Lobbyist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Lobbyist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Lobbyist? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Lobbyist wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Lobbyist, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Lobbyist


Vacatures Lobbyist

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Lobbyist?

De Lobbyist richt zich in het werk op het beïnvloeden van bestuurlijke machtscentra. Denk hierbij aan bestuurders van organisaties, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, onderzoekers en anderen die werkzaam zijn in de publieke sector. De Lobbyist houdt zich bezig met lobbyen: het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen.

De Lobbyist maakt geen deel uit van de bestuursorganen en het initiatief van het contact ligt dan ook bij de Lobbyist. De Lobbyist is als het ware een derde partij die buiten het zicht van de openbaarheid probeert invloed uit te oefenen. Lobbyen gebeurt op alles bestuursniveaus en kan zich richten op overheden, parlementen, maar ook maatschappelijke instellingen en bedrijven en het bestuur van de ‘gewone’ sportvereniging.

De Lobbyist kan zich richten op het invoeren of wijzigen van regels en op het verkrijgen van vergunningen, registraties, subsidies, licenties en posities. De Lobbyist doet dit met het oog op een betere positionering in het publieke krachtenveld. De Lobbyist probeert zo invloed uit te oefenen en wijzigingen door te laten voeren. De Lobbyist probeert informeel formele gezagsdragers te beïnvloeden.

Het doel van de Lobbyist is het legitiem behartigen van (politieke) belangen. De Lobbyist heeft hiervoor verschillende manieren om te lobbyen: informeel, formeel, via de publiciteit of juist meer op de achtergrond. De Lobbyist moet weten welke aanpak op dat moment het beste is om het doel te bereiken.


Past het beroep Lobbyist bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Lobbyist per stad

Vacatures Lobbyist Alkmaar

Vacatures Lobbyist Almelo

Vacatures Lobbyist Almere

Vacatures Lobbyist Alphen aan den Rijn

Vacatures Lobbyist Amersfoort

Vacatures Lobbyist Amstelveen

Vacatures Lobbyist Amsterdam

Vacatures Lobbyist Apeldoorn

Vacatures Lobbyist Arnhem

Vacatures Lobbyist Assen

Vacatures Lobbyist Bergen op Zoom

Vacatures Lobbyist Breda

Vacatures Lobbyist Capelle aan den IJssel

Vacatures Lobbyist Delft

Vacatures Lobbyist Den Bosch

Vacatures Lobbyist Den Haag

Vacatures Lobbyist Den Helder

Vacatures Lobbyist Deventer

Vacatures Lobbyist Doetinchem

Vacatures Lobbyist Dordrecht

Vacatures Lobbyist Ede

Vacatures Lobbyist Eindhoven

Vacatures Lobbyist Emmen

Vacatures Lobbyist Enschede

Vacatures Lobbyist Gouda

Vacatures Lobbyist Groningen

Vacatures Lobbyist Haarlem

Vacatures Lobbyist Haarlemmermeer

Vacatures Lobbyist Heerlen

Vacatures Lobbyist Helmond

Vacatures Lobbyist Hengelo

Vacatures Lobbyist Hilversum

Vacatures Lobbyist Hoogeveen

Vacatures Lobbyist Hoorn

Vacatures Lobbyist Katwijk

Vacatures Lobbyist Leeuwarden

Vacatures Lobbyist Leiden

Vacatures Lobbyist Lelystad

Vacatures Lobbyist Maastricht

Vacatures Lobbyist Middelburg

Vacatures Lobbyist Nieuwegein

Vacatures Lobbyist Nijmegen

Vacatures Lobbyist Oss

Vacatures Lobbyist Purmerend

Vacatures Lobbyist Roermond

Vacatures Lobbyist Roosendaal

Vacatures Lobbyist Rotterdam

Vacatures Lobbyist Schiedam

Vacatures Lobbyist Spijkenisse

Vacatures Lobbyist Terneuzen

Vacatures Lobbyist Tilburg

Vacatures Lobbyist Utrecht

Vacatures Lobbyist Veenendaal

Vacatures Lobbyist Venlo

Vacatures Lobbyist Vlaardingen

Vacatures Lobbyist Westland

Vacatures Lobbyist Zaanstad

Vacatures Lobbyist Zeist

Vacatures Lobbyist Zoetermeer

Vacatures Lobbyist Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Lobbyist

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Lobbyist?

