Manager Consumer Marketing: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Manager Consumer Marketing: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Manager Consumer Marketing. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Manager Consumer Marketing nodig heeft.Wat doet een Manager Consumer Marketing? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Manager Consumer Marketing?

Een Manager Consumer Marketing houdt zich bezig met de werving van nieuwe klanten, zorgt voor het behouden van de bestaande klanten en tracht de omzet op de bestaande klanten te verhogen. Een Manager Consumer Marketing zorgt daarnaast voor de ontwikkeling van een lange termijn merkenstrategie. Deze strategie wordt omgezet in een creatief marketingplan. Daarnaast wordt de positionering van producten continu bijgesteld en worden er ideeën gegenereerd voor nieuwe producten. Verder analyseert en catalogiseert de Manager Consumer Marketing consumentenonderzoek en wordt er getracht consumenten te activeren.

Past het beroep Manager Consumer Marketing bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Manager Consumer Marketing

Op zoek naar een nieuwe baan als Manager Consumer Marketing? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Manager Consumer Marketing. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Manager Consumer Marketing per ervaringsniveau

junior Manager Consumer Marketing vacatures startend Manager Consumer Marketing vacatures senior Manager Consumer Marketing vacatures beginnend Manager Consumer Marketing vacatures trainee Manager Consumer Marketing vacatures leidinggevend Manager Consumer Marketing vacatures medior Manager Consumer Marketing vacatures aankomend Manager Consumer Marketing vacatures ervaren Manager Consumer Marketing vacatures leerling Manager Consumer Marketing vacatures vacatures omscholen tot Manager Consumer Marketing vacatures opleiding tot Manager Consumer Marketing

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Manager Consumer Marketing

Wat verdient een Manager Consumer Marketing?

Als Manager Consumer Marketing heb je een relatief hoog instapsalaris, en veel doorgroei. Auto van de zaak en een beloning in overleg. Verder uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Salarisschaal Manager Consumer Marketing

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Manager Consumer Marketing

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Manager Consumer Marketing


Bekijk het salaris Manager Consumer Marketing per ervaringsniveau

Salaris junior Manager Consumer Marketing Wat verdient een startend Manager Consumer Marketing? Wat is het loon senior Manager Consumer Marketing? beginnend Manager Consumer Marketing salaris Maximaal salaris trainee Manager Consumer Marketing Hoeveel verdient een leidinggevend Manager Consumer Marketing? Wat is het salaris van een medior Manager Consumer Marketing? Salaris aankomend Manager Consumer Marketing Wat verdient een ervaren Manager Consumer Marketing? Welk salaris krijgt een leerling Manager Consumer Marketing?


Manager Consumer Marketing worden: Opleidingen tot Manager Consumer Marketing

Wil je Manager Consumer Marketing worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Manager Consumer Marketing.

Hoe word je een Manager Consumer Marketing? 

Opleiding op WO niveau is gewenst. Een studie met de richting Business/Strategic Marketing is het beste. Andere opleidingen in de richting economie bieden tevens mogelijkheden.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Manager Consumer Marketing

Er zijn geen opleidingen Manager Consumer Marketing aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Manager Consumer Marketing in werkt

Bekijk alle opleidingen Marketing & Communicatie


Manager Consumer Marketing worden: Omscholen tot Manager Consumer Marketing

Als je je wilt omscholen tot Manager Consumer Marketing is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Manager Consumer Marketing zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Manager Consumer Marketing dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Manager Consumer Marketing

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Manager Consumer Marketing

Als je Manager Consumer Marketing wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Manager Consumer Marketing zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Manager Consumer Marketing

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Manager Consumer Marketing?


Competenties en Vaardigheden Manager Consumer Marketing:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Manager Consumer Marketing.

Welke competenties heeft een Manager Consumer Marketing nodig?

Een Manager Consumer Marketing heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Financieel bewustzijn
Financieel bewustzijn

Steekwoorden: cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, creativiteit

Omschrijving

Deze mensen hebben een goed beeld van de cijfers. Zij weten bijvoorbeeld wat de inkomsten en uitgaven zijn van de organisatie. Zij kunnen de waarden van geld realistisch schatten en weten ook hoe ze dit toe kunnen passen in hun werkzaamheden. Ze weten hoe ze de financiële situatie kunnen verbeteren.

Sterke punten
Mensen die financieel bewust zijn, zijn vaak ook creatief. Zij weten de waarde van geld en wat ze daarvoor kunnen krijgen. Op een creatieve manier proberen zij zoveel mogelijk voor een bepaald bedrag te krijgen. Bij deze competentie passen ook de competenties ‘overtuigen’ en ‘onderhandelen’. Over geld wordt altijd gepraat en deze personen willen zoveel mogelijk waar voor hun geld. Ze willen onderhandelen en de ander overtuigen van hun standpunten. Ook weten ze waar ze op kunnen besparen en waar winsten te behalen zijn. 

Zwakke punten
Mensen die teveel met cijfers bezig zijn, kunnen de aandacht voor andere zaken verliezen. Zo kan het gebeuren dat zij geen ruimte meer overlaten voor andere creatieve ideeën. Ook kunnen zij zodanig streven naar winst, dat bijvoorbeeld het welzijn van de werknemers wordt ondergesneeuwd.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Manager Consumer Marketing

 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Budgetteren
 • Onderhandelen
 • Rekenen
 • Leiding geven
 • Plannen
 • Motiveren
 • Doelgericht
 • Vasthoudendheid
 • Ambitie
 • Sensitiviteit
 • Bemiddelen
 • Gezamenlijk resultaat

Persoonlijkheid en Eigenschappen Manager Consumer Marketing

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Manager Consumer Marketing passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Manager Consumer Marketing nodig? 

 

De Manager Consumer Marketing hang zeer sterk naar zelfstandigheid en heeft een krachtige uitstraling. Hij is energiek, loyaal en gezagrijk (Baas) Verder heeft hij een sterke behoefte om productief te zijn. Hierin wordt er geprobeerd mislukkingen te vermijden en successen te behalen. Hij heeft een praktische houding, is gedreven en ijverig (Succesvolle Werker).

Bekijk de persoonstypen voor Manager Consumer Marketing


Eigenschappen Manager Consumer Marketing

 • Zelfverzekerd
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiast
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Manager Consumer Marketing

Wat zijn de baankansen voor een Manager Consumer Marketing?

Er is voldoende ruimte op de arbeidsmarkt voor Managers Consumer Marketing. Hoewel het een vrij hoge functie betreft die veel ervaring vereist., zijn er toch ruime doorgroeimogelijkheden. Bijvoorbeeld in de richting van commercieel directeur.

De actuele kans op werk voor een Manager Consumer Marketing

Het beroep Manager Consumer Marketing is onderdeel van de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing is in de huidige periode goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Manager Consumer Marketing

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Manager Consumer Marketing

Je kunt als Manager Consumer Marketing een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Manager Consumer Marketing is onderdeel van de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Manager Consumer Marketing


Organisaties waar een Manager Consumer Marketing werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Manager Consumer Marketing meestal werkt.

Waar werkt een Manager Consumer Marketing?

Managers Consumer Marketing zijn met name terug te vinden bij commerciële organisaties aangezien ze vanuit een commercieel perspectief werken en vanuit daar consumenteninzichten proberen te verwerven.

Meer weten over werken in de Management & Business?

Bekijk werken in Management & Business

Netwerk Manager Consumer Marketing

Met wie werkt een Manager Consumer Marketing samen? 

Een Manager Consumer Marketing opereert voornamelijk intern. Daar staat de Manager Consumer Marketing onder andere in contact met leden van de afdeling Consumer Marketing en overige managers en marketeers. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Commercieel Directeur.


 • Commercieel Directeur
 • Medewerker Consumer Marketing
 • Brand Manager
 • Marketeers
Manager Consumer Marketing

Interview met een Manager Consumer Marketing

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Manager Consumer Marketing:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Manager Consumer Marketing verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Manager Consumer Marketing?

De beroepen die verwant zijn aan Manager Consumer Marketing zijn:
Marketing Manager
Salaris: €3700 tot €6500
Opleiding: HBO WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Brand Manager
Salaris: €2399 tot €5747
Opleiding: WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Manager Consumer Marketing in één oogopslag

Persoonstype:

Netwerk:

 • Commercieel Directeur
 • Medewerker Consumer Marketing
 • Brand Manager
 • Marketeers

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €4500 tot €7000

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar