Islamoloog: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Islamoloog: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Islamoloog. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Islamoloog nodig heeft.Wat doet een Islamoloog? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Islamoloog?

De Islamoloog is een persoon die de islamologie bestudeert. De islamologie is de studie van de wetten, de cultuur, de religie, de historie en de filosofie van de islam. Het woord ‘islam’ betekent in het Arabisch overgave. De islam is een monotheïstische godsdienst en is één van de drie grotere abrahamitische relgies.

 

Islam

Een aanhanger van de islam wordt een moslim genoemd. Een moslim geeft zich over aan Gods wil en wetten. De Koran is het heilige boek en werd aan Mohammed de profeet en boodschapper doorgegeven. Ook de soenna van Mohammed is een belangrijke bron. De islam kent diverse stromingen die elk hun eigen bronnen van de soenna hebben. De Islamoloog kent de Koran, de soenna en de diverse stromingen. De Islamoloog heeft een goede en uitgebreide kennis van de islam.

 

Maatschappij

De islam is een steeds meer besproken onderwerp en er komen steeds meer moslims in Nederland. Kennis van deze religie en achtergronden van de cultuur worden daarom steeds belangrijker. De Islamoloog leert alles over de cultuur en de religie, van de geschiedenis tot het heden. Ook bestudeert de Islamoloog de religie in combinatie met andere religies en de maatschappij. De Islamoloog is de specialist op het gebied van de islam.

Past het beroep Islamoloog bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Islamoloog

Op zoek naar een nieuwe baan als Islamoloog? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Islamoloog. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Islamoloog per ervaringsniveau

junior Islamoloog vacatures startend Islamoloog vacatures senior Islamoloog vacatures beginnend Islamoloog vacatures trainee Islamoloog vacatures leidinggevend Islamoloog vacatures medior Islamoloog vacatures aankomend Islamoloog vacatures ervaren Islamoloog vacatures leerling Islamoloog vacatures vacatures omscholen tot Islamoloog vacatures opleiding tot Islamoloog

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Islamoloog

Wat verdient een Islamoloog?

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Islamoloog zijn afhankelijk van de branche en de organisatie waar de Islamoloog werkt. Het is daarom lastig om hier een inschatting van te maken.

Salarisschaal Islamoloog

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Bekijk het salaris Islamoloog per ervaringsniveau

Salaris junior Islamoloog Wat verdient een startend Islamoloog? Wat is het loon senior Islamoloog? beginnend Islamoloog salaris Maximaal salaris trainee Islamoloog Hoeveel verdient een leidinggevend Islamoloog? Wat is het salaris van een medior Islamoloog? Salaris aankomend Islamoloog Wat verdient een ervaren Islamoloog? Welk salaris krijgt een leerling Islamoloog?


Islamoloog worden: Opleidingen tot Islamoloog

Wil je Islamoloog worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Islamoloog.

Hoe word je een Islamoloog? 

Er zijn diverse opleidingen om Islamoloog te kunnen worden. Denk hierbij aan opleidingen Islam (HBO), Islam en Arabisch (WO) en Islamstudies (WO). Daarnaast worden er ook diverse cursussen over de islam georganiseerd. De verschillende opleidingen hebben vaak elk aan andere insteek, sommige richten zich voornamelijk op de godsdienst, anderen ook op de Arabische taal en weer andere op de maatschappelijke en politieke invloed.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Islamoloog

Er zijn geen opleidingen Islamoloog aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Islamoloog in werkt

Bekijk alle opleidingen Algemeen


Islamoloog worden: Omscholen tot Islamoloog

Als je je wilt omscholen tot Islamoloog is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Islamoloog zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Islamoloog dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Islamoloog

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Islamoloog

Als je Islamoloog wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Islamoloog zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Islamoloog

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Islamoloog?


Competenties en Vaardigheden Islamoloog:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Islamoloog.

Welke competenties heeft een Islamoloog nodig?

Een Islamoloog heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Sociabiliteit
Sociabiliteit

Steekwoorden: sociaal, netwerken, luisteren, spontaan, inzicht in omgeving

Omschrijving

Deze personen bewegen zich gemakkelijk in groepen mensen. Ze zijn dan ook vaak in het gezelschap van veel mensen en stappen gemakkelijk op ombekende mensen af. Deze mensen hebben over het algemeen een groot netwerk, dat ze inzetten voor verschillende doeleinden. Vaak zijn deze mensen lid van een vereniging of commissie.

Sterke punten
Een competentie die in verband staat met sociabiliteit is de competentie netwerken. Deze mensen hebben vaak een groot netwerk en vergroten dit netwerk met gemak. Daarnaast zijn deze mensen vaak spontaan, ze spreken onbekenden gemakkelijk aan en luisteren met gemeende interesse naar deze mensen.

Zwakke punten
Een zwak punt van deze mensen kan zijn dat ze zich teveel bemoeien met anderen. Zij willen zo graag in contact komen met anderen dat ze zich opdringen.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Islamoloog

 • Effectief communiceren
 • Luisteren
 • Openheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Taalkennis
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Integriteit
 • Emotionele intelligentie
 • Bemiddelen
 • Betrouwbaar
 • Verantwoording
 • Geheimhouding

Persoonlijkheid en Eigenschappen Islamoloog

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Islamoloog passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Islamoloog nodig? 

De Islamoloog heeft veel kennis van de islamologie en is bericht zich hierin te verdiepen en op de hoogte te blijven. De Islamoloog moet onderlinge verbanden kunnen analyseren en eventueel onderzoek doen naar ontwikkelingen (Waarnemer). Daarnaast houdt de Islamoloog rekening met andere mensen en andere geloofsovertuigingen en verhoudingen (Gever).

Bekijk de persoonstypen voor Islamoloog


Eigenschappen Islamoloog

 • Empatisch
 • Behulpzaam
 • Vriendelijk
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Islamoloog

Wat zijn de baankansen voor een Islamoloog?

Er is een kleine vraag naar kundige Islamologen. Door je te blijven verdiepen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan de Islamoloog ook doorgroeien.

De actuele kans op werk voor een Islamoloog

Het beroep Islamoloog is onderdeel van de beroepsfamilie Theologen. De kans op werk voor de beroepsfamilie Theologen is in de huidige periode matig

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Islamoloog

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Islamoloog

Je kunt als Islamoloog een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Islamoloog is onderdeel van de beroepsfamilie Theologen. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Islamoloog


Organisaties waar een Islamoloog werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Islamoloog meestal werkt.

Waar werkt een Islamoloog?

De Islamoloog kan voor verschillende organisaties werken, maar bijvoorbeeld ook als zelfstandige werkzaam zijn. De Islamoloog kan in verschillende branches werken, denk hierbij aan het onderwijs, de journalistiek of meer in de richting van de theologie en religie. De Islamoloog kan in zowel de profit als de non-profit sector werkzaam zijn.


Netwerk Islamoloog

Met wie werkt een Islamoloog samen? 

De Islamoloog heeft een breed netwerk binnen de islam en afhankelijk van de organisatie waar de Islamoloog voor werkt, ook met bijvoorbeeld andere journalisten en theologen.


Islamoloog

Interview met een Islamoloog

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Alles over het beroep Islamoloog in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van onbekend

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar