Opleidingen WMO consulent

Zou je graag WMO consulent willen worden? Of ben je al WMO consulent en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de WMO consulent, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Om WMO-consulent te worden hoeft men niet specifiek een opleiding WMO-consulent te hebben gevolgd. Het is wel noodzakelijk een opleiding op HBO-niveau is gevolgd. Dit kan een opleiding zijn met juridische en fiscale raakvlakken of een HBO-opleiding gericht op zorg en welzijn. 

Het is noodzakelijk dat een WMO consulent goede kennis heeft van de Nederlandse wetgeving en deze goed kan toepassen. Het is vooral belangrijk dat hij of zij kennis heeft van de wet- en regelgeving WMO. 

Het komt geregeld voor dat WMO Consulenten een opleidingsachtergrond hebben als HBO Verpleegkundige of Maatschappelijk Werker.

Opleiding WMO Consulent

Er zijn sinds enkele jaren ook verkorte opleidingen WMO-consulent, onder andere voor degenen die zich willen omscholen tot WMO-consulent. Deze opleidingen leiden je in een 4 tot 6 maanden op tot WMO-consulent en kunnen vaak gedeeltelijk online worden gevolgd.

De 27 beste opleidingen voor een WMO consulent:

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 3095.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 14

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent. In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee …

Online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | E-Learning |€ 1897.00 |Niveau: HBO

VOOR WIE? Doe elearning juist nu! Ben je op zoek naar een baan of een andere baan? De WWZ Academie helpt je echt verder met actieve ondersteuning naar werk, in samenwerking met ons netwerk van gemeenten en detacheringsbureaus. Onze complete online opleidingen Wmo consulent en Jeugdconsulent zijn bedoeld als bijscholing van of omscholing naar het …

WMO consulent

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Open inschrijving |€ 3585.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 7

Problematiek bij kwetsbare burgers aanvoelen en oplossen Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat kwetsbare burgers de juiste voorzieningen krijgen en zo kunnen blijven meedoen in de samenleving. Als WMO-consulent handel je zorgaanvragen van burgers af. Jij zorgt ervoor dat iemand bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of een traplift …

Opleiding Wmo consulent (Utrecht)

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | E-Learning |€ 4100.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 10

Als Wmo consulent wordt er veel van je gevraagd: je moet heel wat kennis en vaardigheden hebben om je vak goed te kunnen uitoefenen. En dat in een steeds veranderende omgeving. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt de Wmo als nieuw aandachtsgebied, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding …

Opleiding tot WMO-Consulent

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 1795.00 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 5

Algemeen De Wmo 2015 is inmiddels twee jaar van kracht. Gemeenten werken volop aan de nieuwe taken en leren hun nieuwe doelgroepen kennen. De eerste contouren van de uitvoering worden duidelijk. Er is veel minder geld beschikbaar voor de zorg en gemeenten houden geld over. Welke keuzes hebben gemeenten hierin gemaakt? Het aantal bezwaar- en …

Senior Wmo Consulent 2.0

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 1875.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5

Door de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding krijgt de Wmo consulent te maken met een nieuwe doelgroep. Deze doelgroep heeft andere talenten, andere mogelijkheden en andere uitdagingen. De nieuwe doelgroep heeft te maken met beperkingen voor een lange duur en die zich uitstrekken over meerdere levensdomeinen. Dit vraagt om andere kennis en competenties van …

Opleiding tot Wmo consulent

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 2644.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 8

Opleiding tot Wmo consulent Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Wat is de rol van de Wmo consulent? De Wmo …

Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd

Jeugdwet|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 5680.00 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 4

Algemeen Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Veel van deze taken vinden hun oorsprong in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW). De consulent Wmo en/of jeugd speelt dan ook een belangrijke rol in het streven naar een integrale benadering van …

Starterscursus Wmo

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Open inschrijving |€ 1295.00 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3

Algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde Wmo 2015. Het werk van …

Wmo en begeleiding

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | E-Learning |€ 525.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1

Weet hoe de verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid   De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk voor de maatwerkvoorziening Begeleiding: ambulant en dagbesteding. Het uitgangspunt is het inzetten van maatwerk. Voor jou als consulent vraagt dit zowel om inhoudelijke kennis als vaardigheden binnen het gesprek. Binnen welke wetgeving hoort begeleiding? En …

per pagina