Intern Begeleider: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Intern Begeleider: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Intern Begeleider? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Intern Begeleider wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Intern Begeleider, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Intern Begeleider


Vacatures Intern Begeleider

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Intern Begeleider?

Een Intern Begeleider (IB'er) is binnen een onderwijsinstelling voor primair onderwijs belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Door de trend in het basisonderwijs van de afgelopen jaren om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden en niet over te plaatsen naar speciaal onderwijs is de vraag naar een duidelijk (leerling)zorgbeleid gegroeid. De IB'er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt leraren hiervan op de hoogte.

Daarnaast coördineert hij remedial teaching, de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Hij coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Verder voert hij overleg met en is hij aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft hij leiding aan leerlingbesprekingen. Een IB'er is op zijn school ook werkzaam als leraar.

Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde begeleiding het basisonderwijs kan doorlopen. In het door de IB'er ontwikkelde en onderhouden leerlingvolgsysteem worden zaken als de individuele prestaties en emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. Dit leerlingvolgsysteem is een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen mee af te stemmen. Tot slot ondersteunt de IB'er leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen.

 


Past het beroep Intern Begeleider bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Intern Begeleider per stad

Vacatures Intern Begeleider Alkmaar

Vacatures Intern Begeleider Almelo

Vacatures Intern Begeleider Almere

Vacatures Intern Begeleider Alphen aan den Rijn

Vacatures Intern Begeleider Amersfoort

Vacatures Intern Begeleider Amstelveen

Vacatures Intern Begeleider Amsterdam

Vacatures Intern Begeleider Apeldoorn

Vacatures Intern Begeleider Arnhem

Vacatures Intern Begeleider Assen

Vacatures Intern Begeleider Bergen op Zoom

Vacatures Intern Begeleider Breda

Vacatures Intern Begeleider Capelle aan den IJssel

Vacatures Intern Begeleider Delft

Vacatures Intern Begeleider Den Bosch

Vacatures Intern Begeleider Den Haag

Vacatures Intern Begeleider Den Helder

Vacatures Intern Begeleider Deventer

Vacatures Intern Begeleider Doetinchem

Vacatures Intern Begeleider Dordrecht

Vacatures Intern Begeleider Ede

Vacatures Intern Begeleider Eindhoven

Vacatures Intern Begeleider Emmen

Vacatures Intern Begeleider Enschede

Vacatures Intern Begeleider Gouda

Vacatures Intern Begeleider Groningen

Vacatures Intern Begeleider Haarlem

Vacatures Intern Begeleider Haarlemmermeer

Vacatures Intern Begeleider Heerlen

Vacatures Intern Begeleider Helmond

Vacatures Intern Begeleider Hengelo

Vacatures Intern Begeleider Hilversum

Vacatures Intern Begeleider Hoogeveen

Vacatures Intern Begeleider Hoorn

Vacatures Intern Begeleider Katwijk

Vacatures Intern Begeleider Leeuwarden

Vacatures Intern Begeleider Leiden

Vacatures Intern Begeleider Lelystad

Vacatures Intern Begeleider Maastricht

Vacatures Intern Begeleider Middelburg

Vacatures Intern Begeleider Nieuwegein

Vacatures Intern Begeleider Nijmegen

Vacatures Intern Begeleider Oss

Vacatures Intern Begeleider Purmerend

Vacatures Intern Begeleider Roermond

Vacatures Intern Begeleider Roosendaal

Vacatures Intern Begeleider Rotterdam

Vacatures Intern Begeleider Schiedam

Vacatures Intern Begeleider Spijkenisse

Vacatures Intern Begeleider Terneuzen

Vacatures Intern Begeleider Tilburg

Vacatures Intern Begeleider Utrecht

Vacatures Intern Begeleider Veenendaal

Vacatures Intern Begeleider Venlo

Vacatures Intern Begeleider Vlaardingen

Vacatures Intern Begeleider Westland

Vacatures Intern Begeleider Zaanstad

Vacatures Intern Begeleider Zeist

Vacatures Intern Begeleider Zoetermeer

Vacatures Intern Begeleider Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Intern Begeleider

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Intern Begeleider?

Het gemiddeld salaris van voor van een onderwijsbegeleider ligt tussen de €2882,- en €5087,- bruto per maand. 


Meer weten over het salaris Intern Begeleider

Salaris aankomend Intern Begeleider Salaris junior Intern Begeleider Wat is het salaris van een medior Intern Begeleider? Welk salaris krijgt een senior Intern Begeleider?


Hoe word je een Intern Begeleider? 

De Intern Begeleider is allereerst ook leraar en heeft dus minimaal PABO. In interne begeleiding zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden.

Een post-HBO basiscursus Interne Begeleiding.

Een post-HBO opleiding voor Intern Begeleider Primair Onderwijs (al dan niet verkort).

In Groningen bestaat de mogelijkheid voor directeuren en leraren uit het basisonderwijs om de post-HBO opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling te volgen, die direct aansluit bij de Academische Master Algemeen Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde.

Verder is er op diverse Hogescholen in een of twee jaar een certificaat te halen voor Intern Begeleider.

Opleidingen Intern Begeleider

Remedial Teacher
Ben je werkzaam in het basisonderwijs en heb je een groot hart voor kinderen? En is het je ambitie om je verder te specialiseren in de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen? …
Remedial Teacher
ADHD - Psychologie achter ADHD voor (gast)ouders, jeugdzorg en Remedial Teacher.
Er zijn niet veel onderwerpen op het gebied van gezondheid en opvoeding waarover zoveel ruis bestaat. Als je behoefte hebt aan een korte, zakelijke beschrijving van de belangrijkste dingen die …
ADHD - Psychologie achter ADHD voor (gast)ouders, jeugdzorg en Remedial Teacher.
Motorische Remedial Teaching
Met de opleiding Motorische Remedial Teaching zorg je ervoor dat kinderen, die minder vaardig bewegen, plezier krijgen of behouden in spelen en bewegen. Een school wil elk kind optimale leerkansen …
Motorische Remedial TeachingOmscholen tot Intern Begeleider

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Intern Begeleider. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Intern Begeleider

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Intern Begeleider

Als je Intern Begeleider wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Intern Begeleider zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Intern Begeleider

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Intern Begeleider?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Intern Begeleider

Een Intern Begeleider heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Coachen
Coachen

Wat betekent de competentie coachen? De competentie coachen heeft de steekwoorden: motiveren, leiderschap, assertiviteit, luisteren

Omschrijving

In teamverband kunnen deze mensen ervoor zorgen dat taken voltooid worden. De coach motiveert anderen, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. De coach is betrokken en wil het beste voor zichzelf en voor de ander. Deze mensen luisteren goed en proberen de juiste vragen te stellen. Op die manier proberen ze anderen een bepaalde ontwikkeling door te laten maken.

Sterke punten
De coaches kunnen anderen vaak goed inspireren en motiveren. Bij tegenslagen zijn dit de mensen die het team en de werkzaamheden weer op gang krijgen. Ze motiveren niet alleen, maar zijn over het algemeen ook goede leiders. Ze kunnen mensen aansturen en begeleiden. Daarnaast zijn deze coaches over het algemeen betrouwbaar en willen ze iedereen graag helpen. Deze mensen zijn vaak zelfverzekerd en willen het beste voor zichzelf en voor de ander.

Zwakke punten
Het is mogelijk dat de betrokkenheid van de coach zo groot wordt, dat de prioriteiten op verkeerde aspecten komen te liggen. Deze grote betrokkenheid kan ervoor zorgen dat anderen zich gecontroleerd voelen.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Inzicht in omgeving
Inzicht in omgeving

Steekwoorden: luisteren, doelstellingen, motiveren, zelfontwikkeling, resultaatgericht

Omschrijving

Deze personen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de organisatie en proberen hun kennis in te zetten waar dat mogelijk is.

Sterke punten
Mensen die inzicht hebben in de omgeving kunnen weloverwogen beslissingen nemen. Ze zijn resultaatgericht en maken beslissingen die helpen het doel te bereiken. Ze ontwikkelen zichtzelf en kunnen anderen motiveren zich ook te ontwikkelen. 

Zwakke punten
Soms hebben mensen zoveel informatie over hun omgeving, dat ze moeite hebben hoofd- en bijzaken te scheiden. Ze kunnen zich dan verliezen in details en geen heldere beslissingen nemen.  

Luisteren
Luisteren

Steekwoorden: inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, onderhandelen

Omschrijving

Deze mensen luisteren goed naar andere mensen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen anderen graag helpen. Ze zijn overal van op de hoogte en hebben dus overzicht. Ook luisteren deze mensen goed naar de taken die zij krijgen toegewezen en voeren deze daarom meestal goed uit. 

Sterke punten
Goede luisteraars stellen vaak goede vragen of geven feedback op de verkregen informatie. Daarnaast kunnen zij met de verkregen informatie anderen overtuigen en eventueel onderhandelen over verschillende zaken. Een goede luisteraar houdt ook rekening met de dingen die juist niet worden gezegd, de zogenaamde non-verbale communicatie. Ook hier kan hij informatie uithalen.

Zwakke punten
Goed luisteren betekent niet dat je niets mag zeggen. Mensen die alleen maar luisteren kunnen verlegen of teruggetrokken overkomen. Sommige mensen luisteren enkel om dingen voor elkaar te krijgen, zij proberen hun voordeel te doen met de informatie die ze krijgen. Het ontbreekt hen dan aan oprechte interesse.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Sensitiviteit
Sensitiviteit

Steekwoorden: inlevingsvermogen, gevoeligheid, sociabiliteit, waardering, respect

Omschrijving

Deze mensen houden rekening met meningen, gedachten en gevoelens van anderen. Ze zijn zich bewust van hun gedrag en ze letten op hoe ze overkomen bij anderen. Deze mensen geven in een gesprek altijd ruimte aan de ander en ze tonen waardering voor wat een ander te zeggen heeft.

Sterke punten
Deze mensen zijn goede luisteraars, zij tonen oprecht interesse in de meningen en gevoelens van anderen. Ze proberen te helpen waar dat kan en zullen zich te allen tijde respectvol gedragen. Bij deze competentie past ook de competentie ‘integriteit’. Deze mensen houden rekening met anderen en zichzelf en kijken altijd naar verschillende morele opvattingen.

Zwakke punten
Sommige mensen houden teveel rekening met anderen, waardoor ze zichzelf kunnen verliezen. Op die manier kunnen anderen hen bestempelen als onzeker of als iemand die ‘met alle winden mee waait’. Ook kunnen deze mensen overkomen als onduidelijk en onzeker. Ze willen graag alle meningen van anderen meenemen en vinden het dan lastig om een duidelijk standpunt in te nemen.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Intern Begeleider

 • Inlevingsvermogen
 • Luistervaardigheid
 • Feedback geven
 • Stimuleren
 • Belangstelling hebben
 • Vragen stellen
 • Analytisch vermogen
 • Logisch redeneren
 • Respectvol
 • Gevoeligheid
 • Helder communiceren
 • Taalkennis
 • Betrouwbaarheid
 • Consequent handelen
 • Loyaliteit
 • Luisteren
 • Analyseren
 • Verbanden leggen
 • Voorbereiden
 • Gestructureerd werken
 • Prioriteiten stellen
 • Sensitiviteit
 • Harmonie creëren
 • Gezamenlijk resultaat bereiken
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Intern Begeleider nodig? 

Meer nog dan de gewone leraar heeft de Intern Begeleider oog voor de behoeften van kinderen. Het is zijn taak het onderwijs voor alle leerlingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Hij vindt het belangrijk om anderen te helpen en werkt hard, ook om waardering te krijgen (Gever). Hij is een betrouwbare collega, werkt gestructureerd en weet ook in hectische tijden het overzicht te bewaren. Hij is gedreven en heeft duidelijke ideëen over wat goed is en wat niet, waarbij hij op zal komen voor de zwakkere partij (Perfectionist).


Eigenschappen Intern Begeleider

 • Empathie
 • Diplomatiek
 • Zorgzaamheid
 • Behulpzaamheid
 • Vriendelijkheid
 • Originaliteit
 • Creativiteit
 • PassieWat zijn de baankansen voor een Intern Begeleider?

De Intern Begeleider is allereerst leraar in het basisonderwijs. Met de werkgelegenheid in het basisonderwijs is het goed gesteld, het lerarentekort neemt toe. Leraren die iets extra's als remedial teaching of Interne Begeleiding met zich meebrengen zijn extra interessant. In zijn instelling kan de Intern Begeleider doorgroeien naar meer leidinggevende functies. Of naar bovenschoolse functies in training of coaching.

De actuele kans op werk voor een Intern Begeleider

Het beroep Intern Begeleider is onderdeel van de beroepsfamilie Specialisten onderwijsmethoden. De kans op werk voor de beroepsfamilie Specialisten onderwijsmethoden is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

18

Baankans Intern Begeleider

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Intern Begeleider

Het beroep Intern Begeleider is onderdeel van de beroepsfamilie Specialisten onderwijsmethoden.


Waar werkt een Intern Begeleider?

De Intern Begeleider werkt in het primair onderwijs. Onderwijs valt onder de publieke en dus non-profit sector.


Met wie werkt een Intern Begeleider samen? 

De Intern Begeleider zorgt dat leerlingen de zorg krijgen die zij nodig hebben en communiceert dit naar leraren. Ook begeleidt hij leraren en informeert hij hen over de ontwikkelingen op het gebied van leerlingzorg. Dit doet hij ook bij de directie. Daarnaast houdt hij contact met ouders over de voortgang van hun kind en de benodigde zorg. Naast het coachen van leraren neemt hij ook de begeleiding van de remedial teacher op zich en onderhoudt hij contacten met collega's bij andere instellingen.


 • Leraar
 • Remedial Teacher
 • Intern Begeleider
 • Ouder
 • Directie
Intern Begeleider

Verwante beroepen Intern Begeleider:

Leraar
Salaris: €2678 tot €6813
Opleiding: HBO WO Postdoc
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Remedial teacher
Salaris: €2865 tot €4366
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO WO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Ambulant Onderwijskundig Begeleider
Salaris: €2865 tot €4366
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Intern Begeleider in één oogopslag

Sector:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Leraar
 • Remedial Teacher
 • Intern Begeleider
 • Ouder
 • Directie

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2882 tot €5087

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

18Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar