Salaris Onderofficier Logistiek

Salarisschalen Onderofficier Logistiek

Bovenstaande bedragen zijn bruto maand salarissen
  • Maximaal salaris Onderofficier Logistiek
  • Gemiddeld salaris Onderofficier Logistiek
  • Minimaal salaris Onderofficier Logistiek

Een Onderofficier Logistiek verdient per maand gemiddeld € 2.062 bruto. Het minimale of startsalaris ligt op € 1.197 en het maximale loon ligt op € 2.927 bruto per maand. Het loon is gebaseerd op een 40 urige werkweek. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een Onderofficier Logistiek vind je hier

Het salaris Onderofficier Logistiek is bijgewerkt op 20-10-2021

Wat verdient een Onderofficier Logistiek?

De Onderofficier Logistiek gaat vanaf het moment dat hij begint aan de opleiding loon ontvangen. Aanvankelijk heeft de toekomstige Onderofficier nog een relatief lage rang, waarnaar hij betaald krijgt, waardoor hij nog niet het volledige onderofficiersloon ontvangt. Naarmate de opleiding echter vordert, zal de rang, en dus ook het loon, van de gegadigde stijgen. Bij de vaststelling van het loon wordt er rekening gehouden met leeftijd en werkervaring. Het loon zal tussen de €1197 en €2927 bruto per maand liggen.

Bovenop het salaris worden toeslagen toegekend bij onregelmatige diensten (uitzendingen, oefeningen). Tevens worden je opleiding, uniform en studieboeken betaald. Daarnaast is er sprake van geregelde gezondheidszorg, een reis- en onkostenvergoedingsregeling, zijn er gratis te gebruiken sportfaciliteiten en is er onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid om een rijbewijs te halen. Bovendien is er op kosten van de Landmacht, Luchtmacht of Marine na afronding van de opleiding tot Onderofficier Logistiek een studie te volgen naar keuze. Tot slot is er een ABP pensioen.


Wil je jouw salaris verhogen?

Bekijk dan welke banen echt bij jouw passen met onze tool Baansuggestie


Gemiddeld loon Onderofficier Logistiek

Gemiddeld bruto jaarsalaris:

€ 26.724

Gemiddeld bruto maandsalaris:

€ 2.062

Gemiddeld bruto uurloon:

€ 11,85

Het gemiddelde jaarsalaris is berekend inclusief vakantiegeld. Het gemiddelde uurloon van een Onderofficier Logistiek is € 11,85 gebaseerd op een 40-urige werkweek. De salarisschalen voor een Onderofficier Logistiek vind je hier


Hoe kan een Onderofficier Logistiek het salaris verhogen?

Een Onderofficier Logistiek kan zijn/haar salaris verhogen door zijn/haar marktwaarde te vergroten. Hoe competenter je bent, hoe hoger je marktwaarde. Hieronder vind je trainingen waarmee je als Onderofficier Logistiek jouw salaris, vergoeding of loon kunt verhogen

Competentie en skillsgerichte trainingen Onderofficier Logistiek

Trainingen & cursussen Anticiperen
Anticiperen
Trainingen & cursussen Discipline
Discipline
Trainingen & cursussen Integriteit
Integriteit
Trainingen & cursussen Klantgerichtheid
Klantgerichtheid
Trainingen & cursussen Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Loonsverhogende vakkennis voor een Onderofficier Logistiek

Naast met passende skills en competenties kan de marktwaarde en dus het loon van de Onderofficier Logistiek worden verhoogd met het aanleren van specifiek vakkennis


De actuele kans op werk voor een Onderofficier Logistiek

De kans op werk voor het beroep Onderofficier Logistiek is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Onderofficier Logistiek

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen
Gemiddeld loon binnen de sector Defensie

Bovenstaande bedragen zijn bruto maand salarissen

Het gemiddelde loon binnen de sector Defensie ligt op € 3.875 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 885 en het maximale loon is € 19.000 bruto per maand.


Gemiddeld loon beroepsgroep Logistiek, Transport & Inkoop

Bovenstaande bedragen zijn bruto maand salarissen

Het gemiddelde loon binnen de sector Logistiek, Transport & Inkoop ligt op € 2.794 bruto per maand. Het minimale of startsalaris begint bij € 850 en het maximale loon is € 19.200 bruto per maand.


Vacatures Onderofficier Logistiek

Er zijn geen vacatures Onderofficier Logistiek aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Onderofficier Logistiek in werkt.

Meer weten over de sector waar een Onderofficier Logistiek in werkt

Bekijk werken in Defensie

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden Onderofficier Logistiek

De Onderofficier Logistiek kan na het afronden van een dienstperiode bijtekenen voor een zelfde functie binnen de logistiek van Defensie of doorgroeien naar hogere (Onder)Officiersfuncties. Wanneer men voor de Officier Logistiek door wil gaan, dient er wel voldaan te worden aan de gestelde instroomeisen. Deze opleidingen kunnen wel behaald worden op kosten van Defensie.

Tevens is het mogelijk om binnen Defensie voor een ander onderdeel te gaan werken. Hiervoor dient wel opnieuw gesolliciteerd te worden, maar tijdens de opleiding worden er dan vrijstellingen toegekend.

Buiten de organisatie van de Krijgsmacht is het mogelijk om een logistieke functie te gaan bekleden bij de overheid of binnen het bedrijfsleven. Zo zou het bij een aparte logistieke afdeling van een multinational kunnen zijn, maar ook bij een organisatie als de NS, de Post of Energiemaatschappij.

Momenteel hebben de verschillende krijgsmachtsonderdelen nog vacatures open staan.


Tips om loonsverhoging te krijgen

  • Goed onderhandelen met je bestaande werkgever
  • Jouw marktwaarde verhogen met een cursus of training
  • Loonsverhoging door een andere baan te vinden

FAQ / Veelgestelde vragen beroep Onderofficier Logistiek

Hoeveel verdient een startend of junior Onderofficier Logistiek?

Het gemiddelde startsalaris voor een Onderofficier Logistiek ligt op € 1.197 bruto per maand. Dit is ook het minimale loon dat je als Onderofficier Logistiek kunt krijgen. Het marktconforme junior niveau salaris (0-2 jaar werkervaring) ligt op maximaal 110% van het gemiddelde startsalaris en loopt dus tot ongeveer € 1.317. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een Onderofficier Logistiek vind je hier

Wat verdient een Onderofficier Logistiek gemiddeld?

Het gemiddelde salaris voor een Onderofficier Logistiek ligt op € 2.062 bruto per maand. Het marktconforme medior niveau salaris (3-5 jaar werkervaring) ligt tussen 90% van het gemiddelde salaris (€ 1.856 per maand) en ongeveer 120% van het gemiddelde salaris, hetgeen € 2.474 bruto per maand betekent. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een Onderofficier Logistiek vind je hier

Wat verdien je maximaal als Onderofficier Logistiek?

Het maximale salaris voor een Onderofficier Logistiek ligt op € 2.927 bruto per maand. Het marktconforme senior niveau salaris (meer dan 5 jaar werkervaring) begint bij ongeveer 85% van het maximale salaris en ligt tussen € 2.488 en € 2.927 bruto per maand. Voor veel senior en management functies gelden vaak ook bonusregelingen en winstdeling. Het gemiddelde maximale salaris dat je hier vindt is inclusief dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gemiddelde bruto jaarsalaris en uurloon voor een Onderofficier Logistiek vind je hier

Ga direct naar