Lobbyist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Lobbyist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Lobbyist. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Lobbyist nodig heeft.Wat doet een Lobbyist? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Lobbyist?

De Lobbyist richt zich in het werk op het beïnvloeden van bestuurlijke machtscentra. Denk hierbij aan bestuurders van organisaties, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, onderzoekers en anderen die werkzaam zijn in de publieke sector. De Lobbyist houdt zich bezig met lobbyen: het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen.

De Lobbyist maakt geen deel uit van de bestuursorganen en het initiatief van het contact ligt dan ook bij de Lobbyist. De Lobbyist is als het ware een derde partij die buiten het zicht van de openbaarheid probeert invloed uit te oefenen. Lobbyen gebeurt op alles bestuursniveaus en kan zich richten op overheden, parlementen, maar ook maatschappelijke instellingen en bedrijven en het bestuur van de ‘gewone’ sportvereniging.

De Lobbyist kan zich richten op het invoeren of wijzigen van regels en op het verkrijgen van vergunningen, registraties, subsidies, licenties en posities. De Lobbyist doet dit met het oog op een betere positionering in het publieke krachtenveld. De Lobbyist probeert zo invloed uit te oefenen en wijzigingen door te laten voeren. De Lobbyist probeert informeel formele gezagsdragers te beïnvloeden.

Het doel van de Lobbyist is het legitiem behartigen van (politieke) belangen. De Lobbyist heeft hiervoor verschillende manieren om te lobbyen: informeel, formeel, via de publiciteit of juist meer op de achtergrond. De Lobbyist moet weten welke aanpak op dat moment het beste is om het doel te bereiken.

Past het beroep Lobbyist bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Lobbyist

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: public affairs


Vacatures Lobbyist

Op zoek naar een nieuwe baan als Lobbyist? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Lobbyist. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Lobbyist per ervaringsniveau

junior Lobbyist vacatures startend Lobbyist vacatures senior Lobbyist vacatures beginnend Lobbyist vacatures trainee Lobbyist vacatures leidinggevend Lobbyist vacatures medior Lobbyist vacatures aankomend Lobbyist vacatures ervaren Lobbyist vacatures leerling Lobbyist vacatures vacatures omscholen tot Lobbyist vacatures opleiding tot Lobbyist

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Lobbyist

Wat verdient een Lobbyist?

Het startsalaris van de Lobbyist ligt rond de €2000,- en kan oplopen tot €5000,- naarmate meer ervaringen en successen aanwezig zijn.

Salarisschaal Lobbyist

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Lobbyist

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Lobbyist


Bekijk het salaris Lobbyist per ervaringsniveau

Salaris junior Lobbyist Wat verdient een startend Lobbyist? Wat is het loon senior Lobbyist? beginnend Lobbyist salaris Maximaal salaris trainee Lobbyist Hoeveel verdient een leidinggevend Lobbyist? Wat is het salaris van een medior Lobbyist? Salaris aankomend Lobbyist Wat verdient een ervaren Lobbyist? Welk salaris krijgt een leerling Lobbyist?


Lobbyist worden: Opleidingen tot Lobbyist

Wil je Lobbyist worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Lobbyist.

Hoe word je een Lobbyist? 

Er zijn specifieke opleidingen/cursussen om Lobbyist te kunnen worden. Deze opleiding is geen vereiste, kennis van de sector en het beïnvloedingsproces zijn vaak belangrijker.

Opleidingen Lobbyist

Leergang Public Affairs
Leergang Public Affairs Public Affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid- en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die …
Leergang Public Affairs
Masterclass Public Affairs - Dag
Je wilt je kennis van public affairs verder uitbreiden op C-niveau. Met deze korte, praktijkgerichte training van SRM vergroot je direct je waarde voor de organisatie. Niveau C is het …
Masterclass Public Affairs - Dag
Collegereeks Public Affairs & Stakeholdermanagement
Collegereeks Public Affairs & Stakeholdermanagement Home Opleidingen Collegereeks Public Affairs & Stakeholdermanagement Introductie Sprekers Inhoud Data en aanmelden Kosten In het kort Breukelen 9 november 2021 6 bijeenkomsten van 16.00 …
Collegereeks Public Affairs & Stakeholdermanagement
Vierdaagse Masterclass Public Affairs & Lobby
Wordt 2022 het jaar waarin jij jouw lobby nog krachtiger neer gaat zetten? Met de Masterclass Public Affairs en Lobby begin je goed voorbereid aan het nieuwe jaar. We zien
Vierdaagse Masterclass Public Affairs & Lobby
Masterclass Public Affairs - Virtual Classroom
Je wilt je kennis van public affairs verder uitbreiden op C-niveau. Met deze korte, praktijkgerichte training van SRM vergroot je direct je waarde voor de organisatie. Niveau C is het …
Masterclass Public Affairs - Virtual ClassroomLobbyist worden: Omscholen tot Lobbyist

Als je je wilt omscholen tot Lobbyist is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Lobbyist zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Lobbyist dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Lobbyist

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Lobbyist

Als je Lobbyist wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Lobbyist zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Lobbyist

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Lobbyist?


Competenties en Vaardigheden Lobbyist:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Lobbyist.

Welke competenties heeft een Lobbyist nodig?

Een Lobbyist heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Initiatief ontplooien
Initiatief ontplooien

Steekwoorden: proactief, ondernemend, toekomst, ambitieus

Omschrijving

Deze personen komen zelf met oplossingen of nieuwe ideeën. Ze zien bepaalde kansen en proberen hierop in te spelen. Met het oplossen van problemen of het maken van taken reageren deze personen proactief. Ze staan vooraan om iets te ondernemen.

Sterke punten
Proactiviteit is een eigenschap die direct wordt gekoppeld aan initiatiefnemende personen. Ze zijn ook ambitieus. Ze willen dingen verbeteren, problemen oplossen, doelen stellen en die ook bereiken. Daarnaast komen ze vaak met creatieve ideeën en kijken daarbij optimistisch naar de toekomst.

Zwakke punten
Deze personen kunnen overijverig overkomen. Ze hebben altijd ideeën en oplossingen. Deze competentie wordt dan ook weleens gekoppeld aan de term bemoeial. Een idee opperen wanneer dit niet gewenst is, kan voor veel mensen frustrerend zijn. Daarnaast kunnen iniatiefnemers betweterig overkomen, omdat zij altijd vooraan staan. Anderen krijgen dan minder kans hun ideeën op tafel te leggen.

 

Netwerken
Netwerken

Steekwoorden: spontaan, relaties, nieuwe contacten, sociabiliteit

Omschrijving

Deze mensen bouwen relaties en netwerken op met verschillende mensen. En deze netwerken en relaties gebruiken ze om in de toekomst zaken voor elkaar te krijgen. Deze netwerkers zijn vaak in het gezelschap van anderen en leggen vaak gemakkelijk contact met mensen. Ook vinden deze mensen het leuk om nieuwe dingen uit te proberen om op die manier nieuwe contacten te leggen. Ze brengen mensen binnen in hun netwerk met elkaar in contact zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Sterke punten
Deze mensen nemen vaak initiatief op verschillende gebieden. Op een proactieve manier proberen ze nieuwe relaties te leggen. Deze mensen kunnen vaak goed luisteren en zich inleven in andere personen. Deze netwerkers zijn hulpvaardig, spontaan en erg sociaal.

Zwakke punten
Mensen die te graag willen netwerken kunnen ‘gemaakt’ overkomen en opdringerig overkomen. Het lijkt ze niet meer te gaan om de persoon maar puur om hun netwerk uit te breiden. Daarnaast kunnen ze zich ook teveel inleven in anderen. Het lijkt dan of ze zich overal mee willen bemoeien.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Steekwoorden Competentie Onafhankelijkheid:

zelfverzekerd, zelfkennis, zelfontwikkeling, kritisch, zelfstandig

Omschrijving

Deze mensen nemen beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en niet zozeer op basis van overtuigingen van anderen. Deze mensen hebben vaak een duidelijke koers en laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zij werken zelfstandig en durven besluiten te nemen. Ze kijken kritisch naar het werk en hun functioneren, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Sterke punten
Over het algemeen zijn deze mensen zelfverzekerd en beschikken ze over een goede zelfkennis en –ontwikkeling. Zij zetten voor zichzelf een bepaalde koers uit en bewandelen zelfstandig de weg ernaar toe.

Zwakke punten
Onafhankelijke mensen kunnen afstandelijk overkomen. Ze doen vaak dingen zelfstandig en hierdoor kan het voor omgeving lijken alsof ze zich afsluiten. Nog een gevaar van zelfstandig werken is stress. Onafhankelijke mensen vinden het lastig om hulp te vragen, waardoor de werkdruk enorm kan oplopen. 

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Visie
Visie

Steekwoorden: toekomst, zelfontwikkeling, resultaatgericht, zelfkennis

Omschrijving

Deze mensen hebben een duidelijk toekomstbeeld. Hierbij houden ze rekening met de verschillende mogelijkheden en wegen die zij kunnen bewandelen. Deze mensen kunnen zaken vanaf een afstand bekijken en objectieve besluiten nemen. Verder onderzoeken deze mensen vaak nieuwe dingen en willen ze graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Sterke punten
Deze mensen hebben een duidelijke visie, die ze goed onder woorden kunnen brengen. Ze willen dit toekomstbeeld bereiken en zijn dus resultaatgericht. Bovendien hebben ze vaak een goede zelfkennis en zelfontwikkeling. 

Zwakke punten
Mensen kunnen een te abstracte of onrealistische visie hebben. Ze hebben dan niet helder in hun hoofd waar ze naar toe willen en hoe ze dit moeten bereiken. Ook kunnen ze koppig en eigenwijs overkomen omdat ze teveel aan hun visie vasthouden. Ze zijn er dan van overtuigd dat hun visie de beste is.

 

Vaardigheden Lobbyist

 • Luisteren
 • Vasthoudendheid
 • Doelgericht
 • Toekomstgericht
 • Ambitie
 • Argumenteren
 • Resultaatgerichtheid
 • Eigen mening
 • Zelfmanagement
 • Kansen zien
 • Contacten leggen
 • Probleem oplossen
 • Oplossingsgericht
 • Ondernemend
 • Proactief
 • Zelfvertrouwen
 • Keuzes maken
 • Beslissen
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Lobbyist

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Lobbyist passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Lobbyist nodig? 

De Lobbyist gaat zelfverzekerd en doelgericht te werk (Succesvolle werker). Daarnaast moet de Lobbyist ook onafhankelijk zijn om als derde partij invloed te kunnen uitoefenen (Baas). 

Bekijk de persoonstypen voor Lobbyist


Eigenschappen Lobbyist

 • Zelfverzekerd
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiast
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Lobbyist

Wat zijn de baankansen voor een Lobbyist?

Er zijn slechts een gering aantal vacatures te vinden voor de functie van Lobbyist.

De actuele kans op werk voor een Lobbyist

De kans op werk voor het beroep Lobbyist is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

161

Baankans Lobbyist

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Lobbyist

Je kunt als Lobbyist een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Lobbyist is onderdeel van de beroepsfamilie Communicatie- en public relations adviseurs. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Lobbyist


Organisaties waar een Lobbyist werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Lobbyist meestal werkt.

Waar werkt een Lobbyist?

De Lobbyist probeert bestuurlijke machtscentra en formele gezagsdragers te beïnvloeden. De Lobbyist probeert meestal invloed uit te oefenen in de publieke sector.

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Lobbyist

Met wie werkt een Lobbyist samen? 

De Lobbyist heeft geregeld contact met de gezagsvoerders en bestuurlijke machtscentra waar de Lobbyist probeert invloed uit te oefenen.


Lobbyist

Interview met een Lobbyist

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Lobbyist:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Lobbyist verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Lobbyist?

De beroepen die verwant zijn aan Lobbyist zijn:
PR Adviseur
Salaris: €2000 tot €4000
Opleiding: HBO WO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Directeur Public Relations
Salaris: €4500 tot €6500
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO WO MBA
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Lobbyist in één oogopslag

Baankans

Huidige aantal vacatures

161Ga direct naar