Dramaturg: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dramaturg: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Dramaturg. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Dramaturg nodig heeft.Wat doet een Dramaturg? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Dramaturg?

Een Dramaturg is de artistiek adviseur van de toneeldirectie. Hij adviseert verschillende betrokkenen bij een toneelproject over diverse onderwerpen.. Een Dramaturg adviseert bijvoorbeeld de regisseur over of bij de keuze van een toneelstuk, maar ook over de uitvoering ervan en het soort publiek dat verwacht en bereikt wordt. Niet alleen de regisseur, maar ook acteurs en choreografen wordt reflectie geboden. De Dramaturg wordt daarom ook wel ‘eerste toeschouwer’ genoemd.

De Dramaturg bekijkt als het ware hoe de toneelvoorstelling (naar verwachting) op de toeschouwer overkomt en geeft reflectie voor, tijdens en na het repetitieproces. De Dramaturg werpt zo een kritische blik op de samenhang tussen vorm en inhoud van een toneelstuk. Ook bepaalt hij vaak mede het repetoire van een theatergezelschap. Vaak benadert een Dramaturg een toneelstuk of ander project vanuit wetenschappelijk oogpunt. Bij elke voorstelling waarbij hij betrokken is heeft de dramaturgie als het ware het karakter van een uniek onderzoek. Een Dramaturg onderzoekt dan bijvoorbeeld de historische context van een tekst en houdt de ontwikkelingen in de theaterwereld bij.

Al met al kan de functieinhoud van Dramaturg erg veelzijdig worden genoemd. Hij geeft artistiek advies op verschillende niveaus, maar is bijvoorbeeld ook inzetbaar bij communicatie- en beleidskwesties. Zo kan het bijvoorbeeld een taak zijn van de Dramaturg om pers- en sponsorrelaties te onderhouden. De Dramaturg licht hierbij de pers in over de visie van het theatergezelschap en de essentie van de voorstelling. Men spreekt dan van publiciteitsdramaturgie.

Past het beroep Dramaturg bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Dramaturg

Op zoek naar een nieuwe baan als Dramaturg? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Dramaturg. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Dramaturg per ervaringsniveau

junior Dramaturg vacatures startend Dramaturg vacatures senior Dramaturg vacatures beginnend Dramaturg vacatures trainee Dramaturg vacatures leidinggevend Dramaturg vacatures medior Dramaturg vacatures aankomend Dramaturg vacatures ervaren Dramaturg vacatures leerling Dramaturg vacatures vacatures omscholen tot Dramaturg vacatures opleiding tot Dramaturg

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Dramaturg

Wat verdient een Dramaturg?

Het salaris van een Dramaturg is vaak afhankelijk van het aantal taken dat hij op zich neemt. Omdat de functie op vele manieren ingevuld kan worden en een Dramaturg op meerdere gebieden inzetbaar is, kan het salaris variëren. Hoe meer verantwoordelijkheden en taken, des te hoger het salaris zal uitvallen. Ook de werkervaring van de Dramaturg kan het salaris beïnvloeden.


Arbeidsvoorwaarden zijn de vinden in de CAO podiumkunsten (zie bronnen).

Salarisschaal Dramaturg

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Dramaturg

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Dramaturg


Bekijk het salaris Dramaturg per ervaringsniveau

Salaris junior Dramaturg Wat verdient een startend Dramaturg? Wat is het loon senior Dramaturg? beginnend Dramaturg salaris Maximaal salaris trainee Dramaturg Hoeveel verdient een leidinggevend Dramaturg? Wat is het salaris van een medior Dramaturg? Salaris aankomend Dramaturg Wat verdient een ervaren Dramaturg? Welk salaris krijgt een leerling Dramaturg?


Dramaturg worden: Opleidingen tot Dramaturg

Wil je Dramaturg worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Dramaturg.

Hoe word je een Dramaturg? 

Om aan de slag te gaan als Dramaturg is een opleiding in de Theaterwetenschappen een vereiste. Zo kan men bijvoorbeeld de opleiding Theater-, Tilm- en Televisiewetenschap volgen (WO). De hierop aansluitende master Theaterwetenschap biedt het tracé Theaterdramaturgie. Ook is er de studie Theaterwetenschap (WO) en bestaat er een speciale Master die opleidt tot Dramaturg: de Master Dramaturgie. Dit is een duale master, wat inhoudt dat theorie en praktijk worden gecombineerd. Deze Master duurt anderhalf jaar, waarbij een half jaar bij een theatergezelschap wordt gewerkt.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Dramaturg

Er zijn geen opleidingen Dramaturg aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Dramaturg in werkt

Bekijk alle opleidingen Kunst & Cultuur & Entertainment


Dramaturg worden: Omscholen tot Dramaturg

Als je je wilt omscholen tot Dramaturg is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Dramaturg zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Dramaturg dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Dramaturg

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Dramaturg

Als je Dramaturg wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Dramaturg zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Dramaturg

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Dramaturg?


