Boeken Ruimtejurist

De arbeidsmarkt voor Ruimtejuristen is gemiddeld. Het is wel belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied. Hij zal dus extra cursussen moeten volgen. Als hij wil doorgroeien en wil leidinggeven, dan is een cursus Management aan te raden. Hij kan dan Senior worden en anderen begeleiden.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Ruimtejurist. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Ruimtejurist. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Ruimtejurist die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 57 beste boeken voor een Ruimtejurist:

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089522054 | 508 pagina's

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij …

Ruimtelijke Ordening voor raadsleden en bestuurders

Ruimtelijke Ordening voor raadsleden en bestuurders

Ruimtelijke Ordening voor raadsleden en bestuurders - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789491930027 | 258 pagina's

Ruimtelijke ordening zou gesneden koek moeten zijn voor raadsleden en bestuurders en voor vele anderen. In de praktijk valt dit vaak tegen. Dat is niet vreemd: sinds 2008 is er continue veel veranderd. Daardoor bevat de huidige wetgeving (Wro, Wabo en Chw) een heel scala aan instrumenten, dat een gemeente of provincie kan inzetten voor …

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw - Nederlands | Druk: 6 | Paperback | 9789491930829 | 654 pagina's

Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw (zesde druk) geeft een heldere en actuele beschrijving van het systeem van de Wro, Wabo en Chw en blikt vooruit naar de Omgevingswet. Bij de beschrijving zijn trends uit de jurisprudentie meegenomen. Onderlinge verbanden tussen deze drie wetten worden beschreven. Centraal staat de bedoeling van de wetgever en de …

Omgevingsrecht / Publiekrecht. Editie 2019-2020

Omgevingsrecht / Publiekrecht. Editie 2019-2020

Omgevingsrecht / Publiekrecht. Editie 2019-2020 - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012404860 | 584 pagina's

Publiekrecht omvat een scala aan wetgeving waaronder staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten waarin de overheid – vaak via allerlei vergunningstelsels – sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt daarvan een belangrijk deel uit en ook dat komt uitgebreid aan de orde. Het boek is zeer geschikt voor een brede groep lezers: zowel …

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789076871592 | 294 pagina's

Het omgevingsrecht is het recht dat betrekking heeft op de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, inclusief het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht en het recht met betrekking tot water. Een studieboek waarin al deze aspecten geïntegreerd worden behandeld, ontbrak tot nu toe. Dit boek bevat de hoofdlijnen van …

Omgevingsrecht (5e Druk)

Omgevingsrecht (5e Druk)

Omgevingsrecht (5e Druk) - Nederlands | Druk: 5 | Paperback | 9789089521842 | 480 pagina's

Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het …

Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht (3e druk)

Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht (3e druk)

Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht (3e druk) - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789492952240 | 238 pagina's

Met dit boek (derde geheel herziene druk) wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van het brede omgevingsrecht. Doel is om beleidsmedewerkers, studenten en anderen werkzaam in de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inzicht te geven in de hoofdlijnen en de praktische toepassing van het omgevingsrecht. Centraal in het boek staat de regelgeving uit …

Tekst & Commentaar  -   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Nederlands | Druk: 4 | Hardcover | 9789013142549 | 636 pagina's

De vierde druk van Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. Met de korte commentaren bij ieder artikel heeft u in een paar regels direct toepasbare uitleg. Ideaal wanneer u bijvoorbeeld een advies schrijft, een processtuk opstelt of een zitting voorbereidt. Naast …

Omgevingsrecht/publiekrecht voor de vastgoedsector 2015-2016

Omgevingsrecht/publiekrecht voor de vastgoedsector 2015-2016

Omgevingsrecht/publiekrecht voor de vastgoedsector 2015-2016 - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789012395403 | 508 pagina's

Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een heel scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal omgevingsrechtelijke wetten waarin de overheid - vaak via allerlei vergunningstelsels - sturing geeft aan de maatschappij. In dit boek komt het deel van het publiekrecht aan bod dat in het bijzonder van belang is voor de …

Tekst & Commentaar  -   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Nederlands | Druk: 5 | Hardcover | 9789013152197

De korte, heldere commentaren in deze uitgave helpen u snel antwoord te vinden op tal van vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving. De vijfde druk biedt u de allerlaatste stand van zaken op het gebied van het omgevingsrecht en blikt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. De vijfde druk van Tekst & Commentaar Wet algemene …

per pagina