Sociaal Pedagogisch Hulpverlener: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Sociaal Pedagogisch Hulpverlener wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener


Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener?

Een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (ook wel SPH'er) begeleidt en ondersteunt mensen die door psychische problemen, handicap of ziekte niet zelfstandig dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. De SPH'er begeleidt de cliënt t bij deze activiteiten zonder de keuzes voor de cliënt te maken. Deze bepaalt bijvoorbeeld zelf wat hij wil doen en de SPH'er past het behandelplan hierop aan. Het is te taak van de SPH'er om de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren en hem (anders) leren omgaan met problemen. De hulp wordt aangeboden in de directe leefomgeving van de cliënt. Dat kan zijn thuis of in een instelling waar de cliënt verblijft.

Een SPH'er werkt vaak samen in een team met andere hulpverleners als pedagogen, psychiaters, psychologen en verzorgers. Er wordt onderling regelmatig overleg gepleegd over de cliënt en het team werkt met een behandelplan, opgesteld voor de cliënt. Het is de taak om beslissingen voortkomend uit dit overleg (zoals de keuze voor bepaalde therapie) in te roosteren in een overzichtelijke dag- of weekplanning voor de cliënt. De verantwoordelijkheden van de SPH'er zijn voornamelijk in het controleren van de kwaliteit van de zorg, het in het oog houden van het behandelplan, cliënten ondersteunen en begeleiden bij dagelijkse activiteiten en het bijhouden van de administratie in dossiers (ontwikkelingen van cliënten, vooruitgang of verslechtering, enz).

De SPH'er komt in aanraking met kinderen en volwassenen die door een ziekte, ontwikkelingsproblemen of een stoornis geholpen moeten worden in het dagelijks leven. Onder deze problemen kunnen ook gezinsproblemen vallen, zoals moeite met het opvoeden van de kinderen.

Het beroep SPH'er lijkt erg veel op dat van de Maatschappelijk Werker. Het verschil tussen beide groepen is dat de SPH'er vaak meer gericht is op groepsbehandelingen (zoals een gezin, of binnen een instelling) en een Maatschappelijk Werker zich meer richt op individuele ondersteuning en begeleiding. De SPH'er kan gebruik maken van creatief agogische middelen (spel, drama) bij het behandelen van de cliënten. De Maatschappelijk Werker richt zich daarentegen meer op psychosociale hulpverlening.


Past het beroep Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener per stad

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Alkmaar

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Almelo

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Almere

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Alphen aan den Rijn

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Amersfoort

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Amstelveen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Amsterdam

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Apeldoorn

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Arnhem

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Assen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Bergen op Zoom

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Breda

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Capelle aan den IJssel

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Delft

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Den Bosch

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Den Haag

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Den Helder

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Deventer

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Doetinchem

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Dordrecht

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Ede

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Eindhoven

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Emmen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Enschede

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Gouda

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Groningen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Haarlem

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Haarlemmermeer

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Heerlen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Helmond

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Hengelo

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Hilversum

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Hoogeveen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Hoorn

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Katwijk

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Leeuwarden

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Leiden

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Lelystad

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Maastricht

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Middelburg

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Nieuwegein

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Nijmegen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Oss

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Purmerend

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Roermond

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Roosendaal

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Rotterdam

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Schiedam

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Spijkenisse

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Terneuzen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Tilburg

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Utrecht

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Veenendaal

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Venlo

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Vlaardingen

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Westland

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Zaanstad

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Zeist

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Zoetermeer

Vacatures Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener?

Het salaris van een SPH'er ligt tussen de €1850 en €2940 per maand.

Je salaris hangt deels af van de instelling waar je werkt en van de positie die je daar bekleedt.


Meer weten over het salaris Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Salaris aankomend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Salaris junior Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Wat is het salaris van een medior Sociaal Pedagogisch Hulpverlener? Welk salaris krijgt een senior Sociaal Pedagogisch Hulpverlener?


Hoe word je een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener? 

Om SPH'er te worden moet je een HBO opleiding SPH hebben afgerond. Deze duurt vier jaar.

De opleiding SPH is ook in drie jaar te doen mits je daarvoor de MBO niveau-4 opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Activiteitenbegeleiding (AB), Woonbegeleiding of Sociaal Cultureel Werk (SCW) hebt gevolgd.

 Je moet regelmatig bijscholingscursussen volgen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de zorgsector.

 Je kan ook de vervolgopleiding (WO) Sociale Wetenschappen, Antropologie of Pedagogiek gaan volgen, of een andere HBO opleiding, zoals Psychologie of een lerarenopleiding.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Er zijn geen opleidingen Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener in werkt

Bekijk alle opleidingen Gezondheidszorg & Farmacie


Omscholen tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Als je Sociaal Pedagogisch Hulpverlener wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Sociaal Pedagogisch Hulpverlener zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Flexibiliteit
Flexibiliteit

Steekwoorden competentie Flexibiliteit:

aanpassingsvermogen, assertiviteit, inlevingsvermogen, luisteren, omgaan met verandering

Omschrijving

Deze mensen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Een verandering in de werkzaamheden wordt vlot geaccepteerd door deze personen. Zij kunnen hun eigen denkpatronen loslaten en zich inleven in de gedachten van anderen. Tijdens discussies zijn flexibele personen vaak objectief en proberen ze de standpunten helder te krijgen.

Sterke punten
Deze mensen kunnen zich goed inleven in personen en zich aanpassen aan situaties. Verder zijn deze mensen assertief, zij hebben zelf een bepaald doel, maar kijken ook naar de doelen van anderen. Luisteren en analyseren zijn ook eigenschappen die passen bij de competentie flexibiliteit. Flexibele personen proberen te luisteren naar de meningen van anderen en kunnen deze vervolgens analyseren.

Zwakke punten
Iemand die te flexibel zijn, wordt ook weleens besluiteloos genoemd. Zij vinden alles goed en gaan overal mee akkoord. Er wordt dan snel vanuit gegaan dat deze persoon geen mening heeft en hij kan hierdoor buitengesloten worden.

Luisteren
Luisteren

Steekwoorden: inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, onderhandelen

Omschrijving

Deze mensen luisteren goed naar andere mensen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen anderen graag helpen. Ze zijn overal van op de hoogte en hebben dus overzicht. Ook luisteren deze mensen goed naar de taken die zij krijgen toegewezen en voeren deze daarom meestal goed uit. 

Sterke punten
Goede luisteraars stellen vaak goede vragen of geven feedback op de verkregen informatie. Daarnaast kunnen zij met de verkregen informatie anderen overtuigen en eventueel onderhandelen over verschillende zaken. Een goede luisteraar houdt ook rekening met de dingen die juist niet worden gezegd, de zogenaamde non-verbale communicatie. Ook hier kan hij informatie uithalen.

Zwakke punten
Goed luisteren betekent niet dat je niets mag zeggen. Mensen die alleen maar luisteren kunnen verlegen of teruggetrokken overkomen. Sommige mensen luisteren enkel om dingen voor elkaar te krijgen, zij proberen hun voordeel te doen met de informatie die ze krijgen. Het ontbreekt hen dan aan oprechte interesse.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Organiseren
Organiseren

Steekwoorden: netwerken, communicatief vaardig, plannen, informatie beheren, gestructureerd 

Omschrijving

Mensen die goed kunnen organiseren, bereiden een evenement, presentatie, personeelsuitje of een andere gebeurtenis nauwkeurig voor. Zo regelen zij de dag en tijd, maar ook de spullen die nodig zijn, de mensen die nodig zijn enzovoort.

Goede punten
Personen die goed kunnen organiseren, kunnen goed plannen en efficiënt en gestructureerd werken. Ook stellen ze prioriteiten en weten ze via welke kanalen ze wat kunnen regelen. Ze zijn vaak ook goed in communiceren en netwerken.

Zwakke punten
Mensen die dingen regelen, kunnen soms niet goed samenwerken. Zij hebben al precies in hun hoofd wat er moet gebeuren en vinden dan soms vervelend als een ander zich ermee komt bemoeien. Ook vergt het organiseren van dingen vaak veel energie en dit kan uiteindelijk leiden tot een burn-out.

Sensitiviteit
Sensitiviteit

Steekwoorden: inlevingsvermogen, gevoeligheid, sociabiliteit, waardering, respect

Omschrijving

Deze mensen houden rekening met meningen, gedachten en gevoelens van anderen. Ze zijn zich bewust van hun gedrag en ze letten op hoe ze overkomen bij anderen. Deze mensen geven in een gesprek altijd ruimte aan de ander en ze tonen waardering voor wat een ander te zeggen heeft.

Sterke punten
Deze mensen zijn goede luisteraars, zij tonen oprecht interesse in de meningen en gevoelens van anderen. Ze proberen te helpen waar dat kan en zullen zich te allen tijde respectvol gedragen. Bij deze competentie past ook de competentie ‘integriteit’. Deze mensen houden rekening met anderen en zichzelf en kijken altijd naar verschillende morele opvattingen.

Zwakke punten
Sommige mensen houden teveel rekening met anderen, waardoor ze zichzelf kunnen verliezen. Op die manier kunnen anderen hen bestempelen als onzeker of als iemand die ‘met alle winden mee waait’. Ook kunnen deze mensen overkomen als onduidelijk en onzeker. Ze willen graag alle meningen van anderen meenemen en vinden het dan lastig om een duidelijk standpunt in te nemen.