Het startsalaris van de Lobbyist ligt rond de €2000,- en kan oplopen tot €5000,- naarmate meer ervaringen en successen aanwezig zijn.


Meer weten over het salaris Lobbyist

Salaris aankomend Lobbyist Salaris junior Lobbyist Wat is het salaris van een medior Lobbyist? Welk salaris krijgt een senior Lobbyist?


Hoe word je een Lobbyist? 

Er zijn specifieke opleidingen/cursussen om Lobbyist te kunnen worden. Deze opleiding is geen vereiste, kennis van de sector en het beïnvloedingsproces zijn vaak belangrijker.

Opleidingen Lobbyist

Masterclass: Public Affairs | november
Raakt jouw werk de belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding van jouw organisatie en wil je dit nog strategischer aanpakken? Met de Masterclass Public Affairs geven wij je de tools in handen om
Masterclass: Public Affairs | november
Masterclass Public Affairs | september
Raakt jouw werk de belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding van jouw organisatie en wil je dit nog strategischer aanpakken? Met de Masterclass Public Affairs geven wij je de tools in handen om
Masterclass Public Affairs | september
Masterclass: Public Affairs voor communicatieprofessionals | december
Veel professionals zijn van mening dat communicatie en public affairs nauw met elkaar verbonden. Zij zien public affairs dan ook als een vorm van strategische communicatie. Zowel in communicatie als
Masterclass: Public Affairs voor communicatieprofessionals | december
MBO Workshop - Concerncommunicatie (met coaching)
Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. …
MBO Workshop - Concerncommunicatie (met coaching)
Workshop: Stakeholdermanagement: wie moet jij kennen en wie moet jou kennen? | december
Voor iedere professional die te maken heeft met public affairs, advocacy of communicatie is stakeholdermanagement een belangrijk aspect van zijn of haar werk. Hoe kun je hier structureel vorm en
Workshop: Stakeholdermanagement: wie moet jij kennen en wie moet jou kennen? | decemberOmscholen tot Lobbyist

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Lobbyist. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Lobbyist

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Lobbyist

Als je Lobbyist wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Lobbyist zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Lobbyist

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Lobbyist?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Lobbyist

Een Lobbyist heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Initiatief ontplooien
Initiatief ontplooien

Steekwoorden: proactief, ondernemend, toekomst, ambitieus

Omschrijving

Deze personen komen zelf met oplossingen of nieuwe ideeën. Ze zien bepaalde kansen en proberen hierop in te spelen. Met het oplossen van problemen of het maken van taken reageren deze personen proactief. Ze staan vooraan om iets te ondernemen.

Sterke punten
Proactiviteit is een eigenschap die direct wordt gekoppeld aan initiatiefnemende personen. Ze zijn ook ambitieus. Ze willen dingen verbeteren, problemen oplossen, doelen stellen en die ook bereiken. Daarnaast komen ze vaak met creatieve ideeën en kijken daarbij optimistisch naar de toekomst.

Zwakke punten
Deze personen kunnen overijverig overkomen. Ze hebben altijd ideeën en oplossingen. Deze competentie wordt dan ook weleens gekoppeld aan de term bemoeial. Een idee opperen wanneer dit niet gewenst is, kan voor veel mensen frustrerend zijn. Daarnaast kunnen iniatiefnemers betweterig overkomen, omdat zij altijd vooraan staan. Anderen krijgen dan minder kans hun ideeën op tafel te leggen.

 

Netwerken
Netwerken

Steekwoorden: spontaan, relaties, nieuwe contacten, sociabiliteit

Omschrijving

Deze mensen bouwen relaties en netwerken op met verschillende mensen. En deze netwerken en relaties gebruiken ze om in de toekomst zaken voor elkaar te krijgen. Deze netwerkers zijn vaak in het gezelschap van anderen en leggen vaak gemakkelijk contact met mensen. Ook vinden deze mensen het leuk om nieuwe dingen uit te proberen om op die manier nieuwe contacten te leggen. Ze brengen mensen binnen in hun netwerk met elkaar in contact zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Sterke punten
Deze mensen nemen vaak initiatief op verschillende gebieden. Op een proactieve manier proberen ze nieuwe relaties te leggen. Deze mensen kunnen vaak goed luisteren en zich inleven in andere personen. Deze netwerkers zijn hulpvaardig, spontaan en erg sociaal.

Zwakke punten
Mensen die te graag willen netwerken kunnen ‘gemaakt’ overkomen en opdringerig overkomen. Het lijkt ze niet meer te gaan om de persoon maar puur om hun netwerk uit te breiden. Daarnaast kunnen ze zich ook teveel inleven in anderen. Het lijkt dan of ze zich overal mee willen bemoeien.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Steekwoorden Competentie Onafhankelijkheid:

zelfverzekerd, zelfkennis, zelfontwikkeling, kritisch, zelfstandig

Omschrijving

Deze mensen nemen beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en niet zozeer op basis van overtuigingen van anderen. Deze mensen hebben vaak een duidelijke koers en laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zij werken zelfstandig en durven besluiten te nemen. Ze kijken kritisch naar het werk en hun functioneren, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Sterke punten
Over het algemeen zijn deze mensen zelfverzekerd en beschikken ze over een goede zelfkennis en –ontwikkeling. Zij zetten voor zichzelf een bepaalde koers uit en bewandelen zelfstandig de weg ernaar toe.

Zwakke punten
Onafhankelijke mensen kunnen afstandelijk overkomen. Ze doen vaak dingen zelfstandig en hierdoor kan het voor omgeving lijken alsof ze zich afsluiten. Nog een gevaar van zelfstandig werken is stress. Onafhankelijke mensen vinden het lastig om hulp te vragen, waardoor de werkdruk enorm kan oplopen. 

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Visie
Visie

Steekwoorden: toekomst, zelfontwikkeling, resultaatgericht, zelfkennis

Omschrijving

Deze mensen hebben een duidelijk toekomstbeeld. Hierbij houden ze rekening met de verschillende mogelijkheden en wegen die zij kunnen bewandelen. Deze mensen kunnen zaken vanaf een afstand bekijken en objectieve besluiten nemen. Verder onderzoeken deze mensen vaak nieuwe dingen en willen ze graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Sterke punten
Deze mensen hebben een duidelijke visie, die ze goed onder woorden kunnen brengen. Ze willen dit toekomstbeeld bereiken en zijn dus resultaatgericht. Bovendien hebben ze vaak een goede zelfkennis en zelfontwikkeling. 

Zwakke punten
Mensen kunnen een te abstracte of onrealistische visie hebben. Ze hebben dan niet helder in hun hoofd waar ze naar toe willen en hoe ze dit moeten bereiken. Ook kunnen ze koppig en eigenwijs overkomen omdat ze teveel aan hun visie vasthouden. Ze zijn er dan van overtuigd dat hun visie de beste is.

 

Vaardigheden Lobbyist

 • Luistervaardigheid
 • Kansen zien
 • Contacten leggen
 • Resultaatgerichtheid
 • Argumentatiekracht
 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Prioriteiten stellen
 • Proactiviteit
 • Ondernemendheid
 • Oplossingsgerichtheid
 • Zelfsturing
 • Zelfontwikkeling
 • Durf
 • Doelgericht werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Ambitie
 • Voorstellingsvermogen
 • Toekomstgerichtheid
 • Probleemoplossend
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Lobbyist nodig? 

De Lobbyist gaat zelfverzekerd en doelgericht te werk (Succesvolle werker). Daarnaast moet de Lobbyist ook onafhankelijk zijn om als derde partij invloed te kunnen uitoefenen (Baas). 


Eigenschappen Lobbyist

 • Zelfverzekerdheid
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiasme
 • OndernemendheidWat zijn de baankansen voor een Lobbyist?

Er zijn slechts een gering aantal vacatures te vinden voor de functie van Lobbyist.


Doorgroei mogelijkheden Lobbyist

Het beroep Lobbyist is onderdeel van de beroepsfamilie Communicatie- en public relations adviseurs.


Waar werkt een Lobbyist?

De Lobbyist probeert bestuurlijke machtscentra en formele gezagsdragers te beïnvloeden. De Lobbyist probeert meestal invloed uit te oefenen in de publieke sector.


Met wie werkt een Lobbyist samen? 

De Lobbyist heeft geregeld contact met de gezagsvoerders en bestuurlijke machtscentra waar de Lobbyist probeert invloed uit te oefenen.


Lobbyist

Verwante beroepen Lobbyist:

PR Adviseur
Salaris: €2000 tot €4000
Opleiding: HBO WO
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Directeur Public Relations
Salaris: €4500 tot €6500
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO WO MBA
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Lobbyist in één oogopslag

Baankans

Huidige aantal vacatures

3Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar