Opleidingen Vertrouwenspersoon

Sta jij graag klaar voor collega’s? Misschien vind jij het leuk om Vertrouwenspersoon te worden in je organisatie. Hiervoor kun je een cursus volgen.
 
Tijdens een cursus Vertrouwenspersoon kom je alles te weten over de rechten van een vertrouwenspersoon, psychologie en organisatiekunde. Je krijgt informatie over hoe je ongewenst gedrag kunt voorkomen, signaleren en oplossen. Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn gespreksvaardigheden, pesten en omgaan met emoties.  Bovendien leer je wanneer je een collega het beste door kunt verwijzen naar een specialist. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Vertrouwenspersoon:

Vertrouwenspersoon basismodule: individuele begeleiding

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 890.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Als beginnend vertrouwenspersoon zit je met veel vragen. Wat is de taak van de vertrouwenspersoon? Wat doe ik wel of juist niet? In deze basismodule krijg je informatie over de rol bij de ondersteuning van medewerkers die een beroep op je doen. Je biedt hen een luisterend oor en denkt mee over hoe de situatie …

Opleiding vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 995.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Cursus vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Noodzaak training De vertrouwenspersoon maakt deel uit van het door de Arbowet verplicht gestelde beleid Psychosociale Arbeidsbelasting. De functie vertrouwenspersoon vraagt een breed scala juridische, psychologische en organisatiekundige kennis en vaardigheden. Met deze driedaagse basiscursus wordt de startende vertrouwenspersoon voorbereid op de veelomvattende taak. Het is van belang dat een vertrouwenspersoon een …

Basiscursus vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 395.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 1.0

Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies die een goede basis willen leggen voor hun functie. Na deze dag heeft u kennis van het wettelijk kader en de vaardigheden voor het voeren van het opvanggesprek. Ongewenst gedrag Pesten, intimidatie, informeel leiderschap… ongewenste omgangsvormen komen in elke organisatie voor. Als vertrouwenspersoon of …

Vertrouwenspersoon: organisatieniveau en integriteit

Integriteit|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 890.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Het opzetten en verbeteren van regelingen, procedures en richtlijnen. De vertrouwenspersoon wordt vaak geconfronteerd met het ontbreken van interne richtlijnen, kaders en procedures bij ongewenst gedrag en in conflictsituaties. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de opvang en begeleiding van medewerkers met klachten. Zijn er binnen jouw organisatie wel gedragscodes en regelingen met betrekking tot (on)gewenste omgangsvormen …

Vertrouwenspersoon basis

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 725.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren met betrekking tot het beschermen van uw werknemers tegen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Vaak wordt als eerste een vertrouwenspersoon aangesteld. Meestal is dit een medewerker uit de organisatie die deze rol als neventaak vervult. Deze cursus bereidt u als vertrouwens­persoon voor op …

Vertrouwenspersoon vervolg

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 725.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Inleiding Als vertrouwenspersoon is het belangrijk op de hoogte te zijn van de individuele rechtsmiddelen die bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag tot uw beschikking staan. Tijdens deze eendaagse training ontdekt u precies welke rechtspositie u als vertrouwenspersoon heeft. U leert het verschil tussen een arbeidsconflict of ongewenst gedrag, zodat u met een doeltreffend advies kunt komen. …

Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 995.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

"In 3 dagen het officieel erkende certificaat behalen kan dat"? "Ja dat kan in onze praktijkgerichte training"! We geven zicht op de taken, verantwoordelijkheden en de positie van de vertrouwenspersoon. Met life gespeelde scenes leggen we de essenties van ongewenste omgangsvormen bloot. We focussen op de kerntaak: het opvangen en 'adviseren' van een melder. Toegesneden gespreksvaardigheden worden uitgebreid geoefend en eigen gemaakt. Centraal staat …

Nascholing vertrouwenspersoon integriteit

Integriteit|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 695.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Nascholing  Vertrouwenspersoon integriteit: Dit is een door het Keurmerkinstituut geaccrediteerde nascholing (accreditatienummer: 9074E) voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) hebben gevolgd en levert 2 dagen geaccrediteerde nascholing op. Waar kun je als ‘klokkenluider’ op een veilige wijze (vertrouwelijk) melding doen van vermoedens van misstanden in de organisatie? Dat kan onder andere …

Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Integriteit|Ongewenste omgangsvormen|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 1395.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen èn Integriteit: U wordt als vertrouwenspersoon opgeleid voor beide taken in deze combicursus. In deze combicursus worden de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) als de vertrouwenspersoon integriteit (VPI) uitgebreid behandeld. Er wordt expliciet stil gestaan bij de overeenkomsten en verschillen. Het verenigen van deze beide functies heeft waarde voor de …

Nascholing Vertrouwenspersoon: opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en hen adviseren

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 695.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Geaccrediteerde nascholing Vertrouwenspersonen: ‘opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en hen adviseren.’ Met deze tweedaagse voldoet u aan de LVV eis van 4 dagdelen training vóór 2015. Lees meer over de eisen nascholing LVV   Deze nascholing voor vertrouwenspersonen richt zich op de signalerende en adviserende taak van de vertrouwenspersoon richting leidinggevenden. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor …

Nascholing vertrouwenspersoon en reorganisatie

Reorganisatie|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Geaccrediteerde nascholing ‘Vertrouwenspersoon en Reorganisatie’: wat zijn mogelijkheden van de vertrouwenspersoon? "Reorganisatie is een mokerslag"! Reorganisatie heeft effect op de omgang, communicatie en de wijze van leiding geven. Je ziet een toename aan rattengedrag van collega's en intimiderend gedrag van leidinggevenden. Reorganisatie gaat vaak gepaard met ongewenst gedrag. De noodzaak tot reorganisatie en de gevolgen voor de veiligheid …

Nascholing vertrouwenspersoon: opfris en verdieping

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Nascholing: Algemene Opfris en verdiepingscursus Professionalisering vergt doorlopend onderhoud van je vakmanschap als vertrouwenspersoon.  Ook de LVV stelt eisen aan opfrissing en verdieping van je kennis en kunde van het werk van vertrouwenspersoon voor behoud van certificering. Lees meer over de eisen nascholing LVVIn deze nascholing worden de meest wezenlijke aspecten van de functie van vertrouwenspersoon behandeld en geactualiseerd. …

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 375.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Achtergrond Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid …

Nascholing Vertrouwenspersoon en Arbeidsconflict

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

“75 % van mijn opvanggesprekken gaan over een arbeidsconflict.” Bij een arbeidsconflict wordt vaak een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Soms is het vrij snel helder dat het zuiver en alleen gaat om een arbeidsconflict. Maar veel vaker is de scheidslijn troebel: ongewenste omgangsvormen lijken door het arbeidsconflict heen te lopen of een melder ervaart …

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 900.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2.0

Werken als vertrouwenspersoon vraagt een breed spectrum aan kennis en vaardigheden. Er is kennis nodig omtrent de rechten van een vertrouwenspersoon, psychologie en organisatiekunde. Door middel van de training Vertrouwenspersonen bent u perfect voorbereid op deze uitvoerige taak. Tijdens de training krijgt u informatie over uw rol bij de voorkoming van en het signaleren van ongewenst gedrag, de begeleiding, …

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Integriteit|Ongewenste omgangsvormen|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 1995.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 5.0

Het werk van een vertrouwenspersoon (VP) blijft zelden binnen de grenzen van een domein, maar bevat meestal zowel elementen van ongewenste omgangsvormen als elementen van integriteit en organisatiecultuur.  Werknemers die behoefte hebben aan ondersteuning willen een VP die hun dat kan bieden. Daarom biedt Merlijn ook een combinatie van de 3-daagse basistraining VPO en de 2-daagse …

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | In-company / Maatwerk |€ 995.0 | Max. deelnemers: 1 | Totale lesduur: 0.5

Vertrouwenspersoon ‘onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken’ De vertrouwenspersoon is een medewerker die preventief en actief te werk gaat ten aanzien van ongewenste omgangsvormen in de organisatie. Omgaan met ongewenst gedrag is niet zo makkelijk als het lijkt. Wat voor de één normaal gedrag is, is voor een ander ongewenst of ongepast gedrag. De vertrouwenspersoon wordt door …

Opleiding tot vertrouwenspersoon, geaccrediteerd

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 1152.89 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4.0

Onze 4 daagse opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) is gecertificeerd door de LVV. Vertrouwenspersonen die deze opleiding gevolgd hebben, zijn in staat om klagers/klaagsters op professionele wijze op te vangen en verder te helpen door in te schatten welke hulp in dit geval het beste is. Daarnaast is men in staat om de organisatie …

Nascholing voor vertrouwenspersonen: De vertrouwenspersoon dieper in op het recht

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Geaccrediteerd door de LVV. Uren voor hercertificering: 8 AlgemeenDe workshop richt zich op juridische verdieping in drie aspecten van de taak van vertrouwenspersoon. Door je bewust te zijn van je juridische positie en een goede kennis te hebben van de wetgeving en de jurisprudentie over de aanpak van ongewenst gedrag, verwerf je een steviger positie …

Nascholing voor vertrouwenspersonen: De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief

Systemisch Werk|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Geaccrediteerd door de LVV. Uren voor hercertificering: 8 AlgemeenVertrouwenspersonen hebben een signalerende en adviserende rol naar het management. Maar die adviserende rol goed vervullen is lang nog niet makkelijk. Veel vertrouwenspersonen worstelen dan ook met die rol. Vandaar dat we in het eerste deel van deze nascholing dieper in gaan op de vraag wat …

Nascholing voor vertrouwenspersonen: Bemiddelend optreden in de klachtafhandeling

Klachtenbehandeling|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Geacrediteerd door de LVV: uren voor hercertificering: 8 AlgemeenVertrouwenspersonen komen binnen hun werk regelmatig voor de vraag te staan of bemiddelen tijdens klachtafhandeling passend en functioneel is. Een klager kan er immers zeer bij geholpen zijn om tot een oplossing te komen voor datgene waarover hij/zij klaagt. Tegelijk is de rol van de vertrouwenspersoon …

Nascholing voor vertrouwenspersonen: Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Geaccrediteerd door de LVV. Uren voor accreditatie: 8 AlgemeenDeze nascholing richt zich op vertrouwenspersonen die worstelen met ingewikkelde casuïstiek en zoeken naar een manier waarop ze die methodisch te lijf kunnen gaan. In de nascholing wordt daarom een methode aangereikt waarmee je als vertrouwenspersoon gestructureerd een casus onderzoek en op die manier antwoord krijgt …

Opleiding vertrouwenspersoon (nu ook online!)

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 995.0 |Niveau: MBO+ | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waar ook ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie onder vallen. De werkgever heeft de taak hier een klachtenprocedure voor op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische volgende stap.Taken van een vertrouwenspersoon:- Eerste opvang, …

Nascholing vertrouwenspersoon en suicidepreventie

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 380.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

1-daagse nascholing (geaccrediteerd) 'Suïcide stopt de pijn niet, het geeft het door aan een ander' Vertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in het mogelijk voorkomen van suïcides. Zij zijn de aangewezen personen die drempelverlagend werken en die snel in vertrouwen worden genomen. Maar wat doe je als iemand jou in vertrouwen vertelt dat hij/zij suïcidale …

Verdiepingstraining vertrouwenspersoon Integriteit

Integriteit|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 900.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

In elke organisatie spelen, naast vraagstukken van ongewenste omgangsvormen, ook vraagstukken op het gebied van integriteit. Een vertrouwenspersoon is hierbij betekenisvol voor de medewerkers en voor de organisatie. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen kan er meer inzicht komen in wat er onderhuids leeft in de organisatie en kunnen mensen met raad en daad bijgestaan …

Praktijkopleiding Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 599.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Praktijkopleiding Vertrouwenspersoon Leer alles over de bevoegdheden, plichten en valkuilen binnen deze boeiende functieBent u gevraagd of aangesteld als vertrouwenspersoon? Dan kan iedereen in vertrouwen met u praten. Het is een bijzonder boeiende, maar soms ook lastige functie.  Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten. Van de huidige wet- en regelgeving en …

Praktijkdag Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 599.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Leer alles over de bevoegdheden, plichten en valkuilen binnen deze boeiende functie Bent u gevraagd of aangesteld als vertrouwenspersoon? Dan kan iedereen in vertrouwen met u praten. Het is een bijzonder boeiende, maar soms ook lastige functie. Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten. Van de huidige wet- en regelgeving en de …

nascholing voor vertrouwenspersonen: De rol van de vertrouwenspersoon bij trauma opvang

Trauma|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 350.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8.0

Vertrouwenspersonen komen binnen hun werk regelmatig in aanraking met melders die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het is van belang dat de vertrouwenspersoon inzicht heeft in het verwerkingsproces na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en wat normale reacties kunnen zijn na het meemaken hiervan. Tevens is het goed te signaleren wanneer de verwerking niet …

Basisopleiding tot vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO)

Ongewenste omgangsvormen|Vertrouwenspersoon | Klassikaal |€ 1360.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Een succesvolle bedrijfsvoering staat of valt met vertrouwen van de medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan hierin het nodige betekenen. Voor de medewerkers een luisterend oor en iemand die met raad en daad kan bijstaan, en voor de organisatie iemand die hun regelmatig terugkoppeling geeft over stand van zaken,  zodat ze kunnen bijsturen waar nodig om dat …

OR & de vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon|Ondernemingsraad (OR) | Klassikaal |€ 395.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Lever als or een actieve bijdrage aan een veilige werkomgeving Het is actueel, je leest er haast dagelijks over in de krant of het is een item in het nieuws. Ook in jouw organisatie kunnen collega’s geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, en agressie. Het is prettig wanneer ze dan terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Wat …