Competenties en Vaardigheden Dramaturg:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Dramaturg.

Welke competenties heeft een Dramaturg nodig?

Een Dramaturg heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Kritisch
Kritisch

Steekwoorden: analytisch vermogen, overtuigen, vragen stellen, accuratesse 

Omschrijving

Deze mensen beoordelen en analyseren opdrachten op hun eigen manier. Ze leggen een lijst met criteria langs de opdracht en bekijken zo bijvoorbeeld de haalbaarheid van de opdracht. Bij iedere taak stellen zij zichzelf verschillende vragen en plaatsen vervolgens kanttekeningen. Over het algemeen beschikken deze mensen over een brede kennis en zijn ze goed op de hoogte van hun omgeving.

Sterke punten
Deze mensen kunnen vaak ook goed analyseren. Omdat ze erg precies zijn, bekijken ze taken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast werken kritische mensen accuraat en netjes. Ook overtuigen is een eigenschap die past bij kritisch zijn. Kritische mensen bekijken opdrachten vanuit verschillende perspectieven en stellen vervolgens argumenten op. Deze argumenten gebruiken ze vervolgens om anderen op een goede manier te overtuigen.

Zwakke punten
Mensen die te kritisch zijn, kunnen overkomen als de zogenaamde ‘pietlutten’. Verder kunnen deze mensen weleens star overkomen. Zij zijn te kritisch en willen hun mening niet bijstellen. Hierdoor kan een discussie weleens lastig zijn.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Dramaturg

 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Beoordelen
 • Aandacht voor details
 • Inlevingsvermogen
 • Afwegen
 • Doelgericht
 • Vasthoudendheid
 • Ambitie
 • Sensitiviteit
 • Bemiddelen
 • Gezamenlijk resultaat

Persoonlijkheid en Eigenschappen Dramaturg

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Dramaturg passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Dramaturg nodig? 

De Dramaturg kan gezien worden als 'eerste toeschouwer'. Hij is analytisch ingesteld en verzamelt veel informatie en kennis. Dit komt van pas bij het analyseren van een toneelstuk (Waarnemer).

Een Dramaturg streeft naar originaliteit en is naast creatief ook expressief. Deze expressiviteit is een belangrijke eigenschap voor een Dramaturg, om het theatergezelschap te kunnen dviseren en tegelijk te stimuleren en motiveren (Romanticus).

Bekijk de persoonstypen voor Dramaturg


Eigenschappen Dramaturg

 • Originaliteit
 • Creativiteit
 • Gepassioneerd
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Dramaturg

Wat zijn de baankansen voor een Dramaturg?

Als Dramaturg is het vrij lastig om een baan te vinden. Er verschijnen niet veel vacatures voor Dramaturgen en de concurrentie is moordend. Eenmaal aan de slag bij een theatergezelschap ontstaat er vaak een hechte band, waardoor het verloop gering is. Een optie is om als zelfstandig Dramaturg aan de slag te gaan en zo aan verschillende projecten deel te nemen.

De actuele kans op werk voor een Dramaturg

Het beroep Dramaturg is onderdeel van de beroepsfamilie Vormgevers televisie, film en theater. De kans op werk voor de beroepsfamilie Vormgevers televisie, film en theater is in de huidige periode matig

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Dramaturg

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Dramaturg

Je kunt als Dramaturg een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Dramaturg is onderdeel van de beroepsfamilie Vormgevers televisie, film en theater. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Dramaturg

Doorgroei beroepen voor een Dramaturg

Artistiek leider orkest

Programmamaker radio

programmamaker klassieke muziek

programmamaker radiodocumentaires

samensteller muziekprogramma

Programmamaker televisie

conceptmanager televisie

formatontwikkelaar televisie

Productieleider animatie

producer animatie

Operationeel productieleider media

operationeel coördinator studio

Producent animatie

manager animatieproductiebedrijf

Producent film

manager filmmaatschappij

manager videofilmmaatschappij

bedrijfsbeheerder filmmaatschappij

chef filmmaatschappij

Producent televisie

manager televisieproductiebedrijf

bedrijfsbeheerder televisieproductiebedrijf

Artistiek leider dansgezelschap

artistiek directeur balletgezelschap

artistiek leider balletgezelschap

Artistiek leider operagezelschap

Artistiek leider theatergezelschap

artistiek directeur muziektheatergezelschap

artistiek directeur toneelgezelschap

artistiek leider jeugdtheatergezelschap

artistiek leider muziektheatergezelschap

artistiek leider toneelgezelschap

artistiek directeur jeugdtheatergezelschap

Uitvoerend producent animatie

Uitvoerend producent film

Uitvoerend producent televisie

Programmaleider televisie

programmacoördinator televisie

hoofd programmazaken televisie

Producent theater

hoofd productie theater

manager theaterproductiebedrijf

producent dans

producent jeugdtheater

producent muziektheater

producent toneel

Productieleider theater

productieleider dans

productieleider jeugdtheater

productieleider muziektheater

productieleider toneel

tourmanager (festival, poppodium, theater)

Uitvoerend producent theater

uitvoerend producent dans

uitvoerend producent jeugdtheater

uitvoerend producent muziektheater

uitvoerend producent toneel

Voorstellingsleider

stage manager

Producent muziek

manager platenmaatschappij

Productieleider film

producer film

producer-cineast

Productieleider radio

hoofd productiebureau radio

producer radio

Productieleider televisie

hoofd productiebureau televisie

producer televisie

Programmaleider radio

hoofd programmazaken radio

programmacoördinator radio

Opnameleider film / televisie

floormanager opname film/televisie

opnameleider film

opnameleider televisie

Regisseur theater

assistent-regisseur jeugdtheater

assistent-regisseur muziektheater

assistent-regisseur theater

assistent-regisseur toneel

regisseur jeugdtheater

regisseur muziektheater

regisseur toneel

Regisseur animatie

regisseur/producer animatie

Regisseur radio

muziekregisseur radio

regisseur/producer radio

eindregisseur radio

hoorspelregisseur

Regisseur film

assistent director film

assistent-regisseur film

assistent-regisseur video

regisseur/cameraman film

regisseur/producer film

regisseur filmdocumentaire

filmmaker

cineast

filmkunstenaar

trucfilmer

beeldregisseur film

Regisseur televisie

regisseur televisiedocumentaire

assistent director televisie

assistent-regisseur televisie

fictieregisseur

item regisseur

regisseur/cameraman televisie

regisseur/producer televisie

eindregisseur televisie

beeldregisseur televisie

Productieassistent theater

productieassistent dans

productieassistent jeugdtheater

productieassistent muziektheater

productieassistent toneel

productiemedewerker dans

productiemedewerker jeugdtheater

productiemedewerker muziektheater

productiemedewerker toneel

productieassistent (live optredens)

Productieassistent animatie

Productieassistent film

gofer

runner

Productieassistent radio

Productieassistent televisie

productiemedewerker televisie

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Dramaturg werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Dramaturg meestal werkt.

Waar werkt een Dramaturg?

Een Dramaturg is werkzaam bij een theatergezelschap. De grootte van dit gezelschap kan uiteenlopen, net zoals de grootte van de theaters waar het gezelschap optreedt. Ook komt het voor dat een Dramaturg door binnen- en buitenland reist om de ontwikkelingen in de theaterwereld bij te houden.

Meer weten over werken in de Creatief & Design?

Bekijk werken in Creatief & Design

Netwerk Dramaturg

Met wie werkt een Dramaturg samen? 

De Dramaturg is voortdurend aan het samenwerken. Hij is immers de adviseur van een theatergroep en zal deze groep moeten overtuigen van zijn visie om tot een gewenst eindresultaat te komen. Het is voor een Dramaturg dus belangrijk om goed te communiceren en zijn visie over te brengen op met name de regisseur. De regisseur en Dramaturg zijn constant bezig met het wisselen van gedachten. Wanneer een Dramaturg het repetoire van een theatergezelschap bepaalt gebeurt dit veelal in overleg, waarbij wordt samengewerkt met de toneeldirectie.


 • Theatermaker
 • Acteur
 • Choreograaf
Dramaturg

Interview met een Dramaturg

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Dramaturg:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Dramaturg verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Dramaturg?

De beroepen die verwant zijn aan Dramaturg zijn:
Regisseur
Salaris: €2600 tot €3250
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO
Baankans: Matig

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Theaterprogrammeur
Salaris: €1200 tot €2000
Opleiding: WO
Baankans: Matig

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Toneelschrijver
Salaris: € tot €
Opleiding: HBO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Dramaturg in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Theatermaker
 • Acteur
 • Choreograaf

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2600 tot €3250

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar