Boeken Schuldhulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief van een Schuldhulpverlener is behoorlijk afhankelijk van de economische situatie. Gaat het namelijk slecht met de economie dan zullen er meer mensen met schulden zijn die dringend moeten worden afbetaald omdat banken en bedrijven vaak sneller hun geld terug willen en ook er soms meer rente over vragen. Maar ook als het goed gaat met de economie dan zullen er mensen met schulden zijn omdat mensen dan vaak meer geld te besteden hebben en sneller over hun budget heen gaan. In principe is er dus een redelijk gunstig arbeidsmarktperspectief voor een Schuldhulpverlener omdat er (helaas) altijd mensen zijn die schulden hebben die dringend moeten worden afgelost.

Over de doorgroeimogelijkheden van een Schuldhulpverlener valt weinig te zeggen omdat Schuldhulpverlener een erg op zichzelf staand beroep is waarin je niet zo makkelijk door kan groeien naar een andere functie zonder dat je verdere scholing nodig hebt. 

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Schuldhulpverlener. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVDs vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Schuldhulpverlener. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Schuldhulpverlener die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

De 15 beste boeken voor een Schuldhulpverlener:

Integrale schuldhulpverlening

Integrale schuldhulpverlening

Integrale schuldhulpverlening - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789001820824 | 400 pagina's

Integrale schuldhulpverlening 3e druk is een boek uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001820824 Basisboek Integrale Schuldhulpverlening Het Basisboek Integrale schuldhulpverlening beschrijft de vormgeving en uitvoering van dienstverlening bij problematische schuldensituaties. Methodische- en juridische aspecten en de samenhang daartussen wordt behandeld. Het combineert theoretische inzichten en praktische toepassingen en biedt inzicht in alle facetten van …

Handboek schuldhulpverlening

Handboek schuldhulpverlening

Handboek schuldhulpverlening - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789462364110

Schuldhulpverlening 3e druk is een boek van Marcel Sem Kok uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462364110 Maatschappelijk werkers worden steeds vaker geconfronteerd met cli nten met financi le problemen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit de eerste vraag van cli nten is aan het maatschappelijk werk. Niet zelden zijn er k financi le …

Handboek schuldhulpverlening

Handboek schuldhulpverlening

Handboek schuldhulpverlening - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789059316416 | 382 pagina's

Maatschappelijk werkers worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten me financiële problemen. In sommige steden hebben ruim 35% van de aanvragen bij het algemeen maatschappelijk werk betrekking op schulden. Dit boek gaat over de vraag wat maatschappelijk werkers aan kennis en vaardigheden in huis moet hebben om mensen met financiële problemen te kunnen helpen. Uitgangspunt is …

Basisboek integrale schuldhulpverlening

Basisboek integrale schuldhulpverlening

Basisboek integrale schuldhulpverlening - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789001763749 | 378 pagina's

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de complexe materiële problematiek van problematische schuldensituaties. Het Basisboek Integrale schuldhulpverlening beschrijft het proces van dienstverlening bij deze problematiek, waarbij zowel de methodische aspecten, de juridische aspecten en de samenhang daartussen wordt behandeld. Het combineert theoretische inzichten en praktische toepassingen en biedt inzicht in …

PM-reeks - Handboek schuldhulpverlening

PM-reeks - Handboek schuldhulpverlening

PM-reeks - Handboek schuldhulpverlening - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789024417773 | 234 pagina's

Het boek behandelt de methodiek schuldhulpverlening (SHV). De auteur wil met dit handboek hbo-studenten een methodiek aanreiken die zo goed mogelijk past bij het competentiegericht leren. Een belangrijk onderdeel in het boek is dat de student een visie op SHV en vaardigheden voor SHV ontwikkelt. Met deze methodiek kan de schuldhulpverlener niet alleen de cliënt …

PS-special 1 - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / 2014

PS-special 1 - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / 2014

PS-special 1 - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / 2014 - Nederlands | Druk: 1 | E-book | 9789013125337 | 119 pagina's

Door de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 juli 2012 is de taak van de gemeente op het terrein van schuldhulpverlening expliciet ingebed. De gemeente heeft de regierol op het gebied van schuldhulpverlening en is verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen schuldhulpverlening. De kaderwet Wgs is qua omvang summier en biedt de …

PS-special 4 - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012

PS-special 4 - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012

PS-special 4 - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789013101508

Door de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 juli 2012 is de taak van de gemeente op het terrein van schuldhulpverlening expliciet ingebed. De gemeente heeft de regierol op het gebied van schuldhulpverlening en is verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen schuldhulpverlening. De kaderwet Wgs is qua omvang summier en biedt de …

Schuld of geen schuld

Schuld of geen schuld

Schuld of geen schuld - Nederlands | Druk: 4 | Paperback | 9789059015005 | 317 pagina's

Dit boek is een praktische handleiding bij het oplossen van problematische schuldsituaties. Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het beschrijven van de praktijk vanuit de positie van de hulpverlener. Inzicht in de organisatorische aanpak van schuldsituaties is onontbeerlijk, daarom behandelt dit boek de schuldhulpverlening vanuit een integrale gedachte. In het laatste deel van deze …

SHV/Schuldhulpverlening

SHV/Schuldhulpverlening

SHV/Schuldhulpverlening - Nederlands | Losbladig | 9789491679346

Wil jij meer weten over de processen rondom schulphulpverlening en budgetcoaching? Het studieboek Schuldhulpverlening (SHV) kan je hierbij helpen. Eigen studiemateriaal Bij Lindenhaeghe maken we professionele ontwikkeling toegankelijk. Zo bieden we verschillende soorten les- en oefenmateriaal aan en zetten we de jarenlange ervaring van onze trainers en onze vakredactie in om ons eigen studiemateriaal te …

HELPEN BIJ FINANCIELE PROBLEMEN

HELPEN BIJ FINANCIELE PROBLEMEN

HELPEN BIJ FINANCIELE PROBLEMEN - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789024412426 | 168 pagina's

Sinds 1980 is de situatie van de sociale minima dramatisch verslechterd. Steeds meer mensen hebben te maken met problematische schulden. Velen zoeken hulp bij sociale diensten of bij instellingen voor algemeen maatschappelijk werk. Dit boek beschrijft boe mensen in financiële moeilijkheden raken, hoe dat hun leven beïnvloedt en boe maatschappelijk werkers hulp kunnen bieden. De …

per pagina