Sociabiliteit
Sociabiliteit

Steekwoorden: sociaal, netwerken, luisteren, spontaan, inzicht in omgeving

Omschrijving

Deze personen bewegen zich gemakkelijk in groepen mensen. Ze zijn dan ook vaak in het gezelschap van veel mensen en stappen gemakkelijk op ombekende mensen af. Deze mensen hebben over het algemeen een groot netwerk, dat ze inzetten voor verschillende doeleinden. Vaak zijn deze mensen lid van een vereniging of commissie.

Sterke punten
Een competentie die in verband staat met sociabiliteit is de competentie netwerken. Deze mensen hebben vaak een groot netwerk en vergroten dit netwerk met gemak. Daarnaast zijn deze mensen vaak spontaan, ze spreken onbekenden gemakkelijk aan en luisteren met gemeende interesse naar deze mensen.

Zwakke punten
Een zwak punt van deze mensen kan zijn dat ze zich teveel bemoeien met anderen. Zij willen zo graag in contact komen met anderen dat ze zich opdringen.

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Vaardigheden Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

 • Inlevingsvermogen
 • Luistervaardigheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Lichtvoetigheid
 • Belangstelling hebben
 • Vragen stellen
 • Analytisch vermogen
 • Logisch redeneren
 • Respectvol
 • Gevoeligheid
 • Spontaniteit
 • Sociaal gevoel
 • Analyseren
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Integriteit
 • Zelfbeheersing
 • Bemiddelingskracht
 • Plannen
 • Gestructureerd werken
 • Prioriteiten stellen
 • Doorzettingsvermogen
 • Incasseringsvermogen
 • Rust bewaren
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener nodig? 

Je moet betrokken en verzorgend omgaan met je cliënten en je moet rekening houden het de behoeftes en gevoelens van anderen (Gever).

Je moet verantwoordelijk, betrouwbaar en loyaal zijn (Loyalist).


Eigenschappen Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

 • Empathie
 • Behulpzaamheid
 • Vriendelijkheid
 • Trouw
 • Integriteit
 • PunctueelWat zijn de baankansen voor een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener?

SPH'ers kunnen op veel plekken terecht en er zijn verschillende sectoren waarin er vraag is naar hen. De kansen op een baan zijn goed, voor zowel vrouwen als mannen.

Verder kan je je specialiseren in een bepaalde doelgroep, zoals mensen met verslavingen, ouderen of geestelijk gehandicapten. Je kunt verder een beleidsmatige of leidinggevende functie krijgen binnen de instelling waar je werkt.

De actuele kans op werk voor een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Het beroep Sociaal Pedagogisch Hulpverlener is onderdeel van de beroepsfamilie Groeps- en woonbegeleiders. De kans op werk voor de beroepsfamilie Groeps- en woonbegeleiders is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Het beroep Sociaal Pedagogisch Hulpverlener is onderdeel van de beroepsfamilie Groeps- en woonbegeleiders.

Doorgroei beroepen voor een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Preventiemedewerker zorg en welzijn

preventiemedewerker jeugdzorg

preventiemedewerker geestelijke gezondheidszorg

preventiemedewerker verslavingszorg

preventiemedewerker ouderen

preventiemedewerker jeugdhulpverlening

Straatcoach

Pedagogisch medewerker ziekenhuis

Sociaal-cultureel werker, specialisatie educatie / recreatie

buurthuiswerker

consulent buurthuiswerk

consulent vormingswerk

consulent vrije tijd en vorming

vormingswerker (lesgevend)

vormingswerker

assistent-groepsleider clubhuis

club- en buurthuisleider

jeugdleider club- en buurthuis

buurthuisleider

buurtwerkleider

clubhuisleider

vormingsleider werkende jongeren (pedagogische begeleiding)

praktijkleider clubhuiswerk

cursusleider vormingsinstituut

sociaal-pedagoog vormingswerk

consulent plattelandsvrouwenorganisaties

praktijkleider buurthuiswerk

Relatiebemiddelaar

Pedagogisch werker gezinsbegeleiding

Medewerker Informatie, Voorlichting en Advies (Niveau B)

Medewerker Informatie, Voorlichting en Advies (Niveau A)

Pedagogisch Educatief Medewerker

Sociaal-cultureel werker, specialisatie samenlevingsopbouw

opbouwwerker maatschappelijk werk

jeugdhulpverlener

consulent bovenlocale steunfunctie minderheden

jeugdjongerenwerker

jongerenwerker

consulent gespecialiseerd jeugd en volwassenen werk

consulent opbouwwerk

leider mater amabilisschool (werkende jongeren)

consulent jeugdwerk

praktijkleider jeugdwerk

cultureel werker

emancipatiefunctionaris gespecialiseerd (emancipatorisch vrouwenwerk)

sociaal-cultureel werker woonwagenwerk

jeugdwelzijnswerker

sociaal-cultureel medewerker jeugdgevangenis

jeugdwerkleider

emancipatiefunctionaris (emancipatorisch vrouwenwerk)

ouderenwerker

praktijkleider opbouwwerk

straatwerker

hulpverlener begeleiding vrijwilligers

sociaal-cultureel opbouwwerker

sociaal-cultureel werker begeleiding allochtonen

praktijkleider sociaal-cultureel werk

inburgeringsconsulent

consulent mantelzorg

consulent sociaal-cultureel werk

Inburgeringscoach

Buurtbemiddelaar

Radicaliseringsambtenaar

Sociaal dienstverlener

Beheerder buurthuis

Sociaal consulent gehandicapten

Sociotherapeut

leerling-sociotherapeut

coördinator sociotherapeut

ervaringsdeskundige, sociotherapeut (ggz)

Coördinator begeleider gezinsvervangend huis, wooncentrum

coördinator begeleider lichamelijk gehandicapten

coördinator begeleider verstandelijk gehandicapten

coördinator dagactiviteitencentrum

Activiteitenbegeleider

activiteitenbegeleider jeugdhulpverlening

activiteitenbegeleider dagopvang

medewerker activiteitenbegeleiding thuiszorg

welfare werker

activiteitentherapeut

welfare leider

activiteitenbegeleider gehandicapten

Assistent-woonbegeleider gezinsvervangend huis / wooncentrum

assistent-woonbegeleider maatschappelijke opvang

assistent-woonbegeleider lichamelijk gehandicapten

assistent-woonbegeleider verstandelijk gehandicapten

assistent-woonbegeleider jeugd

assistent-woonbegeleider psychiatrie

kinderverzorger inrichtingen, tehuizen

ervaringsdeskundige, assistent-begeleider (ggz)

Wijkmanager

wijkcoördinator

procesmanager (gemeente)

Adviseur woondiensten

Coördinator woondiensten

coördinator bewonerszaken woondiensten

coördinator verhuur woondiensten

coördinator wijk- en buurtbeheer woondiensten

Werk- en leermeester penitentiaire inrichting, revalidatiecentrum

werkmeester arbeid penitentiaire inrichting

medior medewerker arbeid penitentiaire inrichting

senior medewerker arbeid penitentiaire inrichting

medewerker arbeid penitentiaire inrichting

chef werkplaats revalidatiecentrum

hoofd arbeid in instellingen en tehuizen

baas werkplaats revalidatiecentrum

werkmeester revalidatiecentrum

hoofd arbeid in gevangenis of inrichting

Werkleider sociale werkvoorziening bouw en hout

assistent-werkleider sociale werkvoorziening bouw en hout

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening bouw en hout

Werkleider sociale werkvoorziening grafische industrie

assistent-werkleider sociale werkvoorziening grafische industrie

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening grafische industrie

Werkleider sociale werkvoorziening metaal

assistent-werkleider sociale werkvoorziening metaal

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening metaal

Werkleider sociale werkvoorziening schoonmaak

assistent-werkleider sociale werkvoorziening schoonmaak

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening schoonmaak

Werkleider sociale werkvoorziening verpakking

assistent-werkleider sociale werkvoorziening verpakking

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening verpakking

Werkleider sociale werkvoorziening groenvoorziening

assistent-werkleider sociale werkvoorziening groenvoorziening

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening groenvoorziening

Werkleider sociale werkvoorziening textiel

assistent-werkleider sociale werkvoorziening textiel

hoofdwerkleider sociale werkvoorziening textiel

Meer steden Minder steden

Waar werkt een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener?

 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuisopvang
 • Verslavingszorg
 • Ouderenzorg
 • Psychiatrie
 • Justitiële hulpverlening
 • Begeleiding van activiteiten en projecten

Met wie werkt een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener samen? 

Je werkt vaak in een team van hulpverleners. Met hen wordt overleg gepleegd over de behandeling van cliënten. De SPH'er heeft een coördinerende rol in de uitvoering van het behandelplan.

De SPH'er heeft de verantwoordelijkheid over de begeleiding en ondersteuning van volwassenen en kinderen die door een stoornis, handicap of ander probleem niet zelfstandig kan functioneren.


Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Alles over het beroep Sociaal Pedagogisch Hulpverlener in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1850 tot €2940

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar