Arts Assistent Kaakchirurgie: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Arts Assistent Kaakchirurgie: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Arts Assistent Kaakchirurgie nodig heeft.Wat doet een Arts Assistent Kaakchirurgie? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Arts Assistent Kaakchirurgie?

 


De Arts Assistent Kaakchirurgie is arts in opleiding op de afdeling Kaakchirurgie. De Arts Assistent Kaakchirurgie houdt zich bezig met het opereren van mensen die een afwijking hebben aan hun kaak. De Arts Assistent Kaakchirurgie de dienstdoende arts op deze afdeling maar moet voor alle beslissingen een OK krijgen van de specialist. De Arts Assistent Kaakchirurgie is dus zeker al werkzaam als arts maar is niet eindverantwoordelijk. Dit blijft ten alle tijden de specialist.
De Arts Assistent Kaakchirurgie is het aanspreekpunt op de afdeling voor de verpleging en vertegenwoordigt de specialist in het voeren van gesprekken met de patiënten over hun ziekte of herstel.  De Arts Assistent Kaakchirurgie mag ook medicijnen voorschrijven aan de patiënten. Verder wordt er van de Arts Assistent Kaakchirurgie verwacht dat zij indien nodig diagnostiek aan vraagt. Dit kan bijvoorbeeld een kweek zijn die er genomen moet worden of een scan. De Arts Assistent Kaakchirurgie is er op de afdeling Kaakchirurgie verantwoordelijk voor dat alle patiënten krijgen wat zij nodig hebben. 
Verder zit de Arts Assistent Kaakchirurgie veel in overleg met enerzijds de verpleging op de afdeling Kaakchirurgie en anderzijds de specialisten van deze afdeling. Ook wordt er geacht dat de Arts Assistent Kaakchirurgie veel overlegt met andere disciplines. Het kan vaak voorkomen dat een patiënt overgedragen moet worden naar een andere afdeling. Daarvoor is het noodzakelijk dat de Arts Assistent Kaakchirurgie de andere specialisten op de hoogte brengt.
De Arts Assistent Kaakchirurgie heeft dus al heel veel verantwoordelijkheid en mag eigenlijk alles al doen wat een specialist ook mag. De assistent moet alleen voor alles groen licht krijgen van de specialist. De specialist op de afdeling is zijn/haar supervisor en werkt dus heel nauw samen met de assistent.

Past het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Arts in opleiding Kaakchirurgie, arts-assistent mondziekten en kaakchirurgie


Vacatures Arts Assistent Kaakchirurgie

Op zoek naar een nieuwe baan als Arts Assistent Kaakchirurgie? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Arts Assistent Kaakchirurgie. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Arts Assistent Kaakchirurgie per ervaringsniveau

junior Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures startend Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures senior Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures beginnend Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures trainee Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures leidinggevend Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures medior Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures aankomend Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures ervaren Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures leerling Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures vacatures omscholen tot Arts Assistent Kaakchirurgie vacatures opleiding tot Arts Assistent Kaakchirurgie

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Arts Assistent Kaakchirurgie

Wat verdient een Arts Assistent Kaakchirurgie?

De Arts Assistent Kaakchirurgie begint met een prima salaris, het begint bij € 3517 en loopt op tot €4462 bruto per maand. Dit salaris is gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen, salarisschalen AIOS. De Arts Assistent Kaakchirurgie is namelijk ook al echt aan het werk ook al leert hij/zij nog wel tijdens het werk.  Als de Arts Assistent Plastische chirurgie uiteindelijk specialist is zal hij/zij omhoog schieten met het salaris. Specialisten in een academisch centrum verdienen gemiddeld rond de &euro 20.000 per maand. Zij zijn eindverantwoordelijk voor talloze patiënten en dit drukt ook in salaris het grote verschil uit tussen een specialist en een arts assistent. 

