U bevindt zich hier: Home » Arbeidsmarktperspectieven

Arbeidsmarkt perspectief per beroep

Maak jij je beroepskeuze op basis van het arbeidsmarktperspectief? Uit ons onderzoek is gebleken dat hier maar matig naar wordt gekeken bij de beroeps of studiekeuze, terwij het eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is voor de beroepskeuze. Je wilt namelijk liever geen baan waarbij het arbeidsmarktperspectief niet goed is. Maar wat verstaan we eigenlijk onder arbeidsmarktperspectief? 

Wat wordt er bedoeld met 'arbeidsmarktperspectief'?

Antwoorden op deze vraag worden door experts zijn allesbehalve eenduidig. Eigenlijk valt er heel veel onder het begrip arbeidsmarktperspectief.

- Arbeidsmarktprognose: hoe beweegt de arbeidsmarkt zich in de toekomst? Komt er een krapte / schaarste of juist een groei? Dit is per sector in te delen, maar ook over de gehele breedte.
- Werkgelegenheid: hoeveel vacatures ontstaan er op de arbeidsmarkt of binnen een bepaalde sector in de komende jaren? Wat is, m.a.w., de kans op werk?
- Doorgroeimogelijkheden: als ik een bepaalde baan in een bepaalde sector neem, wat zijn de mogelijkheden tot promotie / doorgroeien? Welke carrierestappen kan ik maken?
- Startersperspectief: is er aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt voldoende ruimte om in te stromen?

Kortom, vele wegen leiden naar het begrip arbeidsmarktperspectief.

Arbeidsmarktperspectief al​​​​s categorie in de beroepsprofielen van de Nationale Beroepengids

In samenwerking met Intelligence Group geeft Nationale Beroepengids de arbeidsmarktperspectief score per beroep weer. Wij hebben hierbij 5 niveau's onderscheiden, we berekenen deze score op basis van de verhouding openstaande vacatures en het aanbod van passend personeel. Deze score geldt voor het hudige moment en de komende periode.  

Op basis van het huidige arbeidsmarktperspectief kan ook een inschatting worden gemaakt of dit een beroep met toekomst is. Echter zal er voor een echt goed toekomstperspectief ook gekeken moeten worden of dit beroep kans op robotisering heeft.

Beroepen zoeken op basis van het arbeidsmarktperspectief

Via de sortering hieronder kan je de beroepen zoeken op basis van hun arbeidsmarktperspectief score. Als je voor een beroepskeuze staat, is het slim om hier naar te kijken. Op de arbeidsmarkt is het mechanisme van vraag een aanbod heel erg bepalend voor of je een baan vindt, hoeveel deze baan betaald en vooral of er toekomst in zit. Hoe groter de vraag, hoe groter de kans dat jij straks een baan vindt. Als je voor een beroep met een matig of slecht arbeidsmarktperspectief kiest is het belangrijk te weten dat je meer energie moet steken in het vinden van een baan. Daarnaast is het belangrijk dat je echt een bovengemiddelde prestatie moet leveren om de concurrentie achter je te laten. Wil je een carrière met een grote baanzekerheid tegemoet gaan is de beste aanpak om te kiezen voor een beroep met een zeer goed perspectief en daarnaast zorgen dat je weet dat je een toegevoegde waarde levert aan jouw werkgever of klant. In die hoek ben jij praktisch verzekerd van een goed inkomen.