Bedrijfscultuur

Een functie kan nog zo leuk zijn, als de bedrijfscultuur niet bij je past, zit je niet lekker in je vel. Vraag je dus altijd af of de bedrijfscultuur bij je past. En bij je blíjft passen.

Welke cultuur past bij mij?

Maak voordat je gaat solliciteren voor jezelf duidelijk welke cultuur bij jou past. Houd jij van doelen halen, uitdagingen en afwisseling? Dan gedij je goed in een resultaatgerichte bedrijfscultuur. Houd je van routine, dan pas je beter bij een procesgericht bedrijf.

Ook als je al ergens in dienst bent, moet je je af en toe afvragen hoe goed de cultuur nog bij je past. Misschien verandert er wel zo veel, dat je je draai niet meer kunt vinden. Ga dan op zoek naar iets anders.

Missie, visie en strategie

Zorg dat je je goed voelt bij de missie, visie en strategie van de organisatie. Voel je je eigenlijk helemaal niet goed bij een (nieuwe) ‘agressieve’ verkoopstrategie? Durf dit aan jezelf toe te geven en vraag jezelf af of je dan (nog) wel bij dit bedrijf past.

Veilige werkplek en goede faciliteiten

Vergewis je ervan dat je werkplek veilig is en je de faciliteiten goed zijn. Een bedrijf is verplicht een veilige werkomgeving te creëren voor haar werknemers. De lichamelijke belasting en de kans op infecties moet minimaal zijn. Ook mogen werknemers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en hard geluid.

Merk jij dat er (onbewust) iets mis is met je werkomgeving? Of mis je bepaalde faciliteiten? Geef het dan aan bij je baas. Hij zal blij zijn met de tip en ervoor zorgen dat alles in orde komt. Zo kan hij zorgen voor betere bureaustoelen of de regels voor het bewaren van chemische stoffen aanscherpen.

Doet je werkgever geen moeite om voor een goede werkomgeving te zorgen? Misschien is het beter op zoek te gaan naar een andere job.

Vrijheid en wederzijds vertrouwen (afspraken nakomen)

Bepaal of jij genoeg vrijheid en vertrouwen krijgt. Het is fijn als je baas of leidinggevende je een bepaalde mate van vrijheid geeft. Denk aan ruimte voor eigen ideeën en initiatief.

Het is ook belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Een baas hoort je te kunnen vertrouwen, maar jij hoort ook op hem te kunnen rekenen. Jullie moeten beide jullie afspraken nakomen. Dat is de basis voor een fijne relatie. En dát is weer de basis voor goed functioneren. 

Mis je vrijheid en vertrouwen? Praat dan met je baas of leidinggevende. Helpt het niet? Ga op zoek naar een andere baan.

Werksfeer

Voel je goed bij de werksfeer. Houd je meer van een formele of een informele sfeer? Hoe gaan mensen met elkaar om op de werkvloer? Hoe communiceert de leidinggevende met zijn ondergeschikten? Als iedereen continu gestrest is, kun je misschien op zoek naar een stressbestendiger bedrijf.

Ten slotte; luister altijd naar je gevoel. Blijf niet te lang hangen als je je niet fijn voelt op je werk.


Zoek een ander beroep