Salarisschaal Arts Assistent Kaakchirurgie

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Arts Assistent Kaakchirurgie

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Arts Assistent Kaakchirurgie


Bekijk het salaris Arts Assistent Kaakchirurgie per ervaringsniveau

Salaris junior Arts Assistent Kaakchirurgie Wat verdient een startend Arts Assistent Kaakchirurgie? Wat is het loon senior Arts Assistent Kaakchirurgie? beginnend Arts Assistent Kaakchirurgie salaris Maximaal salaris trainee Arts Assistent Kaakchirurgie Hoeveel verdient een leidinggevend Arts Assistent Kaakchirurgie? Wat is het salaris van een medior Arts Assistent Kaakchirurgie? Salaris aankomend Arts Assistent Kaakchirurgie Wat verdient een ervaren Arts Assistent Kaakchirurgie? Welk salaris krijgt een leerling Arts Assistent Kaakchirurgie?


Arts Assistent Kaakchirurgie worden: Opleidingen tot Arts Assistent Kaakchirurgie

Wil je Arts Assistent Kaakchirurgie worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Arts Assistent Kaakchirurgie.

Hoe word je een Arts Assistent Kaakchirurgie? 

 

De Arts Assistent Kaakchirurgie moet eerst zes jaar Medicijnen studeren aan een universiteit. Deze opleiding is een wetenschappelijke opleiding. De student moet hiervoor dus het VWO hebben afgerond. Ook zou de student eerst een propedeuse kunnen halen in een HBO variant van deze opleiding. ( HBO Verpleegkunde )  en dan kunnen beginnen met de wetenschappelijke opleiding. Daarbij is het zo’n populaire opleiding dat er een loting voor is. Het kan soms zijn dat de student een aantal keer uitgeloot wordt.
Van deze zesjarige opleiding geniet de student vier jaar intensief onderwijs en loopt hij/zij twee jaar coschappen op alle afdelingen in het ziekenhuis. Daarna kiest de student een specialisatie waar hij/zij arts assistent wil worden. Het kan zijn dat als de Arts assistent de specialisatie Kaakchirurgie heeft gekozen hij/zij eerst nog een tijd Arts Assistent Kaakchirurgie is zonder in opleiding te zijn. Echter, als er plaats is op de afdeling werkt de Arts Assistent Kaakchirurgie meestal nog twee tot drie jaar op de afdeling in opleiding tot hij/zij specialist is.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Arts Assistent Kaakchirurgie

Er zijn geen opleidingen Arts Assistent Kaakchirurgie aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Arts Assistent Kaakchirurgie in werkt

Bekijk alle opleidingen Gezondheidszorg & Farmacie


Arts Assistent Kaakchirurgie worden: Omscholen tot Arts Assistent Kaakchirurgie

Als je je wilt omscholen tot Arts Assistent Kaakchirurgie is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Arts Assistent Kaakchirurgie zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Arts Assistent Kaakchirurgie dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Arts Assistent Kaakchirurgie

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Arts Assistent Kaakchirurgie

Als je Arts Assistent Kaakchirurgie wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Arts Assistent Kaakchirurgie zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Arts Assistent Kaakchirurgie

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Arts Assistent Kaakchirurgie?


Competenties en Vaardigheden Arts Assistent Kaakchirurgie:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Arts Assistent Kaakchirurgie.

Welke competenties heeft een Arts Assistent Kaakchirurgie nodig?

Een Arts Assistent Kaakchirurgie heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Kritisch
Kritisch

Steekwoorden: analytisch vermogen, overtuigen, vragen stellen, accuratesse 

Omschrijving

Deze mensen beoordelen en analyseren opdrachten op hun eigen manier. Ze leggen een lijst met criteria langs de opdracht en bekijken zo bijvoorbeeld de haalbaarheid van de opdracht. Bij iedere taak stellen zij zichzelf verschillende vragen en plaatsen vervolgens kanttekeningen. Over het algemeen beschikken deze mensen over een brede kennis en zijn ze goed op de hoogte van hun omgeving.

Sterke punten
Deze mensen kunnen vaak ook goed analyseren. Omdat ze erg precies zijn, bekijken ze taken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast werken kritische mensen accuraat en netjes. Ook overtuigen is een eigenschap die past bij kritisch zijn. Kritische mensen bekijken opdrachten vanuit verschillende perspectieven en stellen vervolgens argumenten op. Deze argumenten gebruiken ze vervolgens om anderen op een goede manier te overtuigen.

Zwakke punten
Mensen die te kritisch zijn, kunnen overkomen als de zogenaamde ‘pietlutten’. Verder kunnen deze mensen weleens star overkomen. Zij zijn te kritisch en willen hun mening niet bijstellen. Hierdoor kan een discussie weleens lastig zijn.

Presenteren
Presenteren

Steekwoorden: boodschap, structureel, publiek, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen kunnen op een duidelijke en heldere manier hun boodschap overbrengen. Zij stemmen hun presentatie af op het publiek. Deze presentatoren maken hierbij vaak gebruik van middelen als PowerPoint, hand-outs of digitale beelden. Deze middelen sluiten goed aan bij het verhaal en op deze manier wordt de boodschap overgebracht op het publiek.

Sterke punten
Goede presentatoren kunnen gestructureerd een verhaal vertellen, maar ook spontaan reageren op onverwachte situaties. Daarnaast zijn ze resultaatgericht: ze willen de boodschap overbrengen. Ook hebben deze mensen vaak weinig last van zenuwen.

Zwakke punten
Mensen die teveel willen presenteren kunnen gemaakt overkomen. Zij hebben soms een onnatuurlijke houding en reageren op een verkeerde manier op onverwachte situaties. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Arts Assistent Kaakchirurgie

 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Initiatief
 • Voorspellen
 • Beoordelen
 • Aandacht voor details
 • Effectief communiceren
 • Enthousiasme
 • Improvisatie
 • Sensitiviteit
 • Bemiddelen
 • Gezamenlijk resultaat

Persoonlijkheid en Eigenschappen Arts Assistent Kaakchirurgie

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Arts Assistent Kaakchirurgie passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Arts Assistent Kaakchirurgie nodig? 

De Arts Assistent Kaakchirurgie moet een goede waarnemer zijn. Hij/zij moet in staat zijn een volwaardig oordeel te geven van de gezondheid van een patiënt aan de hand van uitslagen van testen en/of gemeten feiten bij de patiënt. Daarbij moet de Arts Assistent Kaakchirurgie perfectionistisch zijn. In principe mag er in een ziekenhuis niks mis gaan en dat moet de Arts Assistent Kaakchirurgie ook zo voelen. De Arts Assistent Kaakchirurgie is op de afdeling verantwoordelijk voor alle patiënten die onder hem/haar vallen en moet hier een zeer precies beeld van schetsen naar de specialist toe zodat de Arts Assistent Kaakchirurgie samen met hem/haar kan doen wat het beste is voor de patiënt. De diagnosen die de Arts Assistent Kaakchirurgie maakt, dienen ook zo precies mogelijk gesteld te worden en verteld te worden aan de specialist.  Het is dus zeer belangrijk dat de Arts Assistent Kaakchirurgie zich bewust is van deze verantwoordelijkheid en het goed wil doen. 

Bekijk de persoonstypen voor Arts Assistent Kaakchirurgie


Eigenschappen Arts Assistent Kaakchirurgie

 • Idealistisch
 • Gedisciplineerd
 • Punctueel
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Arts Assistent Kaakchirurgie

Wat zijn de baankansen voor een Arts Assistent Kaakchirurgie?

 

 

Het hangt van de specialisatie af of de arts assistent makkelijk werk kan vinden. Bij de meeste specialisaties, zo ook bij Kaakchirurgie, duurt het niet heel lang om geplaatst te worden maar bij hele ingewikkelde specialisaties waarin maar een aantal specialisten werkzaam is, kan het lastiger zijn. 
de loting van de opleiding wordt zoveel mogelijk aangepast aan het aantal plekken voor artsen die er op dat moment zijn. De Arts Assistent Kaakchirurgie heeft zeker goede doorgroei mogelijkheden. Het is zelfs zo dat het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie al in zich draagt dat de Arts Assistent Kaakchirurgie uiteindelijk specialist wordt. Elke Arts Assistent Kaakchirurgie is bezig met het laatste deel van de opleiding om specialist te worden. Als de Arts Assistent Kaakchirurgie specialist is, dan is hij/zij Dokter. Als de Arts Assistent Kaakchirurgie als dokter zijnde promoveert door onderzoek, wordt hij/zij doktor. Dit is de hoogste titel die een medicus kan dragen. De Arts Assistent Kaakchirurgie kan zeker dus nog een paar stappen hoger komen en dit zal zich laten zien in kennis en de hoogte van het salaris

De actuele kans op werk voor een Arts Assistent Kaakchirurgie

Het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie is onderdeel van de beroepsfamilie Tandartsen en kaakchirurgen. De kans op werk voor de beroepsfamilie Tandartsen en kaakchirurgen is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Arts Assistent Kaakchirurgie

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Arts Assistent Kaakchirurgie

Je kunt als Arts Assistent Kaakchirurgie een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie is onderdeel van de beroepsfamilie Tandartsen en kaakchirurgen. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Arts Assistent Kaakchirurgie


Organisaties waar een Arts Assistent Kaakchirurgie werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Arts Assistent Kaakchirurgie meestal werkt.

Waar werkt een Arts Assistent Kaakchirurgie?

 

De Arts Assistent Kaakchirurgie werkt meestal in een ziekenhuis en hoewel dit ondernemingen zijn die wel degelijk winst maken worden ziekenhuizen toch meer gezien als non-profit instellingen. De Arts Assistent Kaakchirurgie kan vaak alleen in het ziekenhuis werken omdat hij/zij nog in opleiding is en het meeste kan leren in een ziekenhuis. 

Meer weten over werken in de Gezondheidszorg?

Bekijk werken in Gezondheidszorg

Netwerk Arts Assistent Kaakchirurgie

Met wie werkt een Arts Assistent Kaakchirurgie samen? 

 


Ten eerste heeft de Arts Assistent Kaakchirurgie contact met de patiënten op de afdeling. De Arts Assistent Kaakchirurgie moet gesprekken over de gezondheid van de patiënt voeren met de patiënt en is er verantwoordelijk voor dat de patiënt goed op de hoogte is van zijn/haar situatie.
De Arts Assistent Kaakchirurgie heeft nauw contact met de specialist op de afdeling Kaakchirurgie. Dit is ook zijn/haar supervisor en de Arts Assistent Kaakchirurgie dient voor alle te nemen beslissingen een OK te krijgen van de specialist. De specialist is eindverantwoordelijk en de Arts Assistent Kaakchirurgie is de dienstdoende arts op de afdeling.
De Arts Assistent Kaakchirurgie heeft ook veel contact met de verpleging op de afdeling Kaakchirurgie. De verpleging voert eigenlijk uit wat de Arts Assistent Kaakchirurgie beslist samen met de specialist en de verpleging houdt de Arts Assistent Kaakchirurgie ook goed op de hoogte van de gezondheid en eventuele nieuwe klachten van de patiënt.
Tot slot heeft de Arts Assistent Kaakchirurgie veel contact met specialisten van andere disciplines en is er ook vaak interdisciplinair overleg waarin de Arts Assistent Kaakchirurgie de patiënten vertegenwoordigt die in aanmerking zouden kunnen komen voor een overdracht naar een andere afdeling. 


 • Patiënten
 • Specialist Kaakchirurgie
 • Verpleging Kaakchirurgie
 • Specialisten andere disciplines
Arts Assistent Kaakchirurgie

Interview met een Arts Assistent Kaakchirurgie

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Arts Assistent Kaakchirurgie:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Arts Assistent Kaakchirurgie verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Arts Assistent Kaakchirurgie?

De beroepen die verwant zijn aan Arts Assistent Kaakchirurgie zijn:
Arts Assistent Oncologie
Salaris: €2000 tot €2200
Opleiding: WO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Arts Assistent Neurologie
Salaris: €2000 tot €2200
Opleiding: WO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Arts Assistent Kindergeneeskunde
Salaris: €2000 tot €2200
Opleiding: WO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Arts Assistent Kaakchirurgie in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Patiënten
 • Specialist Kaakchirurgie
 • Verpleging Kaakchirurgie
 • Specialisten andere disciplines

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3517 tot €4462

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar