Supply Chain Consultant: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Supply Chain Consultant: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Supply Chain Consultant? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Supply Chain Consultant wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Supply Chain Consultant, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Supply Chain Consultant


Vacatures Supply Chain Consultant

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Supply Chain Consultant?

Supply Chain is de Engelse term voor productieketen. Waarom er in functieomschrijvingen vaker gebruik gemaakt wordt van de Engelse vertaling is niet precies te zeggen, maar mogelijk heeft het te maken met het internationale karakter van het beroep. In principe maakt het verder namelijk niet veel uit. Een productieketen is het economische proces tussen de grondstof en de eindgebruiker, een continu doorgaand proces van delving, transport, fabricage, inkoop en verkoop. De ene productieketen kent meer tussenstappen, de andere minder. Maar bij iedere productieketen zijn veel mensen betrokken, sommige met maar een deel van het proces, sommige met de gehele keten.

De supply chain consultant, soms ook supply chain mangement consultant, adviseert, meestal als externe, een organisatie over onderwerpen die de gehele productieketen en/of het management daarvan betreffen. De supply chain consultant zal zich vooral bezig houden met het onderzoek doen naar de werkwijze en doelstellingen van de te adviseren organisatie, en het bedenken van een strategie op basis van de kennis waar hij/zij en zijn/haar bedrijf over beschikt. Veel consultancybureaus hebben een soort kennisbank en stimuleren ook het delen van kennis onder medewerkers. Zodoende is het waarschijnlijk dat het advies dat een (supply chain) consultant geeft ook een advies betreft dat werkt, voor het betreffende bedrijf. Nadeel van het inhuren van consultants is dat de strategie die de consultant aanbeveelt vaak een strategie is die al door een (groot) aantal andere bedrijven wordt toegepast, oftewel: er zullen veel andere bedrijven zijn met dezelfde organisatiestructuur. Dit hoeft natuurlijk niet per se een nadeel te zijn.

In principe beperkt de verantwoordelijkheid van de supply chain consultant zich tot het geven van een advies. Wat de organisatie daar vervolgens verder mee doet is zijn of haar zaak niet meer. Toch heeft de supply chain consultant in de praktijk vrijwel altijd een hoge kwaliteitsnorm, omdat voor veel consultancybureaus een goede naam van levensbelang is. Een tevreden klant is een klant die gezien heeft hoe de expertise van de consultant in zijn voordeel werkt, en een tevreden klant komt terug.


Past het beroep Supply Chain Consultant bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Supply Chain Consultant per stad

