Regie assistent theater Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Regie assistent theater? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Regie assistent theater, zoals: "Wat doet een Regie assistent theater?", of "Wat verdient een Regie assistent theater? of "Hoe word je een Regie assistent theater?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Regie assistent theater nodig heeft.Wat is een Regie assistent theater?

De regie assistent theater assisteert de regisseur.

De regie assistent theater is werkzaam voor een regisseur bij een theaterproductie. Dit kan gaan om een toneelvoorstelling, een musical, een opera, een dansvoorstelling, een muziektheatervoorstelling, een kleinkunstvoorstelling of een cabaretvoorstelling. De regie assistent theater assisteert de regisseur van de theaterproductie en is de rechterhand van de regisseur in kwestie. De regie assistent theater helpt bij het zoeken van locaties voor repetities, houdt de repetities bij en maakt notities, levert details aan de regisseur aan als de regisseur hierom vraagt, organiseert castingdagen (en eventueel catering) en helpt eventueel de regisseur bij het casten van de spelers. Daarnaast maakt de regie assistent theater repetitieschema's, stelt hij een draaiboek op, verspreidt hij deze en is hij aanwezig bij de uitvoeringen van de voorstelling. Ook is het letten op de continuïteit een erg belangrijke taak van de regie assistent theater. Hij moet erop letten dat er geen kleine negatieve veranderingen binnen de voorstelling kunnen slepen op het moment dat deze klaar is om uitgevoerd te worden.

Het beroep van regie assistent theater is een zeer verantwoordelijk beroep. Hij vervangt de regisseur bij afwezigheid en is in feite samen met de spelers en regisseur medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de theaterproductie waarvoor hij werkzaam is. Daarnaast let hij op alle details en kan hij goed naar eventuele verbeteringen kijken.

De regie assistent theater is een verantwoordelijke en flexibele werker die het niet erg vind om verschillende klusjes te doen en de regisseur elk moment dat hij nodig is bij te staan om hem te helpen.

Past het beroep Regie assistent theater bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Regie assistent theater

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Regieassistent theater


Vacatures Regie assistent theater

Er zijn geen vacatures Regie assistent theater aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Regie assistent theater in werkt.

Meer weten over de sector waar een Regie assistent theater in werkt

Bekijk werken in Kunst & Cultuur & Entertainment

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Regie assistent theater

Wat verdient een Regie assistent theater?

Het salaris van de regie assistent theater ligt tussen de €1000,- en €1600,- per maand, afhankelijk van de theaterproductie en het aantal jaren werkervaring.

Salarisschaal Regie assistent theater

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Regie assistent theater

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Regie assistent theater


Regie assistent theater worden: Opleidingen tot Regie assistent theater

Wil je Regie assistent theater worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Regie assistent theater.

Hoe word je een Regie assistent theater? 

Voor het beroep van regie assistent theater is geen specifieke opleiding. Wel hebben de meeste regie assistent theater een theateropleiding of regisseurs/regie opleiding gevolgd en afgerond en zijn zij voordat zij echt als regisseur aan de slag kunnen of willen werkzaam als regie assistent om zo de kneepjes van het vak te leren.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Regie assistent theater

Er zijn geen opleidingen Regie assistent theater aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Regie assistent theater in werkt

Bekijk alle opleidingen Kunst & Cultuur & Entertainment


Regie assistent theater worden: Omscholen tot Regie assistent theater

Als je je wilt omscholen tot Regie assistent theater is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Regie assistent theater zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Regie assistent theater dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Regie assistent theater

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Regie assistent theater

Als je Regie assistent theater wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Regie assistent theater zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Regie assistent theater

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Regie assistent theater?


Competenties en Vaardigheden Regie assistent theater:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Regie assistent theater.

Welke competenties heeft een Regie assistent theater nodig?

Een Regie assistent theater heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Flexibiliteit
Flexibiliteit

Steekwoorden competentie Flexibiliteit:

aanpassingsvermogen, assertiviteit, inlevingsvermogen, luisteren, omgaan met verandering

Omschrijving

Deze mensen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Een verandering in de werkzaamheden wordt vlot geaccepteerd door deze personen. Zij kunnen hun eigen denkpatronen loslaten en zich inleven in de gedachten van anderen. Tijdens discussies zijn flexibele personen vaak objectief en proberen ze de standpunten helder te krijgen.

Sterke punten
Deze mensen kunnen zich goed inleven in personen en zich aanpassen aan situaties. Verder zijn deze mensen assertief, zij hebben zelf een bepaald doel, maar kijken ook naar de doelen van anderen. Luisteren en analyseren zijn ook eigenschappen die passen bij de competentie flexibiliteit. Flexibele personen proberen te luisteren naar de meningen van anderen en kunnen deze vervolgens analyseren.

Zwakke punten
Iemand die te flexibel zijn, wordt ook weleens besluiteloos genoemd. Zij vinden alles goed en gaan overal mee akkoord. Er wordt dan snel vanuit gegaan dat deze persoon geen mening heeft en hij kan hierdoor buitengesloten worden.

Inzicht in omgeving
Inzicht in omgeving

Steekwoorden: luisteren, doelstellingen, motiveren, zelfontwikkeling, resultaatgericht

Omschrijving

Deze personen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de organisatie en proberen hun kennis in te zetten waar dat mogelijk is.

Sterke punten
Mensen die inzicht hebben in de omgeving kunnen weloverwogen beslissingen nemen. Ze zijn resultaatgericht en maken beslissingen die helpen het doel te bereiken. Ze ontwikkelen zichtzelf en kunnen anderen motiveren zich ook te ontwikkelen. 

Zwakke punten
Soms hebben mensen zoveel informatie over hun omgeving, dat ze moeite hebben hoofd- en bijzaken te scheiden. Ze kunnen zich dan verliezen in details en geen heldere beslissingen nemen.  

Omgaan met details
Omgaan met details

Steekwoorden: structureel, plannen en organiseren, resultaat, perfectionistisch

Omschrijving

Deze mensen hebben details en procedures goed in hun hoofd zitten. Deze personen letten bij opdrachten op de details, zij controleren bijvoorbeeld de spelling en houden zich bezig met de vormgeving. Daarnaast houden deze mensen zich vaak bezig met de planning en organisatie van werkzaamheden.

Sterke punten
Deze mensen zijn precies en werken structureel. Zij kijken met een kritisch oog naar opdrachten. Daarnaast beschikken deze mensen ook vaak over de competentie ‘plannen en organiseren’. Zij hebben een goed beeld in het hoofd van het resultaat en de taken die uitgevoerd moeten worden.

Zwakke punten
De kritische houding kan ervoor zorgen dat de omgeving hen ziet als ‘pietluttig’. Verder kan het zijn dat ze zo opgaan in details dat de creativiteit van deze mensen eronder lijdt. Ook kunnen ze doorslaan en hoofdzaken uit het oog verliezen.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Regie assistent theater

 • Methodisch werken
 • Prioriteiten stellen
 • Voorbereiden
 • Controleren
 • Aandacht voor details
 • Verbanden leggen
 • Bemiddelen
 • Sensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Beslissen
 • Luisteren
 • Flexibel gedrag
 • Wendbaarheid
 • Inlevingsvermogen
 • Zelfvertrouwen
 • Keuzes maken
 • Gezamenlijk resultaat
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Regie assistent theater

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Regie assistent theater passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Regie assistent theater nodig? 

De regie assistent theater is een echte waarnemer. Hij let op alle details, organiseert de repetities en houdt notities bij. Hij let daarnaast op de continuïteit en helpt eventueel de regisseur bij het casten van de spelers.

Daarnaast is de regie assistent theater een levensgenieter en een perfectionist. Hij heeft van zijn hobby (regisseren en theater) zijn beroep gemaakt en wil het uiterste uit elke theaterproductie halen door zo hard mogelijk te werken en de regisseur zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bekijk de persoonstypen voor Regie assistent theater


Eigenschappen Regie assistent theater

 • Optimistisch
 • Energiek
 • Vindingrijk
 • Idealistisch
 • Gedisciplineerd
 • Punctueel
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Regie assistent theater

Wat zijn de baankansen voor een Regie assistent theater?

Het arbeidsmarktperspectief voor de regie assistent theater is gemiddeld. Het hangt van de regie assistent theater in kwestie af of hij snel aan de slag kan en bij welke theaterproductie hij aan de slag kan. De meeste regie assistent theater rollen in het vak door op een theateropleiding of regieopleiding stage te lopen bij een theaterproductie en hier zodanig opvallen dat zij na het behalen van het diploma meteen aan de slag kunnen. Daarnaast kan de regie assistent theater ook solliciteren bij theaterproducties of open sollicitaties sturen. Er zijn in principe altijd wel theaterproducties die op zoek zijn naar regie assistenten theater.

De regie assistent theater kan doorgroeien tot regisseur.

De actuele kans op werk voor een Regie assistent theater

De kans op werk voor het beroep Regie assistent theater is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Regie assistent theater

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Regie assistent theater

Je kunt als Regie assistent theater een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Regie assistent theater is onderdeel van de beroepsfamilie Regieassistenten. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Regie assistent theater


Organisaties waar een Regie assistent theater werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Regie assistent theater meestal werkt.

Waar werkt een Regie assistent theater?

De regie assistent theater is werkzaam voor een regisseur binnen een theaterproductie.

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Regie assistent theater

Met wie werkt een Regie assistent theater samen? 

Het netwerk van de regie assistent theater bestaat uit de spelers, de regisseur, de scriptschrijver en de mensen die werkzaam zijn in een theater.


 • Spelers
 • Regisseur
 • Scriptschrijver
 • Medewerkers theater
Regie assistent theater

Interview met een Regie assistent theater

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Regie assistent theater:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Regie assistent theater verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Regie assistent theater?

De beroepen die verwant zijn aan Regie assistent theater zijn:
Regisseur
Salaris: €2600 tot €3250
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO
Baankans: Matig

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Regie assistent televisie en film
Salaris: €1000 tot €1500
Opleiding: HBO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Regie assistent animatie
Salaris: €1000 tot €1500
Opleiding: HBO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Regie assistent theater in één oogopslag

Netwerk:

 • Spelers
 • Regisseur
 • Scriptschrijver
 • Medewerkers theater

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1000 tot €1600

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar