

vestigingsmanager woningbouwvereniging

wijkmanager woondiensten

hoofd verhuur woondiensten

hoofd verhuur- en bewonerszaken woondiensten

hoofd wijkbeheer woondiensten

manager sociaal beheer woondiensten

Manager woningbouwvereniging

manager overkoepelend orgaan woningorganisaties

Hoofd Bouwzaken

Hoofd algemene zaken

teamleider algemene zaken

chef algemene zaken en kabinet

hoofd bestuurszaken

Facilitair manager

facilitair coördinator

hoofd facilitaire dienst

hoofd facilitaire zaken

chef civiele dienst (hotel, instelling)

hoofd civiele dienst (hotel, instelling)

manager civiele dienst (hotel, instelling)

executive housekeeper hotel

huishoudkundige voor inrichtingen

manager housekeeping

hoofd huishouding en verzorging instelling

hoofd huishouding hotel

hoofd huishouding zorginstelling

hoofd huishouding gevangenis

hoofd huishouding ziekenhuis

hoofd huishoudster inrichtingen

afdelingshoofd huishouding zorginstelling

hoofdhuishoudster inrichting, tehuis

vsr kwaliteitscontroleur schoonmaak

afdelingshoofd facilitaire dienst

teamleider facilitaire dienst

hoofd huishoudelijke dienst

hoofd interne dienst (hotel, instelling)

Facility Coördinator

Locatiebeheerder

Afdelingsmanager Housekeeping

Gebouwbeheerder

Bedrijfsleider / ondernemer glazenwasserij

bedrijfsleider glazenwasserij

ondernemer glazenwasserij

Bedrijfsleider / ondernemer autowasstraat

bedrijfsleider autowasstraat

bedrijfsleider/ondernemer autowasbedrijf

ondernemer autowasstraat

manager autowasstraat

Projectleider industriële reiniging

werkvoorbereider industriële reiniging

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Projectmanager Finance werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Projectmanager Finance meestal werkt.

Waar werkt een Projectmanager Finance?

 

De Projectmanager Finance zal werken voor zowel profit als non profit organisaties.  In beide soorten organisaties zijn manage functies voor deze sector. 

Meer weten over werken in de Management & Business?

Bekijk werken in Management & Business

Netwerk Projectmanager Finance

Met wie werkt een Projectmanager Finance samen? 

 

De Projectmanager Finance  heeft veel te maken met het personeel van het project waar hij/zij leiding aan geeft. De hele dag zullen er mensen uit het team naar de Projectmanager Finance  komen met vragen die de Projectmanager Finance  moet beantwoorden of problemen die de Projectmanager Finance   moet oplossen omtrent de projecten waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Tevens heeft de Projectmanager Finance  veel te maken met klanten. De Projectmanager Finance  behoudt de relaties met de klanten en heeft het eerste contact moment met nieuwe klanten. Zowel via de mail als met zakelijke afspraken is dit contact er en de Projectmanager Finance   zal hier veel tijd en aandacht in moeten stoppen. Tot slot is er veel contact met de directeur van de afdeling. De Projectmanager Finance   moet namelijk ten alle tijden verantwoording afleggen aan hem of haar dus er zullen veel contactmomenten zijn. 


 • Personeel
 • Klanten
 • Directeur
Projectmanager Finance

Interview met een Projectmanager Finance

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Projectmanager Finance:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Projectmanager Finance verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Projectmanager Finance?

De beroepen die verwant zijn aan Projectmanager Finance zijn:
Projectmanager Communicatie
Salaris: €3500 tot €6000
Opleiding: HBO WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Projectmanager Finance in één oogopslag

Sector:

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Personeel
 • Klanten
 • Directeur

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3500 tot €6000

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

1



Ga direct naar