Vacatures Stagecoördinator (Universiteit)

Op zoek naar een nieuwe baan als Stagecoördinator (Universiteit)? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Stagecoördinator (Universiteit). Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Stagecoördinator (Universiteit)?

De Stagecoördinator is een van de studentondersteunende krachten van een Universiteit. Hij geeft vorm aan het stagebeleid van de instelling en is zowel in contact met studenten als op de achtergrond bij alle facetten van stagelopen betrokken. Hij doet beleidsvoorstellen met betrekking tot inhoud, doel en begeiding van stages en stelt een stafregelement op waarin alle regelgeving rond stages is opgenomen. Hij is actief in het werven van nieuwe stageplaatsen, houdt het aanbod overzichtelijk en doet de administratie met betrekking tot stagegevers, stagelopers, stagebegeleiders, etc. Hij begeleidt studenten bij het vinden van een geschikte stageplaats en bemiddelt tussen student en stagegever. Ook in geval van problemen of onduidelijkheden is hij de intermediair. De Stagecoördinator ziet toe op de volledigheid van stagecontracten en de uitvoering van de werkzaamheden. Zijn functie heeft ook een informatieve, voorlichtende kant; naar studenten over stagelopen en naar (potentiële) stagegevers over mogelijkheden en regelgeving. Tot slot ontwikkelt hij voorlichtingsmateriaal, ondersteunt hij studenten bij oriëntatie op de arbeidsmarkt en begeleidt hen eventueel individueel bij het vinden van een baan. De Stagecoördinator kan verbonden zijn aan een faculteit, maar ook aan een bepaalde studie.

De functie wordt op twee niveaus ingedeeld. Inzake stagebeleid doet de Stagecoördinator 2 enkel voorstellen over praktische aspecten terwijl de Stagecoördinator 1 over alle beleidsaspecten - invulling, eindtermen - voorstellen doet. De Ctagecoördinator 2 controleert alleen stages van jongerejaars aan de hand van voorschriften, de Stagecoördinator 1 doet afstudeerstages en werkt zelfstandig. Tot slot doen beide Stagecoördinatoren intakegesprekken met studenten, maar is het de medewerker 1 die beoordeelt of een student geschikt is of niet.

 

(UFO)

Er zijn geen vacatures Stagecoördinator (Universiteit) aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Stagecoördinator (Universiteit) in werkt.

Meer weten over de sector waar een Stagecoördinator (Universiteit) in werkt

Bekijk werken in Onderwijs