Opleidingen Raadslid

Zou je graag Raadslid willen worden? Of ben je al Raadslid en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Raadslid, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Er is geen specifieke opleiding voor het beroep van Raadslid. De meeste personen 'rollen in het vak'.

Wel worden er speciale trainingen en cursussen gegeven die een Raadslid kunnen helpen de nodige competenties te verwerven en verbeteren.

De 8 beste opleidingen voor een Raadslid:

Effectief lezen van beleid voor raadsleden

| Open inschrijving |€ 210.00 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3

Voor wie? U bent raadslid, fractieondersteuner of burgercommissielid of u werkt op de griffie als griffie of raadsadviseur.  Hoe meer raadsleden uit uw gemeente de training volgen, hoe beter de beleidsstukken gaan worden!  Waarom voor u? Na afloop van de training: ziet u snel de hoofdlijnen van een beleidsstuk ontdekt u eenvoudig wat er mist …

Media training voor gemeenteraadsleden

Mediatraining | In-company / Maatwerk |Niveau: HBO

DE MEDIATRAINING: BENT U NIEUWS OF MAAKT U HET? De media kunnen het imago van uw gemeente maar ook van u als raadslid maken of breken. Als raadslid kunt u dus maar beter goed voorbereid zijn. Tijdens onze intensieve mediatrainingen, die altijd op maat voor uw raad worden ontwikkeld, leert u om onder uiteenlopende omstandigheden …

Basiscursus medezeggenschap

Medezeggenschap | In-company / Maatwerk | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1

Als nieuwe medezeggenschapsraad of als nieuw raadslid komt er veel informatie op u af. Danthe ziet een basiscursus als middel om de medezeggenschap een vliegende start te geven. Wij leveren altijd maatwerk waardoor de behandelde stof tijdens de cursus afhankelijk is van uw leervragen.  Als Danthe vinden wij het belangrijk dat u, in uw rol …

De beste training Snellezen voor Professionals - *9,3 Springest 2014 - 2019

Snellezen|Effectief lezen | Open inschrijving |€ 1319.83 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2

Kom je ook om in de informatie (mail, rapporten, boeken, literatuur, online info en wil je in controle komen? *Ben je manager, werkende professional, raadslid, politicus, manager van een projectteams, docent of MT-lid en moet je enorm veel lezen. Je leert bij ons weer grip te nemen op je tijd, je informatie en overzicht te

Griffiemedewerker

| Open inschrijving |€ 3295.00

8-daagse leergang Kennismaken met Gemeentewet Positionering van de griffie binnen de gemeente (en provincie) Ontwikkelen inzicht in de wijze waarop gemeente en provincie politiek worden aangestuurd Leren wat de rol van een raadslid is en daardoor beter kunnen ondersteunen Instrumenten voor het raadslid; moties, amendementen, vragenrecht, interpellatie e.d. De Planning en controlcyclus: hoe stel je …

Raadsadvies: een vak apart

Griffier | Open inschrijving |€ 595.00

Adviesvaardigheden voor de griffie Voor raadsadviseur, plaatsvervangend griffier en commissiegriffier Van een raadsinstrument naar een integraal advies Voorzitters beter tot hun recht laten komen Met meer kennis van zaken de adviesrol invullen Inhoud Inleiding De raadsadviseur en commissiegriffier zijn voor de raadsleden en voorzitters vraagbaak als het gaat het geven van adviezen. Adviseren is een …

Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur

Griffier | Open inschrijving |€ 995.00

Verdieping gemeenterecht raads- en griffiewerk Gemeentewet, Kieswet, Wob Alle relevante aspecten praktisch aan bod In 2 dagen bijgeschoold Inhoud Inleiding De functie van (adjunct-)griffier kent veel aspecten. Eén hiervan betreft het correct toepassen van de Gemeentewet en daaraan verwante wetten, waar het de gemeenteraad betreft. Zowel tijdens als buiten de raads- en commissievergadering komen regelmatig …

Grip op energiebeleid

| Open inschrijving |€ 210.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3

Er komt veel energiebeleid op raadsleden af: Regionale Energiestrategie, warmteplannen, warmtevisies, etc. Hoe krijg je hier als raadslid grip op? In deze training krijg je de beginselen onder de knie waarmee je beleid kunt lezen en krijg je tips mee hoe je met energiebeleid om kunt gaan. Want er is veel informatie, maar ook veel …