Vacatures Supply Chain Consultant Alkmaar

Vacatures Supply Chain Consultant Almelo

Vacatures Supply Chain Consultant Almere

Vacatures Supply Chain Consultant Alphen aan den Rijn

Vacatures Supply Chain Consultant Amersfoort

Vacatures Supply Chain Consultant Amstelveen

Vacatures Supply Chain Consultant Amsterdam

Vacatures Supply Chain Consultant Apeldoorn

Vacatures Supply Chain Consultant Arnhem

Vacatures Supply Chain Consultant Assen

Vacatures Supply Chain Consultant Bergen op Zoom

Vacatures Supply Chain Consultant Breda

Vacatures Supply Chain Consultant Capelle aan den IJssel

Vacatures Supply Chain Consultant Delft

Vacatures Supply Chain Consultant Den Bosch

Vacatures Supply Chain Consultant Den Haag

Vacatures Supply Chain Consultant Den Helder

Vacatures Supply Chain Consultant Deventer

Vacatures Supply Chain Consultant Doetinchem

Vacatures Supply Chain Consultant Dordrecht

Vacatures Supply Chain Consultant Ede

Vacatures Supply Chain Consultant Eindhoven

Vacatures Supply Chain Consultant Emmen

Vacatures Supply Chain Consultant Enschede

Vacatures Supply Chain Consultant Gouda

Vacatures Supply Chain Consultant Groningen

Vacatures Supply Chain Consultant Haarlem

Vacatures Supply Chain Consultant Haarlemmermeer

Vacatures Supply Chain Consultant Heerlen

Vacatures Supply Chain Consultant Helmond

Vacatures Supply Chain Consultant Hengelo

Vacatures Supply Chain Consultant Hilversum

Vacatures Supply Chain Consultant Hoogeveen

Vacatures Supply Chain Consultant Hoorn

Vacatures Supply Chain Consultant Katwijk

Vacatures Supply Chain Consultant Leeuwarden

Vacatures Supply Chain Consultant Leiden

Vacatures Supply Chain Consultant Lelystad

Vacatures Supply Chain Consultant Maastricht

Vacatures Supply Chain Consultant Middelburg

Vacatures Supply Chain Consultant Nieuwegein

Vacatures Supply Chain Consultant Nijmegen

Vacatures Supply Chain Consultant Oss

Vacatures Supply Chain Consultant Purmerend

Vacatures Supply Chain Consultant Roermond

Vacatures Supply Chain Consultant Roosendaal

Vacatures Supply Chain Consultant Rotterdam

Vacatures Supply Chain Consultant Schiedam

Vacatures Supply Chain Consultant Spijkenisse

Vacatures Supply Chain Consultant Terneuzen

Vacatures Supply Chain Consultant Tilburg

Vacatures Supply Chain Consultant Utrecht

Vacatures Supply Chain Consultant Veenendaal

Vacatures Supply Chain Consultant Venlo

Vacatures Supply Chain Consultant Vlaardingen

Vacatures Supply Chain Consultant Westland

Vacatures Supply Chain Consultant Zaanstad

Vacatures Supply Chain Consultant Zeist

Vacatures Supply Chain Consultant Zoetermeer

Vacatures Supply Chain Consultant Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Supply Chain Consultant

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Supply Chain Consultant?

Een startende supply chain consultant verdient direct goed, naar waarschijnlijkheid boven de 3000. Een goed advies is echter onbetaalbaar, en een consultancybureau kan extreem hoge prijzen vragen voor haar goede adviezen, ook wat supply chain management betreft. Zodoende verdienen veel supply chain consultants rond de 5000 á 5500, en zijn hogere salarissen ook prima denkbaar. Hun werk kent vaak ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.


Meer weten over het salaris Supply Chain Consultant

Salaris aankomend Supply Chain Consultant Salaris junior Supply Chain Consultant Wat is het salaris van een medior Supply Chain Consultant? Welk salaris krijgt een senior Supply Chain Consultant?


Hoe word je een Supply Chain Consultant? 

Consultancybureaus vragen meestal minimaal om een wo-diploma in economische richting. De kennis die hierin opgedaan wordt is voor de meeste consultancyberoepen dan ook als basiskennis verondersteld. Sommige andere studies zullen ook voldoende zijn in combinatie met de nodige relevante ervaring in het bedrijfsleven.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Supply Chain Consultant

Er zijn geen opleidingen Supply Chain Consultant aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Supply Chain Consultant in werkt

Bekijk alle opleidingen Zakelijke Dienstverlening


Omscholen tot Supply Chain Consultant

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Supply Chain Consultant. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Supply Chain Consultant

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Supply Chain Consultant

Als je Supply Chain Consultant wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Supply Chain Consultant zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Supply Chain Consultant

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Supply Chain Consultant?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Supply Chain Consultant

Een Supply Chain Consultant heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Aanpassingsvermogen
Aanpassingsvermogen

Steekwoorden: inlevingsvermogen, veranderingen, flexibiliteit 

Omschrijving

Deze mensen blijven doorwerken en presenteren ondanks veranderende omstandigheden. Op het moment van een verandering zijn deze mensen in staat om snel om te schakelen van de oude naar de nieuwe situatie. Daarbij houden deze mensen het overzicht en in crisissituaties weten ze hun taken goed af te ronden.

Sterke punten
Deze mensen hebben vaak een goede discipline en ze zijn stressbestendig. Veranderingen kunnen behoorlijk grote gevolgen hebben en zij weten hier goed mee om te gaan. Daarnaast zijn deze mensen flexibel en kunnen ze zich goed inleven in de situatie. Dat laatste zorgt ervoor dat aanpassen gemakkelijker wordt. Flexibiliteit laten zij zien wanneer zij binnen een verandering zich gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie.

Zwakke punten
Teveel aanpassen zorgt ervoor dat je onzeker overkomt. In de zakelijke sfeer kan het voorkomen dat mensen niet meer naar de mening van deze mensen vragen. Het is van belang dat deze personen af en toe van zich laten horen, zo is het duidelijk dat zij ook een mening hebben.

Ambitie
Ambitie

Steekwoorden: investeren, toekomst, doelen, durf

Omschrijving

Deze mensen investeren in zichzelf en in de toekomst. Ze willen steeds hogerop komen en stellen hierbij doelen en prioriteiten. Vaak weten deze mensen precies wat ze willen bereiken. Ze gaan hier dan ook voor de volle 100% voor. Ambitieuze mensen zijn vaak op zoek naar de grenzen en nemen hierbij dan ook vaak verschillende risico’s.

Sterke punten
Deze mensen hebben vaak lef en nemen verschillende risico’s. Omdat ze helder voor ogen hebben waar ze naar toe willen, zijn ze vaak ook initiatiefrijk en creatief. Ze bewandelen verschillende paden om hun doelen te bereiken. Ze zijn resultaatgericht en hun doelen staan dan ook altijd centraal. Ambitieuze mensen zijn doorzetters en hebben daarbij vaak ook een hoog energieniveau.

Zwakke punten
Teveel ambitie hebben kan ook verschillende valkuilen met zich meebrengen. Sommige mensen kunnen dan als een ‘kip zonder kop’ te werk gaan en verliezen bijvoorbeeld oog voor detail. Bepaalde doelstellingen kunnen onrealistisch worden en wanneer dan wordt vastgehouden aan de doelen kan stress een gevaar vormen. Ambitieuze mensen zijn niet altijd prettig voor de omgeving. Ze begrijpen het bijvoorbeeld soms niet als iemand andere prioriteiten heeft.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Creativiteit
Creativiteit

Steekwoorden: durf, lateraal denken, initiatief, verfrissend

Omschrijving

Bij een project of opdracht is het handig om er een creatieveling bij te hebben. Deze mensen komen vaak met verfrissende ideeën input. Wanneer werkzaamheden vastlopen, kan deze creatieveling met goede oplossingen komen. Creatievelingen kunnen omspringen met veranderende omstandigheden op de werkvloer.

Sterke punten
Deze mensen zijn goed in out-of-the-box denken, zij kunnen vaste patronen of ideeën loslaten en komen met een compleet nieuw perspectief. Deze mensen hebben vaak lef en zijn initiatiefrijk. Zij komen vaak zelf met andere oplossingen.

Zwakke punten
Creatieve mensen hebben vaak veel verschillende ideeën, maar dit kunnen er ook teveel zijn. Deze mensen kunnen dan ook vaker nogal chaotisch overkomen. Hun ideeën bestaan voor het overgrote deel uit losse flodders en duidelijkheid ontbreekt dan. Deze mensen hebben vaak wel een goede sfeer of inspiratie nodig. Ontbreekt het hieraan, dan kan de creatieveling nog weleens vastlopen. Bepaalde creatievelingen kunnen erg eigenwijs zijn, zij hebben dan het idee dat hun plan het beste is.

Financieel bewustzijn
Financieel bewustzijn

Steekwoorden: cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, creativiteit

Omschrijving

Deze mensen hebben een goed beeld van de cijfers. Zij weten bijvoorbeeld wat de inkomsten en uitgaven zijn van de organisatie. Zij kunnen de waarden van geld realistisch schatten en weten ook hoe ze dit toe kunnen passen in hun werkzaamheden. Ze weten hoe ze de financiële situatie kunnen verbeteren.

Sterke punten
Mensen die financieel bewust zijn, zijn vaak ook creatief. Zij weten de waarde van geld en wat ze daarvoor kunnen krijgen. Op een creatieve manier proberen zij zoveel mogelijk voor een bepaald bedrag te krijgen. Bij deze competentie passen ook de competenties ‘overtuigen’ en ‘onderhandelen’. Over geld wordt altijd gepraat en deze personen willen zoveel mogelijk waar voor hun geld. Ze willen onderhandelen en de ander overtuigen van hun standpunten. Ook weten ze waar ze op kunnen besparen en waar winsten te behalen zijn. 

Zwakke punten
Mensen die teveel met cijfers bezig zijn, kunnen de aandacht voor andere zaken verliezen. Zo kan het gebeuren dat zij geen ruimte meer overlaten voor andere creatieve ideeën. Ook kunnen zij zodanig streven naar winst, dat bijvoorbeeld het welzijn van de werknemers wordt ondergesneeuwd.

Inzicht in omgeving
Inzicht in omgeving

Steekwoorden: luisteren, doelstellingen, motiveren, zelfontwikkeling, resultaatgericht

Omschrijving

Deze personen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de organisatie en proberen hun kennis in te zetten waar dat mogelijk is.

Sterke punten
Mensen die inzicht hebben in de omgeving kunnen weloverwogen beslissingen nemen. Ze zijn resultaatgericht en maken beslissingen die helpen het doel te bereiken. Ze ontwikkelen zichtzelf en kunnen anderen motiveren zich ook te ontwikkelen. 

Zwakke punten
Soms hebben mensen zoveel informatie over hun omgeving, dat ze moeite hebben hoofd- en bijzaken te scheiden. Ze kunnen zich dan verliezen in details en geen heldere beslissingen nemen.  

Netwerken
Netwerken

Steekwoorden: spontaan, relaties, nieuwe contacten, sociabiliteit

Omschrijving

Deze mensen bouwen relaties en netwerken op met verschillende mensen. En deze netwerken en relaties gebruiken ze om in de toekomst zaken voor elkaar te krijgen. Deze netwerkers zijn vaak in het gezelschap van anderen en leggen vaak gemakkelijk contact met mensen. Ook vinden deze mensen het leuk om nieuwe dingen uit te proberen om op die manier nieuwe contacten te leggen. Ze brengen mensen binnen in hun netwerk met elkaar in contact zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Sterke punten
Deze mensen nemen vaak initiatief op verschillende gebieden. Op een proactieve manier proberen ze nieuwe relaties te leggen. Deze mensen kunnen vaak goed luisteren en zich inleven in andere personen. Deze netwerkers zijn hulpvaardig, spontaan en erg sociaal.

Zwakke punten
Mensen die te graag willen netwerken kunnen ‘gemaakt’ overkomen en opdringerig overkomen. Het lijkt ze niet meer te gaan om de persoon maar puur om hun netwerk uit te breiden. Daarnaast kunnen ze zich ook teveel inleven in anderen. Het lijkt dan of ze zich overal mee willen bemoeien.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Presenteren
Presenteren

Steekwoorden: boodschap, structureel, publiek, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen kunnen op een duidelijke en heldere manier hun boodschap overbrengen. Zij stemmen hun presentatie af op het publiek. Deze presentatoren maken hierbij vaak gebruik van middelen als PowerPoint, hand-outs of digitale beelden. Deze middelen sluiten goed aan bij het verhaal en op deze manier wordt de boodschap overgebracht op het publiek.

Sterke punten
Goede presentatoren kunnen gestructureerd een verhaal vertellen, maar ook spontaan reageren op onverwachte situaties. Daarnaast zijn ze resultaatgericht: ze willen de boodschap overbrengen. Ook hebben deze mensen vaak weinig last van zenuwen.

Zwakke punten
Mensen die teveel willen presenteren kunnen gemaakt overkomen. Zij hebben soms een onnatuurlijke houding en reageren op een verkeerde manier op onverwachte situaties. 

Vaardigheden Supply Chain Consultant

 • Inlevingsvermogen
 • Analyseren
 • Omgaan met veranderingen
 • Flexibiliteit
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Luisteren
 • Verbanden leggen
 • Analytisch vermogen
 • Logisch redeneren
 • Motivatie
 • Doelmatig werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Nieuwe oplossingen bedenken
 • Buiten kaders denken
 • Durf
 • Cijfermatigheid
 • Onderhandelen
 • Rekenvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Kansen zien
 • Contacten leggen
 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Ontspannenheid
 • Improvisatievermogen
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Supply Chain Consultant nodig? 

De supply chain consultant is in de eerste plaats een Perfectionist. De supply chain consultant is veeleisend, en zet een hoge standaard voor zichzelf, die hij of zij blijft verhogen naarmate hij of zij meer ervaring opdoet. Verder draagt de supply chain consultant eigenschappen van de Waarnemer, vanwege de grote hoeveelheden informatie die hij of zij moet onderzoeken voordat hij of zij een goed advies kan geven, en eigenschappen van de Baas, omdat de zelfverzekerdheid en directheid van de consultant ook in zijn of haar in principe niet-leidinggevende functie altijd meespelen.


Eigenschappen Supply Chain Consultant

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerdheid
 • Idealistisch
 • Gedisciplineerdheid
 • Punctueel
 • Waarnemendheid
 • Gedetailleerdheid
 • LeergierigheidWat zijn de baankansen voor een Supply Chain Consultant?

Het arbeidsmarktperspectief voor supply chain consultants is op zich redelijk, maar het is inherent aan dergelijke beroepen dat je als sollicitant niet zomaar wordt aangenomen. Zodra je binnen bent, ligt er vaak wel een goed uitgewerkt doorgroeitraject voor je klaar, en wordt het vaak zelfs niet gewaardeerd als je géén ambitie hebt om door te groeien.

De actuele kans op werk voor een Supply Chain Consultant

Het beroep Supply Chain Consultant is onderdeel van de beroepsfamilie Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs. De kans op werk voor de beroepsfamilie Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Supply Chain Consultant

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Supply Chain Consultant

Het beroep Supply Chain Consultant is onderdeel van de beroepsfamilie Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs.


Waar werkt een Supply Chain Consultant?

De supply chain consultant werkt voor een consultancybureau, of voor een groot bedrijf dat het zich kan veroorloven eigen consultants in dienst te nemen. In beide gevallen betreft het de profit-sector.


Met wie werkt een Supply Chain Consultant samen? 

De supply chain consultant heeft, tenzij deze direct na zijn studie start, al een groot netwerk opgebouwd. Dit heeft hij of zij namelijk nodig voor zijn werk: betrouwbare bronnen die weten wat werkt en wat niet werkt. In zijn werk zal hij of zij dit netwerk echter verder kunnen uitbreiden. De supply chain consultant zal voor een klus altijd onderzoekswerkzaamheden moeten verrichten, en mensen zijn altijd goede informatiebronnen. Zodoende kan deze contacten leggen in veel verschillende grote bedrijven die hem of haar later nog van pas zullen kunnen komen.


 • Supply chain manager
 • Consultant
 • Supply chain engineer
Supply Chain Consultant

Verwante beroepen Supply Chain Consultant:

Consultant
Salaris: €2046 tot €7848
Opleiding: Geen Cursus / Bijscholing MBO HBO WO Postdoc MBA
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Supply Chain Manager
Salaris: €2500 tot €9000
Opleiding: HBO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Supply Chain Consultant in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Supply chain manager
 • Consultant
 • Supply chain engineer

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3000 tot €9000

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar