Opleidingen WMO consulent

Zou je graag WMO consulent willen worden? Of ben je al WMO consulent en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de WMO consulent, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Om WMO-consulent te worden hoeft men niet specifiek een opleiding WMO-consulent te hebben gevolgd. Het is wel noodzakelijk een opleiding op HBO-niveau is gevolgd. Dit kan een opleiding zijn met juridische en fiscale raakvlakken of een HBO-opleiding gericht op zorg en welzijn. 

Het is noodzakelijk dat een WMO consulent goede kennis heeft van de Nederlandse wetgeving en deze goed kan toepassen. Het is vooral belangrijk dat hij of zij kennis heeft van de wet- en regelgeving WMO. 

Het komt geregeld voor dat WMO Consulenten een opleidingsachtergrond hebben als HBO Verpleegkundige of Maatschappelijk Werker.

Opleiding WMO Consulent

Er zijn sinds enkele jaren ook verkorte opleidingen WMO-consulent, onder andere voor degenen die zich willen omscholen tot WMO-consulent. Deze opleidingen leiden je in een 4 tot 6 maanden op tot WMO-consulent en kunnen vaak gedeeltelijk online worden gevolgd.

De 26 beste opleidingen voor een WMO consulent:

(Basisopleiding) Wmo Consulent 2.0

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Klassikaal |€ 3095.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 14

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent. In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee …

WMO consulent

WMO Consulent|WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) | Klassikaal |€ 3585.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 7

Problematiek bij kwetsbare burgers aanvoelen en oplossen Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat kwetsbare burgers de juiste voorzieningen krijgen en zo kunnen blijven meedoen in de samenleving. Als WMO-consulent handel je zorgaanvragen van burgers af. Jij zorgt ervoor dat iemand bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of een traplift …

Opleiding tot WMO-Consulent

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Klassikaal |€ 1795.00 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 5

Algemeen De Wmo 2015 is inmiddels twee jaar van kracht. Gemeenten werken volop aan de nieuwe taken en leren hun nieuwe doelgroepen kennen. De eerste contouren van de uitvoering worden duidelijk. Er is veel minder geld beschikbaar voor de zorg en gemeenten houden geld over. Welke keuzes hebben gemeenten hierin gemaakt? Het aantal bezwaar- en …

Senior Wmo Consulent 2.0

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Klassikaal |€ 1875.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5

Door de decentralisatie van persoonlijke verzorging en begeleiding krijgt de Wmo consulent te maken met een nieuwe doelgroep. Deze doelgroep heeft andere talenten, andere mogelijkheden en andere uitdagingen. De nieuwe doelgroep heeft te maken met beperkingen voor een lange duur en die zich uitstrekken over meerdere levensdomeinen. Dit vraagt om andere kennis en competenties van …

Starterscursus Wmo

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Klassikaal |€ 1295.00 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3

Algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde Wmo 2015. Het werk van …

Doe de test: Is het beroep van Wmo consulent iets voor jou?

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Test |€ 0.00 | Totale lesduur: 5

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo consulent? Doe de test! Met deze test kun je zien of het beroep van Wmo consulent iets voor jou is. Als je de test hebt ingevuld, krijg je direct de uitslag. Daarna krijg je nog een aantal mails met diepgaande informatie over het beroep van Wmo consulent, …

Training 'Het juridisch kader van de Wmo'

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)|WMO Consulent | Klassikaal |€ 450.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1

Deze training richt zich op het juridische kader van de Wmo. Wat moet je weten om de Wmo uit te kunnen leggen aan je cliënt en om deze juist toe te passen? De samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein worden besproken, net als de kanteling en de toepassing daarvan. Tot …

Training 'Het keukentafelgesprek en claimvoorkomend communiceren'

| Klassikaal |€ 850.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2

Tijdens deze training ga je in gesprek; het gesprek is een van de pijlers van het vak van Wmo consulent! Het vak van Wmo consulent vraagt veel kennis over de wet- en regelgeving, ziektebeelden, probleemanalyse en maatwerkvoorzieningen of maatwerkoplossingen. Hoe pas je deze kennis nu toe in je dagelijkse contact met je cliënten? Dat oefenen …

Training 'Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning'

| Klassikaal |€ 450.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 1

Training “Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning” Deze training richt zich op hulp in de huishouding in het kader van de Wmo. Het in de praktijk brengen van indiceren van hulp in de huishouding wordt geleerd. U maakt kennis met regelgeving, normen en verschillende soorten ondersteuning.  Voor wie? Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als …

Training ‘Indicatiestelling wonen, rolstoel en vervoer’

| Klassikaal |€ 450.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1

Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan drie belangrijke werkgebieden binnen de Wmo; namelijk wonen, rolstoelen en vervoer. Hierbij wordt geleerd onderscheid te maken tussen gebruikelijk, voorliggend en voorzienbaar. Voor wie? Deze training is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Wmo consulent. Doel van de training Na het …

per pagina