Leraar Basklarinet Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Leraar Basklarinet? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Leraar Basklarinet, zoals: "Wat doet een Leraar Basklarinet?", of "Wat verdient een Leraar Basklarinet? of "Hoe word je een Leraar Basklarinet?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Leraar Basklarinet nodig heeft.Wat is een Leraar Basklarinet?

 

De basklarinet leraar leert zijn/haar leerlingen het instrument basklarinet bespelen. De basklarinet leraar kiest in het begin muziek voor de leerling zodat deze stapsgewijs moeilijkere stukken leert spelen. De basklarinet leraar legt ook uit hoe de muziek in het algemeen werkt. Hoe noten gelezen moeten worden en wat toonaarden en toonladders zijn. Het is belangrijk dat de basklarinet leraar zijn/haar leerling laat begrijpen hoe een muzikaal stuk in elkaar zit. De leerling snapt dan wat er gebeurt als hij/zij een stuk speelt.                

Daarnaast is het aan de basklarinet leraar om naast de leerling te zitten terwijl deze haar huiswerk laat horen. De basklarinet leraar zal in het begin vooral bezig zijn de fouten eruit te halen maar naarmate de leerling beter wordt , en afhankelijk van het niveau van de leerling, gaat het er ook om hoe de leerling de goede noot speelt. Als een leerling het noten lezen beheerst, is het zaak dat de basklarinet leraar de leerling leert spelen met gevoel. Vanaf dat punt kan de leerling alleen maar beter en beter worden. Ook is het aan de basklarinet leraar om in te zien wanneer een leerling te goed wordt voor hem/haar. Dan is het in het belang van de leerling dat deze naar een basklarinet leraar gaat die op een hoger niveau zit.               

Past het beroep Leraar Basklarinet bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Leraar Basklarinet

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Docent Basklarinet


Vacatures Leraar Basklarinet

Er zijn geen vacatures Leraar Basklarinet aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Leraar Basklarinet in werkt.

Meer weten over de sector waar een Leraar Basklarinet in werkt

Bekijk werken in Onderwijs

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Leraar Basklarinet

Wat verdient een Leraar Basklarinet?

 

Voor het salaris hangt het er helemaal vanaf of de basklarinet leraar full time les geeft of part time en of de leraar veel vraagt of weinig. Dit hangt ook weer af van het soort les dat de leraar geeft. De basklarinet leraar kan voor privé les uiteraard meer vragen dan voor een groepsles. En dan ligt het er ook aan of de leraar aan een muziekschool les geeft of dat hij/zij een eigen uur prijs kan bepalen.              

Als het bekend is dat een basklarinet leraar goed is, zal deze best veel kunnen vragen per uur. De basklarinet leraar heeft in dat geval al een goede naam en mensen die zichzelf of hun kinderen echt beter willen laten worden zullen hier ook veel geld voor over hebben.       

Het is als basklarinet leraar dus zaak dat je je eerst bewijst. Uiteraard helpt het ook mee als de basklarinet leraar aan het conservatoriom les heeft gehad. Dit zegt iets over de muzikale bekwaamheid van de leraar.   

Salarisschaal Leraar Basklarinet

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Leraar Basklarinet

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Leraar Basklarinet


Leraar Basklarinet worden: Opleidingen tot Leraar Basklarinet

Wil je Leraar Basklarinet worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Leraar Basklarinet.

Hoe word je een Leraar Basklarinet? 

 

Als de basklarinet leraar de basklarinet goed kan bespelen en daarbij ook verstand heeft van muziek, kan de basklarinet leraar dit doceren aan leerlingen. Wel is het in deze belangrijk dat de basklarinet leraar het ook leuk vindt om de techniek over te brengen aan leerlingen. Het doceren moet de leraar in die zin wel liggen. Anders is het niet interessant voor zowel de leerling als de leraar.       

Het is goed mogelijk dat de basklarinet leraar het lesgeven naast een andere baan doet in de avonduren. Echter, ook zijn er veel basklarinet leraren die werken aan een muziekschool. Dit gebeurt dan eerder full time. Ook is het mogelijk dat de basklarinet leraar vanuit huis full time doceert.           

Als de basklarinet leraar op een heel hoog niveau les geeft ( bijvoorbeeld aan het conservatorium ) dan is het wel een vereiste dat basklarinet leraar zelf ook een dergelijke opleiding heeft genoten. De hoogst gewaardeerde opleiding is het conservatorium. Hier leer je niet alleen een instrument op niveau te bespelen, ook leer je zelf te componeren. De basklarinet leraar moet zeer muzikaal zijn om aan deze school een opleiding te volgen. Echter, er zijn ook muziek cursussen die de leraar kan volgen.                        

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Leraar Basklarinet

Er zijn geen opleidingen Leraar Basklarinet aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Leraar Basklarinet in werkt

Bekijk alle opleidingen Onderwijs


Leraar Basklarinet worden: Omscholen tot Leraar Basklarinet

Als je je wilt omscholen tot Leraar Basklarinet is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Leraar Basklarinet zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Leraar Basklarinet dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Leraar Basklarinet

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Leraar Basklarinet

Als je Leraar Basklarinet wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Leraar Basklarinet zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Leraar Basklarinet

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Leraar Basklarinet?


Competenties en Vaardigheden Leraar Basklarinet:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Leraar Basklarinet.

Welke competenties heeft een Leraar Basklarinet nodig?

Een Leraar Basklarinet heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Coachen
Coachen

Wat betekent de competentie coachen? De competentie coachen heeft de steekwoorden: motiveren, leiderschap, assertiviteit, luisteren

Omschrijving

In teamverband kunnen deze mensen ervoor zorgen dat taken voltooid worden. De coach motiveert anderen, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. De coach is betrokken en wil het beste voor zichzelf en voor de ander. Deze mensen luisteren goed en proberen de juiste vragen te stellen. Op die manier proberen ze anderen een bepaalde ontwikkeling door te laten maken.

Sterke punten
De coaches kunnen anderen vaak goed inspireren en motiveren. Bij tegenslagen zijn dit de mensen die het team en de werkzaamheden weer op gang krijgen. Ze motiveren niet alleen, maar zijn over het algemeen ook goede leiders. Ze kunnen mensen aansturen en begeleiden. Daarnaast zijn deze coaches over het algemeen betrouwbaar en willen ze iedereen graag helpen. Deze mensen zijn vaak zelfverzekerd en willen het beste voor zichzelf en voor de ander.

Zwakke punten
Het is mogelijk dat de betrokkenheid van de coach zo groot wordt, dat de prioriteiten op verkeerde aspecten komen te liggen. Deze grote betrokkenheid kan ervoor zorgen dat anderen zich gecontroleerd voelen.

Creativiteit
Creativiteit

Steekwoorden: durf, lateraal denken, initiatief, verfrissend

Omschrijving

Bij een project of opdracht is het handig om er een creatieveling bij te hebben. Deze mensen komen vaak met verfrissende ideeën input. Wanneer werkzaamheden vastlopen, kan deze creatieveling met goede oplossingen komen. Creatievelingen kunnen omspringen met veranderende omstandigheden op de werkvloer.

Sterke punten
Deze mensen zijn goed in out-of-the-box denken, zij kunnen vaste patronen of ideeën loslaten en komen met een compleet nieuw perspectief. Deze mensen hebben vaak lef en zijn initiatiefrijk. Zij komen vaak zelf met andere oplossingen.

Zwakke punten
Creatieve mensen hebben vaak veel verschillende ideeën, maar dit kunnen er ook teveel zijn. Deze mensen kunnen dan ook vaker nogal chaotisch overkomen. Hun ideeën bestaan voor het overgrote deel uit losse flodders en duidelijkheid ontbreekt dan. Deze mensen hebben vaak wel een goede sfeer of inspiratie nodig. Ontbreekt het hieraan, dan kan de creatieveling nog weleens vastlopen. Bepaalde creatievelingen kunnen erg eigenwijs zijn, zij hebben dan het idee dat hun plan het beste is.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Vaardigheden Leraar Basklarinet

 • Stimuleren
 • Luisteren
 • Feedback geven
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Voorspellen
 • Nieuwe oplossingen bedenken
 • Out of the box denken
 • Durf
 • Vasthoudendheid
 • Methodisch werken
 • Zelfmanagement

Persoonlijkheid en Eigenschappen Leraar Basklarinet

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Leraar Basklarinet passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Leraar Basklarinet nodig? 

 

De basklarinet leraar moet de leiding kunnen nemen. Dit is meer het geval als de basklarinet leraar een groep les geeft dan wanneer hij/zij privé les geeft.  Maar ook in het laatste geval is het belangrijk dat de basklarinet leraar  overwicht heeft naar de leerlingen toe. Zij moeten namelijk luisteren naar de leraar en dit kan alleen als de leraar in kwestie serieus genomen wordt. Zeker bij kinderen kan dit nog best lastig zijn. Kinderen vinden een half uur achter elkaar hetzelfde doen vaak eentonig en dan is het belangrijk dat de leraar voortdurend de aandacht blijft vasthouden.               

Ook is het belangrijk dat de basklarinet leraar goed luistert naar zijn/haar pupillen. Soms wordt een stuk foutloos gespeeld maar moet de basklarinet leraar alsnog punten van kritiek kunnen geven. Het is dus belangrijk dat de leraar goed observeert en ten alle tijden kritisch kan zijn. Alleen zo worden de leerlingen beter.               

Bekijk de persoonstypen voor Leraar Basklarinet


Eigenschappen Leraar Basklarinet

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Leraar Basklarinet

Wat zijn de baankansen voor een Leraar Basklarinet?

 

Het is voor de basklarinet leraar  alleen mogelijk om te groeien in het doceren van basklarinet  spelen. Als de leraar door veel ervaring aan verschillende muziekscholen heeft laten zien dat hij/zij goed is en leerlingen echt beter leert spelen, dan kan het mogelijk zijn dat de basklarinet leraar aan leerlingen met een hoger niveau les gaat geven.   

De basklarinet leraar  zal dan ook meer geld per uur kunnen vragen.

De actuele kans op werk voor een Leraar Basklarinet

De kans op werk voor het beroep Leraar Basklarinet is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Leraar Basklarinet

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Leraar Basklarinet

Je kunt als Leraar Basklarinet een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Leraar Basklarinet is onderdeel van de beroepsfamilie Muziekleraren (particulier). Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Leraar Basklarinet


Organisaties waar een Leraar Basklarinet werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Leraar Basklarinet meestal werkt.

Waar werkt een Leraar Basklarinet?

 

De basklarinet leraar  werkt eigenlijk vooral voor non profit organisaties. De basklarinet leraar  werkt of vanuit huis of  vanuit een muziekschool of vanuit het conservatorium. Alle organisaties waar de basklarinet  leraar voor werkt zijn niet uit op winst en hebben geen commerciële doeleinden. Het gaat gewoon om onderwijs in de muziek en onderwijs heeft over het algemeen geen profit inslag.               

Meer weten over werken in de Onderwijs & Training?

Bekijk werken in Onderwijs & Training

Netwerk Leraar Basklarinet

Met wie werkt een Leraar Basklarinet samen? 

 

 Elke basklarinet leraar heeft contact met zijn/haar pupillen. Dit kan soms interessant zijn omdat de leerlingen door vertellen dat de lessen van de basklarinet leraar  in kwestie goed zijn. Het is goed mogelijk dat de basklarinet leraar door zijn/haar leerlingen aan meer leerlingen komt en dit betekent een extra bron van inkomsten.   

Als de basklarinet leraar  aan een muziekschool doceert, dan zal deze contact hebben met andere basklarinet leraren. Dit kan handig zijn voor het uitwisselen van informatie of van muziek. Omdat de basklarinet leraren in hetzelfde vak zitten kunnen ze elkaar helpen. Ook als de basklarinet leraar een keer verzuimd is, zou hij in deze een beroep kunnen doen op een collega basklarinet leraar.  

Op een muziekschool heeft de basklarinet leraar tevens te maken met leraren van andere instrumenten. Ook dit kan functioneel zijn. Als er een leerling is die een instrument bespeelt maar liever basklarinet wil gaan spelen dan kan de collega muziek leraar hem/haar doorverwijzen.        


 • Leerlingen
 • Leraar Basklarinet
 • Leraar Muziek
Leraar Basklarinet

Interview met een Leraar Basklarinet

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Leraar Basklarinet:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Leraar Basklarinet verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Leraar Basklarinet?

De beroepen die verwant zijn aan Leraar Basklarinet zijn:
Leraar Basgitaar
Salaris: €1000 tot €4000
Opleiding: Geen
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Leraar Basklarinet in één oogopslag

Sector:

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Leerlingen
 • Leraar Basklarinet
 • Leraar Muziek

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1000 tot €4000

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar