Boeken Hoogleraar

Zoals gezegd, voor een Hoogleraar is de salaristop snel bereikt. Vaak zijn Hoogleraren hun hele leven lang verbonden aan een Universiteit. Maar soms wisselen ze van leerstoelen (hangt ook van de aanbiedingen die ze krijgen) en rouleren ze van de ene naar de andere Universiteit. Feitelijk gezien ligt de meeste kans op ‘carrière’ maken op internationaal niveau. De grote wetenschappers kunnen erkenning krijgen door aan de grote internationale Universiteiten een leerstoelaanbod in ontvangst te nemen, of zelfs een eredoctoraat.
Het arbeidsmarktperspectief is eigenlijk niet van toepassing. Hoogleraar kun je pas worden als je daarvoor in aanmerking komt en onderzoeksgebieden moeten eerst gecreëerd worden. Vaak is men afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij die om een leerstoel vragen. Het komt minder vaak voor dat een Professor zelf zijn leerstoel creëert.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Hoogleraar. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Hoogleraar. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Hoogleraar die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 98 beste boeken voor een Hoogleraar:

Een beetje opstandigheid

Een beetje opstandigheid

Een beetje opstandigheid - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789045025773 | 352 pagina's

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk …

Een beetje opstandigheid

Een beetje opstandigheid

Een beetje opstandigheid - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789025439446 | 320 pagina's

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk …

De reikwijdte van het geduld

De reikwijdte van het geduld

De reikwijdte van het geduld - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789023903802 | 175 pagina's

De opstellen zijn wijsgerig en theologisch van aard en hebben als thema: geduld. Centraal in de bundel staat de spanning tussen geduldig maar oplettend wachten en ingrijpen, tussen initiatief en aanvaarding, tussen geduld en ongeduld van het denken.

Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie

Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie

Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789088500718 | 420 pagina's

Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie 1e druk is een boek van Jaap Bos uitgegeven bij Uitgeverij S.W.P. B.V.. ISBN 9789088500718 De ontwikkelingspsychologie in Nederland heeft een korte geschiedenis en een rijk verleden. Verzelfstandiging na de Tweede Wereldoorlog tot een eigen discipline binnen de gedragswetenschappen maakte snelle ontwikkeling mogelijk. Sindsdien hebben drie generaties hoogleraren het veld …

Ad fontes

Ad fontes

Ad fontes - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789065502025 | 479 pagina's

Inhoud: A. DEMYTTENAERE, Clovis en de Kanaänieten. Het heilshistorisch perspectief van Gregorius van Tours E.J. HARENBERG, De homines franci uit de Codex Laureshamensis D.P. BLOK, De schenking van het ius forestense in Drente aan de bisschop van Utrecht (dd o i, nr. 62) E.N. PALMBOOM, Mensa episcopalis en mensa capituli. Enkele opmerkingen over het ontstaan …

Groninger historische reeks 40 - Stad en Regio

Groninger historische reeks 40 - Stad en Regio

Groninger historische reeks 40 - Stad en Regio - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789023246114 | 423 pagina's

Groninger historische reeks 40 - Stad en Regio 1e druk is een boek van Collenteur, Geurt uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023246114 Groninger Historische Reeks, 40 Deze bundel bevat historische opstellen over actuele vraagstukken. Spanningen tussen stad en omgeving bestaan ook in onze moderne tijd. Een historisch perspectief daarop toont niet alleen een …

Tien tinten Schwarz

Tien tinten Schwarz

Tien tinten Schwarz - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789089747303

Op 1 november 1987 trad Kid Schwarz in dienst als hoogleraar in het recht, in het bijzonder het handels- en ondernemingsrecht bij de vakgroep Privaatrecht van de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg (thans de Maastricht University). De jonge juridische faculteit van de toenmalige RL en Schwarz gingen daarmee, zonder er bij stil te staan, …

Principieel belastingrecht

Principieel belastingrecht

Principieel belastingrecht - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789058506542 | 247 pagina's

Principieel belastingrecht 1e druk is een boek van R.H. Happe uitgegeven bij Wolf Productions. ISBN 9789058506542 Dit Liber Amicorum werd in mei 2011 aangeboden aan Richard Happ , ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraard aan de Universiteit van Tilburg. In de bundel zijn de volgende bijdragen opgenomen: C.W.M. van Ballegooijen - Moet de meerderheidsregel …

Ik droom mij Europa

Ik droom mij Europa

Ik droom mij Europa - Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789460030314 | 61 pagina's

Ik droom mij Europa als gave en opgave. De gave van de eeuwenlange cultuur, het getalenteerde kind uit het huwelijk van Jeruzalem en Athene dat de weg gevonden heeft naar Rome en van daaruit naar het westen en het noorden, het oosten en de rest van de wereld. De opgave om ondanks de verschrikkingen van …

Bewogen realisme (bundel Bob Goudzwaard)

Bewogen realisme (bundel Bob Goudzwaard)

Bewogen realisme (bundel Bob Goudzwaard) - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789043500128 | 248 pagina's

Prof. dr. Bob Goudzwaard is een in Vloedrijk vertegenwoordiger van het christelijk-sociaal denken. Hij pleit al jarenlang voor het omzetten van wissels in de economie. Als één van de: eersten stelde hij dat het eenzijdig groeigeloof samenleving klem zet. Tegenover het streven naar meer materiële welvaart stelt Goudzwaard 'de economie van het genoeg' moet ook …

per pagina