Boeken Maatschappelijk werker

De baankansen voor Maatschappelijk werkers zijn over het algemeen goed en niet per definitie conjunctuurgevoelig. Er zijn wel bepaalde aanliggende specialisaties waar dit meer voorkomt, zoals bijvoorbeeld schulhulpverlener of bewindvoerder. De vraag naar hen ging hard omhoog tijdens de financiële crisis.

Je kunt je specialiseren in een bepaalde doelgroep (ouderen, gehandicapten) of je kunt je gaan richten op management binnen je instelling. Je kan je ook gaan specialiseren in bijvoorbeeld psychotherapie of in bedrijfsmaatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk of in het ziekenhuis.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Maatschappelijk werker. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Maatschappelijk werker. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Maatschappelijk werker die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 16 beste boeken voor een Maatschappelijk werker:

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789070620240 | 70 pagina's

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker 1e druk is een boek van Nel Jagt uitgegeven bij Beroepsvereniging van Professionals In Sociaal Werk (Bpsw). ISBN 9789070620240 Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker - Nederlands | Druk: 4 | Hardcover | 9789035234994 | 608 pagina's

Een geordende 'gereedschapskist' voor maatschappelijk werkers beschrijven: dat stond Herman de Mönnink voor ogen bij het schrijven van dit boek. Het multimethodisch maatschappelijkwerkmodel (MMMW-model) dat in dit boek wordt beschreven, biedt een degelijke gereedschapskist, die de methodische praktijk van maatschappelijk werkers onderbouwt. De ontstress- en empowermentaanpak speelt hierin een belangrijke rol. Deze aanpak behelst het …

Maatschappelijk werk in model

Maatschappelijk werk in model

Maatschappelijk werk in model - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789066654808 | 192 pagina's

MAATSCHAPPELIJK WERK IN MODEL neemt het handelen van maatschappelijk werkers onder de loep. De hulpverlenende gesprekken die zij met cliënten voeren, worden door een zogenaamde sorteermachine gehaald. Geert van der Laan introduceerde deze "machine" in de vorm van een drie-wereldenmodel als hulpmiddel om de interactie tussen maatschappelijk werkers en cliënten te ontrafelen en te beoordelen. …

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789035230866 | 608 pagina's

Dagelijks werken maatschappelijk werkers aan het opsporen en reduceren van spanningsbronnen die mensen belemmeren in hun psychosociale functioneren. Met behulp van De gereedschapskist van de maatschappelijk werker kunnen maatschappelijk werkers eenduidig benoemen wat zij doen: hoe zij een probleemanalyse maken en hoe zij een beredeneerde keuze maken uit díe methoden die aansluiten bij de aard …

Beroepsprofiel van de maatschappelijke werker

Beroepsprofiel van de maatschappelijke werker - Nederlands | Paperback | 9789070620141 | 76 pagina's
Methodisch begeleiden

Methodisch begeleiden

Methodisch begeleiden - Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789085240822 | 539 pagina's

Methodisch begeleiden 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Edu'Actief. ISBN 9789085240822 SAW 3'is één van de drie basisboeken voor de nieuwe opleiding Sociaal-Agogisch Werk, voor medewerkers in de maatschappelijke zorg en pedagogisch werk. De inhoud van deze boeken is gebasserd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier SAW niveau 3. De drie …

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker - Nederlands | Druk: 2 editie | Paperback | 9789035228115 | 467 pagina's

Dagelijks werken maatschappelijk werkers aan het opsporen en reduceren van spanningsbronnen die mensen belemmeren in hun psychosociale functioneren. Met behulp van De gereedschapskist van de maatschappelijk werker kunnen maatschappelijk werkers eenduidig benoemen wat zij doen: hoe zij een probleemanalyse maken en hoe zij een beredeneerde keuze maken uit díe methoden die aansluiten bij de aard …

Seksespecifieke Hulpverlening Voor Maatschappelijk Werkers

Seksespecifieke Hulpverlening Voor Maatschappelijk Werkers

Seksespecifieke Hulpverlening Voor Maatschappelijk Werkers - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789062832217 | 228 pagina's

Seksespecifieke Hulpverlening Voor Maatschappelijk Werkers 1e druk is een boek van Nico van Oosten uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789062832217 Mannen en vrouwen beleven en presenteren klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Maar ook maatschappelijk werkers zijn man of vrouw en dat heeft gevolgen …

Ethiek voor maatschappelijk werkers. methodische aanpak morele dilemma

Ethiek voor maatschappelijk werkers. methodische aanpak morele dilemma

Ethiek voor maatschappelijk werkers. methodische aanpak morele dilemma - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789062839872 | 302 pagina's

Een Surinaamse maatschappelijk werker krijgt de tachtigjarige mevrouw Y toegewezen, maar die wil niet door een 'zwarte' geholpen worden, 'of er niet iemand anders kan komen?'. Hier doet zich een moreel dilemma voor: de eis van de bejaarde vrouw respecteren of discriminatie afwijzen? Maatschappelijk werkers worden dagelijks met dergelijke dilemma's confronteerd. Daarom is het van …

Tijd voor ethiek

Tijd voor ethiek

Tijd voor ethiek - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789062830947 | 176 pagina's

In hun dagelijkse praktijd worden maatschappelijk werkers geconfronteerd met concrete morele vraagstukken. Antwoorden zoeken op en nadenken over morele vragen kost echter tijd. Tijd die werkers zich vaak niet kunnen gunnen. Daardoor worden morele dilemma's vaak omzeild, impliciet gelaten of weggeredeneerd. Ethiek is in, maar de samenleving wet niet goed hoe daarmee om te gaan, …

per pagina